Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biomarkører ved alvorlig infeksjon – kunnskapsvurdering til AB-veileder Astrid Louise Wester Divisjon for smittevern, Folkehelseinstituttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biomarkører ved alvorlig infeksjon – kunnskapsvurdering til AB-veileder Astrid Louise Wester Divisjon for smittevern, Folkehelseinstituttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biomarkører ved alvorlig infeksjon – kunnskapsvurdering til AB-veileder Astrid Louise Wester Divisjon for smittevern, Folkehelseinstituttet

2 ALW 16.02.122 Disposisjon •Om biomarkør –Hva måles de mot –Hva brukes de til •Gullstandardproblemet; eks.sepsis •Kunnskapsvurdering - metoder •Typer studier av biomarkører •Konklusjoner kunnskapsbasert vurdering –Selve vurderingen –for biomarkører ved alvorlig infeksjon

3 ALW 16.02.123 Hva er en biomarkør? In medicine, a biomarker is a term often used to refer to a protein measured in blood whose concentration reflects the severity or presence of some disease state. More generally a biomarker is anything that can be used as an indicator of a particular disease state or some other physiological state of an organism. They may indicate either normal or diseased processes in the body. Biomarkers can be specific cells, molecules, or genes, gene products, enzymes, or hormones. Complex organ functions or general characteristic changes in biological structures can also serve as biomarkers. Kilde: Wikipedia

4 ALW 16.02.124 Studier av klinisk nytte av biomarkører 1.Diagnostisk verdi •Tilstand; gullstandardproblemet •Prognose/risiko (organsvikt, død) •Effekt av behandling (klinisk forløp, surrogat- markører) •Sepsis-paneler 2.Biomarkør-guidet behandling 3.Effekt på forløp (Biomarker Definitions Working Group. Clin Pharmacol Ther. 2001 Mar;69(3):89-95. Review )

5 ALW 16.02.125 Gullstandard-problemet – eks. sepsis

6 ALW 16.02.126

7 7 Kritikk mot SIRS begrepet (fra B. Blombergs sepsis-foredrag høsten’11) •“Dear SIRS, you are too sensitive” –Blant pasienter med SIRS: > 50% har ikkje sepsis •“Dear SIRS, you don’t help us understand the pathophysiology” •“Dear SIRS, you are not helping our clinical trials” Ref: “Dear SIRS, I'm sorry to say that I don't like you”, JL Vincent, Critical Care Medicine, 1997 7

8 ALW 16.02.128

9 9 SIRS-krit.

10 ALW 16.02.1210 Sepsis-diagnosen •Kriterier avhengig av setting? –I mottak; risiko-”sortering” av pasienter v/SIRS –Behandling og oppfølging –Administrativ diagnose; ICD-10 –Meldeplikt til MSIS (systemiske isolater) –Inklusjon i kliniske studier (diagnostikk, behandling) •Sepsis vs.bakteriemi, alvorlig pneumoni.. •Studier på patogenese; validitet av sepsis- modeller

11 ALW 16.02.1211 Kunnskapsbasert vurdering •Ikke noe Cockrane på diagnostikk-studier •GRADE-gruppen –kunnskapsgrunnlag = litteraturvurdering + erfaring (expert opinion) –Kunnskapskvalitet (lav – høy) => anbefalingsstyrke –jobber med å utvikle redskap: effekt på forløp •Brukt McMaster PLUS (Helsebiblioteket) etter råd fra Kunnskapssenteret •Kommende AB-veilederen for spes.h.tj: voksne pasienter

12 ALW 16.02.1212

13 ALW 16.02.1213 1.Diagnostisk verdi •Tilstand •Prognose/risiko (organsvikt, død) •Effekt av behandling (klinisk forløp, surrogat- markører) •Sepsis-paneler 2.Biomarkør-guidet behandling 3.Effekt på forløp Studier av klinisk nytte av biomarkører

14 ALW 16.02.1214 •Sensitivitet, spesifisitet •receiver operating characteristics (ROC)kurve og areal under kurven (AUC) –Meta-analyser: summary ROC •Likelyhood ratio (LR+ og LR-) –Meta-analyser: summary LR •Odds ratio (OR) i logistisk regresjon (ved us av biomarkør-”paneler”) -> kombi-skår

15 ALW 16.02.1215 Diagnostisk verdi Systematiske oversiktsstudier & meta-analyser; biomarkører ved alvorlig infeksjon Eks. •Ulike lab-tester ved feber hos barn •CRP i forhold til dødelighet hos intensivpasienter

