Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biomarkører ved alvorlig infeksjon – kunnskapsvurdering til AB-veileder Astrid Louise Wester Divisjon for smittevern, Folkehelseinstituttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biomarkører ved alvorlig infeksjon – kunnskapsvurdering til AB-veileder Astrid Louise Wester Divisjon for smittevern, Folkehelseinstituttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biomarkører ved alvorlig infeksjon – kunnskapsvurdering til AB-veileder Astrid Louise Wester Divisjon for smittevern, Folkehelseinstituttet

2 ALW Disposisjon •Om biomarkør –Hva måles de mot –Hva brukes de til •Gullstandardproblemet; eks.sepsis •Kunnskapsvurdering - metoder •Typer studier av biomarkører •Konklusjoner kunnskapsbasert vurdering –Selve vurderingen –for biomarkører ved alvorlig infeksjon

3 ALW Hva er en biomarkør? In medicine, a biomarker is a term often used to refer to a protein measured in blood whose concentration reflects the severity or presence of some disease state. More generally a biomarker is anything that can be used as an indicator of a particular disease state or some other physiological state of an organism. They may indicate either normal or diseased processes in the body. Biomarkers can be specific cells, molecules, or genes, gene products, enzymes, or hormones. Complex organ functions or general characteristic changes in biological structures can also serve as biomarkers. Kilde: Wikipedia

4 ALW Studier av klinisk nytte av biomarkører 1.Diagnostisk verdi •Tilstand; gullstandardproblemet •Prognose/risiko (organsvikt, død) •Effekt av behandling (klinisk forløp, surrogat- markører) •Sepsis-paneler 2.Biomarkør-guidet behandling 3.Effekt på forløp (Biomarker Definitions Working Group. Clin Pharmacol Ther Mar;69(3): Review )

5 ALW Gullstandard-problemet – eks. sepsis

6 ALW

7 7 Kritikk mot SIRS begrepet (fra B. Blombergs sepsis-foredrag høsten’11) •“Dear SIRS, you are too sensitive” –Blant pasienter med SIRS: > 50% har ikkje sepsis •“Dear SIRS, you don’t help us understand the pathophysiology” •“Dear SIRS, you are not helping our clinical trials” Ref: “Dear SIRS, I'm sorry to say that I don't like you”, JL Vincent, Critical Care Medicine,

8 ALW

9 9 SIRS-krit.

10 ALW Sepsis-diagnosen •Kriterier avhengig av setting? –I mottak; risiko-”sortering” av pasienter v/SIRS –Behandling og oppfølging –Administrativ diagnose; ICD-10 –Meldeplikt til MSIS (systemiske isolater) –Inklusjon i kliniske studier (diagnostikk, behandling) •Sepsis vs.bakteriemi, alvorlig pneumoni.. •Studier på patogenese; validitet av sepsis- modeller

11 ALW Kunnskapsbasert vurdering •Ikke noe Cockrane på diagnostikk-studier •GRADE-gruppen –kunnskapsgrunnlag = litteraturvurdering + erfaring (expert opinion) –Kunnskapskvalitet (lav – høy) => anbefalingsstyrke –jobber med å utvikle redskap: effekt på forløp •Brukt McMaster PLUS (Helsebiblioteket) etter råd fra Kunnskapssenteret •Kommende AB-veilederen for spes.h.tj: voksne pasienter

12 ALW

13 ALW Diagnostisk verdi •Tilstand •Prognose/risiko (organsvikt, død) •Effekt av behandling (klinisk forløp, surrogat- markører) •Sepsis-paneler 2.Biomarkør-guidet behandling 3.Effekt på forløp Studier av klinisk nytte av biomarkører

14 ALW •Sensitivitet, spesifisitet •receiver operating characteristics (ROC)kurve og areal under kurven (AUC) –Meta-analyser: summary ROC •Likelyhood ratio (LR+ og LR-) –Meta-analyser: summary LR •Odds ratio (OR) i logistisk regresjon (ved us av biomarkør-”paneler”) -> kombi-skår

15 ALW Diagnostisk verdi Systematiske oversiktsstudier & meta-analyser; biomarkører ved alvorlig infeksjon Eks. •Ulike lab-tester ved feber hos barn •CRP i forhold til dødelighet hos intensivpasienter

