Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HELFO 05.07.2014 1 REFUSJON AV UTGIFTER TIL LEGEMIDLER OG BANDASJEMATERIELL. FYSIOTERAPI Kompetanserekke for hjelpeapparatets møte med kreftpasienter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HELFO 05.07.2014 1 REFUSJON AV UTGIFTER TIL LEGEMIDLER OG BANDASJEMATERIELL. FYSIOTERAPI Kompetanserekke for hjelpeapparatets møte med kreftpasienter."— Utskrift av presentasjonen:

1 HELFO 05.07.2014 1 REFUSJON AV UTGIFTER TIL LEGEMIDLER OG BANDASJEMATERIELL. FYSIOTERAPI Kompetanserekke for hjelpeapparatets møte med kreftpasienter. Mo i Rana 18. februar 2010 1

2 HELFO 05.07.2014 2 Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Helsedirektoratet HELFO Region Nord Mo i Rana HELFO Region Midt-Norge Ørsta HELFO Region Vest Stavanger HELFO Region Sør Tønsberg HELFO Region Oslo Oslo HELFO Region Øst Fredrikstad 2 HELFO Servicesenter Tønsberg HELFO Utland Oslo HELFO hovedkontor Tønsberg HELFO Pasientform. Fredrikstad

3 HELFO 05.07.2014 3 Hvor er vi? Kirkenes Fredrikstad Oslo Tønsberg Stavanger (Sola) Ørsta Mo i Rana Harstad Beiarn Nærøy Orkdal Gloppen Voss Bergen Kongsberg Risør Kristiansand Hamar Lillehammer Meløy Levanger Eidsvoll Lenvik Dokka Porsgrunn Vågå Tromsø

4 HELFO 05.07.2014 4 HELFO - Hvorfor er vi til? Skal forvalte samfunnets helserefusjoner på en korrekt og effektiv måte Skal ivareta brukernes rettigheter og yte profesjonell service Gi faglig grunnlag for statens styring og utvikling av samfunnets velferdsordninger på helsetjenesteområdet Være et aktivt utviklingsmiljø for å sikre kvalitet, brukerorientering og effektivitet i forhold til de virkemidler og rammebetingelser som gjelder for helsetjenesteoppgavene

5 HELFO 05.07.2014 5 HELFO Hva gjør vi? Forvalter 23 milliarder kroner: – Direkte oppgjør til behandlere, leverandører, tjenesteytere – Behandling av legemiddel-, tannhelse og bidragssaker etter Folketrygdloven (første instans) – Klage/ankebehandling (andreinstans) – Utlandsaker på helseområdet og helsetrygdkort (HELFO Utland) – Pasientformidling – Risikobasert kontroll og målrettet analyse av utviklingen på stønadsbudsjettet – Oppfølging av avvik - sanksjoner – Veiledningsvirksomhet og brukerkontakt. Henvendelser fra samhandlere og enkeltpersoner Administrasjon av fastlegeordningen og fastlegebytte Ca. 550 ansatte HELFO Servicesenter – for private brukere HELFO Pasientformidling - når sykehusene bryter behandlingsfristen Desentralisert organisasjon – 32 steder Norge rundt!

6 HELFO 05.07.2014 6 REFUSJONSORDNINGER i Folketrygden ved kreftsykdom Legemidler Næringsmidler Bandasjemateriell og annet utstyr HVEM SKAL BETALE HVA??

7 05.07.2014HELFO 20/11/087

8 8

9 9

10 10

11 HELFO 05.07.2014 11 REFUSJON LEGEMIDLER HOVEDPRINSIPP: Blåresept med egenandel, § 5-14 Blåreseptforskriftens § 2, Refusjonslista. Bidrag på hvite resepter. Egenandel 1600,- pr år (§ 5-22)

12 HELFO 05.07.2014 12 BLÅ RESEPT Egen blankett, finnes egne løsninger i EPJ. Egenandel i 2010 maks 550,- pr 3 måneders forbruk, egenandelstak 1: 1840,- Forhåndsgodkjente preparater i Refusjonslista. Refusjonskode og refusjonsberettiget bruk må sammenholdes. Mange vilkår. Individuell refusjon for andre preparater ved lidelser som har refusjonskode - § 3a. Individuell refusjon for legemidler brukt ved sjelden lidelser - § 3b.

