Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen ord om meg selv: Navn: Agnes Berntsen Født: 1964

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen ord om meg selv: Navn: Agnes Berntsen Født: 1964"— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen ord om meg selv: Navn: Agnes Berntsen Født: 1964
Bosted nå: Kristiansand Utdannelse: Gymnas m/naturfaglig studieretning 2-årig øk./adm. m/spesialisering innenfor personalarbeid, strategi, ledelse og markedsføring

2 Oppvekst: Yngst blant 5 søsken, ”etterpåklatt” og egentlig ikke helt planlagt. Øvrige søsken er akademikere, men jeg valgte å ta ”the easy way” først og fremst på grunn av at jeg er utålmodig som person og derfor ikke ”orket” lese i flere år før jeg fikk slippe riktig løs i den spennende og levende verden vi alle er en del av. Var og er urolig av natur, og derfor fikk mor meg inn på skolen da jeg var 6 år for i hvert fall noen timer på dagen å vite hvor jeg var og hva jeg holdt på med.

3 Praksis: 85/86: 1 år som markedskonsulent i Vestlandske reklamebyrå.
86/88: Selger og assisterende salgssjef i EKD. 88/89: Eget firma, XPO. 89/92: Avdelingssjef i SAS Service Partner (nå Select Service Partner, hvorav siste året på Kastrup). 92/94: Driftssjef Hotell Alstor. 94/96: Markedssjef for Rogaland i Telenor Bedrift. 96/97: Innleid konsulent for pizzakjeden Jonas B. Gundersen, Mandal. 97/02: Hotelldirektør Jæren Hotell. 2003: Eget firma, Tangoo.

4 Hvordan lykkes som leder i en travel hverdag ”vinnerkultur”

5 Ønsker å ha fokus på følgende:
Egen lederrolle Vinnerkultur- hvordan skape det i en bedrift Egne trivsel- hva kan gjøres bedre?

6 Lederrollen: Som leder er man egentlig som en kaptein på en seilskute. Som leder er man like mye en trener som skal få et lag og den enkelte spiller til å fungere optimalt til enhver tid

7 Som leder/trener må man være forutsigbar dvs
Som leder/trener må man være forutsigbar dvs. de ansatte må kjenne deg, vite hvor de har deg, vite når de får ros, ris og hvilke konsekvenser ulike handlinger gir Mange ledere er ikke forutsigbare. Derfor lykkes de ikke som ledere og vil da heller ikke kunne trives som leder i en travel hverdag. Nokia har har fokus på følgende elementer: Kultur, verdier, holdninger og lederadferd.

8 Kulturen i bedriften er adferden til bedriften
Kulturen i bedriften er adferden til bedriften. Kulturen er skapt på verdiene. Vi må ta ansvar! Elementer som skaper kulturen i en bedrift: * Lederens måte å opptre og handle på * Det lederen gir ros og ris for * De man ansetter og hvilke verdier og holdninger de har med seg inn i bedriften Holdninger skapes av lederadferd- derfor akkurat DU er med på å skape kulturen i ditt team og i din bedrift

9 Som leder handler det om å bygge en organisasjon som tar ansvar.
De ansatte må vite hvor man skal- dvs. mål og strategien må være tydelige og man må også som ansatt få muligheten til å være med i utviklingsprosessen i bedriften. Da får man ”eierskap” i ting som skjer og sannsynligheten for å lykkes vil være langt større. Er man som leder klar over dette, vil man selv trives i mye større grad som leder i en travel hverdag.

10 Finnes det likheter mellom idrettens vinnerkultur og næringslivets vinnerkultur?
Er det noe å lære av hverandre???

11 En krevende oppgave: Faren ved å ha for stor fokus på vinnerkultur i næringslivet, er at man tror at da er alle problemer løst. Vinnerkulturen er aldri en ”kvikk fiks”. Om noen vil innføre vinnerkultur i sin bedrift eller for sitt lag som en enkel lett sak, så er det i hvert fall helt sikkert at man ikke vinner.

12 Vinnerkultur er et resultat av holdninger, kompetanse, planlegging og trening osv. som bearbeides over tid. Kulturen i en bedrift er svært avgjørende for dens konkurranseevne. Kulturen er mer avgjørende enn kompetansen. Selv om kompetanse og teknologinivået i en bedrift er svært høy, hjelper det lite i et tøft og krevende marked dersom kulturen ikke er den rette.

