Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MULIGHETSSTUDIER FOR KONSMO MULIGHETSSTUDIEKONSMO ARKITEKTKOMPANIETV ASGRØNN_STREK AS10. APRIL 2008 AUDNEDAL KOMMUNE VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MULIGHETSSTUDIER FOR KONSMO MULIGHETSSTUDIEKONSMO ARKITEKTKOMPANIETV ASGRØNN_STREK AS10. APRIL 2008 AUDNEDAL KOMMUNE VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE."— Utskrift av presentasjonen:

1 MULIGHETSSTUDIER FOR KONSMO MULIGHETSSTUDIEKONSMO ARKITEKTKOMPANIETV ASGRØNN_STREK AS10. APRIL 2008 AUDNEDAL KOMMUNE VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

2 Innledning Studiet viser hvordan stedet Konsmo oppleves •Hvilke kvaliteter som finns •Hva som ikke oppfattes som bra •Hva som kan gjøres bedre •INGEN AV FORSLAGENE ER BESTEMT, HER VISES BARE HVILKE MULIGHETER MAN HAR grønn _ strek arkitektkompaniet

3 Stedsanalyse Konsmo Bebyggelse og infrastruktur •Lokalt trafikknutepunkt •Klar sentrumsdannelse •Tett bebyggelse i sentrum og mer spredt bebyggelse utenfor sentrumskjernen •Flere historiske bygg bidrar til stedets karakter •Sammensatt bebyggelse •Forretningen er en sentrumsmagnet •Kommunesenter •Trafikkfarlig strekning innbyr til ”villmannskjøring” grønn _ strek arkitektkompaniet

4 Stedsanalyse Konsmo grønn _ strek arkitektkompaniet

5 Stedsanalyse Konsmo grønn _ strek arkitektkompaniet

6 Stedsanalyse Konsmo Grønnstruktur og landskapselementer •Elva Audna •Jordbruk- og kulturlandskap i og rundt sentrum •Innramming av skogkledte åser •Blandet bebyggelse: eldre gårdsbebyggelse og nyere boligbebyggelse, omsorgsboliger •Landemerker: Kirken, Posthuset, Prestestua grønn _ strek arkitektkompaniet

7

8 Mulighetsstudie Konsmo Muligheter og forbedringspotensial for bebyggelse og infrastruktur •All eksisterende bebyggelse beholdes •Ny boligbebyggelse i sentrum. Leiligheter og eneboliger •Forretningen har store utviklingsmuligheter - sentral beliggenhet - synergihandel - utvidelse •Det gamle posthuset og forretningene bør ses i sammenheng •Kafé, serveringssted, treffsted for ungdom - i forbindelse med forretningsutviklingen •Fri siktakse mot kirken grønn _ strek arkitektkompaniet

9

10

11

12 Mulighetsstudie Konsmo Muligheter og forbedringspotensial for grønnstruktur og landskapselementer •Bevare de identitetsskapende elementene - Jordbruk- og kulturlandskap nær sentrum - Synskontakt til Audna - Frie siktakser mot kirken og åpenheten rundt kirkeområdet - Karakteristiske eldre bygninger •Konflikt mellom bevaring og utbygging - Åpne for utbygging i deler av jordbruksarealene grønn _ strek arkitektkompaniet

13 Mulighetsplan for Konsmo Illustrasjon: Grønn_Strek AS

14 Mulighetsstudie Konsmo •Økt opparbeidelse og skjøtsel av grøntområder - Sammenhengende gang-/turvei-nett - Renske elva for krypsiv, tilbakeføre vannspeilet - Nye lekeplasser - Økt tilrettelegging langs Audna; ny badeplass og nye fiskeplasser grønn _ strek arkitektkompaniet

15 Illustrasjon: Grønn_Strek AS Ny badeplass langs Audna

16 Illustrasjon: Arkitektkompaniet AS Ny badeplass langs Audna

17 Illustrasjon: Arkitektkompaniet AS Forretningsbygget utvikles og knyttes sammen med posthuset

18 Nye leiligheter på østsiden av veien, siktakse til kirken beholdes Illustrasjon: Arkitektkompaniet AS

19 Mulighetsstudie Konsmo Trafikksikkerhetstiltak - Rundkjøring i krysset Rv460/461 - Fortau og gang-/sykkelveier - Fotgjengerfelt (opphøyde) - Nettverk av stier og snarveier i og rundt sentrum grønn _ strek arkitektkompaniet

20 MULIGHETSSTUDIER FOR KONSMO MULIGHETSSTUDIEKONSMO ARKITEKTKOMPANIETV ASGRØNN_STREK AS10. APRIL 2007 AUDNEDAL KOMMUNE VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE


Laste ned ppt "MULIGHETSSTUDIER FOR KONSMO MULIGHETSSTUDIEKONSMO ARKITEKTKOMPANIETV ASGRØNN_STREK AS10. APRIL 2008 AUDNEDAL KOMMUNE VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google