Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

22.09.07 Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling Foredrag v/ fysioterapeut med spes. kompetanse i komplett fysikalsk lymfødembehandling Kirsten Gustavson.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "22.09.07 Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling Foredrag v/ fysioterapeut med spes. kompetanse i komplett fysikalsk lymfødembehandling Kirsten Gustavson."— Utskrift av presentasjonen:

1 Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling Foredrag v/ fysioterapeut med spes. kompetanse i komplett fysikalsk lymfødembehandling Kirsten Gustavson Østrem

2 Historikk  Massasje for å forflytte lymfe eller kroppsvæske er en gammel behandling.  Danskene Emil Vodder og hans kone Estrid utviklet i 1930 årene den manuelle lymfedrenasjen.  Michael og Ethel Földi: 2-fase behandling.

3 Kompetanse  I 1985 ble endel norske fysioterapeuter utdannet ved Földis skole i Freiburg.  Fra 1989 har tre fysioterapeuter og en lege stått for mange kurs i lymfødembehandling i Skandinavia  Opprettet en skole i komplett fysikalsk lymfødembehandling. (Skandinavisk Forum for Lymfologi).

4 Lymfedrenasje  En komplett lymfødembehandling består av: Fase l: Intensiv behandling omfattende hudpleie, lymfedrenasje, øvelser og bandasjering. Behandlingen bør foregå til maksimal reduksjon av hevelsen oppnås, ca ganger å 60 minutter. Fase l avsluttes med tilpassing av elastisk strømpe.

5 Komplett fysikalsk lymfødembehandling  Ad modum Földi. Tysk  Fase 1. Initialbehandling (ødemreduksjon)  Fase 2. Vedlikeholdsbehandling

6 LYMFØDEM  Lymfødem er en væskeansamling, ofte i arm eller bein  Årsak lymfeåresvikt  Behandlingsmetode idag er fysikalsk behandling.  Ingen medikamentell behandling

7 Lymfeårenes funksjon  Stormolekylære stoffer celler og vevsvæske føres tilbake til blodbanen.  Finnes praktisk talt i alt normalt vev.  Det finnes et overfladisk og dypt nettverk av lymfeårer som har korrespondanse.  Lymfekappilærene starter blindt i vevet, går over til større og større årer, samleårer.  Hovedstammen av lymfeårene følger forløpet til de store venene.

8

9 Lymfevæske fra underekstremitetene, bekken, mage, tarm.  Truncus lumbalis sinistra og dexter  Truncus interstinalis  Truncus iliacales  Cisterna Chyli (L2-navlehøyde)

10 Lymfestasjonene i hals -hodet  Profundus  Terminus

11 Overfladiske og dype lymfeårer  Sentrale lymfestasjoner  Hals  Axille  Lyske  buk

12 Lymfeknute  Ca. 600 av dem i kroppen  Varierende størrelse  Kapsel med bindevev, marg(medulla), bark (cortex)  Filter

13 Prekapillær  Interstitiet  liter væske passerer interstitiet pr. døgn.  2-3 liter passerer gjennom lymfesystemet

14 Kollektorer/samleårer  Klaffesystem  Påvirkes av muskelfibrene i åreveggen  Strømmen går i sentral retning.

15 Et lymfødem er:  Redusert transportkapasitet  Økt produksjon av interstitiell væske (sjelden)  Begge deler (sikkerhetsventilinsuffisiens)

16 Former for ødem Høyt volumLavt volum Høyt proteinInflammasjonLymfødem Lavt proteinHjertesviktNormal

17 Primært lymfødem < 30%  Starter alltid distalt  Unilateralt  En viss arvelighet  Piker i puberteten  Langsom progresjon  Øker ved fedme (ofte)  Få komplikasjoner

18 Sekundære lymfødem> 70%  Skade eller sykdom i lymfesystemet Operasjon, stråleskade, inflammasjon.  Cancer bryst, livmor, kjønnslepper, andre  Traume, kirurgi, kronisk venøs svikt, bakterielle infeksjoner ……

19 Årsaker til ødem  Sentrale Hjertesvikt Nyresykdom Leversykdom  Perifere Inflammasjon Venøs insuffisiens Lymfødem

20 Diagnostisering  Sykehistorie  Klinisk undersøkelse  Positiv pitting, grad2  Non-pitting  Hudfoldegrep  Hudfarge  Positiv stemmers  Ved sekundært l.ø. oftest proksimalt begynnende.

