Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videreutdanning i magnetisk resonans?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videreutdanning i magnetisk resonans?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Videreutdanning i magnetisk resonans?
Benny Ehrnholm Høgskolelektor Høgskolen i Sør-Trøndelag, AMMT/radiografutdanningen i Trondheim.

2 Bakgrunn MRI, bildediagnostisk metode ved hjelp av magnetfelt, radiobølger og datateknologi. Skal ikke forklare mer om selve MR-teknologien. NUV seminar oktober 2005 B.E.

3 Bakgrunn En sterk vekst med investering i MR-utstyr ved flere helseforetak og private røntgeninstitusjoner. Skal ikke forklare mer om selve MR-teknologien. NUV seminar oktober 2005 B.E.

4 Økningen av antall MR-maskiner i Norge
72 42 Har skjedd eksplosjonsartet. Fra 1994 til 2003/4 har det skjedd en 10 dobling av antall MR-maskiner. I de 10 siste åren. 15 8 3 NUV seminar oktober 2005 B.E.

5 Bakgrunn Viktig å ivareta teknologiens utnyttelsespotensial.
Det gjør man ikke hvis ikke personalet er godt utdannet. NUV seminar oktober 2005 B.E.

6 Bakgrunn MR-faget er omfattende og har avansert teknologi, som er i rask utvikling. Det gjør man ikke hvis ikke personalet er godt utdannet. NUV seminar oktober 2005 B.E.

7 Bakgrunn Utdanningsbehov for personell som arbeider med MR.
Det gjør man ikke hvis ikke personalet er godt utdannet. NUV seminar oktober 2005 B.E.

8 MR spektroskopi (biokjemi)
MRI (anatomi) MR spektroskopi (biokjemi) funksjonell MR (fysiologi) MR er unik når det gjelder å vise kontrast mellom ulike vevstyper. Kartlegging av hjerneaktivitet. NUV seminar oktober 2005 B.E.

9 Videreutdanning i Magnetisk Resonans (ViMR).
NUV seminar oktober 2005 B.E.

10 Målgruppe Studiet er primært rettet inn mot arbeidstakere som arbeider innen MR-diagnostikk eller har ønske om å kvalifisere seg for slikt arbeid. NUV seminar oktober 2005 B.E.

11 Målgruppe Radiografer, stråleterapeuter, leger, fysikere eller kandidater med tilsvarende utdanning. NUV seminar oktober 2005 B.E.

12 Opptakskrav Søkere må ha grunnutdanning / bachelorgrad fra høgskole eller universitet i henhold til målgruppe. Da studiet er hovedsakelig nettbasert, forutsettes det at søker mestrer PC som arbeidsverktøy og har mulighet for å arbeide på en PC med internettilknytning og lydkort. NUV seminar oktober 2005 B.E.

13 Nettbasert undervisning!
NUV seminar oktober 2005 B.E.

14 Organisering av studiet
Nettundervisning i form av Power point presentasjoner med eller uten lyd, video, animasjoner, artikler, selvtester, oppgaver, besvarelser, veiledning, kunnskapsdeling og nettbasert eksamen. Bilder, lyd og animasjoner for å gjøre opplæringen mer spennende og effektiv. Testprogram, for å gi en pekepinn på om du har fått med deg hovedpunktene i hvert kapittel. Det blir lagt til rette for en trygg og kvalitetssikret opplæring med oppgaver som gir progresjon. NUV seminar oktober 2005 B.E.

15 Organisering av studiet
40 studiepoeng totalt, 4 moduler, 2 år. 10 studiepoeng per modul og termin. Hvert modul kan gjennomføres som en avsluttende studieenhet. NUV seminar oktober 2005 B.E.

16 Organisering av ViMR. Sept. 2005 Jan. 2006 Ferie2006 Sept. 2006
Modul 1: studiepoeng, høstsemesteret 2005. Modul 3: studiepoeng, Høstsemesteret 2006. Sept Jan. 2006 Ferie2006 Sept. 2006 Jan. 2007 Modul 2: studiepoeng, vårsemesteret 2006. Modul 4: studiepoeng, Vårsemesteret 2007. NUV seminar oktober 2005 B.E.

17 Organisering av studiet.
1: MR-teori, 10 studiepoeng. 1 samling. NUV seminar oktober 2005 B.E.

18 Organisering av studiet.
1: MR-teori, 10 studiepoeng. 1 samling. 2: Metodiske prinsipper innen MRI, 10 stp. NUV seminar oktober 2005 B.E.

19 Organisering av studiet.
1: MR-teori, 10 studiepoeng. 1 samling. 2: Metodiske prinsipper innen MRI, 10 stp. 3: MR-matematikk, 10 stp. 3 samlinger. NUV seminar oktober 2005 B.E.

