Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årskonferanse – Trøndelag fiskeoppdretterlag 9 mars 2006, Trondheim Avlsarbeid - en investering i fremtiden Odd Magne Rødseth Aqua Gen AS DISPOSISJON 

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årskonferanse – Trøndelag fiskeoppdretterlag 9 mars 2006, Trondheim Avlsarbeid - en investering i fremtiden Odd Magne Rødseth Aqua Gen AS DISPOSISJON "— Utskrift av presentasjonen:

1 Årskonferanse – Trøndelag fiskeoppdretterlag 9 mars 2006, Trondheim Avlsarbeid - en investering i fremtiden Odd Magne Rødseth Aqua Gen AS DISPOSISJON  Historisk avkastning av avlsarbeidet  Fremtidige forventninger basert på dagens investeringer

2 KLEKKING – PLOMMESEKK- STARTFORING YNGEL - SMOLT SMOLT – MATFISK - SLAKTING Rogn levering ROGN 110 MNOK YNGEL/SMOLT 1 200 MNOK MATFISK 8 400 MNOK ”BIOLOGISK PRODUKSJON” 9 710 MNOK Rogn Smolt Matfisk Norsk havbruksnæring – Volum og verdi

3 KLEKKING – PLOMMESEKK- STARTFORING YNGEL - SMOLT SMOLT – MATFISK - SLAKTING Rogn levering AVLSARBEID 35 MNOK ROGN 75 MNOK YNGEL/SMOLT 1 200 MNOK MATFISK 8 400 MNOK ”BIOLOGISK PRODUKSJON” 9 710 MNOK Avlsarbeidets betydning for verdiskapingen i havbruksnæringa?? Rogn Smolt Matfisk Norsk havbruksnæring – Volum og verdi

4 Verdiskaping havbruk Norge vs. Europa (Mill. NOK) 9700 19000

5 Verdiskaping Havbruk vs. Landbruk (mill NOK) 9700 19000 1056 000 1584 000

6 300 200 100 Produktivitetsøkning ( % ) 1940195019601970198019902000 Kylling Melkekyr Gris Laks Økt produktivitet i landbruk og havbruk. (Kilde Eknath et al., 1999). 19451985 Eggproduksjon120 egg/år320 egg/år Melkeproduksjon2000 l/år5000 l/år Bidraget fra avlsarbeidet i produktivitetsøkningen estimert til minimum 40 %.

7 Årlig økonomisk avkastning fra avlsarbeidet FABRE-TP (06) Årlig avkastning Mill NOK Storfe - melkeproduksjon3 440 Storfe – kjøttproduksjon560 Svin4 160 Fjørfe – broiler4 880 Fjørfe – eggproduksjon1 000 Akvakultur – EU640

8 KLEKKING – PLOMMESEKK- STARTFORING YNGEL - SMOLT SMOLT – MATFISK - SLAKTING Rogn levering AVLSARBEID 35 MNOK ROGN 75 MNOK YNGEL/SMOLT 1 200 MNOK MATFISK 8 400 MNOK VERDIKJEDE - VERDISKAPING

9 KLEKKING – PLOMMESEKK- STARTFORING YNGEL - SMOLT SMOLT – MATFISK - SLAKTING VERDIKJEDE - VERDISKAPING Rogn levering

10 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 JAN 05 APR 05 JUN 05 OKT 05 JAN 06 APR 06 JUN 06 OKT 06 JAN 07 APR 07 JUN 07 OKT 07 JAN 08 APR 08 KLEKKING – PLOMMESEKK- STARTFORING YNGEL - SMOLT SMOLT – MATFISK - SLAKTING VERDIKJEDE - VERDISKAPING Rogn levering

11 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 JAN 05 APR 05 JUN 05 OKT 05 JAN 06 APR 06 JUN 06 OKT 06 JAN 07 APR 07 JAN 07 OKT 07 JAN 08 APR 08 KLEKKING – PLOMMESEKK- STARTFORING YNGEL - SMOLT SMOLT – MATFISK - SLAKTING Rogn levering SORT. STAMF. STRYKING IINKUBERING LANDSETTING STAMFISK 71 7273 74 7 GENERASJONER FAMILIE BASERT AVL

