Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når media melder klima Reidar Müller, dr. scient i geologi og forskningsjournalist,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når media melder klima Reidar Müller, dr. scient i geologi og forskningsjournalist,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Når media melder klima Reidar Müller, dr. scient i geologi og forskningsjournalist, rm@rcn.no

2

3

4 2,34 meter innen 2100 -stormflo

5 Havnivået har til nå steget 17 cm siden 1891. Og vil stige med – mellom 19 til 59 cm havnivåkning innen 2100…(IPCC Physical Sicence basis WG1 2007)

6

7

8 Kort konklusjon – Alarmist-dekning Verste fall-scenarioer velges Kobler enkelthendelser opp mot global oppvarming Avvik mellom risikoforståele presentert i media og det presentert av eksperter. Trekker frem det usikre: ”Tipping point”, ”ukontrollerbar utvikling”, ”verre enn forskerne har trodd” Dramatisk Språkbruk eks: ”Klode i krise”, ”klimakrisen”,”skremmende”,”Veien til det klimatiske helvete…”. Visdomsord fra klimaforsker Ingolf Kanestrøm: Desto mindre man vet, desto mer svart/hvitt blir det.

9

10 Dommedagsscenarioene – et utvalg Jostein Gaarder: “å forsvare menneskets bevissthet mot tilintetgjørelse”, kronikk Aftenposten Natur og Ungdom: “Det går til helvete” til NRK faktor Forside magasinet Dagbladet: “Kan verden reddes?” “Han sammenligner et kutt på 50 prosent med å kaste seg ut fra et fly uten fallskjerm og håpe på det beste.”, Stein Tveitedal, UNEP-Grid Arendal til Dagsavisen “Gerth Gundel myser opp mot selvmordsklippen… (han) har orkesterplass til det som kan fortone seg som menneskehetens kollektive selvmordsforsøk.”, DNs serie ”Klode i krise” ”Klimatrusselen er ikke et miljøproblem, den er en eksistensiell trussel.”, Mathismoen, Aftenposten. ”Hele vår sivilisasjon står på spill hvis vi ikke gjør noe”, Al Gore i Dagbladet.

11 Dilemmaet Media har bidratt til å sette dette på agendaen – bidratt med å få politikerne med, men: Backclash: To kalde vintere og skepsis øker og tiltakslyst minsker. Kan skape apati. Fyrer under “klimaalarmist” og svindel- stemplet på alle som advarer mot mennesnkeskapt global oppvarming. Forvirring – 64 meter, 6 meter, 2,34 meter, eller 0,5 meter? Menneskeskapt global oppvarming mister troverdighet? Ja, sier klimaforsker

12 Hvem pisker opp stemningen? Intervjuet journalist : “…av og til tar jeg meg i at “nå har vi kanskje pisket opp stemingen…Men det ligger kanskje i journalistikkens vesen at man av og til blåser tingene litt opp..lokke flest mulig inn i det”.(fra Rygghaug, 2005) Enkelte forskere er også med på å dramatisere: “Atombomber blir peanøtter i forhold”, Ola M. Johannesen, Nansensenteret til BT

13

14 Plassen til de som tviler i media Balansering av saker – har skapt et feilaktig inntrykk av tvil rundt global oppvarming blant forskerne USA:”Global Warming hysteria”, eks. på Fox News Norge er denne type dekning nesten forsvunnet som f.eks. “Forskere strides om drivhusteorien” “They call it pollution, we call it life” - lobbygrupper

15 Flere vinklinger- et utvalg Alarmist –”Det går til helvete” Balansert fremstilling/Ekspert fornekting: “det er solen etc”. Tekno-optimisme – “Månelanding” Hva kan du gjøre oppslag Ta det med ro, det er naturlige svingninger, (FRP), “Klag gjerne – men det var verre før” (innsikt Aftenposten, sept. 2007) Oppvarmingen kan gi fordeler (“Jæren kan bli den nye riverieraen”) Det er alvorlig (og interessant), men med et “don’t panic repertoire” som f.eks. Andrew Revkin, NY Times:

