Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veggedyr - forekomst og bekjempelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veggedyr - forekomst og bekjempelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veggedyr - forekomst og bekjempelse
© Skadedyrlaboratoriet Bjørn Arne Rukke Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 Biologi Veggedyr (Cimex lectularius), en tege i familien Cimicidae
Kjennetegn Voksne: 6 mm, brun. Nymfer: fra 1,3 mm, lysere. Egg: 1,0 mm, hvite* Sugesnabel, flattrykt kropp, små vingstumper - flyr ikke Fødeinntak Blodsugende ektoparasitt, menneske er hovedvert Nattaktiv Måltid ca. en gang i uka, suger i 3-12 minutter, inntil 8 ml* Kan overleve over 1 år uten mat Reproduksjon og utvikling Traumatisk inseminasjon - spermier inn via kroppsvegg Legger 2-5 egg daglig, limes fast i skjulesteder Livssyklus: 1 mnd ved 27 ºC © Skadedyrlaboratoriet

3 Helseeffekter Veggedyrstikk Psykisk stress
Diagnostisering er vanskelig, viktig å påvise dyr Smerteløst stikk på naken hud, ofte flere på rad Fra ingen til kløende, rød hevelse til blemmer i huden Økt respons ved gjentatte stikkepisoder (allergener) Allergisk reaksjon: timer til dager etter stikk, varer fra en dag til uke Ofte sekundær bakterieinfeksjon pga kløing av stikk Veggedyr er ikke påvist som sykdomsvektor Psykisk stress Individuelle forskjeller i reaksjonen på stikk/forekomst Gjentatte stikkepisoder gir mange angst og søvnvansker Kan forekomst være allergi- eller astmafremkallende? Ikke grundig testet Foto fra Leverkus et al 2006

4 Forekomst Opprinnelig fra ”gamle verden” i tempererte områder, nå global utbredelse Først hos mennesker som bodde i huler med flaggermus? I Egypt 1300 år f.Kr., England på 1600-tallet, Norge på 1700-tallet Vanlig til 1950-tallet, sterk nedgang fra 50- til 90-tallet pga insekticider Sterk økning igjen de siste 10 år Over 400 bekjempelser i Norge i 2007 Resistens mot pesticider, alle hovedtyper (studier i USA, Danmark og UK) Økt reiseaktivitet – oftere ”turnover” av personer i boliger Norge 2007

5 Forekomst For det meste i skjul nær verten, gjerne mange sammen
I senger, sprekker, bak bilder, panel, stikkontakter osv. Nattaktive, ved store infestasjoner også dagaktive Spres både passivt (haiking) og aktivt (egen bevegelse) Med klær, møbler, tepper, personer mm Kan vandre fra rom til rom via rørganger og andre åpninger Reinfestasjon er vanlig Ofte på steder med mange midlertidige gjester: campinghytter, hoteller o.l. © Skadedyrlaboratoriet

6 Hvordan oppdage veggedyr?
Se etter spor på rett måte for tidlig identifisering Undersøk gjemmesteder Undersøk også andre rom i nærheten da veggedyr lett spres Sportegn Mørke flekker på seng, blanding av blod og ekskrementer Egg, tomme huder og levende individer i mulige skjulesteder Stikkmerker Lukt som skilles ut ved stress, hunder brukes i identifikasjon © Skadedyrlaboratoriet © Skadedyrlaboratoriet

7 Bekjempelse Nødvendig med integrert skadedyrkontroll Forebygging
Kombinasjon av flere metoder gir økt suksess Forebygging Vær obs på steder med stor gjennomgangstrafikk Vær skeptisk til brukte møbler (f.eks. gamle senger, madrasser) Minimer gjemmesteder – rydd opp, tett sprekker og hull Påvis dyr tidligst mulig – stor infestasjon er vanskelig å bekjempe Ikke-kjemisk bekjempelse Mekaniske tiltak for å angripe eller endre habitatet til veggedyrene Tette madrass-/sengetrekk: færre gjemmesteder og stenger dyr inne Støvsuging: fjerner dyr og bedrer effekt av kjemisk bekjempelse Termisk behandling Tørr varme: alle stadier dør ved 45° C i en time, enkeltobjekter i Norge Dampbehandling ved steamermaskiner: alle stadier dør ved kontakt Vaskemaskin/tørketrommel Kuldebehandling: lenge nok vil drepe veggedyr, varierer med akklimatisering

8 Bekjempelse Kjemisk bekjempelse - insekticider
Må brukes varsomt for å minimere eksponeringen av mennesker og dyr Bør brukes i kombinasjon med andre bekjempningstiltak Mest brukte stoffer er pyretriner/pyretroider og klorpyrifos (organofosfat) Påvirker nervesystemet til insekter Insekticidresistens hos veggedyr skaper bekymring Resistens mot pyretriner/pyretroider Klorpyrifos ikke tillatt brukt i Norge fra august 2008 Forventet ytterligere veggedyroppsving pga lite effektive insekticider

9 Hva kan kommunen gjøre? Skadedyrforskriften regulerer skadedyrbekjempelse i boliger Ifølge forskriften (§2.2) er eier eller bruker pliktig til å iverksette bekjempelse Kommunehelsetjenesten er tilsynsmyndighet (§5.2) Kan gi eier eller bruker pålegg om å iverksette utrydding (§2.4) Kan gi tvangsmulkt dersom pålegg ikke etterleves (§5.4) Kan iverksette utrydding for eier eller brukers regning (§2.4) Kan ved overhengende fare for helseskade forby bruk av bygning (§2.4) Kan vedta å dekke utgifter for å sikre at bekjempelse blir foretatt (§5.3) Folkehelseinstituttet arrangerer tilsynskurs

10 Oppsummering Traumatisk med infestasjon – man stikkes om natten i sin egen seng! Trolig et økende skadedyrproblem i Norge og verden forøvrig Vanskelig å bekjempe totalt Kan være skjult i lang perioder, spres lett, resistens mot insekticider Integrert skadedyrbekjempelse (IPM) øker muligheten for bekjempelse Mer informasjon om veggedyr og skadedyr finnes på Link til film om veggedyr finner du her *

11 Takk for oppmerksomheten!

12 Fra ICPMR – Fact sheet bed bugs


Laste ned ppt "Veggedyr - forekomst og bekjempelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google