Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

en investering i fremtiden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "en investering i fremtiden"— Utskrift av presentasjonen:

1 en investering i fremtiden
Årskonferanse – Trøndelag fiskeoppdretterlag 9 mars 2006, Trondheim Avlsarbeid - en investering i fremtiden Odd Magne Rødseth Aqua Gen AS DISPOSISJON  Historisk avkastning av avlsarbeidet  Fremtidige forventninger basert på dagens investeringer

2 Norsk havbruksnæring – Volum og verdi
Rogn Smolt Matfisk KLEKKING – PLOMMESEKK- STARTFORING YNGEL - SMOLT SMOLT – MATFISK - SLAKTING Rogn levering ROGN 110 MNOK YNGEL/SMOLT 1 200 MNOK MATFISK 8 400 MNOK ”BIOLOGISK PRODUKSJON” 9 710 MNOK

3 Norsk havbruksnæring – Volum og verdi
Rogn Smolt Matfisk AVLSARBEID 35 MNOK KLEKKING – PLOMMESEKK- STARTFORING YNGEL - SMOLT SMOLT – MATFISK - SLAKTING Rogn levering ROGN 75 MNOK YNGEL/SMOLT 1 200 MNOK MATFISK 8 400 MNOK ”BIOLOGISK PRODUKSJON” 9 710 MNOK Avlsarbeidets betydning for verdiskapingen i havbruksnæringa??

4 Verdiskaping havbruk Norge vs. Europa (Mill. NOK)
9700 19000

5 Verdiskaping Havbruk vs. Landbruk (mill NOK)
9700 19000

6 Økt produktivitet i landbruk og havbruk.
Eggproduksjon 120 egg/år 320 egg/år Melkeproduksjon 2000 l/år 5000 l/år Bidraget fra avlsarbeidet i produktivitetsøkningen estimert til minimum 40 %. 300 200 100 Produktivitetsøkning ( % ) Kylling Melkekyr Gris Laks (Kilde Eknath et al., 1999).

7 Årlig økonomisk avkastning fra avlsarbeidet FABRE-TP (06)
Årlig avkastning Mill NOK Storfe - melkeproduksjon 3 440 Storfe – kjøttproduksjon 560 Svin 4 160 Fjørfe – broiler 4 880 Fjørfe – eggproduksjon 1 000 Akvakultur – EU 640

8 VERDIKJEDE - VERDISKAPING
AVLSARBEID 35 MNOK KLEKKING – PLOMMESEKK- STARTFORING YNGEL - SMOLT SMOLT – MATFISK - SLAKTING Rogn levering ROGN 75 MNOK YNGEL/SMOLT 1 200 MNOK MATFISK 8 400 MNOK

9 VERDIKJEDE - VERDISKAPING
Rogn levering KLEKKING – PLOMMESEKK- STARTFORING YNGEL - SMOLT SMOLT – MATFISK - SLAKTING

10 VERDIKJEDE - VERDISKAPING
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 JAN APR JUN OKT 08 Rogn levering KLEKKING – PLOMMESEKK- STARTFORING YNGEL - SMOLT SMOLT – MATFISK - SLAKTING

11 Avlskjerne 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 71 72 73 74 7 GENERASJONER
FAMILIE BASERT AVL Avlskjerne 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 JAN APR JUN OKT 08 SORT. STAMF. STRYKING IINKUBERING LANDSETTING STAMFISK Rogn levering KLEKKING – PLOMMESEKK- STARTFORING YNGEL - SMOLT SMOLT – MATFISK - SLAKTING

12 Avlskjerne 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 AVLS- ARBEID Produkt:
STAMFISK/ ROGN PRODUKSJON 71 72 73 74 7 GENERASJONER FAMILIE BASERT AVL Produkt: Eliterogn/ smolt Produkt: Handelsrogn 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 JAN APR JUN OKT 08 SORT. STAMF. STRYKING IINKUBERING LANDSETTING STAMFISK Avlskjerne Rogn levering KLEKKING – PLOMMESEKK- STARTFORING YNGEL - SMOLT SMOLT – MATFISK - SLAKTING

