Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 FFCP FUNKSJONELLE FERDIGHETER FOR BARN MED CP EN AKTIVITETSMODELL Lillian Åldstedt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 FFCP FUNKSJONELLE FERDIGHETER FOR BARN MED CP EN AKTIVITETSMODELL Lillian Åldstedt."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 FFCP FUNKSJONELLE FERDIGHETER FOR BARN MED CP EN AKTIVITETSMODELL Lillian Åldstedt

3 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 FFCP- aktivitetsmodell for barn med CP •En arbeidsmodell i ergoterapi for undersøkelse, kartlegging, målformulering og utforming av tiltaksplan for barn med CP i førskole- eller skolealder •Bruk av Basisundersøkelser; basert på intervju, aktivitetsobservasjon og klinske undersøkelser •Kan suppleres eller kompletteres eller eventuelt erstattes av standardiserte undersøkelser

4 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 BASISUNDERSØKELSENE •Samtale / intervju •Aktivitetsobservasjoner •Kliniske underøkelser og observasjoner •Klinisk resonnering •Analyse av aktivitet og omgivelse •ØKOLOGISK ANALYSE - Analyse av hvordan barnet utfører og deltar i aktiviteter i lek, skole og egenomsorg Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

5 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 FFCP - BAKGRUNN •”Top-down” - barnets valgte mål først og sist •Hva barnet vil, må og forventes å mestre •Mestring av aktivitet = optimal match mellom personlige faktorer, omgivelsesfaktorer og oppgaven •Hvilke faktorer kan endres for å fremme motorisk læring? (Missuna et al 2001, Law et al 1994, Kjeken 2004,)

6 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 FFCP - Klassifisering i ICF •International Classification of Function, Disability and Health - WHO 2001 •Klassifisering av undersøkelser og tiltak i forhold til Kroppsfunksjon og struktur Aktivitet og deltagelse Personlige faktorer og miljøfaktorer Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

7 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 FFCP - MÅL FOR BRUK AV AKTIVITETSMODELLEN •Utgangspunkt: Hva barnet vil = motivasjon, men også hva barnet må og forventes å mestre. •Klargjøre funksjonelle muligheter og begrensninger i forhold til aktivitet og deltagelse Hvordan kan barnet mestre en ønsket eller nødvendig aktivitet på en funksjonell måte? •Formulere realistiske, konkrete og evaluerbare mål Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

8 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7, L. Åldstedt.

9

10

11 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 MÅLGRUPPE FOR AKTIVITETSMODELLEN FFCP •Ergoterapistudenter •Ergoterapeuter som arbeider med barn som har CP •Andre? Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

12 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 BARNETS AKTIVITETSPROFIL Henvisning - Fra Nordlia skole Ulrik 10 år, strever med skriftforming, bruker mye krefter Vansker med oppgaver som krever bruk av begge hender, frustreres av dette. Ønsker undersøkelse av håndmotorisk funksjon og forslag til tiltak Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

13 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 BARNETS AKTIVITETSPROFIL •Bakgrunnsinformasjon Samtale mor, lærer, rapporter Bor sammen med mor, far og eldre bror, flere gode kamerater, ønsker å delta i de samme aktivitetene som dem 4. Klasse, ingen spes.ped.ressurs, godt inkludert i klassen Prematur, lav fødselsvekt, diagnose CP. Følges opp av kommunal fysioterapeut og habiliteringstjenesten Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

14 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 BARNETS AKTIVITETSPROFIL •Generelt inntrykk av barnets funksjon Uformell samtale med Ulrik og mor Ustrukturert observasjon Sjarmerende, utforskende, aktiv. Pratsom, lett å få kontakt med. Forstår verbal instruksjon. Evne til målrettet aktivitet. Vil delta i samme aktiviteter som kameratene Foreldre bekymret - Ulrik strever for å følge medelever/kamerater, blir sliten Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

15 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 BARNETS AKTIVITETSPROFIL •Aktivitetsrepertoar og aktivitetsbegrensninger og deltagelsesinnskrenkninger. • Kort ikke deltagende observasjon på skolen Går uten hjelpemidler inne/ute; tendens til å gå på tå, innadroterte bein, faller av og til, tar seg for, høyt tempo. Deltar i lek, blir sliten. El.stol til / fra skolen - selvstendig inn og ut av rullestol. Arbeidsstol. Venstre hånd benyttes mest i håndmotoriske oppgaver. Bruker lang tid, mye krefter på å skrive, stor skrift. Lite motivert for skriving, ellers motivert for skoleoppgaver. Kler av/på yttertøy selv, bruker lang tid. Hjelp til glidelås og skoknytting. Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

16 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 ARBEIDSHYPOTESE PLAN FOR VIDERE UNDERSØKELSE •Hvilke aspekter bør kartlegges, ut fra barnets aktivitetsprofil og hvordan? •Hva skal kartlegges? •Undersøkelsesmetoder •Referanserammer

17 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 KLASSIFISERING ULRIK •SPASTISK CP - TRIPLEGI - BILATERAL CP som rammer begge bein og en arm/hånd •GMFCS - Gross Motor Function Classification system: nivå II •MACS - Manual Ability Classification System : nivå II Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

18 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 FUNKSJONELLE MULIGHETER OG BEGRENSNINGER •Hva vil, må og forventes barnet å mestre? Samtale/intervju barnet - finne motivasjonsfaktorer, - og med foreldre, nærpersoner ICF - personlige faktorer, aktivtet & deltagelse Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