13 Viktige hovedtrekk i en vinnerkultur (1):
Fokus på utvikling av enkeltmennesker Aggressivt målrettet virksomhet med felles mål. Mot, evne og vilje til å yte innsats for å nå målene. Grundig planlegging som sikrer at mål kan nås inklusiv kompetanse, ferdigheter, trening og simulering. Klar kundeforståelse hos den enkelte.

14 Viktige hovedtrekk i vinnerkultur (2):
”Vinnerkultur kan flytte fjell” om alle vet hvorfor det er nødvendig å gjøre det og at alle løfter i lag og i samme retning. Som lagidrett - på et håndballag må den enkelte vite sin rolle, plass og oppgave for å bidra med sitt til at man vinner kampen.

15 Vinnerkultur er ikke en kultur hvor man krampaktig konsentrerer seg om å vinne, men hvor man bearbeider forutsetningene for å kunne vinne.

16

17

18 Vinnerkultur i idrett bygger i stor grad på forståelsen av kreftene i menneskene.
Mennesker yter ikke innsats kun ut i fra drivkraften om penger, i hvert fall ikke i den vestlige verden. Noen av de sterkeste drivkreftene i et menneske er: ”Se jeg kan”, inklusiv gleden av å gjøre nytte.

19 Å vinne blir et resultat av bearbeidingen av følgende forutsetninger:
Informasjon & kommunikasjon - åpenhet. Ansatte må ha ”eierskap” til bedriftens målsetting og visjon. Trygghet - men ikke for trygt, slik at man slipper ”press”. Alle konsentrerer seg fullt ut om ”sine” oppgaver. Besluttsomhet er en del av kulturen. Mental trening er viktig. Høyt toleransenivå i teamet. Selvstendighet innefor sitt område. Evne til å ta fatt i og løse konflikter på en positiv måte.

20 Bedrifter har ulike kulturelle særtrekk:
Den enkeltes holdning til bedriften og ledelsen. Måten bedriften forholder seg til den enkelte. Målrettethet og resultatorientering. Holdninger til innsats. Evnen til å drive kontinuerlig forbedring. Humør og tone. Samarbeidsrelasjoner i bedriften. Kreativitet og nyskapning. Etikk og moral i arbeids- og forretningsforhold.

21

22 Faktorer og særtrekk som avviker vesentlig fra en vinnerkultur:
Plagsom etterpåklokskap. Kritisering av negative resultater i ettertid dreper både det kortsiktige og det langsiktige forbedringspotensialet. Går motsatt vei som leder i forhold til hvordan man mener de ansatte bør gå. Det å utvikle en vinnerkultur i en bedrift eller et lag, består ikke bare i å bearbeide de forutsetninger vi tidligere har pekt på, men like mye å ”avvikle” ikke-ønskede kulturelementer.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Arbeidsglede: Først og fremst må en finne arbeidsglede i seg selv!!!!!!!!!!! Her må man trene daglig og være bevisst! Motivasjon – evnen til egen vilje/innsats til å yte er avgjørende for ens egen arbeidsglede. Anbefalt litteratur: ”Kunsten å leve” av Jan Vincents Johannessen ”Det er meg det kommer an på” av Frank Beck ”Ona Fyr” av Inge Brigt Steen Jensen ”Corporate Religion” av Jesper Kunde ”Gofoten” av Nils Arne Eggen

34 Spilleregler (1): Forslag til ”spilleregler” som bør gjelde i den daglige arbeidssituasjonen. Gjensidig respekt og forståelse for hverandre. Stor grad av lojalitet overfor ledelsen og hverandre. Ikke bli enige om ting på møter, for så å gå ut i neste rom å si noe annet. Våg å være ærlig, si ting/ha meninger og gjerne konstruktive løsninger. Ta vare på hverandre. Bry seg om hverandre. (Jmf. Artikkel om misunnelse – konfliktårsak nr. 1 i arbeidslivet) Være bevisst på egen sterke- og svake/utviklings sider.

35 Spilleregler (2): Være løsningsorientert.
Forsøke å trene seg opp til å være kreativ og entusiastisk. Ikke la egen dagsform ødelegge for andre. Ikke gå i selvforsvar på konstruktiv kritikk, men være mer ydmyk for å lære. ”Gi” mer enn du får. Sørg for å møte opplagt på jobb – det har faktisk arbeidsgiver ”rett” til å forvente. For å være opplagt, må man selv sørge for å tilrettelegge forholdene for dette. Det kan nemlig ikke alle ”andre”.