16 ALW 16.02.1216 (**** i McMaster PLUS)

17 ALW 16.02.1217

18 ALW 16.02.1218 BMJ 2011;342:d3082 Likelyhood ratio

19 ALW 16.02.1219 1.Diagnostisk verdi •Tilstand; gullstandardproblemet •Prognose/risiko (organsvikt, død) •Effekt av behandling (klinisk forløp, surrogat- markører) •Sepsis-paneler 2.Biomarkør-guidet behandling 3.Effekt på forløp Studier av klinisk nytte av biomarkører

20 ALW 16.02.1220 (DARE-studie = **** i McMaster PLUS)

21 ALW 16.02.1221

22 ALW 16.02.1222

23 ALW 16.02.1223 1.Diagnostisk verdi •Tilstand; gullstandardproblemet •Prognose/risiko (organsvikt, død) •Effekt av behandling (klinisk forløp) •Sepsis-paneler 2.Biomarkør-guidet behandling 3.Effekt på forløp Studier av klinisk nytte av biomarkører

24 ALW 16.02.1224 891 pasienter (age 60 +- 17 år, sykehusdødelighet 38%)

25 ALW 16.02.1225

26 ALW 16.02.1226 95 % CI CRP-respons:

27 ALW 16.02.1227

28 ALW 16.02.1228 Pierrakos and Vincent Critical Care 2010;14:R15

29 ALW 16.02.1229 Sepsis-paneler •Kombinasjon av flere biomarkører •Ikke! multiplex-analyser (proteomics, gen- ekspresjons assay’er) •Logistisk regresjon => samle-score

30 ALW 16.02.1230 Crit Care Med 2009;37:96-104

31 ALW 16.02.1231 •Screening  150 biomarkører hos de første 250 pasientene •9 av markørene valgt ut –Diagnostisk verdi –Ikke ”kryss-markør” –Kommersielt tilgjengelig & gjennomførbart –konsensus

32 ALW 16.02.1232

33 ALW 16.02.1233 3 signifikante Crit Care Med 2009;37:96-104

34 ALW 16.02.1234 Crit Care Med 2009;37:96-104

35 ALW 16.02.1235

36 ALW 16.02.1236 1.Diagnostisk verdi •Tilstand; gullstandardproblemet •Prognose/risiko (organsvikt, død) •Effekt av behandling (klinisk forløp) •Sepsis-paneler 2.Biomarkør-guidet behandling 3.Effekt på forløp Studier av klinisk nytte av biomarkører

37 ALW 16.02.1237 PLUS syntese = *** i McMaster PLUS

38 ALW 16.02.1238

39 ALW 16.02.1239 3. Biomarkør-bruk: effekt på forløp?

40 ALW 16.02.1240 ?

41 ALW 16.02.1241 Konklusjoner: studie-grunnlaget •Kunnskapsvurderte studier på diagnostisk verdi er få –CRP –Procalsitonin •Kunnskapsvurderte studier på biomarkør- guidet behandling er få –Procalsitonin •Studier om innføring av biomarkør gir effekt på forløp er ikke-eksisterende (?)

42 ALW 16.02.1242 Konklusjoner – dokumentert at duger? •Up To Date, Best Practice •kliniske studier • ”expert opinion” (review’er om CRP og procalsitonin oa.) •Egen vurdering av litteraturen og erfaring

43 ALW 16.02.1243 CRP; kunnskapsvurdert •Generelt: –sensitiv inflammasjonsmarkør, stiger raskt, konstant halveringstid => CRP-nivå avspeiler celleskade –Ikke spesifikk for infeksjon •Ved infeksjonsrelaterte problemstillinger –Manglende fall i CRP: –postopr – kan indikere infeksjon –etter igangsatt AB-beh.  manglende respons –CRP tatt > 48 er prognostisk for intensivpas.

44 ALW 16.02.1244 •Anses å være mer spesifikk enn CRP for infeksjon •Foreløpig ikke nok dokumentasjon ved postoperativ situasjon til å –Benyttes ved postoperativ feber –Benyttes som beslutningsstøtte for igangsetting av AB- behandling ved mistanke om postoperativ infeksjon •Nærmer seg nok dokumentasjon for å bruke som beslutningsstøtte for AB-behandling ved mistanke om –pneumoni i akuttmottak –Sepsis i intensivavdelinger Procalsitonin; kunnskapsvurdert

45 ALW 16.02.1245 Andre biomarkører •Lite sannsynlig at noen god enkeltmarkør på alvorlig akutt-infeksjon noensinne vil bli funnet •Sepsis-paneler kan ha noe for seg, men grundig klinisk uttesting må gjennomføres


Laste ned ppt "Biomarkører ved alvorlig infeksjon – kunnskapsvurdering til AB-veileder Astrid Louise Wester Divisjon for smittevern, Folkehelseinstituttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google