Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FLUTD prosjektet ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FLUTD prosjektet ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin"— Utskrift av presentasjonen:

1 FLUTD prosjektet ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin
Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

2 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Prosjektdeltagere Anna Eggertsdottir Randi Krontveit Ingrid McLean Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

3 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Formål 1 Å undersøke hvilke sykdommer som er årsaken til FLUTD hos katter som blir behandlet ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin og Smådyrvakta, Norges veterinærhøgskole Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

4 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Formål 2 Å undersøke forekomsten av de forskjellige sykdommene i henhold til kattens rase alder kjønn gemytt vekt fôring miljø Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

5 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Populasjon Katter som kommer inn til undersøkelse og behandling for symptomer fra urinveiene De fleste fra Østlandsområdet, men også katter som blir rekvirert fra andre steder i landet Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

6 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Inklusjonskriterier 1 Eiers samtykke Alle katter som har FLUTD uansett rase og kjønn enten som første gang eller residiv Gamle katter som ikke har andre livstruende sykdommer Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

7 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Inklusjonskriterier 2 Katter med FLUTD som blir avlivet og obdusert Katter allerede under behandling for FLUTD som utredes videre i henhold til prosedyren Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

8 Eksklusjonskriterier
Alle katter med FLUTD som ikke blir utredet eller obdusert slik at de får en diagnose Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

9 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Design 1 Følge protokollen med utfylling av anamneseskjemaet Klinisk undersøkelse Blodprøver for klinisk kjemisk og hematologisk undersøkelse – Sentrallaboratoriet, NVH Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

10 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Design 2 Urinprøve til medisinsk laboratorium – Else Britt Gondrosen Urinprøve til mikrobiologisk dyrkning – seksjon for mikrobiologi, MatInf, NVH Ultralyd og /eller røntgen buk – Nina Ottesen Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

11 Kattene evalueres etter
Diagnose Rase Alder Kjønn Årstid/klima, utetemperatur Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

12 Kattene evalueres etter, forts.
Fôring vått/tørt, blanding, merke Vekt og størrelse Gemytt vurdert av eieren og veterinæren Miljø, ute/inne, flere dyr Forhold mellom diagnose og recidiv Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

13 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Behandling Studien er ikke designet for å evaluere effekter av ulike behandlingsprinsipper All behandling tilpasses derfor den enkelte katt avhengig av diagnosen den får Alle kattene får en grundig utredning som gjør det lettere å tilpasse individuell behandling Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

14 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Etikk Alle kattene får en grundig utredning som ikke er til unødig plage for dyret Det er derfor ikke etisk uforsvarlig å utføre studien Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

15 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Resultater Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

16 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
75 katter er inkludert hittil i studien Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

17 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Kjønnsfordeling Kastrerte hannkatter Hannkatter Kastrerte hunnkatter Hunnkatter Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

18 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Kjønnsfordeling Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

19 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Rasefordeling Huskatt Norsk skogkatt Perser Abyssiner Maine coon Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

20 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Rasefordeling Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

21 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Aldersfordeling Kattunge under 1 år Unge år Middels år Eldre 8 –12 år Gammel eldre enn 12 år Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

22 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Aldersfordeling Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

23 Årstids/klimafordeling
Vår – mars, april og mai Sommer – juni, juli og august Høst – september, oktober, november Vinter- desember, januar, februar Temperatur – delt inn i intervaller Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

24 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Årstidsfordeling Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

25 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Utetemperatur Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

26 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Fôring Hovedsakelig tørrfôr Hovedsakelig våtfôr Jevn blanding av vått og tørt Spesialfôr Annet Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

27 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Fôring Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

28 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Fôring Det var bare 7 av de inkluderte kattene som fikk spesialfôr. Alle fikk surgjørende tørrfôr for ”kastrererte katter” En av dem hadde obstruktiv FLUTD med struvittkrystalluri Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

29 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Diagnose Interstitiell (idiopatisk) cystitt Bakteriell cystitt Urolithiasis Urolithiasis sammen med urinveisinfeksjon Plugger i urinveiene Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

30 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Diagnose Neoplasier Inkontinens - kan den være sekundær til FLUTD Traume - kan årsaken være tidligere kateterisering Misdannelser Adferdsbetingede årsaker Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

31 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Diagnose Av totalt 75 inkluderte katter hadde 44 ikkeobstruktiv FLUTD 31 obstruktiv FLUTD 45 krystalluri 36 bakteriuri 19 urolithiasis Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

32 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Obstruktiv FLUTD Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

33 Obstruktiv FLUTD og kjønn (n=31)
Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

34 Obstruktiv FLUTD og diagnose (n=31)
Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

35 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
2 av kattene hadde kalsiumoksalat som urinstein Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

36 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Det er få katter med bare bakterier eller bare krystaller eller steiner Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

37 Ikkeobstruktiv FLUTD og kjønn (n=44)
Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

38 Ikkeobstruktiv FLUTD og diagnose (n=44)
Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

39 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Bare 6 katter fikk diagnosen idiopatisk cystitt Bakteriell infeksjon og struvittkrystalluri dominerer Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

40 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Bakterietyper hemolytisk E. coli dominerer (10) Enterococcus sp (4) Pasteurella sp (3) Hemophilus (3) Str. canis (3) Staphylococcus sp (3) Enterobacter cloaca, Klebsiella pneumoniae, Cl. perfringens Endel har blandingsflora av to typer hvor E. coli utgjør den ene Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

41 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Miljø Utekatt % Innekatt % Utekattene var som regel inne for å spise, og mange var inne om natten. Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

42 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Vekt Gjennomsnittsvekt var 5 kg Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

43 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Vekt Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

44 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Vekt - miljø Det var liten forskjell i vekt når utekatter ble sammenliknet med innekatter Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

45 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Populasjonen utgjøres av ”hjemmekjære familiekatter” En annen populasjon ville kanskje gi et annet resultat Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

46 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Gemytt Av de kattene som er inkludert hittil ble 11 angitt som engstelige 8 var kastrerte hannkatter 3 var kastrerte hunnkatter Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

47 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Residiver Det er registrert 15 residiver 7 opprinnelig obstruktiv FLUTD 8 opprinnelig ikkeobstruktiv FLUTD Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

48 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Det er foreløpig få residiver Kan årsaken være grundig diagnostikk med individuelt tilpasset behandling? Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole

49 Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole
Andre sykdommer 20 katter viste moderat til markert lymfopeni 1 katt hadde pansteatitt 1 katt hadde hyperthyreose med hypertensjon og retinal degenerasjon 1 katt hadde keratitt Randi Krontveit, Norges veterinærhøgskole


Laste ned ppt "FLUTD prosjektet ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google