Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marija-Christin Jurin

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marija-Christin Jurin"— Utskrift av presentasjonen:

1 Marija-Christin Jurin
CV- og søknadskurs Marija-Christin Jurin Presentasjon av kursholder Fagbakgrunn Arbeidserfaring

2 CV- og søknadskurs Mål for kurset
Gjøre deg i stand til å skrive en søknad og CV som presenterer deg, din motivasjon og din kompetanse på en måte som matcher den jobben du søker. Foretell kursdeltakerne hva som er formålet med dette kurset Dette kurset bygger på Jobbsøkerkurset. Kurset varer i tre timer med en pause, hvor dere får kaffe/te på Karrieresenteret. - På JSK lærte og fikk dere en del viktige verktøy for å komme i gang med jobbsøkerprosessen. I dette kurset skal vi jobbe mer praktisk med søknad og CV delen. Etter dette kurset skal dere bli i stand til å skrive en søknad og en CV som Presenterer deg din motivasjon din kompetanse På en måte som matcher den jobben du søker For at du skal få best utbytte av dette kurset skal du jobbe med annonsen, CV og søknad du har med deg.

3 Program 1. Hvordan skrive CV 2. e-portaler og CV 3. Motivasjon
4. Søknad knyttet opp mot annonse 5. Åpen søknad Dette er programmet for dagens kurs som varer i tre timer. Vi vil ha en pause, hvor dere får kaffe og te på Karrieresenteret

4 Presentasjon Presenter deg for sidemannen (2 min)
Hvem er du (hvor fra, fag, interesser)? Hvilke jobber har du søkt/vil du søke? Presentasjon – oppgave Kursdeltakerne presenterer seg for hverandre - Dere skal som sagt jobbe i toergrupper, derfor begynner vi å presentere oss for hverandre NB! Om det er noen som kjenner hverandre godt er det fint om der bytter plasser. Presenter dere overfor sidemann/-kvinne

5 Mål med CV og søknad CV- og søknad Få deg på intervju
Spørsmål til kursdeltakerne: Hva er så målet med CV og søknaden? FÅ DEG PÅ INTERVJU

6 CV skal fortelle Hva du har gjort Hvor du har gjort det
Når du har gjort det Ferdighetsbeskrivelse CV er ikke vanskelig Mye teknisk  det viktigste er at den skal vise hva du har gjort hvor du ha gjort det når du gjorde det beskrive dine ferdigheter

7 CV Morten Goller, partner i Wikborg og Rein
”Jeg ser alltid på CV-en først. Hvis utdannelsen og erfaringen ikke er relevant for oss, er det liten grunn til å bruke mye tid på å lese søknaden.” Morten Goller, partner i Wikborg og Rein Dette sitatet forteller hva en arbeidsgiver sier om CV-en. Dette er likevel ikke enstemmig for alle arbeidsgivere. Det er derfor viktig å jobbe å både jobbe med CV og søknaden. CV og søkerbrevet er til sammen din søknad for stillingen

8 CV skal være 1-2 sider En omvendt kronologisk, stikkordspreget og til dels objektiv, beskrivelse av ditt livsløp Skal inneholde (minimum): personalia (navn, adresse, tlf,e-post, fødselsdato) utdanning relevant erfaring annen erfaring språk- og IT-ferdigheter referansepersoner Dette er kjent fra JSK

9 CV forts... Til vurdering: Barn Sivilstand Etnisitet/nasjonalitet
Nøkkelkompetanse Til vurdering – noe du selv må velge, men mange e-portaler (som vi skal gå mer inn på senere) har ofte disse kategoriene Barn – har du barn er det greit å skrive på CV, fordi det er noe du har og vil ikke forandre seg om du får jobben. De flest arbeidsgivere har forståelse for at folk har barn. Sivilstatus – også mer og mer vanlig å skrive. Ugift Gift Samboer Etnisitet/nasjonalitet – kanskje navnet ditt forteller at du er utenlandsk eller etterkommer. Er du født i Norge kan du skrive etter dato eks , Oslo Du kan også skrive eks Norsk-kroatisk Nøkkelkompetanse – som nyutdannet kan dette være en kategori som er vanskelig å få god nok. Det er ikke meningen at du ramser opp dine kvalifikasjoner (eks: strukturert, flink og lignende.), men at du har noen gode setninger som presenterer deg som fagperson. (eks som Pedagog med godt kjennskap til opplæring i organisasjoner, motivasjon av mennesker………..

