Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marija-Christin Jurin CV- og søknadskurs 28.06.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marija-Christin Jurin CV- og søknadskurs 28.06.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Marija-Christin Jurin CV- og søknadskurs 28.06.07

2 CV- og søknadskurs CV- og søknadskurs Mål for kurset Gjøre deg i stand til å skrive en søknad og CV som presenterer deg, din motivasjon og din kompetanse på en måte som matcher den jobben du søker.

3 Program 1. Hvordan skrive CV 2. e-portaler og CV 3. Motivasjon 4. Søknad knyttet opp mot annonse 5. Åpen søknad

4 Presentasjon •Presenter deg for sidemannen (2 min) –Hvem er du (hvor fra, fag, interesser)? –Hvilke jobber har du søkt/vil du søke?

5 CV- og søknad Mål med CV og søknad Få deg på intervju

6 CV skal fortelle  Hva du har gjort  Hvor du har gjort det  Når du har gjort det  Ferdighetsbeskrivelse

7 CV ”Jeg ser alltid på CV-en først. Hvis utdannelsen og erfaringen ikke er relevant for oss, er det liten grunn til å bruke mye tid på å lese søknaden.” Morten Goller, partner i Wikborg og Rein

8 CV skal være  1-2 sider  En omvendt kronologisk, stikkordspreget og til dels objektiv, beskrivelse av ditt livsløp  Skal inneholde (minimum): –personalia (navn, adresse, tlf,e-post, fødselsdato) –utdanning –relevant erfaring –annen erfaring –språk- og IT-ferdigheter –referansepersoner

9 CV forts...  Til vurdering: –Barn –Sivilstand –Etnisitet/nasjonalitet –Nøkkelkompetanse

10

11

12 Oppgave •Bytt CV med den som sitter ved siden av deg. •Er minimumskravene oppfylt? Kommer det tydelig frem: –Utdanning/erfaring etc. –Hvor –Når –Beskrivelse av oppgaver •hva du har gjort –Beskrivelse av ferdigheter/skills •hva du har lært

13 Maler vs. innhold •Det finnes tusen maler, men det er innholdet som teller! •Finn din stil, eller følg arbeidsgivers mal

14 Tips til hvor du kan finne maler: –Europass: •Europass består av fem dokumenter:Europass •to dokumenter (Europass curriculum vitae (CV) og Europass språkpass) kan du fylle ut selv; ogEuropass curriculum vitae (CV) Europass språkpass •tre andre dokumenter (Europass fagbeskrivelse, Europass vitnemålstillegg og Europass Mobilitet), som fylles ut og utstedes av godkjente institusjoner.Europass fagbeskrivelse Europass vitnemålstilleggEuropass Mobilitet –Wordmaler

15 Maler

16 e-portaler

17

18

19

20 CV – tips og typiske fallgruver •CV-en bør være kortfattet – maks. to sider •Ryddig layout er viktig – lesevennlighet og orden virker positivt inn på vurderingen av deg •Unngå stempelet som ”fersk” – (vår/høst, vekttall og kurskoder, forkortelser) •Ikke kopier maler ukritisk – finn din stil

21 Oppgave: hvordan finne din jobb? 1. Hva motiverer deg? •Tema (verdier, interesser) •Oppgaver (ferdigheter) •Arbeidssituasjon/Rolle (personlighet) Svar på punktene Ta stilling til hvor viktig de enkelte er for deg

22 Hensikten med å skrive søknad Skal si noe om:  Hvorfor du søker jobben  Hvorfor du vil jobbe for virksomheten  Hva du kan bidra med i stillingen/virksomheten Tydelig vise match mellom bidrag og behov

23 Vis relevans! – ”kommunikasjonstrekant” Ferdigheter/ egenskaper Eksempler Relevans Arbeidsoppgaver/ arbeidssituasjoner Konkretisering Bevisstgjøring

24 Kaffe/te? •Serveres i Karrieresenterets lokaler •Møtes om 15 minutter. •Lokalene låses.

25 Virksomhetens funksjon og målsetting Tittel Rammene rundt stillingen Arbeidsoppgaver, arbeidsform, ansvar og rolle Krav til utdanning og erfaring Praktisk informasjon Hvordan bruke annonsen?

