Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kan balanse hos eldre påvirkes av et tre ukers langt opphold på et rehabiliteringssenter? SkoBal Studie NFFs Faggruppe for Geriatri Sandvika 12.03.13 En.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kan balanse hos eldre påvirkes av et tre ukers langt opphold på et rehabiliteringssenter? SkoBal Studie NFFs Faggruppe for Geriatri Sandvika 12.03.13 En."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kan balanse hos eldre påvirkes av et tre ukers langt opphold på et rehabiliteringssenter? SkoBal Studie NFFs Faggruppe for Geriatri Sandvika 12.03.13 En RCT studie ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Gilles Jarret, Fysioterapeut Anders Orpana, Fysioterapeut Jorunn L. Helbostad, PhD, PT

2 OVERSIKT • Bakgrunn • Metode • Noen Resultater og konklusjoner så langt ?

3 • Demografiske utvikling: Mange eldre i befolkningen Den demografiske pyramide: i 2010: 15% over 67 år i 2040: 22% over 67 år (SSB 2011) • Høy insidens av fall blant eldre: Mange eldre faller – og skader seg Aldringsprosess => økt risiko for fall: 30% hjemmeboende eldre over 65 år opplever ett fall hvert år. ( Tinetti 2010, Close 2005, Jarnlo 2003, Lord 2003) BAKGRUNN (1)

4 • Demografisk utvikling + Høy insidens fall blant eldre = Økende problem BAKGRUNN (2)

5 • Fall blant eldre: Hvilken politisk strategi? Behandling av fysiske skader (bare!) eller forebyggende strategier? (Boers 2001) • Fall blant eldre: Komplisert tema: Mange risiko faktorer: > 130 spiller inn => Sortering av disse i kategorier : Det finns både ”indre-” (”host factors”) og ”ytre-” (”environmental factors”). (Sherrington 2011, Amstrup 2004, Kane 2004, Lord 2007) • Balanse: - Primær risikofaktor for fall (Tinetti 2010, Carter 2001, Langhammer 2007, Lord 2003) - Vurdering av balanse er viktig i prediksjon, forebygging eller rehabilitering av eldre med fall problem (Ratnaike 2003) BAKGRUNN (3)

6 BALANSE - DEFINISJON: ”persons evne til å opprettholde kroppens midtpunkt overfor understøttelsesflaten, i statiske eller dynamiske situasjoner” (Lord 2007) • Samspill mellom 3 (4) forskjellige systemer: - Det vestibulære system - Synet - Det somatosensoriske system - Hjernen • Aldringsprosessens innvirkning på balansen: Fysiologiske endringer i alle disse systemer => vanskeligere for eldre å korrigere stilling BAKGRUNN (4)

7 OVERSIKT • Bakgrunn • Metode • Resultater og konklusjoner så langt ?

8 • Mål: Undersøke effekter av et spesifikt balanse treningsprogram brukt som tillegg til et tre ukers rehabiliteringsopphold hos noen eldre mennesker med nedsatt balanseevne, måling ved avreise og etter 3 og 6 måned. • Type studie: Randomisert Kontrollert Studie (RCT) • Etikk: Skobal godkjent av Regional Etisk Komite • Veileder: PhD, PT, Jorunn L. Helbostad • Search Strategy: i PubMed og Cochrane databasene • Informanter: 180 hjemmeboende eldre > 65 år (fordelt i 3 grupper à 60 p. hver) • Setting: Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS • Data analyse: SPSS 20 METODE (1) Generell info om metoden for SkoBal Studie

9 TIDSHORIZONT Forberedelses arbeid: Jan-Aug. 2010 Inkluderingssfase: Aug.2010-Juni 2012 Slutt Oppfølgingsfase: Jul 2012 Data Analyse: Vår 2013 Artikkel skriving: Vår/Sommer 2013

10 • Intervensjonsgruppe (60 p.), 3 u. på Skogli: I.G. program : Opplegg på Skogli inneholder… - ”Treatment as usual” («vanlig opplegg») - Pluss …per uke: ½ t. individuell balansetrening med Fysioterapeut ½ t. balansegruppetrening 3 x 20 min. tur alene 3 x ½ t. egentrening (ind. balanse tr. Program) • Kontrollgruppe 1(60 p.), 3 u. på Skogli : K.G.1 program : Opplegg på Skogli inneholder… - ”Treatment as usual” («vanlig opplegg») • Kontrollgruppe 2 (61 p.): «hjemmegruppen» K.G.2 : intet opplegg på Skogli METODE (2) Generell info om de 3 gruppene

11 • Balanse er vanskelig å vurdere/måle: ulike motoriske, sensoriske og kognitive ferdigheter (Bergland 2002) • Best å kombinere (Rikli 2004, Jarnlo 2003, Bergland 2002): - Statisk test => ”Skjerpet Romberg”: I.G. og K.G.1, ank. og avr. - Dynamisk test => ”TUG” (Podsiadlo og Richardson 1991) + Dual Tasks (Timed Up and Go): I.G. og K.G.1, ank. og avr. - Selvrapporteringstest => ”FES-I” (Tinetti) (Fall Efficacy Scale-International): Primær variabel i SkoBal: I.G., K.G.1 og K.G.2 ank., avr., 3 m., 6 m. • Testene ble valgt ut i forhold til: Kvaliteten (validitet, reliabilitet og sensitivitet til endring) OG administreringsevne (rask og lettvint), tilpasset Skogli’s targetpopulasjon. METODE (3) Rasjonale for utvalg av balansetester

12 • «Skjerpet Romberg» ”TUG” + Dual Tasks METODE (4) Rasjonale for utvalg av balanse tester

