Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Linda Rognø Bioingeniør, testtekniker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Linda Rognø Bioingeniør, testtekniker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Linda Rognø Bioingeniør, testtekniker linda.rognoe@bergenclinics.no
ADHD og rusproblematikk Utredning/behandling og tilrettelegging i institusjon Linda Rognø Bioingeniør, testtekniker

2 HISTORIE Hjellestadklinikken omorganiserte AFUR (avrusning for unge rusmisbrukere) til et tilbud spesielt rettet mot personer hvor det var behov for kartlegging av ulike sider ved personens psykiske helse og kognitive funksjonsnivå Bakgrunn: Dobbeldiagnoser aktuelt i mange år Økning i forespørsler om utredning Ofte gjengangere –pga manglende kunnskap om tilstand? Oppstart av medisinering

3 Målgruppe: Personer med rusmiddelavhengighet  der det er behov for kartlegging av ulike sider ved personens psykiske helse og kognitive funksjonsnivå.

4 RUSMIDDEL AVHENGIGHET
Helhetsfokus RUSMIDDEL AVHENGIGHET PRAKTISK LIV ÅNDELIG LIV Angst AD/HD SOSIALE FAKTORER PSYKISK HELSE KOGNITIVE FAKTORER ÅNDELIG LIV PRAKTISK LIV Personlighets-forstyrrelse Depresjon FYSISK HELSE Eva K Løvaas

5 Visjon: Mestring av rusproblemer.
Utredningen skal ha nytteverdi for pasienten.

6 ”Utredningsavdelingen”
2 mannsenheter med henholdsvis 5 og 5 plasser. 4 plasser for kvinner plassert i kvinneavdelingen. Kjønnsspesifikk behandling.

7 Sentrale spørsmål ved utredningsavdelingen
Hvordan oppleves det å ha rus- og ADHD problematikk ? Hvordan tilrettelegge institusjonsrammene på en måte som både matcher og rommer denne pasientgruppen?

8 En til som jag…….. En til som jag…..
Vet du hva, som er bra at det inte finns noen mer som jag. For tenk om, om det kom en liten pojike slik som jag, som satt av sted og gjorde hyss kvar enda dag. Fast så skulle det vart bra, utifall det finns en til som jag....

9 Hvordan kan det oppleves å ha rusproblemer?
Et styrt liv. - Ikke av klokken, men av jakten på rusmidler. - Ikke av samfunnsregler, men likevel mange regler Et utrygt liv. Et rotløst liv.

10 Øynene som ser… Samfunnet ser meg slik: Uansvarlig Mindreverdig
Kriminell Nyter Arbeidssky / snylter ”Russamfunnet” ser meg slik: Ansvarlig Viktig /respektert Dyktig Yter Arbeidsom

11 Hvordan oppleves det å ha ADHD?
Som å være superoppladet hele tiden Som å ha 13 tv kanaler på full styrke i hodet samtidig. Som å aldri ha oversikten. Som å stadig skifte mellom ulike kanaler.

12 AD/HD og Rusmiddelavhengighet
Symptomer på rusmiddel lavhengighet og abstinenser vises ofte ved: Rastløshet Impulsivitet Konsentrasjonsproblemer Forstyrret oppmerksomhet Distraherbarhet Mangel på struktur og organisering Problemer med oppstart, gjennomføring og avslutning Andre symptomer AD/HD symptomene vises ofte ved: Rastløshet Impulsivitet Konsentrasjonsproblemer Forstyrret oppmerksomhet Distraherbarhet Mangel på struktur og organisering Problemer med oppstart, gjennomføring og avslutning Andre symptomer

13 Avvikende atferd eller symptommestring ?
Å skru seg opp Drive parallell-aktiviteter Være i bevegelse

14 Medaljens forside Alle baksider har en forside. Hyperfokus
Humor, entusiasme og intensitet Kreativitet og intuisjon. Åpenhet og originalitet Observante, kritiske og nonkonforme Sjette sans

15 Verdier: kreativ, åpen og direkte, fleksibel og raus

16 Behandling Fysisk aktivitet Informasjon / undervisning Coaching (LOS)
Medikamentell behandling Støtteamtaler Individualterapi

17 Metoden: Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet bidrar til redusert rusmisbruk og økt kontroll Fysisk aktivitet gir bedret psykisk helse Fysisk aktivitet gir bedret sosial fungeringsevne Fysisk aktivitet bygger på menneskets iboende ressurser og styrker identiteten. -kropp og psyke er en logisk enhet

18 Informasjon og undervisning
I grupper eller individuelt Flere aktuelle tema: Å være i behandling Effekter av fysisk aktivitet Mannsseminar AD/HD Angst Depresjon Forebygging av tilbakefall Hva gjør rusmiddelavhengighet med familien

19 Coaching LOS Livsmestring og symptommestring
Gå veien sammen med pasienten Hjelp til å lage oversikter, prioritere Hjelp til å rydde i økonomisk kaos Hjelp til å lese og skrive dokumenter, brev, søknader Bidra i møter (sosialkontor, ppt)

20 Målet med medisinsk behandling
Medisinen en integrert del av behandlingen Forbedre symptombildet Gi bedret funksjonsnivå Gi mer kontroll og bedret organisering av livet

21 Støttesamtaler Individualterapi
Hovedfokus: Utrednings- / behandlingsprosessen Innsikt og opplæring Se sammenheng mellom diagnose og eget liv Utveksling av informasjon (fellesprosjekt) Her og nå Veien videre

22 Utredningsavdelingen
Individuelt fokus Indre kaos ytre struktur Minimalt med absolutter Kontinuerlig evaluering av reglement: Hvorfor har vi reglene, hva betyr de, og evt. for hvem?

23 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 07.30 07.45 De som ønsker det kan jogge / svømme / gå tur. Dersom man ønsker at personalet skal være med, må det spesielt avklares 08.00 FROKOST 08.15 08.30 MORGENMØTE 08.45 Medisinutdeling 09.00 Renhold i avdelingen 09.15 09.30 09.45 STUDIO ACTIVE IND. PROGR. TUR DAG UNDERVISNING 10.00 10.15 10.30 / BASSENG TUR I OMRÅDE 10.45 KVINNE TRENING 11.00 11.15 11.30 LUNSJ 11.45 12.00 12.15 BOMILJØMØTE RUS GRUPPE KVINNE 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 INDIVIDUELT PROGRAM 13.45 14.00 JOGGING/ STAV-GANG 14.15 14.30 14.45 15.00 MIDDAG

24

25 Utredningsplan Rekkefølgen vurderes av pasient, utreder og pasientansvarlig.
med fokus Dato Kommentarer 1 Therese utredningsplan 1/3 2 timeplan 2/3 3 Bodil Kartlegging fysisk aktivitet 6/3 4 Rusens funksjon 10/3 5 MAR-S 13/3 Avtalen flyttet- Therese ferie 6 Anemneseopptak-mor 20/3 Avtalen flyttet pga sykdom 7 Linda Kognitive tester 8 9 10 11

26 Eeemiiiiiiil Problemet er ikke å vite hva du skal gjøre men å gjøre det du vet.

27 Skill mellom person og handlinger!
Stripe med Tommy og tigeren

28 Bruk av humor! bilde


Laste ned ppt "Linda Rognø Bioingeniør, testtekniker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google