26

27 Oppgave •Ta frem annonsen du har med deg Analyser annonsen – bruk kartleggingsskjema

28

29

30 Vis relevans! – ”kommunikasjonstrekant” Gode kommunikasjonsferdigheter Zoon politicon Relevans Mediehåndtering Konkretisering Bevisstgjøring

31 Oppgave: lag ingress •Ta opp annonsen du har med deg Bruk skjema som verktøy og formuler en ingress som sier noe om: –Hvorfor du vil jobbe i virksomheten –Hvorfor du vil ha nettopp den stillingen –Si kort hva du kan bidra med

32

33 Eksempel: argumentasjon ”At en del innbyggere mister boligene sine som følge av sporutbyggingen, vil nødvendigvis innebære kommunikasjonsmessige utfordringer. (..) Som nabokontakt vil jeg jobbe strukturert for å være tidlig ute med klar informasjon om prosjektet. Gjennom god tilstedeværelse i møte med de enkelte berørte vil jeg bidra til å gjøre det lettere for dem å håndtere situasjonen, og samtidig redusere unødvendig ”støy” rundt prosjektet i medier.”

34 Eksempel: argumentasjon forts. …. ” Arbeidet med masteroppgaven utviklet ferdighetene mine til å jobbe strukturert for å ferdigstille et omfattende arbeid på fastsatt tid, og jeg vil bruke erfaringer fra dette for å bidra til oppnåelse av milepæler og overordnede mål for Oslo S – Ski- utbygningen. Tidligere arbeidsgivere og forelesere har gitt uttrykk for at jeg har et bredt spekter av muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter, og at jeg gjør gode vurderinger..”

35 Avrunding - eksempel ” Hvordan Norge skal løse utfordringer knyttet til miljø og transport er spørsmål som opptar meg. Jeg ønsker å bruke mitt engasjement, kunnskaper og erfaringer på dette området til å løse oppgavene i stillingen som Nabokontakt på en god måte for Jernbaneverket og berørte parter av utbyggingsprosjektet.”

36 Oppgave Gjennomgang av hverandres søknad Sjekkliste (gjelder for hele søknaden) –Vise relevans: •fra ”bare meg” til ”mitt bidrag til dere”. –Argumentasjon: •Beskriv hvordan du vil bruke kompetansen din: Hvilke kunnskaper, ferdigheter eller erfaringer kan du bruke i jobben du søker? Bruk eksempler! –Løft blikket i avslutningen •Ikke la den ”dø ut” med en floskel •”Håper på positivt svar”, ”stiller gjerne til intervju”… •Forsøk å sette søknaden din inn i en sammenheng

37 Åpen søknad 1. Hva motiverer deg? •Tema (verdier, interesser) •Oppgaver (ferdigheter) •Arbeidssituasjon/Rolle (personlighet) 2. Hvordan matche dine ønsker med aktuelle jobber? •Via søkemotorer: Google/ proff.no, etc. •Via bransjer/ virksomhetstyper: nho.no, global.no, statsjobb.no etc. •Via fritekstsøk:eks. controller, sommerjobb, konsulent etc. •Sjekk ut virksomheter du er interessert i på nett Mål: ende opp med liste over noen aktuelle virksomheter

38 Åpen søknad forts.. •Finn tilgjengelig informasjon –Internett, årsrapporter •Ta kontakt direkte med arbeidsgiver –RING! •Skreddersy søknaden –Motivasjon: • Hvorfor du nettopp vil jobbe i denne virksomheten –Tilby din kompetanse •Oppgaver du kan og vil jobbe med •Rolle du trives med •Tema/fagspesialisering du kan noe om •Vis hvordan virksomheten kan dra nytte av din kompetanse •Oppfølgingssamtale: 10-14 dager etter sendt søknad

39 Språk – gode tips •Bruk ditt eget språk •Unngå internt stammespråk •Unngå ”fersking”-formuleringer og irrelevante forhold •Skriv konkrete setninger – bruk eksempler •Gjennomgå hver setning – gir den relevant informasjon? •Skriv om det du kan – ikke det du ikke kan


Laste ned ppt "Marija-Christin Jurin CV- og søknadskurs 28.06.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google