12 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 JAN 05 APR 05 JUN 05 OKT 05 JAN 06 APR 06 JUN 06 OKT 06 JAN 07 APR 07 JAN 07 OKT 07 JAN 08 APR 08 SORT. STAMF. STRYKING IINKUBERING LANDSETTING STAMFISK KLEKKING – PLOMMESEKK- STARTFORING YNGEL - SMOLT SMOLT – MATFISK - SLAKTING Rogn levering 71 7273 74 7 GENERASJONER FAMILIE BASERT AVL AVLS- ARBEID Produkt: Eliterogn/ smolt STAMFISK/ ROGN PRODUKSJON Produkt: Handelsrogn

13 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 JAN 05 APR 05 JUN 05 OKT 05 JAN 06 APR 06 JUN 06 OKT 06 JAN 07 APR 07 JAN 07 OKT 07 JAN 08 APR 08 SORT. STAMF. STRYKING IINKUBERING LANDSETTING STAMFISK KLEKKING – PLOMMESEKK- STARTFORING YNGEL - SMOLT SMOLT – MATFISK - SLAKTING Rogn levering 71 7273 74 7 GENERASJONER FAMILIE BASERT AVL AVL/ GENETIKK AVLSMESSIG FREMGANG HELSE/ SYKDOM PATOGENFRIE STAMFISK/ROGN STAMFISK/ EGGPROD, OPTIMAL ROGN- KVALITET

14 Etablering og utvikling av norske oppdrettsstammer FAMILIEAVL FAMILIE AVL FAMILIE AVL FAMILIE AVL FENOTYPEAVL

15 Fenotype vs Familie basert seleksjon •Fenotypeavl •Egenskaper som kan måles på levende individer- medium eller høy arvbarhet –Tilvekst –Kj.modning •Famileavl •Seleksjon basert på målinger og tester utført på hel og halv-søsken •Utnytte slektskapsinformasjon •Unngå innavl –Kvalitet (fett-farge) –Sykdomsresistens SykdomsresistensFett-farge

16 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 VEKST KJØNNS- MODNING FILET- FARGE SLAKTE- UTBYTTE FUR ILA FETT SKJELETT- DEFORM. IPN HJERTE/ SIRKULASJON IMPLEMENTERING AV EGENSKAPER I AVLSARBEIDET

17 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 VEKST KJØNNS- MODNING FILET- FARGE SLAKTE- UTBYTTE FUR ILA FETT SKJELETT- DEFORM. IPN HJERTE/ SIRKULASJON IMPLEMENTERING AV EGENSKAPER I AVLSARBEIDET

18 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

19 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 ”0-generasjon” stamfisk fra Altaelva og Namsen 5.generasjon stamfisk fra Aqua Gen TILVEKST (”DIRDAL-PROSJEKTET”) Tilvekst - ferskvann Tilvekst - sjøvann

20 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 Syklus for IPN resistensavl i Aqua Gen Rangering av familier i testen Beregning av avlsverdier Seleksjon Ca 400 familier fra Aqua Gen

21 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 1. AG standardrogn 04/05: 28 familier. Gj.snittsverdier: Avlsverdi IPN: 118,2 2.Spesialseleksjon. 9 familier. Gj.snittsverdier: Avlsverdi IPN: 82,6 Stamfisk Høst 04 Høy-resistent (HR) Lav-resistent (LR) Rogn fra vill-fisk Raumastamme Yngeltest Vår 05 Smolttest Høst 05 IPN smittetest – 400 Aqua Gen familier Vår 2001

22 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 Stamfisk Høst 04 Høy-resistent (HR) Lav-resistent (LR) Rogn fra vill-fisk Raumastamme Yngeltest - Vår 05 Smolttest Høst 05

23 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 Stamfisk Høst 04 Høy-resistent (HR) Lav-resistent (LR) Rogn fra vill-fisk Raumastamme Smolt test - Høst 05 Yngeltest Høst 05