19 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 FUNKSJONELLE MULIGHETER OG BEGRENSNINGER •Ulrik VIL lære å spille gitar eller keyboard • VIL bli god på data •MÅ/FORVENTES å kunne skrive enkle tekster for alderstrinnet på rimelig tid •Behov for fritidsaktiviteter, som han kan lykkes i, uten å bruke for mye fysisk energi Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

20 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 VIL, MÅ OG FORVENTES •Ønsker å kunne bruke nye joggesko med knytting •Må/forventes å være selvstendig ved av/påkledning Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

21 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 ANALYSE •Aktivitetsanalyse Hvilke krav til utførelse stiller aktiviteten? •Analyse av omgivelsesfaktorer Rammebetingelser Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

22 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 ANALYSE •Aktivitetsanalyse •Analyse av omgivelsesfaktorer

23 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 FUNKSJONELLE MULIGHETER OG BEGRENSINGER •Hvilke aktiviteter mestrer barnet - kvaliteten på utførelsen •Hvilke utførelsesproblem begrenser barnets aktivitet og deltagelse •Utgangspunkt: Henvisning + Vil, Må, Forventes •Aktivitetsobservasjon, klinisk undersøkelse og intervju/samtale •Relatere til utvikling/ferdighetsutvikling Klinisk resonnering ICF - aktivitet og deltagelse, kroppsfunksjon & struktur Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

24 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 TONUS OG BEVEGELSESMØNSTER ULRIK: • Normal tonus i hvile i o.e. lett forhøyet i u.e. Når Ulrik går/løper øket tonus ytterligere i bena - observeres spastisk mønster - adduksjon+lett fleksjon i hofteledd, lett fleksjon i knær, lett spissfot, tendens til saksing av bena. •Passiv bevegelighet: lett innskrenket i hofteledd, kontrakturfare i knær? lett innskrenket bevegelighet i ankler. •Overforbruk av venstre hånd, neglisjering av høyre. Når Ulrik sitter og strever med håndmotorisk aktivitet - med venstre hånd, kan tonus øke lett i høyre hånd - som ”svever” i rommet. •Normal passiv bevegelighet i høyre arm/hånd. God evne til utadrotasjon og ekstensjon i høyre skulder, sideforskjell ved aktiv fleksjon. Full ekstensjon i høyre albu, redusert supinasjon av u.arm Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

25 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 ØKOLOGIS ANALYSE - av barnets mulighet for å utføre og delta i aktiviteter •Fokus på PERSON - AKTIVITET - OMGIVELSE (Law et al 1996) Hvordan påvirker de ulike aspektene hverandre gjensidig? •Sammenheng mellom forstyrrelser/tap av funksjon ifht kroppsfunksjon /struktur og begrensningene i aktivtet? (Case-Smith 2005) Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

26 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 ØKOLOGISK ANALYSE •Hvordan vi samler informasjon fra omgivelsene som er relevant for vår aktivitet og hvordan vi bruker denne informasjonen for å kontrollere våre bevegelser (Gibson i Shumway-Cook&Wollacot 2001) Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

27 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 ØKOLOGISK ANALYSE Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2006

28 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 UTVIKLINGSMULIGHETER •HOVEDPROBLEM Lite effektiv bruk av affisert hånd i 2-håndsaktiviteter Relativt god funksjon i affisert hånd - kan utnyttes bedre Mangler 2-håndsstrategier + tilrettelegging Motoriske begrensninger rammer mulighet for å delta i aktiviteter Energiproblem; blir sliten, behov for tilrettelegging + prioritering •TILTAK SOM KAN GI METRINGSOPPLEVELSE OG MENINGSFULL DELTAGELSE Utnytte kognitiv ressurs ved planlegging + innlæring av funkjsonelle strategier Tilrettelegging data + intensiv, målrettet ferdighetestrening Velge fritidsaktivitet med utviklingsponsiale; jmfr, energibruk Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

29 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 BEHANDLINGS-/ OPPLÆRINGSMÅL •Realistiske, konkrete/evaluerbare mål - barnets ønsker = motivasjon! •Relatert til hovedproblem og til mestring og deltagelse • GAS - Goal Atainment Scaling (King et al 1999) Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

30 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 TILTAKSPLAN •ICF- aktivitet/deltagelse, personlige / omgivelsesfaktorer, kroppsstruktur/-funksjon •I samarbeid med barnet/familien, barnehage/skole • Målrettet ferdighetstrening Trening integrert i dagliglivet, Spesifikke behandlingstiltak Kompenserende tiltak Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

31 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 EVALUERING •Opplæringsmål/behandlingsmål •Gjennomføring av tiltak, eventuelt barnets egen evaluering •Justering av målformulering og tiltaksplan Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

32 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 HVIS MÅL IKKE OPPNÅDD •Revurdering av mål •Ny analyse av oppgave, aktivitet og omgivelser •Revurdering av funksjonelle muligheter og begrensninger, arbeidshypotese og arbeidsmetode Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007

33 Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 NYE MULIGHETER •”Slagverk e` kuult! Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Trondheim 2007


Laste ned ppt "Copyright: Communicatio Forlag, ISBN 82-92400-25-7 FFCP FUNKSJONELLE FERDIGHETER FOR BARN MED CP EN AKTIVITETSMODELL Lillian Åldstedt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google