Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole FLUTD prosjektet ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole FLUTD prosjektet ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole FLUTD prosjektet ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin

2 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Prosjektdeltagere Anna Eggertsdottir Randi Krontveit Ingrid McLean

3 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Formål 1 Å undersøke hvilke sykdommer som er årsaken til FLUTD hos katter som blir behandlet ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin og Smådyrvakta, Norges veterinærhøgskole

4 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Formål 2 Å undersøke forekomsten av de forskjellige sykdommene i henhold til kattens • rase • alder • kjønn •gemytt • vekt • fôring • miljø

5 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Populasjon •Katter som kommer inn til undersøkelse og behandling for symptomer fra urinveiene •De fleste fra Østlandsområdet, men også katter som blir rekvirert fra andre steder i landet

6 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Inklusjonskriterier 1 •Eiers samtykke •Alle katter som har FLUTD uansett rase og kjønn enten som første gang eller residiv •Gamle katter som ikke har andre livstruende sykdommer

7 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Inklusjonskriterier 2 •Katter med FLUTD som blir avlivet og obdusert •Katter allerede under behandling for FLUTD som utredes videre i henhold til prosedyren

8 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Eksklusjonskriterier •Alle katter med FLUTD som ikke blir utredet eller obdusert slik at de får en diagnose

9 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Design 1 •Følge protokollen med utfylling av anamneseskjemaet •Klinisk undersøkelse •Blodprøver for klinisk kjemisk og hematologisk undersøkelse – Sentrallaboratoriet, NVH

10 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Design 2 •Urinprøve til medisinsk laboratorium – Else Britt Gondrosen •Urinprøve til mikrobiologisk dyrkning – seksjon for mikrobiologi, MatInf, NVH •Ultralyd og /eller røntgen buk – Nina Ottesen

11 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Kattene evalueres etter •Diagnose •Rase •Alder •Kjønn •Årstid/klima, utetemperatur

12 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Kattene evalueres etter, forts. •Fôring vått/tørt, blanding, merke •Vekt og størrelse •Gemytt vurdert av eieren og veterinæren •Miljø, ute/inne, flere dyr •Forhold mellom diagnose og recidiv

13 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Behandling •Studien er ikke designet for å evaluere effekter av ulike behandlingsprinsipper •All behandling tilpasses derfor den enkelte katt avhengig av diagnosen den får •Alle kattene får en grundig utredning som gjør det lettere å tilpasse individuell behandling

14 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Etikk •Alle kattene får en grundig utredning som ikke er til unødig plage for dyret •Det er derfor ikke etisk uforsvarlig å utføre studien

15 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Resultater

16 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole 75 katter er inkludert hittil i studien

17 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Kjønnsfordeling •Kastrerte hannkatter 52 •Hannkatter 12 •Kastrerte hunnkatter 6 •Hunnkatter 5

18 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Kjønnsfordeling

19 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Rasefordeling •Huskatt 61 •Norsk skogkatt 6 •Perser 5 •Abyssiner 2 •Maine coon 1

20 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Rasefordeling

21 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Aldersfordeling •Kattunge under 1 år 3 •Unge 1 - 4 år 24 •Middels 4 - 8 år 32 •Eldre 8 –12 år 11 •Gammel eldre enn 12 år 5

22 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Aldersfordeling

23 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Årstids/klimafordeling •Vår – mars, april og mai •Sommer – juni, juli og august •Høst – september, oktober, november •Vinter- desember, januar, februar •Temperatur – delt inn i intervaller

24 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Årstidsfordeling

25 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Utetemperatur

26 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Fôring •Hovedsakelig tørrfôr •Hovedsakelig våtfôr •Jevn blanding av vått og tørt •Spesialfôr •Annet

27 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Fôring

28 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Fôring Det var bare 7 av de inkluderte kattene som fikk spesialfôr. Alle fikk surgjørende tørrfôr for ”kastrererte katter” En av dem hadde obstruktiv FLUTD med struvittkrystalluri

29 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Diagnose •Interstitiell (idiopatisk) cystitt •Bakteriell cystitt •Urolithiasis •Urolithiasis sammen med urinveisinfeksjon •Plugger i urinveiene

30 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Diagnose •Neoplasier •Inkontinens - kan den være sekundær til FLUTD •Traume - kan årsaken være tidligere kateterisering •Misdannelser •Adferdsbetingede årsaker

31 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Diagnose Av totalt 75 inkluderte katter hadde •44 ikkeobstruktiv FLUTD •31 obstruktiv FLUTD •45 krystalluri •36 bakteriuri •19 urolithiasis

32 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Obstruktiv FLUTD

33 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Obstruktiv FLUTD og kjønn (n=31)

34 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Obstruktiv FLUTD og diagnose (n=31)

35 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole 2 av kattene hadde kalsiumoksalat som urinstein

36 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Det er få katter med bare bakterier eller bare krystaller eller steiner

37 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Ikkeobstruktiv FLUTD og kjønn (n=44)

38 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Ikkeobstruktiv FLUTD og diagnose (n=44)

39 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Bare 6 katter fikk diagnosen idiopatisk cystitt Bakteriell infeksjon og struvittkrystallur i dominerer

40 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Bakterietyper •hemolytisk E. coli dominerer (10) •Enterococcus sp (4) •Pasteurella sp (3) •Hemophilus (3) •Str. canis (3) •Staphylococcus sp (3) •Enterobacter cloaca, Klebsiella pneumoniae, Cl. perfringens •Endel har blandingsflora av to typer hvor E. coli utgjør den ene

41 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Miljø •Utekatt 43 % •Innekatt 57 % Utekattene var som regel inne for å spise, og mange var inne om natten.

42 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Vekt Gjennomsnitts vekt var 5 kg

43 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Vekt

44 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Vekt - miljø Det var liten forskjell i vekt når utekatter ble sammenliknet med innekatter

45 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Populasjonen utgjøres av ”hjemmekjære familiekatter” En annen populasjon ville kanskje gi et annet resultat

46 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Gemytt •Av de kattene som er inkludert hittil ble 11 angitt som engstelige •8 var kastrerte hannkatter •3 var kastrerte hunnkatter

47 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Residiver Det er registrert 15 residiver 7 opprinnelig obstruktiv FLUTD 8 opprinnelig ikkeobstruktiv FLUTD

48 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Det er foreløpig få residiver Kan årsaken være grundig diagnostikk med individuelt tilpasset behandling?

49 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole Andre sykdommer •20 katter viste moderat til markert lymfopeni •1 katt hadde pansteatitt •1 katt hadde hyperthyreose med hypertensjon og retinal degenerasjon •1 katt hadde keratitt


Laste ned ppt "Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole FLUTD prosjektet ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google