13 HELFO 05.07.2014 13 Viktige refusjonskoder ved kreftsykdom: Legemidler ved kreft/immunsvikt og andre lidelser i terminal fase: full dekning etter § 2 ref.kode -90. Legemidler ved kvalme, forstoppelse og diare: full dekning etter § 2 ref.kode -53. Legemidler til behandling av selve kreftlidelsen: refusjon etter § 2 ref.kode -50 eller mer spesifikk ref.kode. Legemidler til bruk ved kroniske sterke smerter: -71. Vanedannende legemidler ved kroniske sterke smerter: refusjon etter søknad i ref.kode -71. Visse vilkår gjelder… Egenandel på kode -71 og -50.

14 HELFO 05.07.2014 14 Cellegift-kurer gitt utenfor sykehus Alle legemidler som brukes mens pasienten oppholder seg på sykehus, skal dekkes av sykehuset (også poliklinisk behandling). Cellegift-kurer gitt utenfor sykehus dekkes av Folketrygden. Evt emballasje, tilberedning og oppløsningsmiddel brukt på apoteket dekkes også. Infusjonssett, hansker, natriumklorid, glukose etc dekkes av Regionalt HF.

15 HELFO 05.07.2014 15 Refusjonskode -90 Legemidler til ”palliativ behandling i livets sluttfase”. Gjelder ikke bare ved kreftsykdom. Hva er ”livets sluttfase”? Her definert som uhelbredelig sykdom der man har behov for/kun kan tilby lindrende behandling. Kan altså bruke denne ref.koden i flere år.

16 HELFO 05.07.2014 16 Refusjonskode -90 Paracetamol-preparater Antidepressiva mot smerter NSAIDs (også Cox-2) Kortikosteroider Antiepileptika mot smerter Muskelrelakserende midler Opioider Antidiarroika

17 HELFO 05.07.2014 17 Forts…. Laksantia Antiemetika Anxiolytika Hyponotika og sedativa Antitussiva Midler mot medikamentindusert ulcus Antiinfektiva Oppløsningsmidler (natriumklorid, sterilt vann)

18 HELFO 05.07.2014 18 Refusjonskode -71 Kroniske sterke smerter Kroniske sterke smerter med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne. Forhåndsgodkjent mange legemiddelgrupper: Paracetamolpreparater NSAIDs Antiepileptika med smerter om godkjent indikasjon (Neurontin, Tegretol) Amitryptilin (Sarotex) og Levomepromazin (Nozinan)

19 HELFO 05.07.2014 19 Refusjonskode -71: Kroniske sterke smerter Vanedannende legemidler: må søke for hver pasient, eget skjema bør brukes. Refusjonsvilkår: Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak. Faren for avhengighet skal anses som underordnet. Dosespenn skal oppgis. Søknaden skal inneholde navn på leger/legekontor som kan forskrive legemidlene. Ved oppstart skal søknad komme fra spesialist. Egne regler for personer over 75 år (lemping på spes.krav)

20 HELFO 05.07.2014 20 Forskjeller i ref.koder -90 og - 71 Ref.kode -71 Vanedannende ikke forhåndsgodkjent Egenandel Kun legemidler med smertestillende effekt Gjelder for kroniske sterke smerter hele livet og ved mange tilstander som gir disse smertene (osteoporose, leddgikt, fibromyalgi etc) Ref.kode -90 Vanedannende er forhåndsgodkjent Ikke egenandel Mange forskjellige legemiddelgrupper Gjelder kun i palliativ fase av sykdommen

21 HELFO 05.07.2014 21

22 HELFO 05.07.2014 22 Refusjonskode -53 Kvalme, forstoppelse eller diarè ved kreftsykdom. Tilsvarer tidligere fullt bidrag til disse legemidlene, legen påførte resepten ”§5-22 jf § 9-9”.

23 HELFO 05.07.2014 23 NÆRINGSMIDLER ALLE MÅ SØKE ! Nytt fra 1.1.08: bidragsordningen faller bort, kun dekning på blå resept. Refusjon etter § 6 a pkt 1 og 4 Pkt 1: lidelser som affiserer fordøyelsen (fra munn til endetarm) og hindrer tilførsel og/eller opptak av vanlig mat Pkt 4: Kreft/immunsvikt eller annen sykdom som medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd. Alle må betale egenandel !

24 HELFO 05.07.2014 24 Ved søknad etter punkt 1, 2 og 4 må behandlingen være instituert av relevant spesialist eller tilsvarende sykehusavdeling. Ved søknad om stønad til kaloririke spesialpreparater ved kreft/immunsvikt stilles det ikke krav om at legen skal ha relevant spesialistgodkjenning.