13 METODE (5) Rasjonale for utvalg av balanse tester: FES-I

14 METODE (6) Rasjonale for utvalg av type trening (1) • Type Trening: «Det finnes i dag god dokumentasjon for at systematiske og målrettede tiltak kan redusere forekomsten av fall med 20-60 % hos gruppen hjemmeboende eldre. Fysisk trening med vekt på balanse og muskelstyrke er det enkelt tiltaket som har viste best effekt.» (Helbostad 2010, Carter 2001) • Intensitet, tid og frekvens: ”It seems that exercise frequency and programme duration are secondary to exercise type and intensity” (Lord 2007) - i SkoBal: frekvens: daglig? Treningslengde: 3 ukers opphold Type trening: Balanse (…), turer. Intensitet: Moderat: prioritere tilbøyelighet for «garanti til gode effekter»

15 • Balanseøvelser: - Satsing på vektbæring av UnderEks.,(Bergland 2002) - Sett krav på ”proactive balance” og ”reactive balance” (Woollacott 2000) - Bruk ”Dual tasks” (Shumway-Cook 2000) • Funksjonelle øvelser: Kontroll av postur er oppgave spesifikk (Lord 2007) - Satsing på: Bøye seg, reise seg fra stol, gå over gjenstand, bruk av trapper, «getting up from lying on the floor» • Gåing: - Positiv effekter på balanse, kondisjon og fall reduksjon hvis ”gåing” er brukt som tillegg til balanse trening (Boers 2001, Carter 2001, Rosendahl 2006) METODE (7) Rasjonale for utvalg av type trening (2)

16 Ankomst: Forespørsel om deltagelse Positiv svar på interesse + FES-I > 20 Randomisering + TUG + Romberg Intervensjonsgruppe: ”Treatment as usual” 3 uker + Balanse Treningsopplegg Avreise USFES-I 3 månedFES-I 6 måned Kontroll Gruppe 1 ”Treatment as usual” 3 uker Avreise USFES-I 3 månedFES-I 6 måned Kontroll Gruppe 2 Positiv svar på interesse +FES-I > 20 ”Start” FES-I etter 3 måneder FES-I etter 6 måneder METODE (8) Prosess

17 OVERSIKT • Bakgrunn • Metode • Resultater og konklusjoner så langt ?

18 RESULTATER SÅ LANGT (1) Inkludering N Intervensjons- gruppe: I.G. 5% DO Kontroll- gruppe-1: KG.1 6,7% DO Kontroll- gruppe-2: KG.2 0% DO Ank-avr. 60 61 Ank-3mnd 575661 Ank-6mnd 575661

19 RESULTATER SÅ LANGT (2) Data registrert «Faste» Pers. Data, 3 Grupper Ankomst (Baseline) Avreise3 måned6 måned KjønnX AlderX Alene boendeX Antall Med. bruktX BrillerX Tidl. Protese Oper.X GangHjelp. Mid. InneX Ganghjelp. Mid. UteX Andre Pers. Data, 3 Grupper Antall Mosjon i ukaX XX FallX XX Skade etter FallX XX Variabler (Outcomes) FES-I bare for alle 3 gruppene, TUG og Rhomb. Bare for IG og KG 1 FES-I (3 Grupper)XXXX TUG Gj.snittXX TUG Man.XX TUG Man. + Cog.XX Sj. Rhomb. Åpnet ØyneXX Sj. Rhomb. Lukket ØyneXX

20 • SkoBal: Det er første gang man fullføre en RCT (med 3 og 6 m. oppfølging) på et Norsk Rehabiliteringsinstitusjon med mål om å undersøke effekter av et balanse- treningsprogram hos noen eldre mennesker med nedsatt balanseevne. • Kombinasjonen av de 3 balansetester: TUG, Rhomberg og FES-I er (i tillegg til å være relevante) lettvint, lite tidskrevende og lett å administrere => mulig å bruke klinisk for en travel fysioterapeut. • Det Balanseprogrammet som SkoBal Intervensjonsgruppe (60 p.) fulgte opp, i tillegg til «Treatment as usual» opplegg, er trygg og gjennomførbar (ingen skader!) • Den lav Drop Outs ratio i SkoBal (maks 6,7% i KG 1 i en 6 m. periode) => tyder på at deltagere i studie har vært interessert og motivert til å trene balanse i en slik setting og i tillegg ikke har opplevd studien som overbelastende. KONKLUSJONER (1) (som ikke har noe med data å gjøre)

21 Aknowledgements • På NTNU: Jorunn Lægdheim Helbostad: PhD, PT, Associate prof. i institutt for nevromedisin, Medisinsk fakultet, Avd. for geriatri, St. Olavs hospital • På Skogli: Anders Orpana: Leder for kvalitet og fagutvikling • På Skogli: Alf Magne Foss: Direktør • På Skogli: Rune Årseth: IT ansvarlig

22 Takk for oppmerksomhet og God Påske

23 Type trening Uke 1: (Ankomstuken)Uke 2Uke 3Uke 4: (avreiseuken) Dager On s TorFr e Lø r Sø n M an Tir s On s TorFr e Lø r Sø n M an Tir s On s TorFr e Lø r Sø n M an Tir s On s Tor Individuell balansetrening m. fys. (en gang i uka) Balansegruppe gymsal U.2. (en gang i uka) Individuell balansetrening på egenhånd 30 min. (tre ganger i uka min.) Tur ut på egenhånd 20 min. (tre ganger i uka min.) Annen trening ca 30 min., gruppe eller individuell Type dagbok


Laste ned ppt "Kan balanse hos eldre påvirkes av et tre ukers langt opphold på et rehabiliteringssenter? SkoBal Studie NFFs Faggruppe for Geriatri Sandvika 12.03.13 En."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google