Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerkunnskap – hvorfor trenger vi det ? Hvilke dilemmaer kommer til syne når brukermedvirkning skal realiseres ? Tove Johnsen, UIA 27.04.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerkunnskap – hvorfor trenger vi det ? Hvilke dilemmaer kommer til syne når brukermedvirkning skal realiseres ? Tove Johnsen, UIA 27.04.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Brukerkunnskap – hvorfor trenger vi det ? Hvilke dilemmaer kommer til syne når brukermedvirkning skal realiseres ? Tove Johnsen, UIA 27.04.2011

3

4 B Brukere pasienter Tiltak for barn og unge Boligtilbud Støtte- kontakter Kultur og fritidstiltak Informasjonsarbeid Handlingsnivåer Tilskudd, rapportering kontroll Kompetanse- heving Samarbeid mellom 1. Og 2. linje Arbeid og tiltak Dagsenter og aktivitetstilbud Helsetjenester Lokalbasert psykisk helsearbeid Fylkesmannen St.utdann.ktr. NAV Helseforetak Kommuner Bruker org. NAV, Fylkesmannen SSHF. DPS, ARA Ledere, psyktj. Sos.ktr.tiltaks.ktr. kommuneleger VFB,RB LPP MH Helse,Underv. Barnevern Psyk,tj Fylkesmannen, Statens.utd.ktr. NAV Fylkesmann, Helsetilsynet i VA Statens utd. BUFetat SSHF,BUA, Fylkesmannen SSHF DPS, ARA. NHO LPP MH Fylkesmann SSHF, DPS Omsorgstj. Sosialtj. LPP MH LPP Friv.s Idrettsetat Kulturetat Dagsentre DPS -fritidsavd Fylkesmannen Rådmenn Ledere H/S Boligktr Sosialktr Omsorgsktr LPP MH A-larm Ledere Psyk.spl. Dagsentre Kulturetat SSHF, DPS, ARA Rådmann Ledere Psyk.spl. Fylkesmannen Psyk.spl Ufaglærte Helsesøstre Kommuneleger Sosialarbeidere SSHF, DPS SEPREP LPP Fylkesmann SU Rådmenn Ledere Psyk.spl H-S pers. Kommuneleger SSHF,DPS, ARA Fylkesmannen, Helsetilsynet i VA Fylkesmannen, NAV SSHF, DPS, ARA Ergo-/fritidsavd. Dagsentre Psyk.spl.,sos.ktr. Kultur/Idrett Fysik.inst. Friv.hetss. LPP MH Fylkesmannen, Helsetilsynet iVA SSHF, DPS, ARA Ledere Kommuneleger Psyk.spl. Hj.pl./omsorgsa. Tove Johnsen, Fylkesmannen i Vest-Agder

5 Den aktive velferdsaktør - flere kilder  Er enten i stand til å velge i velferdsmarkedet eller er ute av stand til å bruke sin posisjon som aktør  Er enten en skeptisk borger som handler ut fra opplyst egeninteresse, eller er uansvarlig forbruker som ikke vil arbeide eller den ansvarlige som ikke kan arbeide

6 Den aktive velferdsaktør – flere kilder  Er mennesker som organiserer seg eller danner ulike selvhjelpsgrupper og utvikler et mangfold av aktiviteter knyttet til helse- og omsorgsbehov.  Williams 2001

7 Empowerment – flere innfallsvinkler Empowerment på individnivå Empowerment på strukturnivå Makt og avmakt

8 Empowerment – bottom up 1. Utvikle troen på egen kompetanse 2. Utvikle gruppebevissthet 3. Redusere tendensen til å klandre seg selv 4. Ta personlig ansvar for endring.

9 Empowerment – 15 kvaliteter  Makt til å ta beslutninger  Tilgang til informasjon og ressurser  Muligheter til å velge  Selvsikkerhet  Lære å tenke kritisk  Lære å uttrykke sinne  Ikke føle seg alene  Forstå at mennesker har rettigheter  Delta i endringer i eget liv og i lokalsamfunnet  Lære Ferdigheter som anses for viktig for enkeltindividet  Endre andres oppfatninger av at en selv ikke kan handle på egne vegne  Forstå at mennesker har rettigheter  Delta i endringer i eget liv og i lokalsamfunnet  Lære Ferdigheter som anses for viktig for enkeltindividet  Endre andres oppfatninger av at en selv ikke kan handle på egne vegne

10 Brukermedvirkning i en kommunal kontekst  Kommunal forankring – Kommunale planer – Kommunens helse- og sosialadministrasjon  Iverksetting av tiltak – Erfaringskonferanser – Sosiopoetisk Forum

11  ” …. Det er ikke tvil om at det er brukt mye tid og krefter på å foreslå og understøtte brukerstyrking (empowerment), brukermedvirkning, brukerstyring, osv. Det overordnede begrepet er imidlertid brukerperspektivet. Det synes som om det er svakest forstått. Dette har ført til at brukermedvirkning i all vesentlig grad har vært beskrevet, forstått og etablert fra et tjenesteyterperspektiv. Tida er nå moden for å etablere et reelt brukerperspektiv. ”  Revidert plan for psykisk helse i Kristiansand kommune 2004-2006

12 Brukermedvirkning på systemnivå BBrukernes subjektive opplevelser eller brukerorganisasjonene som talerør BBrukermedvirkning som frivillig eller betalt innsats BBrukermedvirkning – brukerne som en selvstendig part IIdeologier på tvers

13 Brukerens subjektive opplevelser eller brukerorganisasjonene som talerør  Ildsjelene og grasrotmobilisering ” Bottom up”  Tillitsvalgte fra en brukerorganisasjon blir talerør for brukerne

14 Brukermedvirkning som frivillig eller betalt innsats  Lønn og likeverd i deltakelse  Forumet og andre kommunale utvalg  Brukermedvirkning har fordeler for kommunen og for brukerne  Ansettelsesutvalg

15 Brukermedvirkning – brukerne som en selvstendig part  Brukere i ansettelsesutvalg i bofellesskap og i aktivitetssentre – Hvem kan representere brukerne – Hvilken kompetanse trengs i et ansettelsesutvalg – Hvordan posisjonere seg som bruker

16 Ideologier på tvers  Brukermedvirkning – ansettelser og arbeidsvilkår – Posisjonsmakt – Forholdet til kommunens stillingsbank – Turnusplaners tilpassing til brukernes behov

17 Ideologier på tvers  Implementeringsarbeidet – Samhandlingen mellom forumet og bydelene – Rekrutteringen til forumet – Kurs for nyansatte om perspektiver på makt og avmakt i møte mellom ansatte og brukere

18 Ideologier på tvers  Forholdet mellom politikere, administrasjon og fagfolk – Aktivt oppsøkende politikere

19 Brukermedvirkning – en holdning  ” Jeg tror det er at brukerne blir sett på som individuelle mennesker – hver og en som fullt og helt menneske. Et menneske som har hatt litt skjær i sjøen, men som har kommet opp på land og fått på seg reint tøy og som får lov til å gå videre uten at du skal se deg tilbake. Her kan du få se framover, se på utfordringene. ”

20 Brukerkunnskap i utvikling  Bruker spør bruker  Bruker som medforsker  Erfaringskonsulenter ansettes  Likemannsarbeid


Laste ned ppt "Brukerkunnskap – hvorfor trenger vi det ? Hvilke dilemmaer kommer til syne når brukermedvirkning skal realiseres ? Tove Johnsen, UIA 27.04.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google