Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videreutdanning i magnetisk resonans? Benny Ehrnholm Høgskolelektor Høgskolen i Sør-Trøndelag, AMMT/radiografutdanningen i Trondheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videreutdanning i magnetisk resonans? Benny Ehrnholm Høgskolelektor Høgskolen i Sør-Trøndelag, AMMT/radiografutdanningen i Trondheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Videreutdanning i magnetisk resonans? Benny Ehrnholm Høgskolelektor Høgskolen i Sør-Trøndelag, AMMT/radiografutdanningen i Trondheim.

2 Bakgrunn •MRI, bildediagnostisk metode ved hjelp av magnetfelt, radiobølger og datateknologi. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

3 Bakgrunn •En sterk vekst med investering i MR-utstyr ved flere helseforetak og private røntgeninstitusjoner. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

4 Økningen av antall MR-maskiner i Norge 72 3 8 15 42 NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

5 Bakgrunn •Viktig å ivareta teknologiens utnyttelsespotensial. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

6 Bakgrunn •MR-faget er omfattende og har avansert teknologi, som er i rask utvikling. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

7 Bakgrunn •Utdanningsbehov for personell som arbeider med MR. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

8 MRI (anatomi) funksjonell MR (fysiologi) MR spektroskopi (biokjemi) NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

9 Videreutdanning i Magnetisk Resonans (ViMR). NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

10 Målgruppe •Studiet er primært rettet inn mot arbeidstakere som arbeider innen MR- diagnostikk eller har ønske om å kvalifisere seg for slikt arbeid. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

11 Målgruppe •Radiografer, stråleterapeuter, leger, fysikere eller kandidater med tilsvarende utdanning. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

12 Opptakskrav •Søkere må ha grunnutdanning / bachelorgrad fra høgskole eller universitet i henhold til målgruppe. •Da studiet er hovedsakelig nettbasert, forutsettes det at søker mestrer PC som arbeidsverktøy og har mulighet for å arbeide på en PC med internettilknytning og lydkort. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

13 Nettbasert undervisning! NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

14 Organisering av studiet •Nettundervisning i form av Power point presentasjoner med eller uten lyd, video, animasjoner, artikler, selvtester, oppgaver, besvarelser, veiledning, kunnskapsdeling og nettbasert eksamen. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

15 Organisering av studiet •40 studiepoeng totalt, 4 moduler, 2 år. •10 studiepoeng per modul og termin. •Hvert modul kan gjennomføres som en avsluttende studieenhet. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

16 Organisering av ViMR. Sept. 2005 Jan. 2006 Ferie 2006 Sept. 2006 Jan. 2007 Modul 1: 10 studiepoeng, høstsemesteret 2005. Modul 2: 10 studiepoeng, vårsemesteret 2006. Modul 3: 10 studiepoeng, Høstsemesteret 2006. Modul 4: 10 studiepoeng, Vårsemesteret 2007. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

17 Organisering av studiet. •1: MR-teori, 10 studiepoeng. –1 samling. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

18 Organisering av studiet. •1: MR-teori, 10 studiepoeng. –1 samling. •2: Metodiske prinsipper innen MRI, 10 stp. –1 samling. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

19 Organisering av studiet. •1: MR-teori, 10 studiepoeng. –1 samling. •2: Metodiske prinsipper innen MRI, 10 stp. –1 samling. •3: MR-matematikk, 10 stp. –3 samlinger. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

20 Organisering av studiet. •1: MR-teori, 10 studiepoeng. –1 samling. •2: Metodiske prinsipper innen MRI, 10 stp. –1 samling. •3: MR-matematikk, 10 stp. –3 samlinger. •4: Avanserte MR-teknikker, 10 stp. –2 samlinger. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

21 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR. •Internt på AMMT. –Jon Eirik Hennissen Høgskolelektor AMMT –Øystein Olsen Stipendiat AMMT/MR –Hilde Berg Kjeldstad Stipendiat AMMT/MR –Kari Ravn Eide Høgskolelektor AMMT –Henrik Larsson Professor II –Benny Ehrnholm Høgskolelektor/Kiropraktor NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

22 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR. •Internt på AMMT. –Jon Eirik Hennissen Høgskolelektor AMMT –Øystein Olsen Stipendiat AMMT/MR –Hilde Berg Kjeldstad Stipendiat AMMT/MR –Kari Ravn Eide Høgskolelektor AMMT –Henrik Larsson Professor II –Benny Ehrnholm Høgskolelektor/Kiropraktor Samarbeid mellom avdelningene på HiST. •HiST –Håkon Grønning førsteamanuensis EDT –Kurt-Even Kristensen Høgskolelektor EDT –Jarle Larsen Høgskolelektor AITeL NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

23 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR. •Samarbeid med ulike institusjoner regionalt. •MR-senteret, Trondheim –Henrik Larsson Professor II –Kjell Arne Kvistad Førsteamanuensis II / Dr.med. –Roar Sunde Avd. sjef MR-senteret / ingeniør. –Per-Arvid Steen Avd. radiograf –Gunvor Robersen Avd. Radiograf –Asta Håberg Post. Doc NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

24 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR. •Samarbeid med ulike institusjoner regionalt. •MR-senteret, Trondheim –Henrik Larsson Professor II –Kjell Arne Kvistad Førsteamanuensis II / Dr.med. –Roar Sunde Avd. sjef MR-senteret / ingeniør. –Per-Arvid Steen Avd. radiograf –Gunvor Robersen Avd. Radiograf –Asta Håberg Post. Doc •SINTEF –Tore Skjetne Senior Research Scientist NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

