Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 ADHD og rusproblematikk Utredning/behandling og tilrettelegging i institusjon Linda Rognø Bioingeniør, testtekniker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 ADHD og rusproblematikk Utredning/behandling og tilrettelegging i institusjon Linda Rognø Bioingeniør, testtekniker"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 ADHD og rusproblematikk Utredning/behandling og tilrettelegging i institusjon Linda Rognø Bioingeniør, testtekniker linda.rognoe@bergenclinics.no

2 2 HISTORIE Hjellestadklinikken omorganiserte AFUR (avrusning for unge rusmisbrukere) til et tilbud spesielt rettet mot personer hvor det var behov for kartlegging av ulike sider ved personens psykiske helse og kognitive funksjonsnivå Bakgrunn: Dobbeldiagnoser aktuelt i mange år Økning i forespørsler om utredning Ofte gjengangere –pga manglende kunnskap om tilstand? Oppstart av medisinering

3 3 Målgruppe:  Personer med rusmiddelavhengighet der det er behov for kartlegging av ulike sider ved personens psykiske helse og kognitive funksjonsnivå.

4 4 AD/HD Personlighets- forstyrrelse Depresjon Angst Angst PSYKISKHELSE FYSISKHELSE PRAKTISK LIV PRAKTISK LIV ÅNDELIGLIV ÅNDELIGLIV SOSIALEFAKTORERKOGNITIVEFAKTORER RUSMIDDEL AVHENGIGHET Helhetsfokus Eva K Løvaas

5 5 Visjon:  Mestring av rusproblemer.  Utredningen skal ha nytteverdi for pasienten.

6 6 ”Utredningsavdelingen”  2 mannsenheter med henholdsvis 5 og 5 plasser.  4 plasser for kvinner plassert i kvinneavdelingen.  Kjønnsspesifikk behandling.

7 7 Sentrale spørsmål ved utredningsavdelingen 1. Hvordan oppleves det å ha rus- og ADHD problematikk ? 2. Hvordan tilrettelegge institusjonsrammene på en måte som både matcher og rommer denne pasientgruppen?

8 8  En til som jag….. En til som jag…….. Vet du hva, som er bra at det inte finns noen mer som jag. For tenk om, om det kom en liten pojike slik som jag, som satt av sted og gjorde hyss kvar enda dag. Fast så skulle det vart bra, utifall det finns en til som jag....

9 9 Hvordan kan det oppleves å ha rusproblemer?  Et styrt liv. - Ikke av klokken, men av jakten på rusmidler. - Ikke av samfunnsregler, men likevel mange regler  Et utrygt liv.  Et rotløst liv.

10 10 Øynene som ser… Samfunnet ser meg slik:  Uansvarlig  Mindreverdig  Kriminell  Nyter  Arbeidssky / snylter ”Russamfunnet” ser meg slik:  Ansvarlig  Viktig /respektert  Dyktig  Yter  Arbeidsom

11 11 Hvordan oppleves det å ha ADHD?  Som å ha 13 tv kanaler på full styrke i hodet samtidig.  Som å aldri ha oversikten.  Som å stadig skifte mellom ulike kanaler.  Som å være superoppladet hele tiden

12 12 AD/HD og Rusmiddelavhengighet AD/HD symptomene vises ofte ved: •Rastløshet •Impulsivitet •Konsentrasjonsproblemer •Forstyrret oppmerksomhet •Distraherbarhet •Mangel på struktur og organisering •Problemer med oppstart, gjennomføring og avslutning •Andre symptomer Symptomer på rusmiddel lavhengighet og abstinenser vises ofte ved: •Rastløshet •Impulsivitet •Konsentrasjonsproblemer •Forstyrret oppmerksomhet •Distraherbarhet •Mangel på struktur og organisering •Problemer med oppstart, gjennomføring og avslutning •Andre symptomer

13 13 Avvikende atferd eller symptommestring ? •Å skru seg opp •Drive parallell- aktiviteter •Være i bevegelse

14 14 Medaljens forside  Alle baksider har en forside.  Hyperfokus  Humor, entusiasme og intensitet  Kreativitet og intuisjon.  Åpenhet og originalitet  Observante, kritiske og nonkonforme  Sjette sans

