Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“Kunnskap for livet” Visjonen for NMBU 1. Milepæler • 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU • Revidert nasjonalbudsjett • 1. januar 2014 - NMBU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“Kunnskap for livet” Visjonen for NMBU 1. Milepæler • 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU • Revidert nasjonalbudsjett • 1. januar 2014 - NMBU."— Utskrift av presentasjonen:

1 “Kunnskap for livet” Visjonen for NMBU 1

2 Milepæler • 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU • Revidert nasjonalbudsjett • 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser • Våren 2019 - Samlokalisering på Campus Ås 2

3 Samfunnoppdraget (1-3) Det nye universitetet skal: Være en konstruktiv, fremtidsrettet og kritisk utdannings- og forskningsinstitusjon som samarbeider med universiteter og andre forskningsinstitusjoner over hele verden for å utvikle ny kunnskap. Utdanne kandidater som er kompetente og reflekterte, som har internasjonalt perspektiv og som blir attraktive deltakere i det nasjonale og internasjonale samfunnet. Ha ansvaret for forskning på høyt internasjonalt nivå, og på utvalgte områder ha forskergrupper som er blant de ledende i verden. 3

4 Samfunnoppdraget (2-3) Det nye universitetet har helt spesielle forutsetninger fordi: Forskningsinstitusjonene på Campus Ås og det nye universitetet til sammen utgjør et internasjonalt konkurransedyktig forsknings- og utdanningsmiljø innenfor biovitenskap fordi disse forskningsmiljøene skaper ny faglig synergi og nye tverrfaglige tilnærmingsmåter. Studentene deltar i et kreativt lærings- og studiemiljø med lange tradisjoner. Det nye universitetet er et internasjonalt universitet med studenter og ansatte fra nærmere 100 forskjellige nasjoner og med lang tradisjon for internasjonalt samarbeid. 4

5 Samfunnoppdraget (3-3) Det nye universitetet skal ha et spesielt ansvar for: Forskning som kan møte de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordring, fornybare energikilder, matproduksjon «fra jord og fjord til bord» og areal- og ressursforvaltning. Utdanning av kandidater i miljø-og biovitenskapene, veterinærmedisin og nye tverrfaglige utdanningstilbud som gir samfunnet nye muligheter til å skape en bærekraftig utvikling til beste for nåværende og kommende generasjoner. Innovasjon og verdiskaping, kunnskapsformidling og deltakelse i den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling på områdene hvor det nye universitetet er ledende. 5

6 Samfunnets forventninger • Stortingsvedtaket (2008) • "Lokalisering til Ås og samorganisering med UMB vil innebere ei styrking av eit relativt lite universitet og ein sjanse til å byggje ein heilt ny forskings- og utdanningsinstitusjon med vekt på bioproduksjon og matvitskap, inkludert akvakultur. ” • Forskningsmeldingen (mars 2013) • ”Det nye Campus Ås har potensial til å bli et kunnskapsbasert kraftsentrum innenfor forskning, utdanning og innovasjon med utgangspunkt i produksjonsrettede biofag som havbruk, avl, fôring og ernæring, dyrevelferd, dyrehelse og sykdom, mat og helse. Campus Ås vil også være det nasjonale utdannings- og forskningssenteret for beredskap, diagnostikk og overvåking knyttet til dyre- og fiskehelse, samt matbårne sykdommer.” 6

7 Strategiske valg • Kunnskap som felles mål • Kunnskap skal deles • Bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag • Sterkt kunnskapssenter i bioøkonomien • Faglig mangfold, særpreg og egenart • Livet på universitetet • Ambisjoner for to campuser 7

8 Prosessen fram mot NMBU • Ledes av Fellesstyret for NVH og UMB (FS) • FS er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet • Fellesstyret har fullmakt til å vedta i alle saker som berører NMBU • Binder institusjonsstyrene ved UMB og NVH • Fellesstyrets sekretariat • Forbereder sakene i samarbeid med institusjonene 8

