Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasientfokusert redesign En strukturert metode for forbedringsarbeid ved Bjarne Riis Strøm Fagdirektør i Legeforeningen Lillestrøm, 30.10.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasientfokusert redesign En strukturert metode for forbedringsarbeid ved Bjarne Riis Strøm Fagdirektør i Legeforeningen Lillestrøm, 30.10.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasientfokusert redesign En strukturert metode for forbedringsarbeid ved Bjarne Riis Strøm Fagdirektør i Legeforeningen Lillestrøm, 30.10.07

2 En helsetjeneste blir til: I møtet mellom: Pasienten og behandler/ behandlerteam.

3

4 Hva er helsetjeneste? Medisinsk kunnskap som i samhandling med pasienten omsettes til tjenester av verdi for pasienten.

5

6 “Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets” Paul Batalden Institute for Healthcare Improvement, Boston Systemforståelse

7 Profesjonell kunnskap • fagkunnskap • ferdigheter • profesjonsetikk Forbedringskunnskap • system • variasjon • endringspsykologi • erfaringsbasert læring Forbedring av diagnostikk og behandling Forbedring av prosesser og systemer + Sammenkobling av kunnskapsdomener (etter Batalden & Stoltz, 1993) KONTINUERLIG FORBEDRING – bedre pasientbehandling

8 Kontinuerlig forbedre  Vi (ikke jeg)  Inkludere  Like endring  Ledelse  Eierskap

9 Kontinuerlig forbedre  Vi (ikke jeg) V  Inkludere I  Like endring LForbedre  Ledelse L  Eierskap E Skape kultur for forbedring

10 Rtg Int Post Polkl. Akutt mottak Hvorfor inndele i pasientgrupper i hovedprosesser? LMS Post Polkl.

11 Pasientfokusert Redesign

12 Lav Middels Høy Liten Middels Sterk Implementerings index HVORDAN VELGE UT PROSESSENE ? Prosessens kompleksitet Ideell Mulig Ikke mulig Nøkkel

13 Oppstart  Etablere prosjektgruppe  Målsetting  Målinger/ dokumentasjon  Prosessavgrensing  Kommunikasjonsstrategi Prosjektgruppen bestående av ledere/medarbeidere møtes til et møte ca. 2 timer. Etterarbeid: Kommunikasjon internt Samle ideer fra andre Få frem ”Beste praksis”

14 Inntaks kontor Behandlingsprosess Mottak Rtg. Kir avd post 1 Oper asjon Rehab DELTAKERE I PROSJEKTGRUPPEN Representant for lederteamet Medarbeidere som kjenner prosessen

15 WORKSHOP Kartlegge nåværende prosess Analysere nåværende prosess Gode ideer og løsninger noteres Prosjektgruppen bestående av ledere/medarbeidere møtes til workshop ca. 2 dager. Etterarbeid: Tilrettelegge for utprøving. Gjennomføre målinger. Nå situasjon Redesign Få frem gode ideer/nye løsninger Kartlegge ny prosess Beskrive nytt prosessforløp Definere nødvendig tilrettelegging Fastsette tid for utprøving

16 An elephant is like a brush An elephant is like a rope An elephant is like a snake An elephant is soft and mushy An elephant is like a tree trunk

17 KARTLEGGING

18

19 REDESIGN Verktøy for kreativ tenking Hva gjør andre ? Hva ville vi oppleve som pasient/ pårørende? Finnes det analoge prosesser utenfor helsevesenet som vi kan lære av? Med nye blanke ark…

20 Utprøving  Informasjon  Måling/dokumentasjon  Evaluering Tilrettelegging for og utprøving av pilot foregår på gitt avdeling. Prosjektleder koordinerer. Etterarbeid Måling for å se effekt før-etter redesign. Evaluering i samlet gruppe.

21 Implementering Ansvaret plasseres hos ledere Implementeringsplan Informasjonsplan Etterarbeid Følge opp at nytt design blir fulgt evt. justere/korrigere Leder en sentral rolle -motivere -takle motstand mot endring

22 FORVENTET PROSESSFORLØP

23 Flerdimensjonal tilnærming  Pasientfokusert redesign (prosessteknikk)  Pasientfokusert tenkning/organisering  Plaintree modeller  Lærende organisasjon  Kontinuerlig lederutviklingsprogram

24 Ledelses- versus styringsinformasjon Pasient- perspektivet Profesjonelt perspektiv Ledelses- perspektivet Totalkvalitet Indikatorer fra kritiske sjekkpunkter i hovedprosessen (Indeksering)

25 Hvordan få informasjon om prosessene?  Bruke de data som produseres i prosessen Omforme data fra prosessen til forstålig informasjon ved å bruke Statistisk prosesskontroll (SPC)

26 Prosessen fungerer som den skal

27 ” Friskmeldt” avvik, og en gunstig utvikling

28 Ledelsesinformasjon En bottom-up-modell initiert av toppledelsen Med fem info-nivå Informasjonstavle til prosessteamet Normal Fødeprosess (inkl. friske barn) 1.Kvalitet 2.Kostnad 3.Prosess 043 024 079 012

29 Swiss Cheese Model Modified from Reason, 1991 © 1991, James Reason Triggers DEFENSES Accident Regulatory Narrowness Incomplete Procedures Mixed Messages Production Pressures Responsibility Shifting Inadequate Training Attention Distractions Deferred Maintenance Clumsy Technology LATENT FAILURES Goal Conflicts and Double Binds The World


Laste ned ppt "Pasientfokusert redesign En strukturert metode for forbedringsarbeid ved Bjarne Riis Strøm Fagdirektør i Legeforeningen Lillestrøm, 30.10.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google