16 Innspill til dekningen I Nyanser, få frem kompleksiteten Global oppvarming satt i sammenheng med andre utfordringer (Befolkningsøkning, velstandsutvikling) Unngå å knytte enkelte klimahendelser (for eks. orkanen Katharina) opp mot global oppvarming Unngå de verste overdrivelsene, dommedagsscenarioene og “klimaporno” Forsøk å se på problemet som langsiktig og “inkrementelt”

17 Innspill til dekningen II Unngå at informative artikler blir ødelagt ved å lage drama, overskrifter og fete sitater. Mer kritiske til hvem som brukes som kilde og til hvilket formål + bruk flere forskerkilder (som NYTimes) Gi rom for lengre artikler om temaet? Kunnskap! Send de ansatte på kurs! Egne klimajournalister? Vær forsiktig i bruk av NGO’er Jevn fokus Må klimahistoriene være katastroferettet? Eks. tilpassningshistorier som planter på Svalbard

18

19 Sluttsitatet (fra 1989) ”Hvis fremtidens industrinasjoner la opp en like ambisiøs miljøpolitikk som vi gjør nå, ville jeg se meget lyst på fremtiden”, sier Gro Harlem Brundtland. Statsministeren trakk frem at Norge som første land i verden skal redusere CO2- utslipp slik at vi får en stabilisering i løpet av 1990-tallet for så å redusere. Varme fakta: Norges utslipp har siden steget med 26 prosent.

20 Og vil vi klare å overbevise slike?: ”Det blir vistnok varmere. Det er en katastrofe. Det er D som er agendaen her. Det er D vi er hjernevasket til å tro.” Blogger Jeg vil gjerne spørre forskerne og den rødgrønne regjeringa om det været vi nå ser er et resultat av klimaendringene og den globale oppvarminga? Haglene er jo så store som egg, og nå har vi snart vinter i seks av årets måneder Nei, vi har da hatt både istid og andre klimaendringer før, og mennesker har da bodd på jorda da også. Jarle Schjølberg (debatt innlegg fra Tromsblad)

21 Hva er bra Mye er også bra – men det glipper en del for å lage drama, overskrifter og fete sitater. Mindre fokus på skeptikere som hevder at ikke global oppvarming pågår (siden 1989 og 1997). Enkelte aviser er flinke til å angi sannsynlighetene for at de ulike endringene vil skje DN- glimrende artikkel om Da klima- politikken ble for het av BJØRN WESTLIE.

22 Positiv trend? Mer fokus på tiltak Mer fokus på politikerne og gjennomførbarhet Men fortsatt “klode i krise”, og rar sommer koblet mot global oppvarming. Undersøkelse fra New Zealand: Til dels grove feil i 25% av oppslagene, mens 75 prosent er OK.

23 Dagbladets ”Kan verden reddes?” Petter Raum, nyhetsredaktør i Dagbladet mente dette magasinet ikke var dommedagspreget. ”Vi driver terror på skaperverket og vi må innse at slik vi lever i dag driver vi rovdrift på jorda” Biskop Vagle ”Vi skyter oss selv i hodet om vi ikke tar hensyn” Inga Marte Thorkildsen, SV ”Og skal vi overleve må vi løse miljøproblemene”. ”hele vår sivilisasjon står på spill hvis vi ikke gjør noe”.AL Gore -”For menneskers langsiktige livsvilkår er det blant de absolutt største truslene.” -Jordkloden som en brun ballong som spiser sukker. Mennesket er gjøærsoppen. Til slutt har den skapt så mye alkohol at den dør av seg selv. Kunstner intervjuet Vi står foran potensielle miljøendrigner som kanskje bare dinsoasuene har oppleved før oss. ”Vi må ikke undervurdere naturens evne til å tilpasse seg” (forsker)

24  Men tør noen mene noen annet når de kan bli hengt ut?

25 Innspill til dekning I Ikke knytte enkelt hendelser opp mot global oppvarming eller indirekte ved kryssklipp. Unngå de verste overdrivelsene, dommedagsscenarioene og “klimaporno” Sjekk kildene! Hvem gir dere informasjonen? Hvem intervjuer dere? Formidle usikkerhet…tipping point eller ikke - hva er egentlig sjansene for at jorda blir som Venus Ta ett år fri: les meterologi, paleoklima og statistikk…

