Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT DRIFT Presentasjon av virksomhet Q4 - 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT DRIFT Presentasjon av virksomhet Q4 - 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT DRIFT Presentasjon av virksomhet Q4 - 2011

2

3

4 4 Roller og ansvar • IKT Strategi • IT Sikkerhet og overordnet behandlingsansvar etter POL • Samordning og prioritering – IKT HP • IKT infrastruktur og teknologisk plattform • Kvalitetssikring og etterlevelse (compliance) • Leveranse av drifts- og forvaltningstjenester i samsvar med SLA • Tilby tjenester knyttet til brukerstøtte (funksjonell og teknisk)  Brukerfokus  Brukerkrav/funksjonelle krav  Finansiering  Gjennomføring av prosjekter (anskaffelse og implementering)  Kost/nytte – Gevinstrealisering  Organisasjonsutvikling – nye prosesser og rutiner pluss tilpasninger i eksisterende  Sikkerhet og operativt behandlingsansvar etter POL  Opplæring og kompetanseheving

5 Sourcingstrategi I dag •IKT Drift er en resultatenhet (utfører) •Egne budsjetter / økonomi •~ 100 % inntektsfinansiert gjennom tjenestesalg Ny organisasjonsmodell •Byrådssak 1035/09 •Vurdere omdannelse til kommunalt eid AS •Ny vurdering 2011/2012 IKT Drift Forenkle - Fornye - Forbedre 5

6 Visjon og virkemiddel IKT Drift Forenkle - Fornye - Forbedre 6 IKT Drift skal være en konkurransedyktig driftsleverandør Virkemiddel: Forenkle – Fornye – Forbedre (FFF)

7 Leder Odd Terje Systad Helpdesk Rune Eliassen Server og applikasjonsdrift Svein Dyrrdal Lokaldrift Glenn Andersen Nettverk Per-Arne Hoff Økonomi, personal og administrasjon Wenche Moe Operative støttefunksjoner Service Management Leveranse Sikkerhet Prosess & kvalitet ITIL: Service Desk ITIL: Incident Management ITIL: Change Management ITIL: Service Level Management IKT Drift

8 Nøkkeltall (utdrag) •Ca 20 000 registrerte brukere i administrativt nett •Ca 30 000 registrerte brukere i grunnskolen (elevkonti) •Ca 20 000 PC’er med driftstjenester •Ca 103 000 henvendelser til Helpdesk •Ca 580 ulike lokasjoner med datakommunikasjon (TDC) •Ca 4000 mobilbrukere (BK abonnement) •Ca 146 lokasjoner med trådløse nettverk (wlan) og gjestenett med totalt 1 430 aksesspunkt (AP) •Sentrale print-tjenester for ca 1750 Xerox multifunksjonsskrivere •Bistand til drift for over 200 telefonsentraler samt Alcatel IP- telefoni •Ca 680 servere i drift (40% virtuelle) •Lagring (tilgjengelig) –+ 144 TB data SAN –+ 130 TB data backup •Ca 130 databaser (110 Oracle og 20 MS SQL) IKT Drift Forenkle - Fornye - Forbedre 8

9 Fokusområder IKT Drift fokuserer på å levere forretningsteknologi som understøtter våre brukere (byrådsavdelingene) sine behov. Herunder fokuserer vi på stabilitet, tilgjengelighet og tilfredsstillende kapasitet. Sikkerhet vektlegges høyt, da kommunen har en rekke brukergrupper som arbeider med personsensitivt materiale Fornyelse og modernisering av våre tjenester er høyt prioritert, herunder tjenester knyttet til døgnkontinuerlige selvbetjeningsløsninger, økt mobilitet og samordnet kommunikasjon (UC) IKT Drift Forenkle - Fornye - Forbedre 9

10 Helpdesk •1.linje support (Single Point of Contact) til sluttbrukere •Eierskap til Incident Management og Service Desk •Brukeradministrasjon •Feilhåndtering •Brukerstøtte Office •Hjelp til avanserte telefoner •Bestillinger –Utførende bestilling (2.linje) standardbestillinger –Utførende bestillinger (2.linje) vedr data-/telelinjer, telefoni •Registrering, videresending og oppfølging av saker til eksterne underleverandører •Varsling via SMS ved avvik og planlagt nedetid •Døgnåpne tjenester, herunder bestillingsweb •Bemannet åpningstid – virkedager 07:00 – 17:00 •Informasjon –Egne sider med tips og veiledninger –Driftsmeldinger –Selvbetjeningsløsninger IKT Drift Forenkle - Fornye - Forbedre 10

