Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye nhoung.no Redaksjonell plattform. Visjon og mål for NHO Ung VISJON  Inspirere ungdom til å ta gode valg, gjøre en innsats på skolen, skaffe seg ettertraktet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye nhoung.no Redaksjonell plattform. Visjon og mål for NHO Ung VISJON  Inspirere ungdom til å ta gode valg, gjøre en innsats på skolen, skaffe seg ettertraktet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye nhoung.no Redaksjonell plattform

2 Visjon og mål for NHO Ung VISJON  Inspirere ungdom til å ta gode valg, gjøre en innsats på skolen, skaffe seg ettertraktet kunnskap og utvikle sine evner til det beste for samfunn og arbeidsliv. FORMÅL  NHOs medlemsbedrifter og samfunnet for øvrig trenger dyktige folk. NHO Ung skal gjøre unge bedre beredt for fremtidens arbeidsliv.  Vi skal gi elever innsikt i hvordan de kan styrke sitt grunnlag for sine fremtidsvalg.  NHO Ung skal gi innsikt i NHO og bedriftenes rolle i samfunnet.

3 Mål for nhoung.no Hovedmål  nhoung.no skal være den foretrukne nettportalen når elever 14-19 år skal lære om og forberede seg til arbeids- og næringslivet Delmål  Presentere NHO-fellesskapet sine læremidler i en felles portal.  Facebooksiden integreres smartere med nettsiden.  1/3 av besøkende i NHO Besøkssenter blir tilhenger på fb og bruker nhoung.no i etterkant  Øke antall besøkende med 50 prosent i løpet av ett år etter nylansering  Samle og presentere læremidler om arbeids- og næringsliv fra eksterne (som UE)  Spisse innhold for å forberede unge for utdanning og jobb

4 Målgrupper og behov Hovedmålgrupper  elever 14-19 år som ønsker å lære om arbeids- og næringslivet  elever 14-19 år som vil bli bedre forberedt for videre utdanning og arbeidsliv  lærere som underviser i videregående skole i samfunnsfag, økonomi (fyll ut flere fag)  rådgivere og lærere som arbeider med utdanningsvalg i 10. klasse  lærere som kan ta med skoleklasser til NHO Besøkssenter Andre målgrupper  Opplæringskontorer  Bedrifter – opplæringsansvarlige – lærebedrifter - lærlingombud  Ungt Entreprenørskap

5 Behov hos målgruppene Ungdom  Få bedre forutsetning for yrkes- og studievalg  Forstå nytten av hva de lærer på skolen  Få kjennskap til hva som forventes av dem i arbeidslivet  Få innsikt i hva norsk næringsliv er og kan tilby dem  Bli kjent med muligheter rundt seg for å utvikle seg videre (kurs, arrangement, konkurranser, engasjement, verv, besøkssenter, jobb, utdanning) Lærere  Få enkel tilgang til gode og relevante undervisningsopplegg  Koble undervisningen til kompetansemål i lærerplaner  Motivere elevene til læring  Formidle sammenheng mellom undervisning og arbeidsliv 5

6 Vi må skape en nettside som….. BIDRAR TIL Å NÅ NHO ung SIN VISJON  Er engasjerende  Skaper lyst til å bidra i samfunnet med egne evner og innsats HAR ET GODT GRAFISK GRENSESNITT OG GOD INFORMASJONSARKITEKTUR  Brukeren enkelt finner frem i  Er lett tilgjengelig  Du raskt forstår hva slags side det er  Gir oversikt på første side  Presenterer innhold slik at det blir tatt i bruk TILRETTELEGGER FOR EN AKTIV DIALOG  Gjør det lett å komme i kontakt med oss  Der jeg får gode råd og veiledning  Skaper diskusjon og dialog  Skaper debatt  Gjør det lett å spre budskapet ENGASJERER  Vekker deg! -> Valg og det du lærer nå betyr noe. Grip muligheter  Får meg til å tenke  Åpner opp en ny verden ØKER ANTALL BESØKENDE TIL BESØKSSENTERET  Gjør det enkelt å bestille besøk på NHO besøkssenter  Forlenger besøket hos NHO  Skaper lyst til å besøke senteret VEKKER NYSGJERRIGHET FOR NÆRINGSLIVET I SAMFUNNET  Gjør deg nysgjerrig på næringslivet rundt deg  Gjør meg nysgjerrig, ser at siden har spennende innhold  Gjør meg nysgjerrig HAR GODT PEDAGOGISK TILRETTELAGT INNHOLD  Oppleves som nyttig og lærerik  Har praktiske råd og verkøty  Gjør meg klokere  Gir deg nyttig innsikt for å legge til rette for egen karriere  Gir meg noe som jeg trenger BLIR BRUKT AV LÆRERE  Blir en god opplysningskilde for lærere og unge  Aktivt taes i bruk på skolen av lærere og elever  Lærerne anbefaler til hverandre SOM BYGGER KJENNSKAP OG MERKEVARE TIL NHO  Presenterer alle våre ungdomssatsinger  Er moderne  Skaper et positivt bilde av NHO og bedrifter  Bygger bro mellom ungdom og næringsliv ER ÆRLIG OG SERIØS  Realistisk formidler forventninger og utfordringer i næringslivet  Knuser myter om næringslivet  Gjør unge bedre rustet for arbeidslivet  Tar unge på alvor

7 ModerneModerne nhoung.no Være brobygger mellom ungdom og næringsliv Redaksjonelle løfter NHO Ung sin personlighet Norges viktigste nettside for unge som vil lykkes i arbeidslivet Spennende innhold Lærerikt Inspirere til besøk Relevant for lærere Kunnskapsrik Engasjerende ….. Troverdig Seriøs Nyttig & Relevant om næringslivet Enkelt å komme i dialog med oss