25 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR. •Nasjonalt. •Ullevål universitetssykehus –Arne Borthne Avdelningsoverlege NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

26 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR. •Nasjonalt. •Ullevål universitetssykehus –Arne Borthne Avdelningsoverlege •Nordisk. •Finland Tampere –Jari Vainio Overlege Ortopedisk MR •Danmark Herlev universitetssygehus –Vibeke Løgager Overlege –Henrik Larsson Professor II •Sverige Astrid Lindgrenssjukhus i Stockholm –Marika Lidegran Överläkare Pediatrisk MR –Thröstur Finnbogason Överläkare Pediatrisk MR NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

27 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR. •Private firmaer. •Philips medical system Norge –Jørn Kværness Nordisk forskningssjef / Fysikker –Frederic Courivaud Forsker / Fysikker NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

28 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR. •Private firmaer. •Philips medical system Norge –Jørn Kværness Nordisk forskningssjef / Fysikker –Frederic Courivaud Forsker / Fysikker •GE MEDICAL SYSTEMS SVERIGE AB –Mats Tived NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

29 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR. •Private firmaer. •Philips medical system Norge –Jørn Kværness Nordisk forskningssjef / Fysikker –Frederic Courivaud Forsker / Fysikker •GE MEDICAL SYSTEMS SVERIGE AB –Mats Tived •Amersham health /GE Norge –Kristi Dale Ovidia Legemiddelkonsulent/radiograf NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

30 Utarbeidelse av fagstoff i ViMR. •Private firmaer. •Philips medical system Norge –Jørn Kværness Nordisk forskningssjef / Fysikker –Frederic Courivaud Forsker / Fysikker •GE MEDICAL SYSTEMS SVERIGE AB –Mats Tived •Amersham health /GE Norge –Kristi Dale Ovidia Legemiddelkonsulent/radiograf •Capio Diagnostikk Trondheim AS •Gunnar Myhr Overlege •Knut Nordlid radiograf NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

31 Klasserommet på nettet •E-læringsplattform •It’s learning 2005 NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

32 Evaluering av modul 1. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

33 Evaluering forts. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

34 Evaluering forts. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

35 Evaluering forts NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

36 Evaluering forts. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

37 Innhold i modul 2 Metodiske prinsipper innenfor MRI •Kontrastmidler •Anatomi og patologiske forandringer •Vanlige indikasjoner for MR-undersøkelse •Pasienthåndtering •Protokoller •Bilde optimalisering •Pasientomsorg, kommunikasjon og etikk NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

38 Evaluering jämförelse med modul 1 og 2. M:2 M:1 NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

39 Evaluering forts. M:1 M:2 NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

40 Evaluering forts. M:1 M:2 NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

41 Evaluering NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

42 Nettbasert eksamen NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

43 Nettbasert eksamen NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

44 Nettbasert eksamen NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

45 Evaluering NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

46 Evaluering forts. M:1M:2 NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

47 Modul 3 MR-matematikk •Studenter med variable kunnskaper i matematikk, generelt lavt nivå. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

48 Modul 3 MR-matematikk •Studenter med variable kunnskaper i matematikk, generelt lavt nivå. •Skreddersydd matematikk mot MR og studentenes bakgrunn. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

49 Innhold i Modul 3 MR-matematikk •Algebra og funksjonslære •Ligning for rett linje •Trigonometri og trigonometriske funksjoner •Derivasjon og integrasjon •Vektorer •Komplekse tall og komplekse funksjoner •Komplekse ekspotensialfunksjoner •Koordinatsystemer, fasevinkel og absoluttverdi •Rekker og rekkeutvikling •Fouriertransformasjon •Matriseligninger •Funksjoner av flere (2) variable •Foldingsoperasjonen (konvolusjon) •Diskrete funksjoner •Punktprøving •Aliasing NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

50 Evaluering MR-matematikk NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

51 Evaluering forts. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

52 Innhold i modul 4 Avanserte MR-teknikker •MR-fysikk med matematiske modeller •Fouriertransformasjon •Bildedannelse •Signalprosessering •K-space •Pulssekvensdiagram •Diffusjon, perfusjon, fMRI, MRS, EPI, MRA og hjerte undersøkelse. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

53 ViMR Studenter •Modul 1, 36 studenter. •Modul 2, 35 studenter. •Modul 3, 27 studenter. •Modul 4, 29 studenter. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

54 Nettbasert undervisning! •Finnes det behov for nettbasert undervisning? NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

55 Nettbasert undervisning! •Finnes det behov for nettbasert undervisning? –Ja, fleksibiliteten gjør studiene attraktive. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

56 Nettbasert undervisning! •Finnes det behov for nettbasert undervisning? –Ja, fleksibiliteten gjør studiene attraktive. –Det går å kombinere arbeid med studie. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.

57 http://www.ammt.hist.no/evu/kurskatalogen/videreutd/vidutd- mr/index.php http://www.ammt.hist.no/program/rad/evu/vimr/ http://www.ammt.hist.no/evu/kurskatalogen/videreutd/vidutd- mr/index.php http://www.ammt.hist.no/program/rad/evu/vimr/ Benny Ehrnholm Høgskolelektor Høgskolen i Sør-Trøndelag, AMMT/radiografutdanningen i Trondheim. Malmö 23 september 2005 Takk for oppmerksamheten! NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Laste ned ppt "Videreutdanning i magnetisk resonans? Benny Ehrnholm Høgskolelektor Høgskolen i Sør-Trøndelag, AMMT/radiografutdanningen i Trondheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google