11 Server og applikasjonsdrift (SA) •Drift av datahaller & basis infrastruktur •Serverdrift, HW og OS (Windows, HP-UX, SUSE Linux) •Applikasjonsdrift (fagsystem) •Integrasjon/grensesnitt/filoverføring, herunder BizTalk, OWSM og Mule •Databasedrift og forvaltning (Oracle og MS SQL) •Drift av basis tjenester, eksempelvis –Exchange –Terminalservere (WTS) •Virtuell desktop (VDI løsninger) •Videreutvikling av driftskonsept, herunder blant annet –SCCM, scripting, drift av antivirusverktøy og lignende •Drift av SAN og backup •Mobilitetsløsninger & UC •Design og implementasjon av HA-løsninger (cluster, failover, etc) •Eierskap til overvåking (HP Software) •2.linje support •Vaktlag (24/7) IKT Drift Forenkle - Fornye - Forbedre 11

12 Lokal drift •Drift av alle klienter (software/hardware) •Operativt forvaltningsansvar for klientplattformer inkl oppsett og test av image •Byttepool (6 t leveringskrav) •Onsite utrykning til de ulike lokasjonene (brukersteder) •Nettverk/-utstyr lokalt (LAN-drift) –Drift av nettverksutstyr som står ute –Drift av lokale aksesspunkt (AP) •Hjelp til avanserte telefoner •Befaringer/flyttinger/nye lokasjoner •Konsulenttjenester •Drift av kursrom (3 stk) •2.linje support •Bistå i arbeidet med å etablere og videreutvikle retningslinjer til bruk for sluttbrukerne og internt i IKT Drift •Operativt samarbeid og opplæring av PC-rammeavtale leverandører •Videreutvikle dokumentasjon og rutiner IKT Drift Forenkle - Fornye - Forbedre 12

13 Nettverk •Hovedfokus på kjernenett, herunder bl.a brannmurer •Sikkerhet i kjernenett, datasenter og mot internett •WAN drift (egen fiber, xDSL lokasjoner) •Juniper Netscreen brannmur i datasenter og VPN løsninger •Støtte til drift av telefoni (Alcatel MediaGateway, VoIP, Alcatel IP- telefoni, IP-MUX) •Internett-aksess (400 Mb/s) •Operativt samarbeid med kommunikasjonsleverandør (TDC AS) •Drift og forvaltning av sentrale enheter i WLAN og gjestenett •Spam filter (tett samarbeid med e-post drift hos SA) •2.linje support •Lederrolle og deltagelse i design team •Videreutvikle dokumentasjon og rutiner •Vaktlag (24/7) IKT Drift Forenkle - Fornye - Forbedre 13

14 Operative støttefunksjoner (produksjon) •Økonomi, personal og administrasjon •Service Management •Leveranse •Operativ sikkerhetsansvarlig •Kvalitet og prosess •Tjenesteutvikling IKT Drift Forenkle - Fornye - Forbedre 14

15 Økonomi, personal og administrasjon •Personal & økonomi oppgaver •Informasjon, veiledning, interne rutiner •Regnskapsføring, årsavslutning, rapportering, budsjett •Spisskompetanse –Ansettelse, regler, HMS, IA-oppfølging, støtte til ledere –Datafangst og prismodeller for fakturering av oppdrag og konsulentsalg, mva-spørsmål, kostnadsbase, prising, etc •Kursrom administrasjon •Generelle stabsoppgaver, resepsjon, adgangskort IKT Drift Forenkle - Fornye - Forbedre 15

16 Service Management •Hovedansvarsområder for SM –Etablere nye avtaler (salg) •Nye kunder (interne og eksterne), tjenester, utarbeidelse av avtaler, etc •Forhandlinger ift ønsket SLA innhold –SLA rapportering •Kunden sitt første eskaleringspunkt •Kundedialog/-møter samt rapportering av oppnådd SLA •Avvik, refusjon •Ansvaret for etablering og videreutvikling av servicekatalog (oversikt over alle standard tjenester, med priser, etc) •Ansvarlig i IKT Drift for forvaltning av kundeavtaler IKT Drift Forenkle - Fornye - Forbedre 16

17 Leveranse •Operativ enhet som styrer IKT Drift sine egne prosjekter/leveranser •Prosjektledelse/-koordinering •Store og komplekse oppdrag som krever koordinering •Nye lokasjoner, større flyttinger •Nye kunder, løsninger •Koordinere leveranse av trådløse nett •Store oppgraderinger, utrullinger •Deltagelse i pre-sale og design, herunder Service Manager sitt kontaktpunkt inn mot produksjon •Oppfølging av andre typer prosjekt (eksternt) •Utførende ressurser hentes som hovedregel fra produksjon og/eller eksternt IKT Drift Forenkle - Fornye - Forbedre 17

18 Kontakt oss https://www.bergen.kommune.no/organisasjonse nhet/ikt Service Management postmottak.servicemanagement@bergen.kommu ne.no Direktør IKT Drift Odd.systad@bergen.kommune.no IKT Drift Forenkle - Fornye - Forbedre 18


Laste ned ppt "IKT DRIFT Presentasjon av virksomhet Q4 - 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google