16 ALW (**** i McMaster PLUS)

17 ALW

18 ALW BMJ 2011;342:d3082 Likelyhood ratio

19 ALW Diagnostisk verdi •Tilstand; gullstandardproblemet •Prognose/risiko (organsvikt, død) •Effekt av behandling (klinisk forløp, surrogat- markører) •Sepsis-paneler 2.Biomarkør-guidet behandling 3.Effekt på forløp Studier av klinisk nytte av biomarkører

20 ALW (DARE-studie = **** i McMaster PLUS)

21 ALW

22 ALW

23 ALW Diagnostisk verdi •Tilstand; gullstandardproblemet •Prognose/risiko (organsvikt, død) •Effekt av behandling (klinisk forløp) •Sepsis-paneler 2.Biomarkør-guidet behandling 3.Effekt på forløp Studier av klinisk nytte av biomarkører

24 ALW pasienter (age år, sykehusdødelighet 38%)

25 ALW

26 ALW % CI CRP-respons:

27 ALW

28 ALW Pierrakos and Vincent Critical Care 2010;14:R15

29 ALW Sepsis-paneler •Kombinasjon av flere biomarkører •Ikke! multiplex-analyser (proteomics, gen- ekspresjons assay’er) •Logistisk regresjon => samle-score

30 ALW Crit Care Med 2009;37:96-104

31 ALW •Screening  150 biomarkører hos de første 250 pasientene •9 av markørene valgt ut –Diagnostisk verdi –Ikke ”kryss-markør” –Kommersielt tilgjengelig & gjennomførbart –konsensus

32 ALW

33 ALW signifikante Crit Care Med 2009;37:96-104

34 ALW Crit Care Med 2009;37:96-104

35 ALW

36 ALW Diagnostisk verdi •Tilstand; gullstandardproblemet •Prognose/risiko (organsvikt, død) •Effekt av behandling (klinisk forløp) •Sepsis-paneler 2.Biomarkør-guidet behandling 3.Effekt på forløp Studier av klinisk nytte av biomarkører

37 ALW PLUS syntese = *** i McMaster PLUS

38 ALW

39 ALW Biomarkør-bruk: effekt på forløp?

40 ALW ?

41 ALW Konklusjoner: studie-grunnlaget •Kunnskapsvurderte studier på diagnostisk verdi er få –CRP –Procalsitonin •Kunnskapsvurderte studier på biomarkør- guidet behandling er få –Procalsitonin •Studier om innføring av biomarkør gir effekt på forløp er ikke-eksisterende (?)

42 ALW Konklusjoner – dokumentert at duger? •Up To Date, Best Practice •kliniske studier • ”expert opinion” (review’er om CRP og procalsitonin oa.) •Egen vurdering av litteraturen og erfaring

43 ALW CRP; kunnskapsvurdert •Generelt: –sensitiv inflammasjonsmarkør, stiger raskt, konstant halveringstid => CRP-nivå avspeiler celleskade –Ikke spesifikk for infeksjon •Ved infeksjonsrelaterte problemstillinger –Manglende fall i CRP: –postopr – kan indikere infeksjon –etter igangsatt AB-beh.  manglende respons –CRP tatt > 48 er prognostisk for intensivpas.

44 ALW •Anses å være mer spesifikk enn CRP for infeksjon •Foreløpig ikke nok dokumentasjon ved postoperativ situasjon til å –Benyttes ved postoperativ feber –Benyttes som beslutningsstøtte for igangsetting av AB- behandling ved mistanke om postoperativ infeksjon •Nærmer seg nok dokumentasjon for å bruke som beslutningsstøtte for AB-behandling ved mistanke om –pneumoni i akuttmottak –Sepsis i intensivavdelinger Procalsitonin; kunnskapsvurdert

45 ALW Andre biomarkører •Lite sannsynlig at noen god enkeltmarkør på alvorlig akutt-infeksjon noensinne vil bli funnet •Sepsis-paneler kan ha noe for seg, men grundig klinisk uttesting må gjennomføres


Laste ned ppt "Biomarkører ved alvorlig infeksjon – kunnskapsvurdering til AB-veileder Astrid Louise Wester Divisjon for smittevern, Folkehelseinstituttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google