25 HELFO 05.07.2014 25 Ved søknad etter punkt 4 – annen sykdom som medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd. Medlemmets svekkelse være en direkte konsekvens av den sykdommen medlemmet har. Manglende matlyst kan ikke legges til grunn for ytelse av stønad til dietetiske næringsmidler.

26 HELFO 05.07.2014 26 Utstyr ved næringsmidler Næringsmidler som gis via sonde: HELFO dekker næringsmidlet. Regionalt HF dekker alt utstyr.

27 HELFO 05.07.2014 27 BIDRAG PÅ HVIT RESEPT For legemidler som ikke dekkes på blå etter § 2 Store endringer fra 1.3.08 slik at mange legemiddelgrupper er unntatt fra ordningen, eks antibiotika, antivirale midler, smertestillende, hormonpreparater, Alzheimer-midler, legemidler ved allergi osv.

28 HELFO 05.07.2014 28 Bandasjemateriell og annet utstyr Refusjon i § 5-14, forskriftens § 5. Refusjon som bidrag etter § 5-22 Refusjon av Helseforetaket Det er anvendelsen som avgjør hvem skal dekke utgiftene !

29 HELFO 05.07.2014 29 § 5-14, § 5 Spesielt medisinsk forbruksmateriell Her dekkes bleier, kateter, stomiutstyr, utstyr ved en del spesielle lidelser (lungelidelser, tracheostomi, diabetes ++). Til hvert punkt i § hører det til en produkt- og prisliste. Refusjon kun til det som er ført opp i produkt- og prislister Ligger på helfo.no Oppdateres hver 3. måned Egenandel som for blå resept

30 HELFO 05.07.2014 30 Utstyr ved sårpleie Eget punkt i § 5-22 (bidrag) Det kan ytes bidrag til nødvendige utgifter til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell til behandling i hjemmet av kroniske og alvorlige sår og fistler, som kreftsår, trykksår (liggesår) venøse leggsår, diabetiske sår og arteriosclerotiske sår. Operasjonssår kommer ikke inn her. Langvarig behov, attest fra lege som dokumenterer hvilket så det er snakk om.

31 HELFO 05.07.2014 31 Sprøyter og kanyler dekkes ved bidrag Forbruksmateriell ved følgende medisinske behandlinger Sitat: a. Det kan ytes bidrag til følgende materiell: sprøyte og kanyle til medlem med AIDS eller kreft. Utgiftene kan dekkes fullt ut ved bidrag. Utgiftene kan dekkes selv om medlemmet er opptatt i hjemmesykepleien. Dette gjelder også i de tilfeller hvor hjemmesykepleien er direkte involvert i forbindelse med bruken av materiellet.

32 HELFO 05.07.2014 32 Refusjon av div utstyr av Helseforetaket HOVEDPRINSIPP: Dersom pasienten egentlig skal behandles i sykehus, men ønsker/kan være hjemme, skal materiell dekkes av Helseforetaket. Eksempler på utstyr: sonder, ”PEG-knapp”, utstyr til hjemmerespirator, utstyr til dialyse, bandasjemateriell som ikke kommer inn under noen § i Folketrygdloven, infusjonssett, hansker, Natriumklorid til skylling osv. Utstyr som brukes når man setter cellegift-kur på lokalt legekontor, skal dekkes av HF. Kun legemidlet dekkes av NAV. Apotekene anfører til rette ref.instans slik at bruker ikke skal trenge å legge ut.

33 FYSIOTERAPI Stønad etter honorartakst: Lymfødem Store operasjoner på indre organer, begrenset til 6 måneders behandlingsperiode. Brystrekonstruksjon v/ cancer mammae Onkologi: – livstruende leukemi, stamcellebehandlet(4 uker før, 6 mnd etter) – Kreft langtkommet, uhelbredelig fase HELFO 05.07.2014 33

34 HELFO 05.07.2014 34 OPPSUMMERING Ikke helt enkelt ……….. Ingen regel uten unntak …. Bruk helfo.no, der står mye nyttig, lagre i ”favoritter” Ta gjerne en telefon  Helfo servicesenter 815 70 030


Laste ned ppt "HELFO 05.07.2014 1 REFUSJON AV UTGIFTER TIL LEGEMIDLER OG BANDASJEMATERIELL. FYSIOTERAPI Kompetanserekke for hjelpeapparatets møte med kreftpasienter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google