Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innslag av rusdiagnoser – ICD F1 Hoved- og bidiagnoser Psykiatrisk sykehusavdeling Sørlandet Sykehus Oddvar Sæther Klinikksjef KPH.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innslag av rusdiagnoser – ICD F1 Hoved- og bidiagnoser Psykiatrisk sykehusavdeling Sørlandet Sykehus Oddvar Sæther Klinikksjef KPH."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innslag av rusdiagnoser – ICD F1 Hoved- og bidiagnoser Psykiatrisk sykehusavdeling Sørlandet Sykehus Oddvar Sæther Klinikksjef KPH

2 Diskusjonspunkter • Vi ser nivåforskjeller mellom Aust og Vest – Hva skyldes det? • Sanne forskjeller i befolkninger Aust-Vest? • Ulik innleggelsespraksis? • Ulik registreringspraksis? • Ulik diagnostisk praksis? • Vi ser endringer over tid – Er disse endringene sanne? • Sanne endringer i befolkningen? • Endring i innleggelsespraksis? • Endring i registreringspraksis? • Endring i diagnostisk praksis? • Gir funnene noen grunn til endring? • Kompetansekrav • Ansvars- og oppgavefordeling mellom enheter/avdelinger i KPH? • Ressursfordeling • Andre…. • Hvordan er Agder sammenlignet med resten av landet – finnes tall for dette? • Kan disse funnene ”kryssklippes” inn mot andre variabler og gi økt kunnskap? – Sosiodemografiske, epidemiologiske……

3 • Ved noen av bildene er det delt mellom Arendal og Kristiansand • Ved andre er både Arendal og Kristiansand med for sammenligningens skyld.

4

5

6 Kraftig økning av antall diagnoser med rus for innlagte pasienter i PSA-Kristiansand

7 % andel F19 (flere stoffer) er synkende, antakelig på grunn av mer spesifikk diagnostikk av enkeltstoffer

8 Kraftig økning av antall diagnoser med rus for innlagte psienter i PSA-Arendal. Særlig stor økning av diagnoser F15 og F12 (amfetaminlign. og cannabis). Noe færre med flere stoffer.

9 % andel F19 (flere stoffer) er synkende, antakelig på grunn av mer spesifikk diagnostikk av enkeltstoffer

10

11 Sterk økning av F15 (stimulanter) samlet og separat (amfetamin++?)

12 Kraftig økning av antall diagnoser med psykose i sammenheng med amfetalinlign. stoffer i både Aust og Vest

13 Økning både i Aust og Vest av alkoholdiagnoser F 10 – absolutte tall, men relativt uendret eller synkende prosentvis andel

14 Sterk økning av F12 (cannabis) – særlig i Arendal

15 En liten gruppe med cannabisbruk blir innlagt med psykose, men gruppen er relativt sterkt økende i Arendal


Laste ned ppt "Innslag av rusdiagnoser – ICD F1 Hoved- og bidiagnoser Psykiatrisk sykehusavdeling Sørlandet Sykehus Oddvar Sæther Klinikksjef KPH."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google