9 Fellesstyret Siri Hatlen - Styreleder fra mai 2012 Bente Hagem – konserndirektør i Statnett Karen Johanne Baalsrud – regionsdirektør i Mattilsynet Camilla Røsjø – adm.dir. i Nofima Marin AS Agneta Bladh – tidligere rektor for Högskolan i Kalmar, Sverige Tor Einar Horsberg – professor ved NVH Lars Ivar Løken, driftsleder på NVH Vincent Eijsink – professor ved UMB Jon Grønli Olafsen – avdelingsingeniør ved UMB David Persson – student ved NVH Frida Holand – student ved UMB 9

10 Fellesstyret 10

11 Saksgang for fellesstyret • Sekretariatet forbereder sakene • Prinsippene i sakene drøftes av koordineringsgruppen (KG) • KG består av fellesstyrets leder, sekretariatsleder, rektorene og de to direktørene • Sekretariatet ferdigstiller sakene for behandling i fellesstyret 11

12 Nøkkeltall for NMBU • 1700 ansatte • 5000 studenter • Omsetning 1,5 milliarder • Rehablitering og nye bygninger for 6 milliarder • Urbygningen, Senter for husdyrforsøk og veterinærfasiliteter 12

13 – Jeg lover å følge opp! Kunnskapsminister Kristin Halvorsen under overrekkelsen av forprosjektet fra Statsbygg 13

14 Samlokaliseringsprosjektet • Omfatter Veterinærinstituttet og lokaler for veterinærhøgskolen, nytt Senter for husdyrforsøk og renovering av Urbygningen • Forprosjektet er nå i kvalitetssikringsfase 2 (KS 2) • Alle bygg ferdige i løpet av 2018-2019 14

15 Nybygg på campus Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet, fellesbygget øverst til høyre. 15

16 Veterinærbygget 16

17 ”Operativt universitet 1.1. 2014” • Organisasjonsprosjektet • Implementeringsprosjektet 17

18 Organisasjonsprosjektet • Nytt rektorat og ledelse • Rektorat velges første halvår 2013 • Faglig organisering vedtatt av fellesstyret • Administrativ organiseringen vedtas våren 2013 18

19 • Alle nødvendige funksjoner på plass 1. januar 2014 • Systemer - prosedyrer - rutiner • Drift av to campuser • Visuell profil og identitet • Profilering • Nytt internett Implementeringsprosjektet 19

20 20

21 • 16 studieprogram • 1800 studenter totalt • 550 nye studenter hvert år Fakultet for samfunnsvitenskap 21

22 • 25 studieprogram • 1400 studenter totalt • 450 nye studenter hvert år Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap 22

23 • 19 studieprogram • 1650 studenter totalt • 500 nye studenter hvert år Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 23

24 To campuser 2014 til 2018 24

25 Campus Ås 25

26 Campus Adamstua 26

27 2013 – et hektisk år NMBUs ledelse • Rektorvalg vår 2013 • Rekruttering av dekaner høst 2013 • Ansettelse av administrative ledere • Etablering av ny organisasjon Samkjøring av rutiner • Sekretariatet etablerer og implementerer systemer og rutiner Visuell profil og identitet • Ferdig til opprettelsen 1. januar 2014 Kommunikasjons- og kulturplan • Vedtatt av fellesstyret 27

28 Valg av rektorat Modell 1 Til rektoratet kan rektor være rekruttert eksternt, med en prorektor fra UMB- og en fra NVH-siden. Modell 2 Rektoratet kan bestå av et par, internt rekruttert, der rektor kommer fra den ene og prorektor fra den andre av dagens to institusjoner. 28

29 Valg av rektorat Tidslinje: 21. mars – valget bekjentgjort 19. april – frist for å foreslå kandidater 2. mai – godkjente kandidater offentliggjøres 13. mai – valgkampmøte på NVH 15. mai – valgkampmøte på UMB 15. mai – 28. mai – valgperiode 28. mai – valgresultat kunngjøres 29


Laste ned ppt "“Kunnskap for livet” Visjonen for NMBU 1. Milepæler • 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU • Revidert nasjonalbudsjett • 1. januar 2014 - NMBU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google