10 Eksempel på CV som dere kjenner igjen fra JSK
Cand.polit Grad som går ut dette semesteret

11 Som dere ser her er ikke kandidaten ferdig med graden, skriver under MA-utdannelsen Masterstudier i statsvitenskap og når oppgaven skal leveres inn. KS anbefaler at dere buker kategoriene relevant erfaring, og annen erfaring framfor arbeidserfaring. Det kan være at dere har gjort noe frivillig, eller hatt noen studentverv som har gitt dere erfaring og viktige ferdigheter som kan være nyttig å vise til/ha med seg i stillingen du søker.

12 Oppgave Bytt CV med den som sitter ved siden av deg.
Er minimumskravene oppfylt? Kommer det tydelig frem: Utdanning/erfaring etc. Hvor Når Beskrivelse av oppgaver hva du har gjort Beskrivelse av ferdigheter/skills hva du har lært Nå skal vi jobbe med å forbedre CV-en dere har med dere Oppgave Bytt CV med sidemann/-kvinne og gi i hverandre tilbakemelding. Er minimumskravene oppfylt. Kommer det tydelig frem Hva du har gjort Hvor Når Beskrivelse av ferdigheter (som vil være relevant å vise til for nettopp den jobben du søker)

13 Maler vs. innhold Det finnes tusen maler, men det er innholdet som teller! Finn din stil, eller følg arbeidsgivers mal NB! Det finnes tusen maler, men det er innholdet som teller Finn din egen stil

14 Tips til hvor du kan finne maler:
Europass: Europass består av fem dokumenter: to dokumenter (Europass curriculum vitae (CV) og Europass språkpass) kan du fylle ut selv; og tre andre dokumenter (Europass fagbeskrivelse, Europass vitnemålstillegg og Europass Mobilitet), som fylles ut og utstedes av godkjente institusjoner. Wordmaler Sjekk resume på googel

15 Maler Her ser dere hvor dere finner Wordmaler EU-CV
Fordi det finnes så mange ulike maler har EU kommet med et eksempel

16 e-portaler De fleste store virksomhetene, departementene og direktoratene har egne e-portaler. Hvor du fyller inn din CV i bestemte kategorier. Kategoriene kan være annerledes enn det vi nettopp har nevnt. Her er et eksempel på bemanningbyrået Manpowers e-portal

17 Eks fra Statoils portal

18 Her ser dere punktet om spesialisering
Viktig at dere fyller denne delen. Eks her kan du skrive tittel på masteroppgaven din og lignende. Portalen krever også nedlasting av dine dokumenter eks vitnemål/karakterutskrift Det kan være lurt å scane sine vedlegg Reprosentralen gjør dette eller Copycat på Forkningsparken. De fleste kopisenter har denne tjenesten.

19 Eks på departementenes e-postal
Dere kan også ta en utskrift av CV, slik at dere ser hvordan den blir hos arbeidsgivere

20 CV – tips og typiske fallgruver
CV-en bør være kortfattet – maks. to sider Ryddig layout er viktig – lesevennlighet og orden virker positivt inn på vurderingen av deg Unngå stempelet som ”fersk” – (vår/høst, vekttall og kurskoder, forkortelser) Ikke kopier maler ukritisk – finn din stil CV skal være Kortfattet – maks to sider. Vi på KS har vært i kontakt med en del arbeidsgivere som har gitt oss tilbakemelding om at det er greit med en CV på to sider. Om det står kortfattet CV kan det være lurt å ta telefonen og ringe og høre om CV kun skal være på en side. I den forbindelse kan du også forhøre deg mer om arbeidsoppgavene og andre ting vedrørende stillingen. Husk også at du må kunne presentere din kompetanse på telefon.