15 15 Verdier:  kreativ,  åpen og direkte,  fleksibel og raus

16 16 Behandling  Fysisk aktivitet  Informasjon / undervisning  Coaching (LOS)  Medikamentell behandling  Støtteamtaler  Individualterapi

17 17 Metoden: Fysisk aktivitet  Fysisk aktivitet bidrar til redusert rusmisbruk og økt kontroll  Fysisk aktivitet gir bedret psykisk helse  Fysisk aktivitet gir bedret sosial fungeringsevne  Fysisk aktivitet bygger på menneskets iboende ressurser og styrker identiteten. -kropp og psyke er en logisk enhet

18 18 Informasjon og undervisning  I grupper eller individuelt  Flere aktuelle tema:  Å være i behandling  Effekter av fysisk aktivitet  Mannsseminar  AD/HD  Angst  Depresjon  Forebygging av tilbakefall  Hva gjør rusmiddelavhengighet med familien

19 19 Coaching LOS  Livsmestring og symptommestring  Gå veien sammen med pasienten  Hjelp til å lage oversikter, prioritere  Hjelp til å rydde i økonomisk kaos  Hjelp til å lese og skrive dokumenter, brev, søknader  Bidra i møter (sosialkontor, ppt)

20 20 Målet med medisinsk behandling  Medisinen en integrert del av behandlingen  Forbedre symptombildet  Gi bedret funksjonsnivå  Gi mer kontroll og bedret organisering av livet

21 21 Støttesamtaler Individualterapi  Hovedfokus:  Utrednings- / behandlingsprosessen  Innsikt og opplæring  Se sammenheng mellom diagnose og eget liv  Utveksling av informasjon (fellesprosjekt)  Her og nå  Veien videre

22 22 Utredningsavdelingen  Individuelt fokus  Indre kaosytre struktur  Minimalt med absolutter •Kontinuerlig evaluering av reglement: Hvorfor har vi reglene, hva betyr de, og evt. for hvem?

23 23 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG 07.30 07.45 De som ønsker det kan jogge / svømme / gå tur. Dersom man ønsker at personalet skal være med, må det spesielt avklares 08.00 FROKOST 08.15 08.30 MORGENMØTE 08.45Medisinutdeling 09.00Renhold i avdelingen Renhold i avdelingen Renhold i avdelingen Renhold i avdelingen Renhold i avdelingen 09.15 09.30 09.45 STUDIO ACTIVE IND. PROGR. TUR DAG IND. PROGR. STUDIO ACTIVE IND. PROGR. UNDERVISNING STUDIO ACTIVE IND. PROGR. 10.00 10.15 10.30 STUDIO ACTIVE / BASSENG STUDIO ACTIVE / BASSENG IND. PROGR. STUDIO ACTIVE / TUR I OMRÅDE 10.45 KVINNE TRENING 11.00 11.15 11.30 LUNSJ 11.45 12.00Medisinutdeling 12.15 BOMILJØMØTE TUR DAG IND. PROGR. RUS GRUPPE IND. PROGR. KVINNE GRUPPE IND. PROGR. BOMILJØMØTE 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 INDIVIDUELT PROGRAM 13.45 14.00 JOGGING/ STAV-GANG IND. PROGR. JOGGING/ STAV-GANG IND. PROGR. JOGGING/ STAV-GANG IND. PROGR. JOGGING/ STAV-GANG IND. PROGR. JOGGING/ STAV-GANG IND. PROGR. 14.15 14.30 14.45 15.00 MIDDAG

24 24

25 25 Utredningsplan Rekkefølgen vurderes av pasient, utreder og pasientansvarlig. medfokusDatoKommentarer 1 Thereseutredningsplan1/3 2 Theresetimeplan2/3 3 BodilKartlegging fysisk aktivitet6/3 4 ThereseRusens funksjon10/3 5 ThereseMAR-S13/3Avtalen flyttet- Therese ferie 6 ThereseAnemneseopptak-mor20/3Avtalen flyttet pga sykdom 7 LindaKognitive tester20/3 8 9 10 11

26 26 E eemiiiiiiil  Problemet er ikke å vite hva du skal gjøre men å gjøre det du vet.

27 27 Skill mellom person og handlinger! Stripe med Tommy og tigeren

28 28 Bruk av humor! bilde


Laste ned ppt "1 ADHD og rusproblematikk Utredning/behandling og tilrettelegging i institusjon Linda Rognø Bioingeniør, testtekniker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google