24 AVLSMÅL TEST, REGISTRERING OG ESTIMERING TEST AND REGISTRERING KARTLEGGING OG OVERVÅKING FORSKNING OG UTVIKLING NYE EGENSKAPER/TEKNOLOGI  Egg – størrelse  Egg - overlevelse  IPN – overlevelse  FUR – overlevelse  ILA – overlevelse  Stresstoleranse/hjerte-sirk.  Smolt vekt  Startforing – vekt  IPN – QTL/DNA markør  FUR – QTL/DNA markør  Vintersår– overlevelse  PD - overlevelse  Piscirickettsia - overlevelse  Stress toleranse –  Kjønnsmodning  Deformiteter  Slaktevekt  Kroppsform  Individuelt fett  Slakteutbytte  Filet farge  Filet fett  Filet utbytte  Ryggrad styrke  Hjerte indeks CSI  Lever indeks  Lakselus – resistens  Filet farge – QTL/DNA markør  Hjerte/sirkulasjons sykdommer

25 AVLSMÅL TEST, REGISTRERING OG ESTIMERING TEST AND REGISTRERING KARTLEGGING OG OVERVÅKING FORSKNING OG UTVIKLING NYE EGENSKAPER/TEKNOLOGI  Egg – størrelse  Egg - overlevelse  IPN – overlevelse  FUR – overlevelse  ILA – overlevelse  Stresstoleranse/hjerte-sirk.  Smolt vekt  Startforing – vekt  IPN – QTL/DNA markør  FUR – QTL/DNA markør  Vintersår– overlevelse  PD - overlevelse  Piscirickettsia - overlevelse  Stress toleranse –  Kjønnsmodning  Deformiteter  Slaktevekt  Kroppsform  Individuelt fett  Slakteutbytte  Filet farge  Filet fett  Filet utbytte  Ryggrad styrke  Hjerte indeks CSI  Lever indeks  Lakselus – resistens  Filet farge – QTL/DNA markør  Hjerte/sirkulasjons sykdommer

26 CSI: 0,143 0,105 0,087 Vekt: 5,7 kg 5,8 kg 6,15 kg fisk CSI - cardio somatic index Vill-laks Oppdrettslaks Oppdrettslaks med sirkulasjonsproblem Fra: Fiskehelsa BA, Brit Tørud

27 Helseproblemer knyttet til hjerte, sirkulasjon og respirasjon hos kylling •Årlig dødelighet på 6-7 % grunnet hjerte/sirkulasjons relaterte sykdommer i Europeisk kyllingindustri. •Tiltak: –Balansert avl – ”Cardiovascular fitness” –Belastningstester av helsøskengrupper i miljø som framprovoserer ascites syndrome (kulde, trekk). •PS! 7368 millioner broilere i EU25 Kilde: Åse Garseth, VESO

28

29 Et klart nei til sorteringssamfunn Vi vil ha et samfunn der det er plass for alle og respekt for de som er annerledes, sier helseministeren Dagfinn Høybråten (KrF). Han ønsker seg ikke et sorteringssamfunn der man i den alminnelige svangerskapsomsorgen skal lete etter sykdomsgener hos fosteret. Fremtidens avlsteknologi

30 UTTRYKTE EGENSKAPER SYKDOMS RESISTENS TILVEKST KJØTT FARGE KJØNNS- MODNING Fremtidens avlsteknologi MOLEKYLÆR GENETIKK 1953-1967  WATSON & CRICK  ARVESOFFETS (DNA) STRUKTUR  KOHRAN & NIREN  DEN GENETISKE KODE BRYTES KROMOSOMER GENER PROTEINER KVANTITATIV GENETIKK 1859-1869:  DARWIN  ”SURVIVAL OF THE FITTEST”  MENDEL  ARVBARHET

31 Thank you for your attention! Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Årskonferanse – Trøndelag fiskeoppdretterlag 9 mars 2006, Trondheim Avlsarbeid - en investering i fremtiden Odd Magne Rødseth Aqua Gen AS DISPOSISJON "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google