Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring og kvalitetssikring i hestebransjen Hans Kolbein Dahle Hvam, Akershus, 16. april 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring og kvalitetssikring i hestebransjen Hans Kolbein Dahle Hvam, Akershus, 16. april 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring og kvalitetssikring i hestebransjen Hans Kolbein Dahle Hvam, Akershus, 16. april 2009

2 Tidligere var det naturlig opplæring på gården eller hos dem som hadde hest Nå er det helt nødvendig med tilbud om kurs og skoler La oss se på noen bilder som illustrerer dette

3 Det dreide seg om arbeid med hest. Oppgavene kunne være enkle, eller mer avanserte

4 Noen fikk god opplæring i det militære, andre måtte lære seg selv det nødvendige

5 Noen begynte tidlig, andre var mer voksne før de viste seg frem

6 Men alle utviklet godt hestevett

7 Slik er det ikke nå, her gjelder det fart og spenning

8 Eleganse eller moro

9 Eller bare en tur for helse og velvære

10 Kunnskapene må læres og ferdighetene må innøves

11 Opplæringssteder • Kurser ved hestesentre over hele landet • Folkehøyskoler • Videregående skoler • Fagskoler • Høyskoler og universiteter

12 Kurser ved hestesentre…. • Grunnopplæring og hestekunnskap • Rideopplæring, kjøreopplæring, bruk av hesten i naturen osv • Spesialkurs i regi av sports eller heste- organisasjoner Kursene er av varierende lengde, og det brukes egne eller innleide instruktører. Veldig stor aktivitet på dette området. Tusenvis deltar årlig

13 Folkehøyskoler • De fleste har ettårige kurs, noen steder toårige. Hestefag ved 7 av ca. 75 folkehøyskoler • Mange har sine egne hester med til skolen • Elevene utvikler et generelt grunnlag og ofte stor kompetanse innen sine spesialinteresser • Etter folkehøyskolenes ide er opplæringen mer en fordypningsstudie enn et ledd i formell kompetansebygging. • Elevene trives veldig godt på folkehøyskolene

14 Hestefaget og hovslagerfaget i videregående skole • Godkjent fra 1998 med egen læreplan • Elevene starter med VG1 naturbruk (grunnkurs) • Fortsetter med VG2 i hest eller hovslagerfaget • Lærling i 24 måneder før fagprøven avlegges • Status som fagarbeider • Etter VG 2 kan det tas allmennfag slik at studiekompetanse oppnås for universitet/høyskole • Nesten 1 000 elever ved 30 vg skoler. Alle fylker er med. Ca. 80 har avlagt fagprøve, 100 er på vei.

15 Norsk hestefagskole, Starum • Ridelærer • Travtrener • Galopptrener • Kjøreinstruktør • Stallmester • Sertifikat for kusk i næringsoppdrag Noen av disse tilbudene bygger på fagbrev, andre krever annen utdanning / praksis

16 Universitet og høyskole Det finnes tilbud i hestefag ved noen læresteder som kan bygges inn i fagkretsen slik at det kan bli relevante fordypningsoppgaver for * Bachelorgrad * Mastergrad

17 Høgskolen for landbruk og bygdenæringer (HLB) Planlegger fra høsten 2009 et høgskolekurs i hestehold på 60 studiepoeng • Samlings- og nettbasert undervisning etter mønster fra øvrige fag ved HLB • Hovedsaklig teoretisk undervisning, supplert med studieturer, utferder og demonstrasjoner • Studiet vil tilbys som toårig (Halvparten av normal progresjon) og ettårig (Normal progresjon). Gjennomføring avhenger av søkning. • Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse • Forkurs for å oppnå elementær hestekunnskap blir vurdert • Planlagte fag: Anatomi/fysiologi/sjukdomslære, Foring, Etologi, Næringsutvikling,, Avl, Bygningsfag, Semesteroppgaver. • Endelig gjennomføring og innhold avhenger av godkjenning fra NOKUT.

18 Kompetanse og ferdigheter • Kompetanse kan oppnås gjennom kurs, skoler og studier • Ferdigheter må innøves gjennom trening, praksis og samvær med hester • Bruk av hest krever både kompetanse og ferdigheter • Hesten er et stort og levende dyr med flukt som den naturlige utvei fra en trengt situasjon • Det er moro med hest når alt går bra

19 Kvalitetssikring i hestebransjen • Det kan gå galt, men det skal vi unngå • Folk i alminnelighet har ikke hestevett, de vet ikke hvordan de skal opptre i nærheten av hester. Hestevett må læres • Hestene må trenes i å opptre sammen med folk og i trafikk, før de kan utsettes for slikt • Kvalitetssikringen krever trening av både hester og hestefolk • Ulykker rammer sjelden bare deg selv

20 Kvalitetssikring må kunne dokumenteres • Kvalitetssikring gjennomføres nå på alle områder i samfunnet - hestebransjen er ikke noe unntak • Sportsorganisasjonene har krav til lisenser og lignende for å kunne delta i konkurranser • Krav til opplæring og kompetanse vil tvinge seg frem på alle aktivitetsområder. • Alle som driver registreringspliktig hestehold skal fra 01.01.09 (endret til 2011) gjennomgå utdanningsopplegg og kunne dokumentere kunnskap om hestens atferdsmessige, sosiale og fysiologiske behov, aktuelle driftsformer og bestemmelsene i hestevelferdsforskriften

21 Norsk Hestesenter, Starum, har ambisjoner • Utvikle et kvalitetssystem for godkjenning av anlegg, utstyr, virksomheter og fagpersonell • Etablere et frivillig godkjennings- og tilsynssystem • I samarbeid organisasjonene beskrive, utvikle, avtale og organisere en frivillig bransjeordning • Oppnå offentlig godkjenning av tilsynset med noen av bransjeordningene

22 Bransjestandarder – det første eksempel • Bruk av hjelpe- og korreksjonsmidler ved temming og trening av hest • Utarbeidet i fellesskap mellom DNT, NJ, NRYF og NHS. • Fastsatt av Mattilsynet som bransjestandard, 2007 • Kan lastes ned fra www.nhest.no utredningerwww.nhest.no

23 Forskning på hest og hesteaktiviteter • All utvikling er avhengig av forskning – også hesten og hesteaktivitetene trenger forskning • Hestenæringen og forskningen har et eget forskningsutvalg, fra 2009 felles med Sverige • Forskningsutvalget arbeider tett opp til forskningsrådene i Norge og Sverige • Finansieringen av den norske delen skjer ved midler til disposisjon fra Norsk Rikstoto, Norges Forskningsråd og midler fra Jordbruksavtalen

24 NORSK HESTESENTER STARUM • Et felles talerør for hestenæringen • Et kompetansesenter av internasjonal klasse • Et naturlig senter for opplæring, avl og kvalitetssikring i hestebransjen Men også en arena for • Samlinger • Utstillinger • Konkurranser

25 Heste-Norges verdigrunnlag • Vi skal stelle godt med hesten og basere alt hestehold på riktig kompetanse • Vi skal gi positive og sunne fritids- og frilufts- opplevelser • Vi skal stå for en sterk og rettferdig konkurranse • Vi skal være dynamiske og ryddige næringsutøvere • Vi skal bygge opp under et sterkt fellesskap • Vi skal bidra til samfunnet som helhet og ivareta hestens rolle i norsk kulturarv

26 Husk: det er alltid noen som ser hva du gjør med hesten din

27 Derfor ønsker jeg dere alle god tur videre


Laste ned ppt "Opplæring og kvalitetssikring i hestebransjen Hans Kolbein Dahle Hvam, Akershus, 16. april 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google