20 Organisering av studiet.
1: MR-teori, 10 studiepoeng. 1 samling. 2: Metodiske prinsipper innen MRI, 10 stp. 3: MR-matematikk, 10 stp. 3 samlinger. 4: Avanserte MR-teknikker, 10 stp. 2 samlinger. NUV seminar oktober 2005 B.E.

21 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.
Internt på AMMT. Jon Eirik Hennissen Høgskolelektor AMMT Øystein Olsen Stipendiat AMMT/MR Hilde Berg Kjeldstad Stipendiat AMMT/MR Kari Ravn Eide Høgskolelektor AMMT Henrik Larsson Professor II Benny Ehrnholm Høgskolelektor/Kiropraktor Avdeling for informatikk og e-læring Program for elektro og datateknikk NUV seminar oktober 2005 B.E.

22 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.
Internt på AMMT. Jon Eirik Hennissen Høgskolelektor AMMT Øystein Olsen Stipendiat AMMT/MR Hilde Berg Kjeldstad Stipendiat AMMT/MR Kari Ravn Eide Høgskolelektor AMMT Henrik Larsson Professor II Benny Ehrnholm Høgskolelektor/Kiropraktor Samarbeid mellom avdelningene på HiST. HiST Håkon Grønning førsteamanuensis EDT Kurt-Even Kristensen Høgskolelektor EDT Jarle Larsen Høgskolelektor AITeL Avdeling for informatikk og e-læring Program for elektro og datateknikk NUV seminar oktober 2005 B.E.

23 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.
Samarbeid med ulike institusjoner regionalt . MR-senteret, Trondheim Henrik Larsson Professor II Kjell Arne Kvistad Førsteamanuensis II / Dr.med. Roar Sunde Avd. sjef MR-senteret / ingeniør. Per-Arvid Steen Avd. radiograf Gunvor Robersen Avd. Radiograf Asta Håberg Post. Doc På Web og forelesninger. NUV seminar oktober 2005 B.E.

24 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.
Samarbeid med ulike institusjoner regionalt . MR-senteret, Trondheim Henrik Larsson Professor II Kjell Arne Kvistad Førsteamanuensis II / Dr.med. Roar Sunde Avd. sjef MR-senteret / ingeniør. Per-Arvid Steen Avd. radiograf Gunvor Robersen Avd. Radiograf Asta Håberg Post. Doc SINTEF Tore Skjetne Senior Research Scientist På Web og forelesninger. NUV seminar oktober 2005 B.E.

25 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.
Nasjonalt. Ullevål universitetssykehus Arne Borthne Avdelningsoverlege NUV seminar oktober 2005 B.E.

26 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.
Nasjonalt. Ullevål universitetssykehus Arne Borthne Avdelningsoverlege Nordisk. Finland Tampere Jari Vainio Overlege Ortopedisk MR Danmark Herlev universitetssygehus Vibeke Løgager Overlege Henrik Larsson Professor II Sverige Astrid Lindgrenssjukhus i Stockholm Marika Lidegran Överläkare Pediatrisk MR Thröstur Finnbogason Överläkare Pediatrisk MR NUV seminar oktober 2005 B.E.

27 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.
Private firmaer. Philips medical system Norge Jørn Kværness Nordisk forskningssjef / Fysikker Frederic Courivaud Forsker / Fysikker Vi ahr brukt mange forskjellige fagmiljøer. NUV seminar oktober 2005 B.E.

28 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.
Private firmaer. Philips medical system Norge Jørn Kværness Nordisk forskningssjef / Fysikker Frederic Courivaud Forsker / Fysikker GE MEDICAL SYSTEMS SVERIGE AB Mats Tived Vi ahr brukt mange forskjellige fagmiljøer. NUV seminar oktober 2005 B.E.

29 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.
Private firmaer. Philips medical system Norge Jørn Kværness Nordisk forskningssjef / Fysikker Frederic Courivaud Forsker / Fysikker GE MEDICAL SYSTEMS SVERIGE AB Mats Tived Amersham health /GE Norge Kristi Dale Ovidia Legemiddelkonsulent/radiograf Vi ahr brukt mange forskjellige fagmiljøer. NUV seminar oktober 2005 B.E.

30 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.
Private firmaer. Philips medical system Norge Jørn Kværness Nordisk forskningssjef / Fysikker Frederic Courivaud Forsker / Fysikker GE MEDICAL SYSTEMS SVERIGE AB Mats Tived Amersham health /GE Norge Kristi Dale Ovidia Legemiddelkonsulent/radiograf Capio Diagnostikk Trondheim AS Gunnar Myhr Overlege Knut Nordlid radiograf Vi ahr brukt mange forskjellige fagmiljøer. NUV seminar oktober 2005 B.E.

