Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“Kunnskap for livet” Visjonen for NMBU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“Kunnskap for livet” Visjonen for NMBU."— Utskrift av presentasjonen:

1 “Kunnskap for livet” Visjonen for NMBU

2 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU
Revidert nasjonalbudsjett 1. januar NMBU opprettes med to campuser Våren Samlokalisering på Campus Ås

3 Samfunnoppdraget (1-3) Det nye universitetet skal:
Være en konstruktiv, fremtidsrettet og kritisk utdannings- og forskningsinstitusjon som samarbeider med universiteter og andre forskningsinstitusjoner over hele verden for å utvikle ny kunnskap. Utdanne kandidater som er kompetente og reflekterte, som har internasjonalt perspektiv og som blir attraktive deltakere i det nasjonale og internasjonale samfunnet. Ha ansvaret for forskning på høyt internasjonalt nivå, og på utvalgte områder ha forskergrupper som er blant de ledende i verden.

4 Samfunnoppdraget (2-3) Det nye universitetet har helt spesielle forutsetninger fordi: Forskningsinstitusjonene på Campus Ås og det nye universitetet til sammen utgjør et internasjonalt konkurransedyktig forsknings- og utdanningsmiljø innenfor biovitenskap fordi disse forskningsmiljøene skaper ny faglig synergi og nye tverrfaglige tilnærmingsmåter. Studentene deltar i et kreativt lærings- og studiemiljø med lange tradisjoner. Det nye universitetet er et internasjonalt universitet med studenter og ansatte fra nærmere 100 forskjellige nasjoner og med lang tradisjon for internasjonalt samarbeid.

5 Samfunnoppdraget (3-3) Det nye universitetet skal ha et spesielt ansvar for: Forskning som kan møte de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordring, fornybare energikilder, matproduksjon «fra jord og fjord til bord» og areal- og ressursforvaltning. Utdanning av kandidater i miljø-og biovitenskapene, veterinærmedisin og nye tverrfaglige utdanningstilbud som gir samfunnet nye muligheter til å skape en bærekraftig utvikling til beste for nåværende og kommende generasjoner. Innovasjon og verdiskaping, kunnskapsformidling og deltakelse i den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling på områdene hvor det nye universitetet er ledende.

6 Samfunnets forventninger
Stortingsvedtaket (2008) "Lokalisering til Ås og samorganisering med UMB vil innebere ei styrking av eit relativt lite universitet og ein sjanse til å byggje ein heilt ny forskings- og utdanningsinstitusjon med vekt på bioproduksjon og matvitskap, inkludert akvakultur. ” Forskningsmeldingen (mars 2013) ”Det nye Campus Ås har potensial til å bli et kunnskapsbasert kraftsentrum innenfor forskning, utdanning og innovasjon med utgangspunkt i produksjonsrettede biofag som havbruk, avl, fôring og ernæring, dyrevelferd, dyrehelse og sykdom, mat og helse. Campus Ås vil også være det nasjonale utdannings- og forskningssenteret for beredskap, diagnostikk og overvåking knyttet til dyre- og fiskehelse, samt matbårne sykdommer.” versjon

7 Strategiske valg Kunnskap som felles mål Kunnskap skal deles
Bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag Sterkt kunnskapssenter i bioøkonomien Faglig mangfold, særpreg og egenart Livet på universitetet Ambisjoner for to campuser versjon

8 Prosessen fram mot NMBU
Ledes av Fellesstyret for NVH og UMB (FS) FS er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet Fellesstyret har fullmakt til å vedta i alle saker som berører NMBU Binder institusjonsstyrene ved UMB og NVH Fellesstyrets sekretariat Forbereder sakene i samarbeid med institusjonene

9 Fellesstyret Siri Hatlen - Styreleder fra mai 2012
Bente Hagem – konserndirektør i Statnett Karen Johanne Baalsrud – regionsdirektør i Mattilsynet Camilla Røsjø – adm.dir. i Nofima Marin AS Agneta Bladh – tidligere rektor for Högskolan i Kalmar, Sverige Tor Einar Horsberg – professor ved NVH Lars Ivar Løken, driftsleder på NVH Vincent Eijsink – professor ved UMB Jon Grønli Olafsen – avdelingsingeniør ved UMB David Persson – student ved NVH Frida Holand – student ved UMB

10 Fellesstyret

11 Saksgang for fellesstyret
Sekretariatet forbereder sakene Prinsippene i sakene drøftes av koordineringsgruppen (KG) KG består av fellesstyrets leder, sekretariatsleder, rektorene og de to direktørene Sekretariatet ferdigstiller sakene for behandling i fellesstyret

12 Nøkkeltall for NMBU 1700 ansatte 5000 studenter
Omsetning 1,5 milliarder Rehablitering og nye bygninger for 6 milliarder Urbygningen, Senter for husdyrforsøk og veterinærfasiliteter

13 – Jeg lover å følge opp! Kunnskapsminister Kristin Halvorsen under overrekkelsen av forprosjektet fra Statsbygg

14 Samlokaliseringsprosjektet
Omfatter Veterinærinstituttet og lokaler for veterinærhøgskolen, nytt Senter for husdyrforsøk og renovering av Urbygningen Forprosjektet er nå i kvalitetssikringsfase 2 (KS 2) Alle bygg ferdige i løpet av versjon

15 Nybygg på campus Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet, fellesbygget øverst til høyre. versjon

16 Veterinærbygget versjon

17 ”Operativt universitet 1.1. 2014”
Organisasjonsprosjektet Implementeringsprosjektet

18 Organisasjonsprosjektet
Nytt rektorat og ledelse Rektorat velges første halvår 2013 Faglig organisering vedtatt av fellesstyret Administrativ organiseringen vedtas våren 2013

19 Implementeringsprosjektet
Alle nødvendige funksjoner på plass 1. januar 2014 Systemer - prosedyrer - rutiner Drift av to campuser Visuell profil og identitet Profilering Nytt internett

20

21 Fakultet for samfunnsvitenskap
16 studieprogram 1800 studenter totalt 550 nye studenter hvert år

22 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
25 studieprogram 1400 studenter totalt 450 nye studenter hvert år

23 Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
19 studieprogram 1650 studenter totalt 500 nye studenter hvert år

24 To campuser 2014 til 2018

25 Campus Ås

26 Campus Adamstua

27 2013 – et hektisk år NMBUs ledelse Rektorvalg vår 2013
Rekruttering av dekaner høst 2013 Ansettelse av administrative ledere Etablering av ny organisasjon Samkjøring av rutiner Sekretariatet etablerer og implementerer systemer og rutiner Visuell profil og identitet Ferdig til opprettelsen 1. januar 2014 Kommunikasjons- og kulturplan Vedtatt av fellesstyret

28 Valg av rektorat Modell 1
Til rektoratet kan rektor være rekruttert eksternt, med en prorektor fra UMB- og en fra NVH-siden. Modell 2 Rektoratet kan bestå av et par, internt rekruttert, der rektor kommer fra den ene og prorektor fra den andre av dagens to institusjoner.

29 Valg av rektorat Tidslinje: 21. mars – valget bekjentgjort
19. april – frist for å foreslå kandidater 2. mai – godkjente kandidater offentliggjøres 13. mai – valgkampmøte på NVH 15. mai – valgkampmøte på UMB 15. mai – 28. mai – valgperiode 28. mai – valgresultat kunngjøres


Laste ned ppt "“Kunnskap for livet” Visjonen for NMBU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google