Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Palliativ behandling ved KOLS Parallellsesjon Seminar om KOLS 2013 Overlege Ingvil Arvesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Palliativ behandling ved KOLS Parallellsesjon Seminar om KOLS 2013 Overlege Ingvil Arvesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Palliativ behandling ved KOLS Parallellsesjon Seminar om KOLS 2013 Overlege Ingvil Arvesen

2 Svært alvorlig KOLS • FEV1 < 30% (stadium 4) • Eller stadium 3 og minst 1 av følgende –2 eller flere innleggelser siste 12 mnd –Langtids oksygenbehandling (LTOT) –Respirasjonssvikt –Tidligere behov for BiPAP/respirator

3 Sykdomsforløp Tid Lungefunksjon Hospitalisering

4 Morbiditet og mortalitet • KOLS er viktigste enkeltårsak til akutte innleggelser i London • Alvorlig KOLS: 36-50% døde 2 år etter innleggelse for ren KOLS-exacerbasjon

5 Symptombyrde - hva vet vi • Polly Edmonds, onkolog –Edmonds et al, Palliativ medicine 2001 • Sammenligner KOLS og kreftpasienter • KOLS: 87 pas, kreft: 449 pas • Symptomer siste leveår • Data fra pårørende

6 Hovedfunn 1 • Allmennlegekontakter: likt • Kreftpas. mer hjelp fra hj.spl – ca 52% vs KOLS 36% • Hjelp fra palliativ sykepleier –Ca 29% vs KOLS 0 %

7 Hovedfunn 2 • Ingen forskjell i gjennomsnittlig antall symptomer • Kreftpas. mer –Anorexi : LK 76% vs KOLS 67% –Obstipasjon: LK 59% vs KOLS 44% • KOLS sign. mer –Dyspnoe siste år: KOLS 94% vs LK 78% –Dyspnoe siste uke: KOLS 91% vs LK 69%

8 Hovedfunn 3 • LK: vet i større grad at de skal dø: • LK 76% vs KOLS 62% • LK informert i større grad av lege • KOLS: finner ut på egenhånd

9 Helsemessige og sosiale behov: KOLS-pasienters behov siste leveår Helsemessige og sosiale behov: KOLS-pasienters behov siste leveår • Elkington, off. rapport • helsearbeideres vurdering • 25 intervju og 399 v. spørreskjema

10 Elkington, hovedfunn 1 • Dyspnoe hovedproblem • Depresjon • Oksygen-behandling ga restriksjoner og øket avhengighet • Strukturert behandling, follow-up og behandling var uvanlig

11 Elkington, hovedfunn 2: hjelpebehov ved svært alvorlig KOLS • 41 % forlot hjemmet < 1 x pr mnd eller aldri • 60 % fikk hjelp av fam. og venner til personlig stell • 84% fikk hjelp til husarbeid • 40% hjemme-oksygen (LTOT) • Lite kontakt med allmennpraktiker

12 KOLS og sykdomsprogresjon • Langvarig sykdom, lengre enn LK • Stor variasjon i symptomer, mer enn LK • KOLS-pas fikk oftere høre at ”det er ikke mer vi kan gjøre” enn LK –pas • Mindre forståelse for sykdommen og konsekvensene hos KOLS enn LK-pas

13 Palliativ behandling av KOLS • Gore et al, Thorax 2000; 55:1000-1006 • Livskvalitetsstudier –St. Georgs RQ, SF-36, HAD, LC13 m.fl. • Vurdering av medisinsk og sosial beh./støtte

14 Gore, hovedfunn 1 • KOLS sammenlignet LK • KOLS sign. lavere funksjonsnivå –Aktivitet –Sosialt –emosjonelt

15 Gore, hovedfunn 2 • 30% LK fikk palliativ behandling • 0 % KOLS fikk pall. beh. • Begge grupper hadde for dårlig informasjon om –Diagnose –Prognose –støtteordninger

16 Når skal man begynne å tenke på palliativ behandling • Ville det overraske deg om pas. døde ila av de neste 6 mnd?

17 Når skal pas ha palliativ behandling ? • Dyspnoe i hvile, tretthet, redusert funksjonsnivå og hyppige forverringer • Cor pulmonale • Hypoxi i hvile med oksygentilskudd • CO2-retensjon • Vektgtap > 10% siste 6 mnd • Hviletachycardi > 100 National Hospice and Palliative Care Associations retningslinjer

18 Utfordringer 1. Lindrende behandling satt i system 2. Kartlegge symptomer 3. Behandle symptomer 4. Kommunikasjon 5. Tilpasse hjelpebehov 6. Forskning

19 1. Lindrende behandling satt i system • Identifisere svært alv. KOLS –Kriterier, hospitaliseringer • Utdannelse av helsepersonell –Kurs, spesialutdannelse • Kartleggingsverktøy –ESAS • Opprette tilbud om lindrende behandling til KOLS-pas • Lage behandlingsforløp • System for overføring av informasjon

20 2. Kartlegge symptomer • Samtale, -ta tid til dette!!!! –Hvilke symptomer –Hvordan påvirker det ditt dagligliv –Blir du bekymret for helse/sykdom –Er dette nye symptomer • Gradering • Hva tenker du om prognose • Får du tilstrekkelig hjelp til plagene • ESAS, HAD, St.Georg, SF-36