31 Klasserommet på nettet
E-læringsplattform It’s learning 2005 NUV seminar oktober 2005 B.E.

32 Evaluering av modul 1. Her finnes det forbedringspotensiale, ppt med lydfiler, word dokument etc. NUV seminar oktober 2005 B.E.

33 Evaluering forts. . NUV seminar oktober 2005 B.E.

34 Evaluering forts. NUV seminar oktober 2005 B.E.

35 Evaluering forts Det visade seg at de som var lite fornøyde arbeidet mye på egen hand, likte ikke gruppearbeid etc. NUV seminar oktober 2005 B.E.

36 Evaluering forts. NUV seminar oktober 2005 B.E.

37 Innhold i modul 2 Metodiske prinsipper innenfor MRI
Kontrastmidler Anatomi og patologiske forandringer Vanlige indikasjoner for MR-undersøkelse Pasienthåndtering Protokoller Bilde optimalisering Pasientomsorg, kommunikasjon og etikk NUV seminar oktober 2005 B.E.

38 Evaluering jämförelse med modul 1 og 2.
Flere er fornøyde med classfronter, de som var mindre fornøyde stå antageligvis fast ved det. Det er noe som heller vill ha tradisjonelle forelesninger, mer av det. Hvilket er forståelig, vanskelig fag. NUV seminar oktober 2005 B.E.

39 Evaluering forts. M:1 M:2 . NUV seminar oktober 2005 B.E.

40 Evaluering forts. M:1 M:2 NUV seminar oktober 2005 B.E.

41 Evaluering NUV seminar oktober 2005 B.E.

42 Nettbasert eksamen Gjordes på hjem platts, arbeidsplatts, etc. Valgfritt, Spørsmål randomisert, så at de som sitte ved siden av hverandre ikke skal kunne spør –hva skrev du på spørsmål 2? Tidspress-Total tid 60 min. Hjelpemiddel. (neste gang skal mappearbeidene telle noe). NUV seminar oktober 2005 B.E.

43 Nettbasert eksamen 40 st flervalgspørsmål.
NUV seminar oktober 2005 B.E.

44 Nettbasert eksamen 10 st Kortebesvarelse spørsmål.
NUV seminar oktober 2005 B.E.

45 Evaluering NUV seminar oktober 2005 B.E.

46 Evaluering forts. M:1 M:2 NUV seminar oktober 2005 B.E.

47 Modul 3 MR-matematikk Studenter med variable kunnskaper i matematikk, generelt lavt nivå. NUV seminar oktober 2005 B.E.

48 Modul 3 MR-matematikk Studenter med variable kunnskaper i matematikk, generelt lavt nivå. Skreddersydd matematikk mot MR og studentenes bakgrunn. NUV seminar oktober 2005 B.E.

49 Innhold i Modul 3 MR-matematikk
Algebra og funksjonslære Ligning for rett linje Trigonometri og trigonometriske funksjoner Derivasjon og integrasjon Vektorer Komplekse tall og komplekse funksjoner Komplekse ekspotensialfunksjoner Koordinatsystemer, fasevinkel og absoluttverdi Rekker og rekkeutvikling Fouriertransformasjon Matriseligninger Funksjoner av flere (2) variable Foldingsoperasjonen (konvolusjon) Diskrete funksjoner Punktprøving Aliasing NUV seminar oktober 2005 B.E.

50 Evaluering MR-matematikk
NUV seminar oktober 2005 B.E.

51 Evaluering forts. NUV seminar oktober 2005 B.E.

52 Innhold i modul 4 Avanserte MR-teknikker
MR-fysikk med matematiske modeller Fouriertransformasjon Bildedannelse Signalprosessering K-space Pulssekvensdiagram Diffusjon, perfusjon, fMRI, MRS, EPI, MRA og hjerte undersøkelse. NUV seminar oktober 2005 B.E.

53 ViMR Studenter Modul 1, 36 studenter. Modul 2, 35 studenter.
NUV seminar oktober 2005 B.E.

54 Nettbasert undervisning!
Finnes det behov for nettbasert undervisning? NUV seminar oktober 2005 B.E.

55 Nettbasert undervisning!
Finnes det behov for nettbasert undervisning? Ja, fleksibiliteten gjør studiene attraktive. NUV seminar oktober 2005 B.E.

56 Nettbasert undervisning!
Finnes det behov for nettbasert undervisning? Ja, fleksibiliteten gjør studiene attraktive. Det går å kombinere arbeid med studie. NUV seminar oktober 2005 B.E.

57 Takk for oppmerksamheten!
Takk for oppmerksamheten! Benny Ehrnholm Høgskolelektor Høgskolen i Sør-Trøndelag, AMMT/radiografutdanningen i Trondheim. Malmö 23 september 2005 NUV seminar oktober 2005 B.E.


Laste ned ppt "Videreutdanning i magnetisk resonans?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google