21 Differentialdiagnostisk  Andre årsaker til ødem: hjertesv, nyre, lever, vener  Lipødem  Nevrofibromer  Lymfangiomer  Lipomer  AV anastomoser  Hemihypertrofi

22 Venøs insuffisiens  Økt nettoinfiltrasjon pga høyt hydrostatisk trykk i den venøse delen av kapillærene  Overbelastet lymfesystem som er blitt insuffisient.

23 Primærlymfødem  Pasient med primært lymfødem som er blitt operert for 30 år siden

24 Fothygiene  Sopp  Infeksjoner

25 Praktisk lymfedrenasje Armbehandling og måltaking til strømpe.

26 Varslingssignaler ved begynnende lymfødem  Tyngdefølelse, hevelse som går tilbake  Diffuse ubehag/smerter  Fortere sliten i ektremiteten  Tyngdefornemmelse  Sprengsmerte  Konsistensforandring  Omkretsøkning

27 Klassifisering av lymfødem  Stadium 1: Latent stadium  Stadium 2: Reversibel stadium  Stadium 3: Kronisk irreversibel stadium.  Stadium 4: Lymfostatisk elefantiasis.

28 Lymfødembehandling  Intensiv fase  Hudbehandling  Manuell lymfedrenasje  Kompresjonsbandasje  Øvelser  Vedlikeholdsfase  Hudbehandling  Kompresjonsstrømpe  Øvelser

29 Vannskiller  Vannskillene er ikke synlige strukturer.  Forbindelse over vannskillene er mulig gjennom anastomoser.  I det overfladiske nettverket som ikke har klaffer, flyter lymfevæsken i alle retninger.  Anastomerende kollektorer finnes i enkelte områder og kan åpnes ved behov.  VI GJØR OSS NYTTEN AV DETTE UNDER BEHANDLING.

30 Vannskiller ventralt og dorsalt  Sagitale  Vannskillet over spina scapulae  Transversale  Ridebuksen

31 Behandling  Hvilke lymfeknuter er fjernet, skadet eller bestrålt?  Stimulere nærmeste friske lymfeknutestasjoner og overganger.  Bandasjering  Øvelser

32 Komplikasjoner til behandling  Bandasjering, perifer stuvning og blæredannelse  Hudreaksjoner  Rosen, forebygging med antibiotika

33 Komplikasjoner i forløpet av lymfødem  ROSEN. Antibiotika  Cellulitt dypere inflammasjon, mindre hissig.  Lymfestreng, smerter ømhet-fibr. Drag  Pareser  Strålefibrose  Cancer residiv.

34 Lipødem  Forøket pretibialt subcutan fortykkelse  Påfallende ømme i beina  Stabilt ødem  Diskrepans ansikt/truncus

35 Behandling lipødem  Ofte en lipolymfødem, kombinasjon.  Kompresjon, lavgradig kl. 1.  Vektreduksjon  Fettreduksjon (noen har effekt jfr. Broman, Sverige)

36 Hudpleie  Huden smøres med fuktighetskrem  Behandling av sår/fotsopp  Skifte strømper/sko ofte.  Vaske sko

37 Behandling  Ingen helbredelse  Forebygge at ødemet forverres  Viktig med tidlig behandling!  Ingen effekt av vanndrivende medisin

38 Kontraindikasjoner  Absolutte Akutte inflammasjoner Akutt DTV Ukompensert hjertesvikt Arteriell insuffisiens med fare for nekrose  Relative Thyreoidea sykdommer (hals) Graviditet(abd. Beh) Tarminflammasjoner Hudsykdommer

39 Palliasjon  Cancer recidiv er ikke kontraindisert. Behandlingen kan ha god palliativ virkning, men alltid i samråd med henvisende lege!

40 Pass på å unngå ved lymfødem  Unngå varme fotbad: provoserer en ødemtilvekst eller kan også være en utløsende faktor for lymfødem  Dysj og bad helst mellom 33 og 35 *c  Sprøyter,infusjon, akupunktur, BT-måling på affisert arm, bein.  Solarium, sterk soling generelt.  Høy temperatur generelt obs.  Overbelastning av lymfe arm/bein.