26 Innspill til dekning II Kobling av andre katastrofer slik som Tsunamien I 2004 opp mot global oppvarming. Se på problemet som langsiktig og “inkrementelt” Unngå irrelavante aktører som Terje Haakonsen (“jeg ser havet stiger”) og Jostein Gaarder Unngå avskrift av internasjonale nyhetsbyråer eller nyhetsmedier

27 Diverse Tror det er rom for enda mer bakgrunn. Eksempel: Journalist klager på at samme forskere snur vedrørende golfstrømmen om den slår seg av eller ei Dagbladets nyhetsredaktør mente at diskusjonene rundt usikkerhet/nyansene hørte hjemme andre steder enn dagsavisene? Hvilke forskere drar i hvilken retning? Hvem tror på mest havniåvøkning, hvem tror på minst? (eks. britiske forskere) Jeg vil bli opplyst og jeg vil lære! Ikke underholdes! Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland internasjonalt anerkjent for miljøarbeid – men har de noe å skryte av?

28 2562 ganger nevnt i Retriever hittil i år – på global oppvarming + klimaendringer. John Arne Riise og Thorstein Helstad – 2142 1001 treff i 2005 474 treff i 2001, 389 i 2002.

29 Tekniske Dokumenter Media, NGO’er ”The vacuum” Forståelsen av risiko Mad Cows and mothers milk (Leiss and Powell, 2004) Eksperter risiko vurdering Befolkningens risiko persepsjon Informasjonsgap Schanne and Meier: Risikoopplevelse forskjellig mellom ekspertene og befolkningen generelt. Norske eksempler: Sellafield og sur nedbør.

30 Tekniske Dokumenter Media, NGO’er ”The vacuum” Forståelsen av risiko Mad Cows and mothers milk (Leiss and Powell, 2004) Eksperter risiko vurdering Befolkningens risiko persepsjon Informasjonsgap Schanne and Meier: Risikoopplevelse forskjellig mellom ekspertene og befolkningen generelt. Norske eksempler: Sellafield og sur nedbør.

31

32 Aktør: Miljøbevegelsen Gjør en jobb for å få fokus på miljøproblemene – og en motsats til industrien med tunge økonomiske motiver. Men vær obs: ”Råere” uttalelser enn forskere. Eks fra Sellafield: ”De skiter i matfatet vårt” etc. Miljøbevegelsen unngår ofte kritiske blikk. Rose/Eurobarometer: Ingen har så stor tiltro til miljøbevegelsen i Europa som nordmenn.

33 Haltbrekken og uttalelser Lite nyansert Kort analyse – oppmerksomhet rundt problemstillingen – sjekk retriever- se om jeg kan få ut statistikk – analyse forskjeller I dekning I forskjellige bolker Ta ulike temperaturscenarioer og is…ulike årstall Ringe drange – gå gjennom fag Hvordan kan en rapport ende på avveie Bra med ap-artikkel i dn, ellers veldig tvilsomt…. Det å trekke dagens hendelser I krise er drøyt…sjekk med drange? Isen – når det var liten utbredelse I fjor – oppslag? Hva med temperatur I august og juli I år? Over eller under gj. Snitt… Stern – er han stueren? Rygghaug. Regclim.org – sjekk mediadekning Koble enkelthendelser opp mot glob. Endringer Tror at folk er mettet. Norske dekningen og ensidigheten ville hatt større effekti og vært viktigere I usa…nei

34 Siste IPCC-rapport og UNEP 2007 “Dette blir jo verre og verre for hver rapport som blir lagt frem”, Gry Blekastad Almås, NRK, 4. juni 2007. Dagsavisen – velger verste fall scenarioene på temperatur. VG og Dagbladet også feil. En rekke aviser velger de verste scenarioene for isutbredelse.


Laste ned ppt "Når media melder klima Reidar Müller, dr. scient i geologi og forskningsjournalist,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google