8 Våre viktigste løfter  Formidle forventningene arbeidslivet har til deg  At innholdet er oppdatert og nyttig  Enkelt finne hva NHO-felleskapet er  Informasjon om besøkssenteret  Enkel påmelding til besøkssenteret  Kvalitet er viktigere enn kvantitet  Presentere andre viktige nettsider  God informasjon om næringslivet i skolen / partnerskapsavtaler  Få svar om du spør  Lærere vil finne verktøy som forbedre og forsterker relevant undervisning  Få et godt inntrykk av at norsk næringsliv  Få vite hvordan arbeidsgivere vurderer søkere  Inspirere til å vite mer om arbeidslivet  Hjelpe meg med å ta valg for fremtiden  Vi skal være tilgjengelig for deg  Nyttige verktøy som hjelper deg  Forstår hvordan næringslivet fungerer – de store sammenhengene  De spennende historiene Oppsummert:  Enkelt å komme i dialog med oss  Nyttig og relevant om næringslivet  Spennende innhold  Lærerikt  Inspirere til besøk  Relevant for lærere Vi lover at du…  blir bedre forberedt til jobb  får innsikt i forventningene arbeidslivet har til deg

9 Vår personlighet Oppsummert:  Seriøs  Troverdig  Kunnskapsrik  Engasjerende  Moderne Atttraktiv Lyttende Kunnskapsrik Tilgjengelig Modig Troverdig Moderne + Presis Pedagogisk Mangfoldig Vi er NHO Seriøse Tydelige Direkte Åpne Delende Ærlige Erfarne Atttraktiv Lyttende Kunnskapsrik Tilgjengelig Modig Troverdig Moderne + Presis Pedagogisk Mangfoldig Vi er NHO Seriøse Tydelige Direkte Åpne Delende Ærlige Erfarne

10 Posisjon  Det er en blanding av et kvalitativt mål for det vi ønsker å oppnå, og et ønsket etterlatt inntrykk satt sammen i en kort, dramatiserbar setning. Norges viktigste nettside for ungdom som vil lykkes i arbeidslivet

11 11 Funksjoner og innholdsmalerMå/bør/kanReferanse ForsideMå KategorisideMå ArtikkelMå BildegalleriMåhttp://konferanse.nho.no/?p=1718 BildearkivMå FilmvisningMåVideo.nho.no / youtube? FilmarkivMåVideo.nho.no /youtube? Påmeldingsskjema (Besøkssenter, Europatimen)Må KontaktskjemaMå FaktaboksBør Relaterte artiklerMå SøkefunksjonMå KalenderKan QuizfunksjonBør Pdf/publikasjonfremvisningBør Presentasjon av anbefalte nettsider

12 Innhold Må/bør/kanReferanse NHO Besøkssenter: informasjon, påmelding, filmMå Næringsliv i skolen: informasjon, kontakt, søk partnerskapsavtaler, registrer avtaler, (undervisningsopplegg, lærerveiledninger) Må Læremidler, søk, presentasjonsmalMå NHO: informasjon om NHO, NHO-fellesskapet, rolle i samfunnetMå Karriere- og utdanningsverktøy: tipsartiklerMå Europa: informasjon om Europatimen, påmelding, artiklerMå Presentasjon av landsforeningenes satsningerMå NHO ung anbefaler, linker til andre gode nettstederBør Arbeidslivets ordbok (relevante ordforklaringer)Kan 12

13 Dagens situasjon Styrker  NHO Besøkssenter skaper trafikk til siden, og mange potensielle brukere  NHO-fellesskapet har mye innhold som kan samles og gjøre nhoung.no attraktiv  Vi har tilgang på kunnskap som er nyttig for lærere og elever  Redaksjonell kompetanse  Har et stort nettverk innen kompetanse- og utdanningssektoren Svakheter  For stor likhet av fremstilling av forskjellig innhold (artikkel, verktøy, info med mer.)  Utydelig profil  Ukjent for de fleste  Lite fleksibel struktur  Mangler mange ønskede funksjoner  Dårlig integrert med sosiale medier  Liten tilgang til utviklerkompetanse internt i NHO 13

14 Dagens situasjon forts… Ønsket situasjon 1.Stor kjennskap og begeistring til siden blant lærere og skolepersonell 2.Innholdet på siden er meget relevant og attraktivt 3.At brukerne deltar aktivt i diskusjoner/dialog med oss, næringslivet og hverandre 4.At siden er med på å styrke NHO og næringslivets omdømme 5.Stort engasjement for NHO Ung i NHO-fellesskapet Forslag til tiltak 1.Medieomtale, følge opp nettverket vi har, lærere på besøk hos oss, bruke NiS og UE nettverket, gjennom landsforeningenes nettverk, sosiale medier. 2.Lage et nytt spill (pizza prego), oppdatere/forbedre det vi har av innhold, lage klare føringer og kvalitetssikring av eksternt innhold (fra landsforeninger og andre) 3.Tilrettelegge teknologi som fordrer til dialog (facebook), engasjere folk fra medlemsbedrifter, aktivt oppfordre til kommentarer og innlegg 4.Leve opp til tiltak 1,2,3 5.Forankre NHO Ungs eksistens og formål i ledergruppen. Synliggjøre NHO Ung sterkere i fellesskapet 14

15 Hvordan fungerer dagens nettsted innen: ____________________________ Post-it Styrker Svakheter Hva er nå-situasjonen? Forslag til tiltak 1. 2. 3. Ønsket situasjon 1. 2. 3. www.nhoung.no


Laste ned ppt "Nye nhoung.no Redaksjonell plattform. Visjon og mål for NHO Ung VISJON  Inspirere ungdom til å ta gode valg, gjøre en innsats på skolen, skaffe seg ettertraktet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google