36 Egen trivsel – hva kan gjøres bedre
Leke mer- være mer barnslig!! Ikke være så redd for hva naboen sier! Lek hjemme-lek på jobb! ”Sytementalitet” i Norge. Gjør noe aktivt selv med dette! Gi litt ”blaffen” av og til! Man overlever ”likevel” om ikke alt går i samme mønster dag ut- dag inn! Kunne sette grenser. Her er menn flinkere enn oss damer til å kunne si nei! (Eks. Sørlandet på sommerstid) Finn på overraskelser i hverdagen- stor og små! Hvis du blir mer spennende så blir også omgivelsene preget av dette i positiv forstand! Egen trivsel – hva kan gjøres bedre

37 Bestem deg for å si noe pent til et par personer hver dag resten av året. Det vil øke egen trivsel!
Sett av tid til deg selv! Ikke være overfornuftig! Følelser er vel og bra, men ikke la det ta overhånd! Da blir man mer enn pest og plage for omgivelsene fremfor en positiv person Ta beslutninger og ta action mer enn noen gang! Være handlingsorientert!

38 Takk for meg!

39 Virkemidler (1): Ha jevnlige interne møter/treningsøkter som forplikter. Møtereferat med klar fordeling på hvem gjør hva på de ting som er blitt bestemt. La møtereferatene danne utgangspunkt for neste møte, og hvor status gjennomgås på hva er gjort i forhold til hva man ble enige om. Struktur, systematikk er en dyd av nødvendighet i alt man foretar seg.

40 Virkemidler (2): Gjennomføre faste medarbeidersamtaler 2 ganger pr. år med utgangspunkt i en ”mal” som man er blitt enige om er den rette for nettopp deres bedrift. Få gjerne tilført kompetanse utenfra for å tilrettelegge for slike medarbeidersamtaler. Men: Det skal være en toveis dialog med gjensidig respekt for at slike samtaler skal ha en verdi. Gjennomføre årlige klimaundersøkelser for å kartlegge hvor ”skoen trykker”. Gjennomføre idèdugnader blant alle ansatte når resultatet av klimaundersøkelsen foreligger, for at alle skal få en reel mulighet til å påvirke egen arbeidsplass.

41 Virkemidler (3): Sett opp halvårlige aktivitetsplaner på tiltak man har tenkt å gjennomføre og la alle ansatte i bedriften være kjent med forretningsidèen og hvorfor man iverksetter ulike tiltak. Sett opp kriterier for å skape sunn konkurranse mellom avdelinger og personer, og se på dette som noe positivt fremfor negativt. Alle tiltak har både positive og negative fortegn dersom man leter, men la det positive være det som styrer utviklingsprosessen. Tren egen drivkraft til å bli en ”vinner” fremfor en kopi av alle ”andre”.

42 Entusiasme Av: Henry Ford Nytes med Sancta Sunnivalikør – Bivirkning: Inspirasjon…
Du kan gjøre hva som helst om du er entusiastisk. Entusiasmen er den kraft som får dine forhåpninger til å svinge seg opp til stjernene. Entusiasmen er glansen i dine øyne bevegelsene i din gange, ditt faste håndslag og din uimotståelige vilje til å gjennomføre dine idèer. Entusiastiske mennesker er fightere. De har sjelstyrke og utholdenhet. Entusiasme ligger bak alle fremskritt. Med entusiasme blir det resultater, uten entusiasme bare unnskyldninger og bortforklaringer.

43 Hva er kreativitet……. (Utsagn fra Per Edvardsen den 15
Hva er kreativitet…….. (Utsagn fra Per Edvardsen den 15. april i Rogaland Markedsføringsforening. Han jobber mye med bedrifter i omstilling!) Kreativitet er å tvile på tvilerne Kreativitet er å si at intet er umulig Kreativitet er å løse det som er uløselig Kreativitet er å slå inn på en sidevei Kreativitet er å stole på dagdrømmer Kreativitet er å finne en bedre måte Kreativitet er å prøve en gang til Kreativitet er å våge å være annerledes Kreativitet er å se kjente ting på en ny måte Kreativitet er å tape rett som det er, men å vinne av og til


Laste ned ppt "Noen ord om meg selv: Navn: Agnes Berntsen Født: 1964"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google