Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesing kveld 8 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesing kveld 8 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesing kveld 8 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali

2 Excel  Lekende lett med tall 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

3 Miljøet  Ligner på Word  Mange funksjoner er helt like  Andre er ulike 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

4 Utforme Regneark Modell  Figur 1B side 262 i Boka  Skisse – Tenke hvordan det skal være  Skrive – Putte inn slik skissen beskriver  Formatere – Få det til å se pent ut  Utskrift – Ark oppsett  Ett godt utgangspunkt 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

5 En Celle  Adresse 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

6 Formeler  Starter med =  Kan skrives direkte inn,  Eller via formelfunksjon  Eller noen enkle via hurtigvalg 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

7 Hvilke skal vi lære 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

8 Forklaring  Summere – Legge sammen x antall celler  Gjennomsnitt – finne snittet av x antall celler  Tellenummer – Antall celler Med tall NB  Maks eller min høyeste eller laveste tall  I DE MERKEDE OMRÅDENE ELLER DEN VALGTE SERIEN 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

9 Enkel summering  Legge sammen i celle b12 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

10 Trykke på Autosummer gardin 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

11 Velge summer  26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

12 Og cellene er da summert 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

13 Hva er da innholdet i B12 ?  Er bare resultatet ev noe annet Nemlig 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

14 Formelen i B12 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

15 Celle referanser  Excel har to begreper  Relativ  Absolutt  Formål forenkle kopiering av formeler 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

16 Relativ adressering  Gitt følgende situasjon: 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

17 Kopiere formel nedover  Via autofyll 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

18 Hver celle får da  Formel basert på hvor cellen befinner seg  Med andre ord forandrer innholdet i formelen seg fra celle til celle 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

19 Dette kalles relativ Referanse  Innholdet i formelen forandres i forhold til hvor den havner. Basert på den adressen formelen viste til.  Med andre ord mer enn bare å kopiere + lime inn 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

20 Absolutte Referanser  Sett at vi trenger å dra med mva.  Det er celle d3*cellei3  Deretter skal de kopieres nedover 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

21 Hva blir innholdet i cellen under ved autofyll  D4*i2  Eller  D4*i3 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

22 Hvis jeg da låser referansen til I2  Da refererer $i$2 til celle i2 KUN  Og jeg kan bruke autofyll 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

23 Ved autofyll da 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

24 Delvis absolutt  En trenger ikke alltid å låse hele referansen  Kan låse enten  Rad  Kolonne  Begge  Hurtitasten er F4 for å sette valgene 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

25 Oppgave  S 339 innskriving +  Gjøre denne 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

26 Merking  Celle - Klikk på en celle  Område – Musetast ned fra start til mål  Rad/kolonne – Klikk på Overskrift  Hele regne arket  Trekanten 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

27 Merke 2  Klikk hvorsomhelst for å oppheve 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

28 Merket området  Merk  Enter neste celle  Tab – høyre  Shift – Tab Venstre  CTRL-ENTER – Verdien av cellen du er i limt inn i hele det merkede området. 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

29 Slette – Via formel linje  Klikk på cellen  Rediger direkte i formellinjen  X= Angre, V = OK  Ev tastene esc angre og enter ok 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

30 Slette i formellinjen  Plasser innsettingspunket  Delete – Høyre tegn for tegn  Backspace – Venstre tegn for tegn  CTRL- Delete – Alle tegn til høyre 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

31 Slette celle innhold  Merk celle  Trykk Delete 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

32 Erstatte  Merk cellen  Skriv inn nytt innhold 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

33 Angremuligheter  Fungerer og er plassert på samme måte som i word 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

34 Flytte og kopiere  Fra ett regne ork og til samme  Fra ett ark til ett annet  Fra en bok til en annen  Fra excel til f.eks word 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

35 Kopiere – Klippe ut  Merke og enten velge kopier eller klipp ut  Eller de hurtigtastene vi skal kunne utenatt 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

36 Lime inn igjen  Annerledes meny  Flere valg  Ser hvordan det blir 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

37 Sette inn  Rader  Kolonner  Celler  Eksisterende  For alle gjelder det å bruke menyvalget hjem 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

38 Sett inn 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

39 Slette 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

40 Sette inn eksisterende celler  Kopier noe først 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

41 Søk og Erstatt  Mye som i word  Men har andre søkeområder 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

42 Oppgavene  Flytting  Rader og kolonner  Sletting 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

43 Sortering  Data kan sorteres etter  Alfabetisk  Nummerisk  Dato 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

44 Funksjonen sorter 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

45 Sorter metode kolonne  Klikk i en celle i kolonnen  Velg sorteringsmetode  Sorter 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