21 Oppgave: hvordan finne din jobb?
1. Hva motiverer deg? Tema (verdier, interesser) Oppgaver (ferdigheter) Arbeidssituasjon/Rolle (personlighet) Svar på punktene Ta stilling til hvor viktig de enkelte er for deg Hvordan finne din jobb? NB! DEL UT OPPGAVE Motivasjon – det er svært viktig at du synliggjør din motivasjon overfor arbeidsgiver, en hver arbeidsgiver ønsker å få en motivert medarbeider. Er du motivert for jobben er det en av de beste grunnlagene for å lære og utvikle seg i stillingen/virksomheten Hva blir du motivert av? Tema Oppgaver Arbeidssituasjon OPPGAVE Del 1: Bruk 3 min på å skrive ned de tre viktigste faktorene som kan motivere deg ift. tema, oppgaver eller arbeidssituasjon. Hvis du ikke har preferanser mht. en av disse bolkene kan du la den/de stå åpen. Del 2: Bruk 5 min. på å presenter dem for sidemannen/-kvinnen

22 Hensikten med å skrive søknad
Skal si noe om: Hvorfor du søker jobben Hvorfor du vil jobbe for virksomheten Hva du kan bidra med i stillingen/virksomheten Tydelig vise match mellom bidrag og behov Hva er hensikten med søknaden? Den skal si noe om Hvorfor du søker jobben – din motivasjon og din kompetanse må komme godt frem. Hvorfor du vil jobbe i virksomheten – motivasjon Hva du kan bidra med i stillingen/virksomheten Søknaden din skal visetydelig match mellom bidrag og behov – hvordan gjøre dette  nest foil

23 Vis relevans! – ”kommunikasjonstrekant”
Bevisstgjøring Ferdigheter/ egenskaper Konkretisering Hvordan vise relevans med det du kan. Fra JSK husker dere kommunikasjonstrekanten Etter JSK har dere blitt mer bevisste på hva dere kan. T-kompetansen I CV-en har vi konkretisert hva dere kan. Beskrevet hovedarbeidsoppgaver og ferdighetene Nå skal vi jobbe med relevans – hvordan denne kompetansen kan brukes eller være fordelaktig å ha for å få løst arbeidsoppgavene på kvalitativ måte. Arbeidsgiver er opptatt av hva du kan gjøre for dem/meg. Det er her vi skal jobbe nå Eksempler Arbeidsoppgaver/arbeidssituasjoner Relevans

24 Kaffe/te? Serveres i Karrieresenterets lokaler Møtes om 15 minutter.
Lokalene låses. Pausen bør være kl til 13.15 Starter opp med søknadsdelen etter pausen. (litt lenger økt, med flere oppgaver)

25 Hvordan bruke annonsen?
Virksomhetens funksjon og målsetting Tittel Rammene rundt stillingen Arbeidsoppgaver, arbeidsform, ansvar og rolle Krav til utdanning og erfaring Praktisk informasjon Repetisjon!! Annonse - Nabokontakt Kan du søke jobben? Flytt fokus fra kvalifikasjonskrav til beskrivelse av arbeidsoppgavene Forskjell på må-krav og bør-krav Tommelfingerregel: Du kan søke dersom du oppfyller 2/3 av kravene Det er arbeidsgivers ansvar å vurdere om du er en relevant kandidat til stillingen – ikke ditt!

