Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INSTITUTT FOR KLINISK MEDISIN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INSTITUTT FOR KLINISK MEDISIN"— Utskrift av presentasjonen:

1 INSTITUTT FOR KLINISK MEDISIN
DOKTORDISPUTAS I HELSEVITENSKAP CAND. PHILOL. LIV WERGELAND SØRBYE vil offentlig forsvare avhandlingen ” Frail homebound elderly: basic nursing challenges of home care. A comparative study across 11 sites in Europe”. Tid: Torsdag 12. februar kl Sted: Store auditoriet MH-bygget Prøveforelesning holdes samme sted torsdag 12. februar kl Oppgitt emne: "Beskriv og sammenlign hjemmetjenesten i europeiske land (organisering, finansiering, tilbud). Hvilke utfordringer møter sykepleiere i de ulike modellene?" For nærmere opplysning se UNIVERSITETET I TROMSØ DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KLINISK MEDISIN

2

3 Disputasleder: Willy-Tore Mørch

4 Disputasleder og kommisjon
Elisabeth Jonsén, Tor Inge Romøren og Aud Obsfelder

5 Kommisjonen sett fra tilhørerbenken

6 Prøveforelesning for Ph.D. graden
i helsevitenskap

7

8 Sigrunn (svigerdatter bak), Ingrid (datter) og Åshild (søster)

9 Einar (svoger) og Reidun (søster)

10 Lunsjpause etter prøveforelesningen

11 Torsdag 12. februar, kl Disputasen vil finne sted i Store auditorium, MH - bygget Bedømmelseskomiteen består av: Universitetslektor Elisabeth Jonsén, Institutionen for omvårdnad, Umeå universitet Sverige. 1. opponent Professor Tor Inge Romøren, Høgskolen i Gjøvik. 2. opponent Førsteamanuensis Aud Obstfelder, Avdeling sykepleie og helsefag, Det medisinske fakultet Universitetet i Tromsø

12 Opponent universitetslektor Elisabeth Jonsén

13 2. opponent professor Tor Inge Romøren

14 Philosophiae Doctor in Health Sciences

15 Liv, Tor Inge og Hans Ketil

16

17

18 Aud Mari, Astrid, Aud (”3.op.”) og Elisabeth (1. op.)

19 Ingunn, Aud Mari og Tor Inge

20 Hilsen fra den norske RAI-gründeren Dr. med. Jan Bjørnson

21 Gratulerer som Pleie doktor

22 Professorene Hamran og Mørch

23 Doktoren kan slappe av

24 Gode kollegaer: Inga og Birgit

25 Praten gikk Livelig på avdelingen sin mottakelse

26 Doktorgradsstudent Else og Dr. Liv

27 Professor Mørch, Liv´s datter Ingrid og mann Øystein

28

29 Ingrid Wergeland og Øystein Sørbye

30 Torgeir (sønn) og Sigrunn (svigerdatter) gratulerer

31 Post disputationem Fra virkelighet til drøm
Kjære Willy-Tore Mørch I anledning min disputas, har jeg den glede å invitere deg til Doktorgradsmiddag 12. februar kl Sted: Emmas drømmekjøkken, Kammerset Kirkegt. 8. Tromsø s.u. innen 5. februar. Vennlig hilsen Liv Wergeland Sørbye

32 Liv ønsker velkomme tilbords

33 Det var god stemning under middagen

34 Ingrid og Harald

35 Hildegunn og Tore Vorren
Livs kollega fra tiden på Haukeland ( )

36 Einar og den evige unge Inga

37 Storesøster Reidun

38 Mørch hilser fra medisinsk fakultet

39 Leder: Normann hilser fra avdeling for helsevitenskap

40 Rektor Askeland hilser fra Diakonhjemmet høgskole

41 Dekan Mooser hilser fra Diasyk

42 Hovedveileder professor
Astrid Norberg

43 Biveielder professor Torunn Hamran

44 3. opponent førsteamanuensis Aud Opstfelder

45 Blomstene måtte bli igjen i Tromsø, men..

46 det var også blomster da jeg kom hjem


Laste ned ppt "INSTITUTT FOR KLINISK MEDISIN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google