Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Didaktikk for nettundervisning Erfaringer fra videreutdanning av lærere Lärande i glesbygd Lycsele 6/2 - 09 Hallstein Hegerholm Høgskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Didaktikk for nettundervisning Erfaringer fra videreutdanning av lærere Lärande i glesbygd Lycsele 6/2 - 09 Hallstein Hegerholm Høgskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Didaktikk for nettundervisning Erfaringer fra videreutdanning av lærere Lärande i glesbygd Lycsele 6/2 - 09 Hallstein Hegerholm hhe@hinesna.no Høgskolen i Nesna

3 Digital kompetanse zSituasjonen i norsk grunnskole yFaglig styrking - timss evaluering y årsklasser zStyrking av digital kompetanse yKunnskapsløftet: Skrive, lese, regne, muntlig - ydigital kompetanse

4 Ny rapport om IKT i skolen Bare bok gjør ingen klok Haugnæs, Albriktsen& Nafstad; 2008 Fra Abelia ved direktør Paul Chaffey Konklusjon Norge ligger langt framme når det gjelder tilgang på utstyr og infrastruktur, men bruken av IKT i undervisningen er beskjeden

5 IKT i undervisning Utfordrer tradisjonelle roller og arbeidsmåter ylærerne, skolebokforfatterne, forlagene ytavleundervisning og trykte læremidler  lærerrollen – lokal utviklingen drevet av ildsjeler z Digitale mapper - utgangspunkt for digital y vurdering, karaktersetting, og eksamen zLMS - 98 prosent av skolene ydokumentlagring, innlevering av oppgaver og tester yadministrasjon zSamarbeid, kommunikasjon og kunnskapsdeling yMellom skoler, i skolen, mellom skole og hjem ymellom lærer og elev, mellom elever, mellom lærere

6 Utvikling - IKT i skolen zStagnasjon - perioden 2003-2005 zKunnskapsløftet - styrket IKTbruk yKrav: eleven skal kunne bruke digitale verktøy ydigitale verktøy - inkluderes i alle fag og læreplaner  Styrket forskning på effekt og læringsutbytte  2009? Underveisrapport eNorge  Lærende nettverk

7 Lærerutdanning zNy lærerutdanning ySvenske og finske erfaringer yMasternivå, Specifik kompetens yÖvergripande perspektiv - IT som utbildingsresurs ySverige: 28 Høgskoler/Universitet gir lærerutdanning zLærerutdanning - yHiNesna - distrikts profil, - turbulent yhttp://www.hinesna.no/http://www.hinesna.no/ yNesna - Profesjonsutdanning yLærer-, Sykepleier-, Informatikkutdanning

8 Læring med nettstøttet undervisning zForskningsprosjekt på desentralisert lærerutdanning (DALU) zUndervisning og utviklingsarbeid i nettstudiet ”IKT og læring” zAnsvarlig for Lærende nettverk yAvsluttes og oppsummeres nå

9 IKT og læring zTo halvårsenheter - 2 X 30 st.p zSplitta opp i moduler på 6 og 12 st.p zBåde klasserom og nettstudium fra 1995 zUndersøkelse 2000 zReint nettstudium 2001 zMappevurdering 2002 zOrganisering i LMS Moodle 2003

10 Data, Informasjon og Kunnskap zData ySymbolsk gjengivelse zInformasjon yData i en meningsfull sammenheng yAnnenhånds yKan deles og distribueres zKunnskap yMå personlig bygges i en sosial sammenheng

11 Kunnskap zEt sosiokulturelt læringssyn - fokus på handling, verktøy og fellesskap: zKunnskap kommer vi att förstå som knuten till argumentation och handling i sociala kontexter, och som resultat av aktiva försök att se, förstå och hantera världen på ett visst sätt. Säljö (2000) Lärande i praktiken

12 Sammenligning klasserom/nettstudenter zUndersøkelse 2000 - nettstudenter vektlegger: zTydelig informasjon og metainformasjon zFormalisert lærerveiledning zEget arbeid som læringsgrunnlag zDistribuerte samarbeidsprosesser zOmfattende oppgaver som sentrale arbeidskrav zEgnet evaluerings/eksamensform zBegge grupper anbefaler studiet til andre

13 Eksamen - klasse og nett Klasseromstudenter NesnaNettstudenter Antall oppmeldte studenter:1170 Antall oppmøtte studenter:1147 Ikke møtt:023 Antall Stryk:1 2 Stryk prosent på ant. møtte:9,094,26 Beste karakter:1,81,3 Dårligste beståtte karakter:3,54,0 Gjennomsnittskarakter:3,032,85 Karakterer mellom: 1.0 og 2.0 : 16 2,1 og 3.0 : 322 3.1 og 4.0 : 617 Over 4: 12 Internettstudenter har bedre eksamenskarakter - hvorfor? Fokus på hva vi evaluerer.

