Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva har vi og hvordan bruker vi det? Levekårskartlegging på sonenivå i Sarpsborg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva har vi og hvordan bruker vi det? Levekårskartlegging på sonenivå i Sarpsborg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva har vi og hvordan bruker vi det? Levekårskartlegging på sonenivå i Sarpsborg

2 Formål ■Bedre levekårene og utjevne sosiale forskjeller ■Avdekke områder med opphopning av levekårsutfordringer og dårlige oppvekstvilkår for barn ■Bygge kunnskap som grunnlag for prioritering av tiltak/ressursbruk

3 Grunnsteinene ■20 indikatorer ■36 soner med gjennomsnitt på1400 innb. ■Regelmessig rullering Bolig, bomiljø Utdanning Økonomi Sysselsetting Trygghet Sosiale og helsemessige forhold

4 Indikatorene ■Barneandel ■Ikke-vestlige innvandrere ■Flyttinger/ Barneflyttinger ■Utdanning ■Inntekt/ Fattige/ Barnefattigdom/ Gjeld/ Finanskapital ■Arbeidsløshet/ Ungdomsarbeidsledighet ■Sosialhjelpstilfeller ■Arbeidsavklaringspenger ■Overgangsstønad ■Uføre/ Unge uføre ■Kriminalitet ■Botetthet

5 Hva vet vi etter kartleggingen? ■De aller fleste i Sarpsborg lever i områder uten store levekårsutfordringer ■Sonene med størst opphopning av levekårsutfordringer danner en sirkel rundt sentrum ■Tiltak bør settes inn i disse sonene for å hindre at utviklingen går i feil retning ■Innbyggernes egne opplevelser av sine levekår er ikke kartlagt ■Rapporten gir ikke grunnlag for å si at en sone er god eller dårlig å bo i

6 Høy utdanning

7 Nettoninntekt

8 Ikke-vestlige innvandrere

9 Bruk av rapporten ■Grunnlag i planarbeid, tjenesteyting og enkelttiltak ■Grunnlag for prioritering av ressurser ■Sees i sammenheng med andre pågående prosjekter (boligpolitisk plattform, prosjekt barnefamilier i by, plattform for folkehelse, arealplaner, barnehage- og skoleplan) ■Oppfylle sentrale paragrafer i folkehelseloven ■Helt vesentlig for at kommunen skal kunne bedre levekårene og utjevne sosiale forskjeller

10 Boligsosialt utviklingsprogram ■Områdeløft i soner med opphopning av levekårsutfordringer i samarbeid med Husbanken ■Forprosjekt

11 Helhetlig forebyggende løp for barn og unge Mål: ■Styrke barn og unges psykiske helse, forebygge rusbruk og kriminalitet ■Hindre frafall i vgs. ■Redusere sosiale forskjeller og bidra til bedre skoleprestasjoner Målgruppe: Alle barn og unge fra 0 til 19 år

12 «Inkluderende Østfold» Sentrumsutvikling mot 2016 Bedre bymiljø (miljømessig, sosialt og estetisk) Tusenårsjubileet, Kreativ byutvikling Framtidens byer Boligsosialt utv.program, områdeutvikling Levekårskartleggingen Belysningsplan Gågata Parker og plasser Kulås, Tarris, Glengshølen, St. Marie plass, …Kraka Ny sentrumsskole Ny sentrumsbarnehage Helhetlig forebyggende løp

13

14

15 Folkehelseforskriften ■Tverrsektoriell statistikkgruppe Nettet og løpende oversikt og oversikt for langsiktig folkehelsearbeid Supplert med statistikk fra folkehelseinstituttet, fylkesmannen og fylkeskommunen ■UNGdata ■Marmot-prosjektet ■Ny levekårsrapport i 2014 Nettet og facebook


Laste ned ppt "Hva har vi og hvordan bruker vi det? Levekårskartlegging på sonenivå i Sarpsborg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google