Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vetco Aibel 2004 -1- - 1 - ORMEN LANGE ONSHORE FACILITIES THE MEG REGENERATION AND CONDENSATE EXPORT SYSTEM PROJECT A PROJECT PRESENTATION BY VETCO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vetco Aibel 2004 -1- - 1 - ORMEN LANGE ONSHORE FACILITIES THE MEG REGENERATION AND CONDENSATE EXPORT SYSTEM PROJECT A PROJECT PRESENTATION BY VETCO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vetco Aibel 2004 -1- - 1 - ORMEN LANGE ONSHORE FACILITIES THE MEG REGENERATION AND CONDENSATE EXPORT SYSTEM PROJECT A PROJECT PRESENTATION BY VETCO

2 Vetco Aibel 2004 -2- - 2 - VETCO INTERNATIONAL COMPANY STRUCTURE Vetco Gray Inc. Vetco International Ltd. Vetco Aibel AS Drilling & Production Equipment Drilling & Production Equipment Subsea Systems Process and Facilities Maintenance, Modification and Operation Maintenance, Modification and Operation Wellheads & Tree Systems Connectio Systems Manifolds Template s Interventio n Systems Downhole Systems Subsea Processing Flow Assurance Riser Systems Flowlines & Umbilicals Control Systems Wellheads & Tree Systems Connection Manifolds Templates Intervention Systems Downhole Systems Subsea Flow Assurance Riser Systems Flowlines & Umbilicals Control Systems Revenues 2002: BUSD 1.7

3 Vetco Aibel 2004 -3- - 3 - VETCO INTERNATIONAL GLOBAL LOCATIONS Vetco International has more than 60 locations around the world  Engineering Center Manufacturing Center Sales/Service/Project Office Vetco Gray Employees: 4000 Headquarters: Houston Texas Vetco Aibel Employees: 5 000 Headquarters: Billingstad Norway

4 Vetco Aibel 2004 -4- - 4 - VETCO AIBEL CAPABILITIES Åsgard platform Kvitebjørn  Wide experience and strong capabilities in executing EPC(I) projects and Maintenance, Modification and Operation services  Scope of Supply: Surface services, products and facilities, and subsea production systems FEEDNew BuildM&MOperationsAbandonment Phillips Ekofisk Troll Pilot Sendje Berge Ekofisk 2/4S Subsea

5 Vetco Aibel 2004 -5- - 5 - VETCO AIBEL - FACTS AND FIGURES  Established in 17 countries  Approximately 5,000 employees  in Norway 3,500  Annual revenues of approx. 700 MUSD  Headquarters: Norway  Other locations: Angola, Australia, Brazil, Congo, Denmark, Egypt, Equatorial Guinea, Italy, Iran, Kazakhstan, Mauritania, Nigeria, Papua New Guinea, Thailand, UK, USA

6 Vetco Aibel 2004 -6- - 6 - Camp Administration Complex Main Intake and Power Distribution MEG Tank Farm & Process Area Condensate Product Jetty Condensate Rock Caverns Process- and Utilities Flare Slug Catchers Construction Jetty Pipelines ORMEN LANGE ONSHORE FACILITIES MEG REGENERATION AND CONDENSATE EXPORT SYSTEMS PROJECT PROJECT PRESENTATION VETCO AIBEL’S ARBEIDSOMFANG

7 Vetco Aibel 2004 -7- - 7 - 1. MEG REGENRATION SYSTEM (EPC3) 2. CONDENSATE EXPORT SYSTEM (EPC2)  GJENNOMFØRES SOM ET PROSJEKT MED EN FELLES PROSJEKTORGANISASJON  PROSJEKTET OMFATTER PROSJEKTERING, ANSKAFFELSE, BYGGING OG INSTALLASJON FREM TIL MEKANISK FERDIGSTILLELSE  KONTRAKTSPRIS: CA. 1.200 MILL. NOK VETCO AIBEL GJENNOMFØRER TO DELPROSJEKTER I NYHAMNA: ORMEN LANGE ONSHORE FACILITIES MEG REGENERATION AND CONDENSATE EXPORT SYSTEMS PROJECT PROJECT PRESENTATION

8 Vetco Aibel 2004 -8- - 8 - HOVEDELEMENTENE I MEG REGENERATION SYSTEMET:  Tre MEG regenererings prosess-moduler  Diverse prosessutstyr inkl. anlegg for kjemikalie-injeksjon, sentrifugeanlegg, flash-tank, setling-tanker, etc.  Pumpeanlegg for offshore injeksjon av MEG  MEG tank anlegg inkl. fire tanker (ca. ø=20m, h=20m)  Substasjon nr. S100  Alt fast installert sikkerhets/beredskapsutstyr  Alle rørføringer, kabler etc over og i bakken innenfor “battery limit” som binder de nevnte anleggsdelene sammen og som knytter disse til anlegget utenfor MEG Regen-området.  Tilhørende rørbroer, strukturer, fundamenter, grøfter, kulverter ol.  Ferdigstillelse av grovplanert tomt: veier, tilkomst-og betjenings- områder samt annen tomteopparbeidelse. ORMEN LANGE ONSHORE FACILITIES MEG REGENERATION AND CONDENSATE EXPORT SYSTEMS PROJECT PROJECT PRESENTATION