14 Eksamensformer zMuntlig eksamen zSkriftlig skoleeksamen zPraktisk eksamen (yrkesfag) zMulti Choice (spørreskjema) zHjemmeeksamen zSemesteroppgaver/hovedfagsoppgave zMappevurdering - (dokumentasjon/portefølge)

15 Formål med mappe/portefolie Vurdering har tre hovudfunksjonar: 1)å danne grunnlag for utveljing og eventuell sertifisering, anten i vidare utdanningssamanheng eller ved jobbsøking (summativ vurdering) 2)å gi studenten informasjon om eigen framgang og danne grunnlag for endra læringsstrategiar (formativ vurdering) 3) å gi utdanningsinstitusjonen og læraren informasjon om nivå og eventuelle sterke og svake sider ved dei læringmessige aspekt ved utdanninga for å kunne forbetre ho. 4)Ein fjerde funksjon som er relevant spesielt i høgare utdanning er eksamen som ei konsolidering av kva som er sentral og viktig kunnskap innan ein disiplin Mapper som pedagogisk redskap : perspektiver og erfaringer / Olga Dysthe og Knut Steinar Engelsen (red.). Oslo : Abstrakt forlag, 2003.

16 Mappepedagogikk på nett zArbeidskrav - styrt ut fra kjerna i faga zRefleksjon - rapport zIndividuelt ansvar - Samarbeid - rapport zRespons fra gruppe og lærer zLærerveiledning i LMS - åpent zEtterkantvurdering - yIndividuell mappe er enste form zEkstern sensor - ny funksjon zMotsetning: produkt - prosess zRetningslinjer for mappevurdering - dokument

17 Vår form for for nettundervisning zIKT og læring; Andre halvårsenhet zModul: E-læring, 12 studiepoeng yhttp://klasserom.hinesna.no/course/view.php ?id=237http://klasserom.hinesna.no/course/view.php ?id=237 zStudentrom yStudent PajallaStudent Pajalla

18 Føringer for nettpedagogikk zUndervisning som informasjonsorganisering zLæring som egen kunnskapsbygging zArbeidskrav zMappevurdering zLærerveiledning zGruppestøtte zBruk av LMS zSpenning: individuelt arbeid - støtte fra fellesskap

19 IKT Matematikk og IKT 1 7,5 sp Matematikk og IKT 2 7,5 sp Norsk og IKT 7,5 sp IKT i alle fag 7,5 sp KRL og IKT 7,5 sp IKT og K&H 7,5 sp Engelsk og IKT 7,5 sp Musikk og IKT 7,5 sp HøstVår 30studiepoeng 60studiepoeng IKT i fag

20 Lærende nettverk Helgeland zRapportering ITU http://www.itu.no/ - aprilhttp://www.itu.no/ z9 skoler - oppsummerer: zInfrastruktur, Organisering, Undervisning zUtstyr, ildsjeler, ledelse = ”pedagogisk merverdi” zLMS - Moodle/It’s Learning zSammensatte tekster zBegynneropplæring

21 Konklusjoner om LMS zMoodle som info.system - ok zNødvendig info.system mellom samlingene zIkke tilstrekkelig som fellesskap for kunnskapsbygging zArbeid i Moodle er en forlengelse av samlingsarbeid zSvak støtte for øvingspraksis zAlle tre læringsarenaene er nødvendig zLMS er et lukka system med stengsler mot uteverden

22 Sammensatte tekster zForlag og pedagogisk utvikling yhttp://www.gyldendal.no/kontekst/tekster/http://www.gyldendal.no/kontekst/tekster/ zElevarbeid - Rødblokka yhttp://www.skole.trondheim.kommune.no/ebe rg/6klasse/blokka/roed/roedblokka.htmhttp://www.skole.trondheim.kommune.no/ebe rg/6klasse/blokka/roed/roedblokka.htm

23 Begynneropplæring - lese ved å skrive zLære å lese ved å skrive på data zAftonbladet zhttp://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article4 04868.abhttp://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article4 04868.ab  Att skriva sig till läsning - p å datorn yhttp://www.diu.se/nr3-04/nr3-04.asp?artikel=s10http://www.diu.se/nr3-04/nr3-04.asp?artikel=s10 zTrageton skrive- lese pedagogikk yhttp://ans.hsh.no/home/atr/tekstskaping/http://ans.hsh.no/home/atr/tekstskaping/

24 Sammensatt tekst i begynneropplæring

25 Lærerutdanning i nettverk zErfaring fra lærende netteverk zStyrking av lærerutdanning og Videreutdanning zTema og studiepoeng


Laste ned ppt "Didaktikk for nettundervisning Erfaringer fra videreutdanning av lærere Lärande i glesbygd Lycsele 6/2 - 09 Hallstein Hegerholm Høgskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google