46 Sorter metode flere kolonner  Plasser innen for dataområdet  Klikk på sorter – VELG EGENDEFINERT  Hva det skal sorteres etter  Sorteringsrekkefølge  Legg til nivå for flere kolonner 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

47 Oppgave  Sortering  Autofyll 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

48 Tabeller  Ett område kan defineres som en tabell  Kan vise skjule vise tittelrad og sluttrad +++  Mye likt tabeller i word  Se boka s 285 og 286 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

49 Opprette tabell  Sett inn  Tabell i gruppen tabeller  Angi rett område + ev. Overskriftsrad  OKIDOKI 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

50 Visuelt 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

51 Velge område  Bruk musa marker  vise 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

52 Tabellen ferdig  Overskriftene må forandres  Oppsettet er stilbasert 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

53 Dele og fryse vinduer  Det er kanskje ikke alt du trenger å se der og da  Merk celle der det skal deles  Visning – Del  Merk celle der vinduet skal fryses  Velg ønsket alternativ og frys  Frigi ved frigi ruter i menyen 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

54 Dele  Er å lage flere like deler av regnearket  Gjør det lettere noen ganger for oversikt / kopiering 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

55 Fryse  Effektivt der du trenger en overskriftsrad  Mens du fyller inn data rad etter rad.  Oppheves der du frøs de 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

56 FEIL MELDINGER  ##### -For smal kolonne.Neg tall -> dato  #Verdi!-Tekst i stedet for tall  #Div/0!- Ett sted er det dividert med null  #Navn?-Skrive eller tegnfeil i formel  #Ref!- Det refereres til noe uten innhold  #Num!-Ugyldige verdier i formel  #Null!-Mellomrom i cellereferanse  #I/T- Referanse til celler med andre feil 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

57 Matematiske operatorer  Se figur 3D  Side 290  Viktigste er % 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

58 Prioritet i regning  Vanlig rekkefølge  Multiplikasjon  Divisjon  Addisjon  Subtraksjon  Før alt dette tas paranteser. Er du usikker bruk paranteser 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

59 Formel oppbygging  =  Argument  Operator  Argument  Osv 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

60 Formatering  Med formatering menes  Alt som angår utseendet til regnearket  For at det skal se penere ut  Lettere å lese med mer 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

61 Kolonnebredde og radhøyde  Dra og juster  Eller  Merk og 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

62 Tallformatering  Gruppen tall i hjem  Merk og juster  Desimaler kan økes senkes. Avrundes  Dato skrives tall.tall.tall  Blir f.eks 20 Mai 2010 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

63 NB Prosent  Skal cellen justeres som prosent merk at  Før 5 etter justering blir 500%  Mao justering til prosent tar seg av *100 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

64 Skrift Formatering  Akkurat som i word  Samme meny samme innhold 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

65 Tekst generelt  Tall høyrejusteres  Tekst venstrejusteres  Om vi ikke da har bestemt annet 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

66 Celle innhold  Kan justeres i mange retninger  Boka figur 4.1  Side 302 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

67 Kantlinjer fyllfarger  På samme måte som tabeller i word  Merk og juster  NB Husk at regneark skrives ut UTEN CELLEVEGGER. Så bør brukes før utskrift 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

68 Stiler  Cellestiler i Hjem 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

69 Sette inn funksjoner  Skrive de inn  Bruke hurtig tilgang  Klikk på fx  Alle tre metodene fungerer like godt 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

70 Funksjoner vi skal lære er  Som nevnt 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

71 Funksjonen summer  =Summer(tall1;tall2)  Summerer tall1 og tall to  =Summer(tall1:tall2)  Summerer fra og med tall1 til og med tall2  Autosummer gjør det samme, men gjetter på hva du skal summere. 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali

72 Neste gang  Resten av Excel  S 305 til s338  http://office.microsoft.com/nb-no/excel- help/hjelp-og-slik-gjor-du-det-for-excel- FX010064695.aspx http://office.microsoft.com/nb-no/excel- help/hjelp-og-slik-gjor-du-det-for-excel- FX010064695.aspx 26.10.2011 IT for Medisinsk sekretær Fredrikstad - Kai Hagali


Laste ned ppt "Forelesing kveld 8 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google