13 Avlskjerne 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 71 72 73 74 AVL/ GENETIKK
AVLSMESSIG FREMGANG 71 72 73 74 7 GENERASJONER FAMILIE BASERT AVL HELSE/ SYKDOM PATOGENFRIE STAMFISK/ROGN 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 JAN APR JUN OKT 08 STAMFISK/ EGGPROD, OPTIMAL ROGN- KVALITET SORT. STAMF. STRYKING IINKUBERING LANDSETTING STAMFISK Avlskjerne Rogn levering KLEKKING – PLOMMESEKK- STARTFORING YNGEL - SMOLT SMOLT – MATFISK - SLAKTING

14 Etablering og utvikling av norske oppdrettsstammer
FAMILIE AVL FENOTYPEAVL FAMILIEAVL FAMILIE AVL FENOTYPEAVL FAMILIE AVL FENOTYPEAVL

15 Fenotype vs Familie basert seleksjon
Famileavl Seleksjon basert på målinger og tester utført på hel og halv-søsken Utnytte slektskapsinformasjon Unngå innavl Kvalitet (fett-farge) Sykdomsresistens Fenotypeavl Egenskaper som kan måles på levende individer- medium eller høy arvbarhet Tilvekst Kj.modning Sykdomsresistens Fett-farge

16 IMPLEMENTERING AV EGENSKAPER I AVLSARBEIDET
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 IMPLEMENTERING AV EGENSKAPER I AVLSARBEIDET VEKST KJØNNS- MODNING FILET- FARGE SLAKTE- UTBYTTE FUR ILA FETT SKJELETT- DEFORM. IPN HJERTE/ SIRKULASJON

17 IMPLEMENTERING AV EGENSKAPER I AVLSARBEIDET
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 IMPLEMENTERING AV EGENSKAPER I AVLSARBEIDET VEKST KJØNNS- MODNING FILET- FARGE SLAKTE- UTBYTTE FUR ILA FETT SKJELETT- DEFORM. IPN HJERTE/ SIRKULASJON

18 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

19 TILVEKST (”DIRDAL-PROSJEKTET”)
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 TILVEKST (”DIRDAL-PROSJEKTET”) ”0-generasjon” stamfisk fra Altaelva og Namsen Tilvekst - sjøvann Tilvekst - ferskvann 5.generasjon stamfisk fra Aqua Gen

20 Syklus for IPN resistensavl i Aqua Gen
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 Syklus for IPN resistensavl i Aqua Gen Ca 400 familier fra Aqua Gen Rangering av familier i testen Beregning av avlsverdier Seleksjon

21 Spesialseleksjon. 9 familier. Gj.snittsverdier: Avlsverdi IPN: 82,6
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 IPN smittetest – 400 Aqua Gen familier Vår 2001 Spesialseleksjon. 9 familier. Gj.snittsverdier: Avlsverdi IPN: 82,6 1. AG standardrogn 04/05: 28 familier. Gj.snittsverdier: Avlsverdi IPN: 118,2 Stamfisk Høst 04 Høy-resistent (HR) Lav-resistent (LR) Rogn fra vill-fisk Raumastamme Yngeltest Vår 05 Smolttest Høst 05

22 Yngeltest - Vår 05 Høy-resistent (HR) Lav-resistent (LR)
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 Høy-resistent (HR) Lav-resistent (LR) Rogn fra vill-fisk Raumastamme Stamfisk Høst 04 Yngeltest - Vår 05 Smolttest Høst 05

23 Smolt test - Høst 05 Rogn fra vill-fisk Lav-resistent (LR) Raumastamme
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 Rogn fra vill-fisk Raumastamme Høy-resistent (HR) Lav-resistent (LR) Stamfisk Høst 04 Yngeltest Høst 05 Smolt test - Høst 05

24 FORSKNING OG UTVIKLING NYE EGENSKAPER/TEKNOLOGI
AVLSMÅL TEST, REGISTRERING OG ESTIMERING TEST AND REGISTRERING KARTLEGGING OG OVERVÅKING FORSKNING OG UTVIKLING NYE EGENSKAPER/TEKNOLOGI Egg – størrelse Egg - overlevelse IPN – overlevelse FUR – overlevelse ILA – overlevelse  Stresstoleranse/hjerte-sirk. Smolt vekt Startforing – vekt IPN – QTL/DNA markør FUR – QTL/DNA markør Vintersår– overlevelse PD - overlevelse Piscirickettsia - overlevelse Stress toleranse – Kjønnsmodning Deformiteter Slaktevekt Kroppsform Individuelt fett Slakteutbytte Filet farge Filet fett Filet utbytte Ryggrad styrke Hjerte indeks CSI Lever indeks Lakselus – resistens Filet farge – QTL/DNA markør Hjerte/sirkulasjons sykdommer

