Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innslag av rusdiagnoser – ICD F1 Hoved- og bidiagnoser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innslag av rusdiagnoser – ICD F1 Hoved- og bidiagnoser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innslag av rusdiagnoser – ICD F1 Hoved- og bidiagnoser
Psykiatrisk sykehusavdeling Sørlandet Sykehus Oddvar Sæther Klinikksjef KPH

2 Diskusjonspunkter Vi ser nivåforskjeller mellom Aust og Vest
Hva skyldes det? Sanne forskjeller i befolkninger Aust-Vest? Ulik innleggelsespraksis? Ulik registreringspraksis? Ulik diagnostisk praksis? Vi ser endringer over tid Er disse endringene sanne? Sanne endringer i befolkningen? Endring i innleggelsespraksis? Endring i registreringspraksis? Endring i diagnostisk praksis? Gir funnene noen grunn til endring? Kompetansekrav Ansvars- og oppgavefordeling mellom enheter/avdelinger i KPH? Ressursfordeling Andre…. Hvordan er Agder sammenlignet med resten av landet – finnes tall for dette? Kan disse funnene ”kryssklippes” inn mot andre variabler og gi økt kunnskap? Sosiodemografiske, epidemiologiske……

3 Ved noen av bildene er det delt mellom Arendal og Kristiansand
Ved andre er både Arendal og Kristiansand med for sammenligningens skyld.

4

5

6 Kraftig økning av antall diagnoser med rus for innlagte pasienter i PSA-Kristiansand

7 % andel F19 (flere stoffer) er synkende, antakelig på grunn av mer spesifikk diagnostikk av enkeltstoffer

8 Kraftig økning av antall diagnoser med rus for innlagte psienter i PSA-Arendal. Særlig stor økning av diagnoser F15 og F12 (amfetaminlign. og cannabis). Noe færre med flere stoffer.

9 % andel F19 (flere stoffer) er synkende, antakelig på grunn av mer spesifikk diagnostikk av enkeltstoffer

10

11 Sterk økning av F15 (stimulanter) samlet og separat (amfetamin++?)

12 Kraftig økning av antall diagnoser med psykose i sammenheng med amfetalinlign. stoffer i både Aust og Vest

13 Økning både i Aust og Vest av alkoholdiagnoser F 10 – absolutte tall, men relativt uendret eller synkende prosentvis andel

14 Sterk økning av F12 (cannabis) – særlig i Arendal

15 En liten gruppe med cannabisbruk blir innlagt med psykose, men gruppen er relativt sterkt økende i Arendal


Laste ned ppt "Innslag av rusdiagnoser – ICD F1 Hoved- og bidiagnoser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google