41 Lymfødem komplikasjoner  Smerte  Immobilisering  Psykososiale problemer  Isolasjon og stigmatisering  Redusert livskvalitet  Intertrigo  Fissurer  Ulcerasjoner  Dermatitt  Sopp  Lymphorrhea  Sekundær akutt inflammasjon (SAI)  Dyp venetrombose  Angiomsarcom

42 Bandasjering  Hindre at væsken siger tilbake etter behandling  Holde anastomosene åpne  Opprettholde trykk  Mottrykk mot muskelkontraksjon  Forhindre proliferasjonsprosessen

43 Armbandasjering  Kortelastiske bind  Flere lag  Dag og natt

44 Kortelastiske bind  Gir et høyt arbeidstrykk og lavt hviletrykk.  Avtagende trykk som legges gradvis oppover ekstremiteten  Viktig med tilvenning  Tas av kun ved smerte  Stivhet, nummenhet er normalt

45 Pasientens utgifter til behandling  Lymfødembehandling hos fysioterapeut med spes. utdannelse dekkes av folketrygden  Pulsator leies ut fra hjelpemiddelsentralen gratis.  Bandasjemateriell og elastiske strømper må pas. dekke selv.  Beløpet overstiger 1G, søke grunnstønad (ca.6600,-)  Fysioterapeuten dokumenterer behovet  Legen attesterer sykdommen

46 Armstrømpe  Målsydd  Etter intensiv fase  Etter bandasjering

47 Lymfødem i bein etter stråling tumor i underliv.  Lymfødem m. rosen i venstre bein.  Behandling ukentlig manuell lymfedrenage  Kompresjonsstrømpe om dagen. Bandasjering om natten.  Egenbehandling: Lymfestimulerende øvelser og selvbandasjering

48 Etter komplett lymfødem behandling.  Etter ett års ukentlig behandling.  Fibrøst vev har avtatt.  Fortsetter behandling 1- 2 ganger pr. mnd.  Kompresjonsstrømper om dagen.  Nattbandasjering.

49 Beinbandasjering Begynner med tærne: Hudpleie Sårbehandling Tubegas under Artoflex( vatt) Bandasje Tape, ikke hemper.

50 Kompresjon  Bandasjering  Flere lag  Kortelastisk

51 Lymfødem stadiet 3  Sårpleie  Intensiv komplett lymfød.beh.  Kompresjon  Øvelser

52 Hudforandringer ved lymfødem  Langsom progredierende reaktiv fibrotiserende inflammasjon  Pitting>non-pitting ødem  Fortykket  Uelastisk  Markerte hudfolder Stemmers tegn  Gulhvit>blårød> skittenbrun  Papillomatose  Hyperkeratose  Elephantiasis  Hudtemp ^

53 Primært lymfødem  Lymfodema precox  Sengeliggende og inaktiv.

54 Etter behandling  1 år intensiv daglig behandling ved klinikk i Tyskland

55 Pulsator/kompresjonsterapi  Beinmansjett  Armansjett  Kan søkes til hjemmebruk  Trykk opp mot 40mmHg

56 Aktivitet

57 Filariasis/ tropisk sykdom  Mygg  Egg i lymfebanen  mill  Tilstopper store lymfekar  Digre lymfødem….  Beh.: Antibiotika

58 Filariasis

59 Filariasis 2

60 Ikke vente å se!!  Stabilisere utvikling av lymfødemet  Reversere lymfødemet  Forhindre og kontrollere fibrotiseringsprosessen  Sett diagnosen: LYMFØDEM

61 Litteraturliste    Lehrbuch der Lymphologie, Földi og Kubic  Lymfødem, klinikk og behandling, Engeset og Petlund  Lehrbuch der Entstauungstherapie, Bringezu og Schreiner  Lymphoedema Framework: Best practice for the management of lymphoedema- international consensus

62 Takk For Oppmerksomheten!  Lykke til videre med fagkongressen!


Laste ned ppt "22.09.07 Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling Foredrag v/ fysioterapeut med spes. kompetanse i komplett fysikalsk lymfødembehandling Kirsten Gustavson."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google