25 FORSKNING OG UTVIKLING NYE EGENSKAPER/TEKNOLOGI
AVLSMÅL TEST, REGISTRERING OG ESTIMERING TEST AND REGISTRERING KARTLEGGING OG OVERVÅKING FORSKNING OG UTVIKLING NYE EGENSKAPER/TEKNOLOGI Egg – størrelse Egg - overlevelse IPN – overlevelse FUR – overlevelse ILA – overlevelse  Stresstoleranse/hjerte-sirk. Smolt vekt Startforing – vekt IPN – QTL/DNA markør FUR – QTL/DNA markør Vintersår– overlevelse PD - overlevelse Piscirickettsia - overlevelse Stress toleranse – Kjønnsmodning Deformiteter Slaktevekt Kroppsform Individuelt fett Slakteutbytte Filet farge Filet fett Filet utbytte Ryggrad styrke Hjerte indeks CSI Lever indeks Lakselus – resistens Filet farge – QTL/DNA markør Hjerte/sirkulasjons sykdommer

26 CSI - cardio somatic index Vill-laks Oppdrettslaks Oppdrettslaks med
CSI - cardio somatic index Vill-laks Oppdrettslaks Oppdrettslaks med sirkulasjonsproblem CSI er en metode for å beskrive forholdet mellom ventrikkelvekt og kroppen. Det er gjort undersøkelser over disse forholda hos en rekke andre fiskearter, men ikke hos laks. Tre eksepler: Villaks Slaktfisk Skriv på på bildet Dødfisk CSI: , , ,087 Vekt: 5,7 kg ,8 kg ,15 kg fisk Fra: Fiskehelsa BA, Brit Tørud

27 Kilde: Åse Garseth, VESO
Helseproblemer knyttet til hjerte, sirkulasjon og respirasjon hos kylling Årlig dødelighet på 6-7 % grunnet hjerte/sirkulasjons relaterte sykdommer i Europeisk kyllingindustri. Tiltak: Balansert avl – ”Cardiovascular fitness” Belastningstester av helsøskengrupper i miljø som framprovoserer ascites syndrome (kulde, trekk). PS! 7368 millioner broilere i EU25 Bakgrunnen for at ascites syndrom oppstår er et misforhold mellom kroppens (muskelmassens) behov for oksygen og lungenes og sirkulasjonsapparatets evne og kapasitet til å tilføre nødvendig mengde oksygen. Etter flere generasjoner med ensidig fokus på veksthastighet og kjøttfylde (demand tissues) har fokuset blitt rettet mot avl for bedre tilpasning av organer med støttefunksjoner (supply tissues). Begrepet balansert avl benyttes, og ”cardiovascular fitness” er en del av dette begrepet. Vektlegging av ”cardiovascular fitness” skal øke individenes robusthet slik at de tåler den belastningen den sterke tilveksten påfører dem, samtidig som de også skal tåle større variasjon i miljøet. (McAdam, 2004) Kilde: Åse Garseth, VESO

28

29 Fremtidens avlsteknologi
Et klart nei til sorteringssamfunn                                    Vi vil ha et samfunn der det er plass for alle og respekt for de som er annerledes, sier helseministeren Dagfinn Høybråten (KrF). Han ønsker seg ikke et sorteringssamfunn der man i den alminnelige svangerskapsomsorgen skal lete etter sykdomsgener hos fosteret.

30 Fremtidens avlsteknologi
KVANTITATIV GENETIKK : DARWIN ”SURVIVAL OF THE FITTEST” MENDEL ARVBARHET Fremtidens avlsteknologi TILVEKST SYKDOMS RESISTENS KJØTT FARGE KJØNNS- MODNING UTTRYKTE EGENSKAPER MOLEKYLÆR GENETIKK WATSON & CRICK  ARVESOFFETS (DNA) STRUKTUR KOHRAN & NIREN DEN GENETISKE KODE BRYTES KROMOSOMER GENER PROTEINER

31 Takk for oppmerksomheten! Thank you for your attention!


Laste ned ppt "en investering i fremtiden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google