Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regneark Introduksjon til bruk av Excel 97

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regneark Introduksjon til bruk av Excel 97"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regneark Introduksjon til bruk av Excel 97
Generell introduksjon, sentrale begreper, bruk av funksjoner Lab. arbeid: Oppgave 1, 2 og 3 Lunsj Diagrammer, lister (sortering, filtrering), integrasjon med www Lab. arbeid: Oppgave 4, 5, 6 og 7 Jørn Wroldsen HiG, 25. Juni 1997

2 Elektronisk regneark Elektronisk variant av det gamle, papirbaserte rutearket brukt til bokføring etc... VisiCalc Første elektroniske regneark Utgitt i 1979 laget for Apple-maskiner Solgt til Lotus og omdøpt til Lotus 1-2-3

3 Senere.... Lotus Novell Quattro Pro Microsoft Excel for
MS Windows (Windows 95/NT) Macintosh

4 Hvorfor regneark? Opprinnelig laget for økonomiske formål
Raskt å endre tall i lange ”regnestykker” Kan raskt svare på ”hva om …?” hva om skatten går opp 1%, renten ned 2%... Flott til å visualisere data stolpe-, kake-, linje-diagram etc.

5 Et regneark... Deles opp i rader og kolonner
Kolonner ”nummereres” med bokstaver og rader med tall Excel har (max) antall rader = 65536, antall kolonner = 256 (nummerert A, B, C, …Y,Z,AA, …IV) Enhver celle har en entydig adresse: A2, C4 ….. Excel’s ”arbeidsbok” inneholder mange ”regneark”

6 Generelt tips….. Excel er ”objektorientert”
Pek på et objekt (celle, graf, søyle …) og klikk venstre musetast Etter at et objekt er valgt klikkes på HØYRE musetast og du får opp hurtigmenyen for det valgte objekt… (vis i Excel)

7 Kjør demo (eks. s. 128-134) Vis hvordan vi starter Excel
Åpner blankt regneark Taster inn/formatere tekst og tall Legge inn/kopiere enkle formler Navngi deler og se hvordan vi går rundt i regnearket… Endre ark-navn, slette/legge til ark

8 Har sett at innhold i celler er..
Tekst: Dugnader Tall: 576 Formler: = A1 + B1 =SUM(A1:B3) = GJENNOMSNITT(A1:B3)

9 Formatering... Tekst formateres omtrent som i Word (se også nyheten s. 146!) Tall formateres enkelt ved egne knapper (se side 144) Autoformat formaterer HELE arket! (se side 152)

10 Oppgaver Oppgave 1 Oppgave 2 Oppgave 3
Lag selv regnearket på side 128. Vær nøye med at du legger inn FORMLER på riktige steder. Test ut at SUMMENE endrer seg hvis du endrer noen av tallene i cellene over Eksperimenter selv med formatering av tekst i celler (som i Word!), formatering av tall (se side144) Eksperimenter også med autoformat av hele tabellen (s. 152) Oppgave 2 Lag et nytt regneark som inneholder en klasseliste med navn Legg inn tre kolonner med karakterer Beregn hver elevs gjennomsnittskarakter og gjennomsnittet i hele klassen klarer du å beregne standardavviket til alle karakterene i klassen? Oppgave 3

11 Referanse til områder (s. 168-172)
Sammensatt område av alle celler mellom for eksempel A3 og C5 adresseres ved A3:C5 (pekes inn ved klikk + dra) Usammenhengende områder adresseres ved å la føye sammen områder vha. semikolon: A2:C3;F4:J6 (pekes inn ved ctrl-klikk + dra)

12 Mer om funksjoner.. En stor styrke til Excel er dens gode samling av funksjoner av ulike slag. Nøkkelen til å gjøre Excel til noe mer enn et tekstbehandlingsverktøy ligger i benytte disse!

13 Funksjoner i ulike grupper som
Økonomiske Statistiske Matematiske Logiske ……. (se eks. i Excel)

14 Boka diskuterer bl.a. Gjennomsnitt (allerede benyttet?)
HVIS (uhyre nyttig) AVDRAG (for alle med lån) EKSEMPLER FØLGER...

15 Bruk av HVIS (kjør demo)

16 Absolutte referanser Eksemplet foran viser nytten av HVIS (og innpeking av områder) OG Bruken av ABSOLUTT referanse (s. 170) FORKLARES nøye!

17 Avdrag-funksjonen Kjør demo og vis flg.(s ):

18 Diagrammer (s ) I Excel er det lett (og GØY) å legge inn ulike typer diagrammer Kjør demo hvor diagramveiviser benyttes til å legge inn og manipulere ulike diagram! (benytt evt. data fra oppgave 4 bak)

19 Oppgaver Oppgave 4 Lag en grafisk oversikt over iskremsalget gitt i flg. tabell (fyll inn månedsnavn vha. autofyll). Velg selv diagramtype. Lag evt. flere diagram.

20 Oppgaver Oppgave 5 Lag selv regnearket for studio X gjengitt nedenfor! Her må du benytte Excels muligheter for tegning (i boka s. 192) og diagramveiviseren.

21 Sortering og filtrering..
Med Excel er det enkelt å sortere.. (s. 197) (ta demo med sortering av tall og tekst Det er også enkelt å filtrere! (s. 199) Ta eks. fra diskett: t08opp.xls

22 Avanserte funksjoner Pivot-tabeller (se boka)
Scenario-analyse (ikke omtalt i boka) Målsøking (ikke omtalt i boka) Optimalisering (ikke omtalt i boka) Delsummer og disposisjon (se boka) … og enda er det mange flere!

23 Excel og WWW I Office er integrasjon med WWW blitt enkel
Demonstrer hvordan vi kan legge inn en link til for eksempel i et regneark!

24 Oppgaver Oppgave 6 Oppgave 7
Prøv selv å finne ut hvordan du benytter funksjonene nevnt på de siste sidene... Oppgave 7 Benytt www til å finne en oversikt over folketallet i ulike stater i USA. Hent data og legg disse inn i en tabell i Excel Sorter data etter navnet på staten Sorter også data (i en ny tabell) etter folketallet Lag en oversikt vha ulike diagramtyper Finn også arealet til alle stater i USA Lag disse data inn sammen med folketallet og beregn folketettheten i alle stater i USA. Lag også passende diagram Legg inn referanse (dvs. link) i regnearket til de servere hvor du har hentet informasjonen din.


Laste ned ppt "Regneark Introduksjon til bruk av Excel 97"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google