26 Analyseverktøy - Innhenting av informasjon og egenkartlegging
Karrieresenteret har utviklet et verktøy som kan hjelpe til i analyseprosessen. Som dere ser er det et skjema med flere koloner. Vi har satt fokus på arb.oppgaver, arb.form, rolle og virksomheten. Jo mer informasjon du har jo bedre kan du lage en god søknad, som matcher din kompetanse og hva arbeidsgiver er ute etter. Innhenting av informasjon. Sett fokuset på arbeidsoppgaver, stillingen består av flere arbeidsoppgaver. Er det klart hva arbeidsoppgavene går ut på. Arbeidsform, kan gi deg en del informasjon om hvordan det jobbes, eks team, utadrettet, prosjekter etc. Rolle – hva slags rolle skal du ha, eks være fagperson eller administrator Virksomhet – funksjon/målsetting (eks Informasjon Viktig å få så mye innformasjon inn som mulig fra annonsen. Hva gjør du om det ikke kommer nok informasjon ut av annonsen? RING!!! Analysere og kartlegge din egen kompetanse i forhold til stillingen – du må synliggjøre hvordan din kompetanse (ferdigheter og erfaring) kommer til nytte i jobben Arb.oppgaver – Hvordan vil du bruke utdanningen og erfaringer Arbeidsform – Hvordan appellerer denne arbeidsformen til deg? Rolle – har du hatt liknede roller før – hvordan taklet du det? Virksomhet – Hvorfor vil du jobbe i denne virksomheten? Er det noen verdier virksomheten appellerer til deg

27 Oppgave Ta frem annonsen du har med deg
Analyser annonsen – bruk kartleggingsskjema Oppgave. Nå ska alle ta frem annonsen og analysere annonsen og gjøre en egenkartlegging. Jeg kommer rundt!

28 Henvis til avisartikler.
Du har kanskje ofte tenkt at du vil lese avisartikkelen fordi den har en tiltrekkende og spennende overskrift. Etter du har lest ingressen, den tykke fete skriften har du falt av. Ingressen har tydeligvis ikke fenget deg. Det er viktig at din søknad har en god ingress som fenger leseren (arbeidsgiveren).

29

30 Vis relevans! – ”kommunikasjonstrekant”
Bevisstgjøring Gode kommunikasjonsferdigheter Konkretisering Zoon politicon Hvordan vise relevans med det du kan. Fra JSK husker dere kommunikasjonstrekanten Etter JSK har dere blitt mer bevisste på hva dere kan. T-kompetansen I CV-en har vi konkretisert hva dere kan. Beskrevet hovedarbeidsoppgaver og ferdighetene Nå skal vi jobbe med relevans – hvordan denne kompetansen kan brukes eller være fordelaktig å ha for å få løst arbeidsoppgavene på kvalitativ måte. Arbeidsgiver er opptatt av hva du kan gjøre for dem/meg. Det er her vi skal jobbe nå Mediehåndtering Relevans

31 Oppgave: lag ingress Ta opp annonsen du har med deg
Bruk skjema som verktøy og formuler en ingress som sier noe om: Hvorfor du vil jobbe i virksomheten Hvorfor du vil ha nettopp den stillingen Si kort hva du kan bidra med Grip fatt i leseren med en gang! Du har sannsynligvis bare sekunder sekunder på deg til å vekke interesse… Unngå: ”Jeg er en nyutdannet gutt på 27 år fra Toten”… Innledningsavsnitt: Gi en kort presentasjon av hvorfor du er kvalifisert for jobben og fortell om motivasjonen for å søke. En kort presentasjon av dine viktigste kvalifikasjoner + motivasjon for å søke Diskuter med sidekvinnen/-mannen – vekker du interesse?

32 Argumentasjon Vis relevans. Tenk kommunikasjonstrekant.

33 Eksempel: argumentasjon
”At en del innbyggere mister boligene sine som følge av sporutbyggingen, vil nødvendigvis innebære kommunikasjonsmessige utfordringer. (..) Som nabokontakt vil jeg jobbe strukturert for å være tidlig ute med klar informasjon om prosjektet. Gjennom god tilstedeværelse i møte med de enkelte berørte vil jeg bidra til å gjøre det lettere for dem å håndtere situasjonen, og samtidig redusere unødvendig ”støy” rundt prosjektet i medier.” NB! Fortell at vi tok telefonen og fikk en del ekstra informasjon rundt stillingens arbeidsoppgaver og den rollen vedkommende vil ha i stllingen

