Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring og kvalitetssikring i hestebransjen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring og kvalitetssikring i hestebransjen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring og kvalitetssikring i hestebransjen
Hans Kolbein Dahle Hvam, Akershus, 16. april 2009

2 Tidligere var det naturlig opplæring på gården eller hos dem som hadde hest Nå er det helt nødvendig med tilbud om kurs og skoler La oss se på noen bilder som illustrerer dette

3 Det dreide seg om arbeid med hest
Det dreide seg om arbeid med hest. Oppgavene kunne være enkle, eller mer avanserte

4 Noen fikk god opplæring i det militære, andre måtte lære seg selv det nødvendige

5 Noen begynte tidlig, andre var mer voksne før de viste seg frem

6 Men alle utviklet godt hestevett

7 Slik er det ikke nå, her gjelder det fart og spenning

8 Eleganse eller moro

9 Eller bare en tur for helse og velvære

10 Kunnskapene må læres og ferdighetene må innøves

11 Opplæringssteder Kurser ved hestesentre over hele landet
Folkehøyskoler Videregående skoler Fagskoler Høyskoler og universiteter

12 Kurser ved hestesentre….
Grunnopplæring og hestekunnskap Rideopplæring, kjøreopplæring, bruk av hesten i naturen osv Spesialkurs i regi av sports eller heste- organisasjoner Kursene er av varierende lengde, og det brukes egne eller innleide instruktører. Veldig stor aktivitet på dette området. Tusenvis deltar årlig

13 Folkehøyskoler De fleste har ettårige kurs , noen steder toårige. Hestefag ved 7 av ca. 75 folkehøyskoler Mange har sine egne hester med til skolen Elevene utvikler et generelt grunnlag og ofte stor kompetanse innen sine spesialinteresser Etter folkehøyskolenes ide er opplæringen mer en fordypningsstudie enn et ledd i formell kompetansebygging. Elevene trives veldig godt på folkehøyskolene

14 Hestefaget og hovslagerfaget i videregående skole
Godkjent fra 1998 med egen læreplan Elevene starter med VG1 naturbruk (grunnkurs) Fortsetter med VG2 i hest eller hovslagerfaget Lærling i 24 måneder før fagprøven avlegges Status som fagarbeider Etter VG 2 kan det tas allmennfag slik at studiekompetanse oppnås for universitet/høyskole Nesten elever ved 30 vg skoler. Alle fylker er med. Ca. 80 har avlagt fagprøve, 100 er på vei.

15 Norsk hestefagskole, Starum
Ridelærer Travtrener Galopptrener Kjøreinstruktør Stallmester Sertifikat for kusk i næringsoppdrag Noen av disse tilbudene bygger på fagbrev, andre krever annen utdanning / praksis

16 Universitet og høyskole
Det finnes tilbud i hestefag ved noen læresteder som kan bygges inn i fagkretsen slik at det kan bli relevante fordypningsoppgaver for * Bachelorgrad * Mastergrad

17 Høgskolen for landbruk og bygdenæringer (HLB)
Planlegger fra høsten 2009 et høgskolekurs i hestehold på 60 studiepoeng           Samlings- og nettbasert undervisning etter mønster fra øvrige fag ved HLB          Hovedsaklig teoretisk undervisning, supplert med studieturer, utferder og demonstrasjoner          Studiet vil tilbys som toårig (Halvparten av normal progresjon) og ettårig (Normal progresjon). Gjennomføring avhenger av søkning.          Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse           Forkurs for å oppnå elementær hestekunnskap blir vurdert           Planlagte fag: Anatomi/fysiologi/sjukdomslære, Foring, Etologi, Næringsutvikling, , Avl, Bygningsfag, Semesteroppgaver.            Endelig gjennomføring og innhold avhenger av godkjenning fra NOKUT.

18 Kompetanse og ferdigheter
Kompetanse kan oppnås gjennom kurs, skoler og studier Ferdigheter må innøves gjennom trening, praksis og samvær med hester Bruk av hest krever både kompetanse og ferdigheter Hesten er et stort og levende dyr med flukt som den naturlige utvei fra en trengt situasjon Det er moro med hest når alt går bra

19 Kvalitetssikring i hestebransjen
Det kan gå galt, men det skal vi unngå Folk i alminnelighet har ikke hestevett, de vet ikke hvordan de skal opptre i nærheten av hester. Hestevett må læres Hestene må trenes i å opptre sammen med folk og i trafikk, før de kan utsettes for slikt Kvalitetssikringen krever trening av både hester og hestefolk Ulykker rammer sjelden bare deg selv

20 Kvalitetssikring må kunne dokumenteres
Kvalitetssikring gjennomføres nå på alle områder i samfunnet - hestebransjen er ikke noe unntak Sportsorganisasjonene har krav til lisenser og lignende for å kunne delta i konkurranser Krav til opplæring og kompetanse vil tvinge seg frem på alle aktivitetsområder. Alle som driver registreringspliktig hestehold skal fra (endret til 2011) gjennomgå utdanningsopplegg og kunne dokumentere kunnskap om hestens atferdsmessige, sosiale og fysiologiske behov, aktuelle driftsformer og bestemmelsene i hestevelferdsforskriften

21 Norsk Hestesenter, Starum, har ambisjoner
Utvikle et kvalitetssystem for godkjenning av anlegg, utstyr, virksomheter og fagpersonell Etablere et frivillig godkjennings- og tilsynssystem I samarbeid organisasjonene beskrive, utvikle, avtale og organisere en frivillig bransjeordning Oppnå offentlig godkjenning av tilsynset med noen av bransjeordningene

22 Bransjestandarder – det første eksempel
Bruk av hjelpe- og korreksjonsmidler ved temming og trening av hest Utarbeidet i fellesskap mellom DNT, NJ, NRYF og NHS. Fastsatt av Mattilsynet som bransjestandard, 2007 Kan lastes ned fra utredninger

23 Forskning på hest og hesteaktiviteter
All utvikling er avhengig av forskning – også hesten og hesteaktivitetene trenger forskning Hestenæringen og forskningen har et eget forskningsutvalg, fra 2009 felles med Sverige Forskningsutvalget arbeider tett opp til forskningsrådene i Norge og Sverige Finansieringen av den norske delen skjer ved midler til disposisjon fra Norsk Rikstoto, Norges Forskningsråd og midler fra Jordbruksavtalen

24 NORSK HESTESENTER STARUM
Et felles talerør for hestenæringen Et kompetansesenter av internasjonal klasse Et naturlig senter for opplæring, avl og kvalitetssikring i hestebransjen Men også en arena for Samlinger Utstillinger Konkurranser

25 Heste-Norges verdigrunnlag
Vi skal stelle godt med hesten og basere alt hestehold på riktig kompetanse Vi skal gi positive og sunne fritids- og frilufts-opplevelser Vi skal stå for en sterk og rettferdig konkurranse Vi skal være dynamiske og ryddige næringsutøvere Vi skal bygge opp under et sterkt fellesskap Vi skal bidra til samfunnet som helhet og ivareta hestens rolle i norsk kulturarv

26 Husk: det er alltid noen som ser hva du gjør med hesten din

27 Derfor ønsker jeg dere alle god tur videre


Laste ned ppt "Opplæring og kvalitetssikring i hestebransjen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google