9 Vetco Aibel 2004 -9- - 9 - ORMEN LANGE ONSHORE FACILITIES MEG REGENERATION AND CONDENSATE EXPORT SYSTEMS PROJECT PROJECT PRESENTATION MEG REGENE- RATION SKIDS MEG STORAGE TANKS SUBSTATION S100 PROCESS & UTILITIES MEG EXP. PUMPS MEG REGENERATION SYSTEM

10 Vetco Aibel 2004 -10- - 10 - HOVEDELEMENTENE I CONDENSATE EXPORT SYSTEMET  Utrustning av Produkt-caverne og Off-spec. condensate caverne  Produktkai med full utrustning  Målestasjon for kondensat  Gjenvinningsanlegg for VOC fra tankskip  Substasjon nr. S110  Alt fast installert sikkerhets/beredskapsutstyr  Alle rørføringer, kabler etc over og i bakken innenfor “battery limit” som binder de nevnte anleggsdelene sammen og som knytter disse til anlegget utenfor Condex-området  Tilhørende rørbroer, strukturer, fundamenter, grøfter, kulverter ol.  Ferdigstillelse av grovplanert tomt: veier, tilkomst-og betjenings- områder samt annen tomteopparbeidelse ORMEN LANGE ONSHORE FACILITIES MEG REGENERATION AND CONDENSATE EXPORT SYSTEMS PROJECT PROJECT PRESENTATION

11 Vetco Aibel 2004 -11- - 11 - ORMEN LANGE ONSHORE FACILITIES MEG REGENERATION AND CONDENSATE EXPORT SYSTEMS PROJECT PROJECT PRESENTATION CONDENSATE STORAGE CAVERNS CAVERN TOP & METERING VOC PROCESSING UNIT SUBSTATION S100 PRODUCT JETTY CONDENSATE EXPORT SYSTEM

12 Vetco Aibel 2004 -12- - 12 - ORMEN LANGE ONSHORE FACILITIES MEG REGENERATION AND CONDENSATE EXPORT SYSTEMS PROJECT PROJECT PRESENTATION PRODUCT JETTY

13 Vetco Aibel 2004 -13- - 13 - HOVED-UNDERLEVERANDØRER ORMEN LANGE ONSHORE FACILITIES MEG REGENERATION AND CONDENSATE EXPORT SYSTEMS PROJECT PROJECT PRESENTATION NORCONSULTCIVIL ENGINEERING AF SPESIALPROSJEKTCIVIL CONSTRUCTION PROSERNAT, Fr.MEG REGENERATION SKIDS SKANDINAVISK INDUSTRI SERVICE, Dn. MEG TANK ANLEGG VETCO GAS TECHNOLOGYVOC UNIT

14 Vetco Aibel 2004 -14- - 14 - TOTAL 1000 HRS Engineering & Procurement219 Construction (Direct man-hours)542 Other97 TOTAL858 PLANLAGTE TIMEVERK ORMEN LANGE ONSHORE FACILITIES MEG REGENERATION AND CONDENSATE EXPORT SYSTEMS PROJECT PROJECT PRESENTATION

15 Vetco Aibel 2004 -15- - 15 - PROSJEKTPLAN ORMEN LANGE ONSHORE FACILITIES MEG REGENERATION AND CONDENSATE EXPORT SYSTEMS PROJECT PROJECT PRESENTATION

16 Vetco Aibel 2004 -16- - 16 - ORMEN LANGE ONSHORE FACILITIES MEG REGENERATION AND CONDENSATE EXPORT SYSTEMS PROJECT PROJECT PRESENTATION TIMEVERK OG FREMDRIFT

17 Vetco Aibel 2004 -17- - 17 - ORMEN LANGE ONSHORE FACILITIES MEG REGENERATION AND CONDENSATE EXPORT SYSTEMS PROJECT PROJECT PRESENTATION BEMANNING

18 Vetco Aibel 2004 -18- - 18 - ORMEN LANGE ONSHORE FACILITIES MEG REGENERATION AND CONDENSATE EXPORT SYSTEMS PROJECT PROJECT PRESENTATION Vetco Aibel’s HMS mål: 1.Zero Lost Time Incidents, Zero injuries 2.No occupational illness and personnel exposure to hazardous materials. 3.Reported near misses > 5 reports per man-year (Construction) 4.No material and property damages/ losses Tiltak for å nå målene; •At HMS-arbeidet skal være integrert i våre øvrige aktiviteter •At prosjektledelsen skal være profilert og synlig i HMS- arbeidet •Fokus på engasjement fra arbeidsleder-nivået •Kampanjer, opplæring, informasjon, verifikasjoner, inspeksjoner

19 Vetco Aibel 2004 -19- - 19 - ORMEN LANGE ONSHORE FACILITIES MEG REGENERATION AND CONDENSATE EXPORT SYSTEMS PROJECT PROJECT PRESENTATION •Fokus på underleverendørers HMS arbeid •RUH rapportering HSE Status pr 2005 02

20 Vetco Aibel 2004 -20- - 20 -


Laste ned ppt "Vetco Aibel 2004 -1- - 1 - ORMEN LANGE ONSHORE FACILITIES THE MEG REGENERATION AND CONDENSATE EXPORT SYSTEM PROJECT A PROJECT PRESENTATION BY VETCO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google