34 Eksempel: argumentasjon forts. ….
”Arbeidet med masteroppgaven utviklet ferdighetene mine til å jobbe strukturert for å ferdigstille et omfattende arbeid på fastsatt tid, og jeg vil bruke erfaringer fra dette for å bidra til oppnåelse av milepæler og overordnede mål for Oslo S – Ski-utbygningen. Tidligere arbeidsgivere og forelesere har gitt uttrykk for at jeg har et bredt spekter av muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter, og at jeg gjør gode vurderinger..”

35 Avrunding - eksempel ” Hvordan Norge skal løse utfordringer knyttet til miljø og transport er spørsmål som opptar meg. Jeg ønsker å bruke mitt engasjement, kunnskaper og erfaringer på dette området til å løse oppgavene i stillingen som Nabokontakt på en god måte for Jernbaneverket og berørte parter av utbyggingsprosjektet.”

36 Oppgave Gjennomgang av hverandres søknad
Sjekkliste (gjelder for hele søknaden) Vise relevans: fra ”bare meg” til ”mitt bidrag til dere”. Argumentasjon: Beskriv hvordan du vil bruke kompetansen din: Hvilke kunnskaper, ferdigheter eller erfaringer kan du bruke i jobben du søker? Bruk eksempler! Løft blikket i avslutningen Ikke la den ”dø ut” med en floskel ”Håper på positivt svar”, ”stiller gjerne til intervju”… Forsøk å sette søknaden din inn i en sammenheng

37 Åpen søknad 1. Hva motiverer deg? Tema (verdier, interesser)
Oppgaver (ferdigheter) Arbeidssituasjon/Rolle (personlighet) 2. Hvordan matche dine ønsker med aktuelle jobber? Via søkemotorer: Google/ proff.no, etc. Via bransjer/ virksomhetstyper: nho.no, global.no, statsjobb.no etc. Via fritekstsøk:eks. controller, sommerjobb, konsulent etc. Sjekk ut virksomheter du er interessert i på nett Mål: ende opp med liste over noen aktuelle virksomheter Hvordan finne den jobbe din jobb? Motivasjon – det er svært viktig at du synliggjør din motivasjon overfor arbeidsgiver, en hver arbeidsgiver ønsker å få en motivert medarbeider. Er du motivert for jobben er det en av de beste grunnlagene for å lære og utvikle seg i stillingen/virksomheten Hva blir du motivert av? Tema Oppgaver Arbeidssituasjon OPPGAVE Del 1: Bruk 3 min på å skrive ned de tre viktigste faktorene som kan motivere deg ift. tema, oppgaver eller arbeidssituasjon. Hvis du ikke har preferanser mht. en av disse bolkene kan du la den/de stå åpen. Del 2: Bruk 5 min. på å presenter dem for sidemannen/-kvinnen

38 Åpen søknad forts.. Finn tilgjengelig informasjon
Internett, årsrapporter Ta kontakt direkte med arbeidsgiver RING! Skreddersy søknaden Motivasjon: Hvorfor du nettopp vil jobbe i denne virksomheten Tilby din kompetanse Oppgaver du kan og vil jobbe med Rolle du trives med Tema/fagspesialisering du kan noe om Vis hvordan virksomheten kan dra nytte av din kompetanse Oppfølgingssamtale: dager etter sendt søknad Telefon: Få informasjon om arbeidsoppgaver, søkerprosess. Nok til å kunne fullføre søknadsprosessen. Vær forberedt på å presentere din kompetanse og motivasjon (et kort intervju per telefon). s

39 Språk – gode tips Bruk ditt eget språk Unngå internt stammespråk
Unngå ”fersking”-formuleringer og irrelevante forhold Skriv konkrete setninger – bruk eksempler Gjennomgå hver setning – gir den relevant informasjon? Skriv om det du kan – ikke det du ikke kan


Laste ned ppt "Marija-Christin Jurin"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google