21 3. Behandle symptomer -søvn, smerter, angst, depresjon, dyspnoe • Vi er forsiktige med oksygen, sovemedisiner, smertestillende, beroligende ved svært alv. KOLS • Er vi alt for forsiktige?????? • Før medikamentell behandling gis, vurder –Respirasjonssvikt –CO2-retensjon –Medikamenter som påvirker respirasjonssenteret

22 3. Behandle symptomer -dyspnoe • Behandle angst –Evt diazepiner, ikke sign.effekt på dyspnoe Cochrane Database Syst Rev 2010;1:CD007354. • Pleie –Leiring –Berolige, trøste • Oksygen ? –Ikke så godt dokumentert effekt –Bruke ESAS • Bronkieutvidere, forstøver • Leppeblås, aktiv syklus

23 3. Behandle symptomer -dyspnoe • Kortison • Antibiotika ? • BiPAP • Morfin ved kronisk bruk – lite respirasjonsdepresjon –Lite CO2-retensjon hos ikke-KOLS-pasienter

24 3. Behandle symptomer dyspnoe : Morfin • • Startdose – – inj. morfin 2,5-5 mg, subkutant eller – – tabl.morfin 5-10 mg inntil effekt – – Mikstur 5 ml inntil effekt • • Konverteres til Morfin tbl. (morfinsulfat) i tilsvarende døgndosis. • • Alternativt kan man i stabil fase starte med Morfin tabl. 10-20mg × 2 daglig. • • Så lenge man titrerer medisinen i henhold til ovenstående, er det ikke fare for respirasjonsdepresjon

25 3. Behandle symptomer dyspnoe • Morfin, effekter –Percepsjon –Bedrer lungefunksjon (?) –Redusert respiratorisk drive –Reduserer oksygenforbruket –Kvalme –svimmelhet

26 3. Behandle symptomer -ekspektorat • Rikelig/nok drikke • Fysioterapi –Lære drenasjeteknikker før de blir alt for dårlige –Lungefysio. • Mucolytica,–lite effektive – kan forebygge exacerbasjoner, minst 2 tabl pr dag – bra for noen • Medik. på forstøverapparat –bronkieutvidere –mucolytica • Morfin-scopolamin

27 3. Behandle symptomer -dyspnoe/ekspektorat • Suge sekret/cough assist –Kan irritere, prod. mer slim • Morfin-scopolamin (ved ”ralling”) –0,5-1 ml sc –Scopoderm plaster • 1 mg/72 timer

28 3. Behandle symptomer - angst • Morfin • Diazepam • Buspiron –5 mg x 3 –Titrere dosen opp til effekt, max 60 mg/d

29 3. Behandle symptomer -ernæring, væske • Behandle undervekt –Iv.ernæring? • Gi væske –Hjertesvikt ofte (cor pulmonale) - ikke for mye –Ikke tørste, forebygge seigt sekret

30 3. Behandle symptomer -depresjon • Medikamenter • Gode aktiviteter –musikk

31 3. Behandle symptomer -obstipasjon • Alltid forebyggende, fra første dose! –morfin –Paralgin forte etc • Duphalac, klyx, Hamburgerte,……

32 3. Behandle symptomer -kvalme • Forebyggende ved Morfin • Oversett symptom?

33 3. Behandle symptomer -søvn • Sovemedisin –CO2-retensjon?

34 4. Kommunikasjon om prognose • Spørre –hva de tenker selv –Om de har hørt noe om prognose av helsepersonell –Om de har diskutert dette med fam. og venner –Hvor mye de ønsker å vite • Fortelle – hva vi vet generelt ; svingende forløp, vanskelig å forutsi –Konf. hva de ønsker å vite: hva vi tror om den akt. pas. ; gradering, lov å si at noe er alvorlig, at de kan dø av dette –ikke tidsangivelse

35 HLR -, respirator - • Skal vi si at det ikke blir aktuelt med respirator eller gjenopplivning? • Hvordan skal vi si det? • Hvem skal vi si det til?

36 Generell omsorg/alternativer • Musikk • Massasje • Gode opplevelser • Prest • Psykiater/psyk. sykepleier

37 Problemer • Like stor symptombyrde som kreftpasienter • Dårlig kommunikasjon • Mangel på informasjon • Lite palliativ/lindrende behandling

38 Referanser • • Lynn J. Perspectives on care at the close of life. JAMA 2001;285:925-32. • • Janssen DJ, Spruit MA, Wouters EF et al. Daily symptom burden in end-stage chronic organ failure: a systematic review. Palliat Med 2008;22:938-48. • • Clinical policy statement: palliative care for patients with respiratory diseases and critical illnesses. Am J Respir Crit Care Med 2008;177:912-27. • • Knauft E, Nielsen EL, Engelberg RA et al. Barriers and facilitators to end-of-life care communication for patients with COPD. Chest 2005;127:2188-96. • • Bausewein C, Farquhar M, Booth S et al. Measurement of breathlessness in advanced disease: a systematic review. Respir Med 2007;101:399-410. • • Statusartikkel i tidsskriftet Videnskap, 2011: Palliativ behandling af patienter med terminal kronisk obstruktiv lungesygdom Christian von Plessen, Thyge L. Nielsen, Ida E. Steffensen, et.al


Laste ned ppt "Palliativ behandling ved KOLS Parallellsesjon Seminar om KOLS 2013 Overlege Ingvil Arvesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google