Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt Plantenettverk NETTVERKNETTVERK •UMB •Bioforsk •Skog og landskap •UiO •UiT •NTNU •UiB •UiS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt Plantenettverk NETTVERKNETTVERK •UMB •Bioforsk •Skog og landskap •UiO •UiT •NTNU •UiB •UiS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt Plantenettverk NETTVERKNETTVERK •UMB •Bioforsk •Skog og landskap •UiO •UiT •NTNU •UiB •UiS

2 Plantenettverkets fortrinn Sterke grunnforskningsmiljøer innen plantebiologi • Forskning på Arabidopsis (vårskrinnblom) • Planteforedling og genomforskning • Klassisk systembotanikk • Ressursoversikt og miljøprogrammer, økosystemer • Forskning på organeller

3 Noen eksempler

4 ”Fra syke barnåler til brystkreft” –Forskerne Anders Lønneborg og Praveen Sharma ved det daværende Norsk institutt for Skogforskning, fant at sykdommer i røttene på trær kunne påvises i treets blader og at det måtte skyldes spesielle reaksjoner. De tenkte at disse reaksjonene også måtte gjelde for mennesker. –Farmasiselskapet DiaGenic etableres i 1998 av A. Lønneborg •Selskapet arbeider med utvikling av diagnoseprodukter for sykdommer og er i dag i verdensfronten i tidlig diagnostisering av brystkreft. www.diagenic.comwww.diagenic.com •Økonomisk rapport, 2008: 50 prosent av brystkreftsyke kvinner i India dør. DiaGenic inngår avtale med Indias største laboratorieselskap.

5 Lager vaksine fra grønne planter The EMBO Journal 26, 2 (2007) – molekylærbiologsk forskning på organeller i planter – Selskapet Plastid AS etableres som UiS første biotekselskap i 2007 av professor Simon G. Møller Innsiden av et blad med grønne kloroplaster • Selskapets metode går ut på å produsere store mengder proteiner i plastider eller miniceller i plantene. • Proteinene vil bli benyttet av forsknings-laboratorier, helsevesenet, fór- og fiske-industrien og den farmasøytiske industrien. •Plastid AS kan utvikle produkter i forhold til alle sykdommer som er forårsaket av defekte proteiner.

6 Martek Biosciences Corporation Martek Biosciences Corporation is a leading innovator in the development of nutritional products that promote health and wellness through every stage of life. Martek has become a leader in fermentation technology and is an innovator in the research and development of products derived from microalgae. Dedicated to advancing both science and health for better lives everywhere, Martek continues to expand its research pipeline and development capabilities. Martek has developed and patented two fermentable strains of microalgae which produce oils rich in docosahexaenoic acid, DHA. A similar patented process was developed for a fungus that produces an oil rich in arachidonic acid, ARA. Both DHA and ARA are important nutrients for optimal infant development, while DHA has health benefits that extend throughout life. With more than 525 employees worldwide, Martek is headquartered in Maryland with facilities in Colorado, Kentucky and South Carolina. PUFA from the algae Crypthecodinium cohnii – a dinoflagellate By first sight – no commercial value Process patented – Martek is NASDAQ listed

7 Felling av planteorganer •En naturlig side ved planters livssyklus med stor betydning for landbruk og hagebruk, er felling av organer •Forsking for å forstå reguleringen av fellingen er viktig for kvalitet og avkasting av både mat- og blomster- produksjon. •Forskning ved UiO i modellplanten Arabidopsis avdekker disse mekanismene •Kunnskapen kan bidra til å øke avlinger (som for eksempel raps) og til å lage blomster med lengere holdbarhet. IDA-mutant IDA- mutant Normal plante Normal plante Normal plante IDA genet fra modellplanten Vårskrinneblomst regulerer avfelling av blomster

8 Planter som er immune mot plantevirus Planter resistente mot potet virus x • Planter blir transformert med arvemateriale fra virus • Viralt arvemateriale blir så brukt av planten til å degradere nytt virus materiale ~ planten blir immun • Metoden har bl. a blitt brukt på Bioforsk for å produsere julestjerner som tåler poinsettia mosaic virus (PnMV) Nature 404, 804-808 (2000)

9 Hvorfor er vi her i dag?

10 Planter og biologi •Konseptet planter-biologi er for fragmentert og må samles i en mer helhetlig profil. •Et nytt program i plantebiologi er nødvendig for å vise helheten og mulighetene. •Programmets samfunnsnytte er knyttet til klima, miljø og mat. •Programmet vil øke rekrutteringen til plantebiologi som er et kritisk punkt i dag. Norge mangler et slikt program, mens det finnes i andre land.

11 Begrunnelsene er mange…..

12 Klima •Norge har som mål å være CO2-nøytralt innen 2030 (Klimameldingen). •Norge har dårlig tid! I dag får vi ikke tatt raskt nok ut i anvendte resultater det potensialet som ligger i grunnforskningen på planteområdet.

13 Bioindustri og bioøkonomi •Målet om CO2-nøtralitet har som konsekvens at norsk industri i langt større grad må være basert på biologiske råstoffer og bioenergi innen 2030. •Den grønne biobaserte verdiskapingen er viktig for framtidig næringsliv (jf. Lisboa-erklæringen). •Vi bør derfor koble de norske plantebiologiske forskningsambisjonene opp mot det man på europeisk nivå omtaler som KBBE eller Knowledge Based BioEconomy (bla tungt tema i EU/RP7), inkludert å synliggjøre hvor stor del av økonomien som allerede har utspring i fotosyntes og biologiske produksjoner

14 Matproduksjon •Unge mennesker er i dag opptatt av matproduksjon som en del av det globale perspektivet. •Matproduksjon i Norge er klimanøytralt. •Bioindustri og mat er to sider av samme sak. Norsk bistand skal nå rettes mer mot landbruk. FAO regner med 9 mrd. mennesker i 2050, og dette krever dobling av verdens matvareproduksjon.

15 Grunnleggende og anvendt forskning i samme program Grunnforskning Molekylærbiologi Genetikk Evolusjon Økologi Anvendt forskning Produksjon Foredling Næringsutvikling Problemområder Energi Klima Miljø Helse Forskningsrådets Programmer: MATPROGRAMMET NATUROGNÆRING RENERGI FUGE GNBIO NORKLIMA MILJØ 2015 Forskningsrådets Programmer: FRIBIO

16 Nytt forskningsprogram •Norge trenger et nytt forskningsprogram i NFR rettet mot de utfordringer samfunnet og grønn biologi står foran de neste 10-årene (nye midler). •Programmet skal: –vise sammenhengen grunnforskning – anvendt forskning innenfor klima og bioenergi, samt mat –beskrive og analysere funksjoner og prosesser i planter og plantesamfunn for å forstå hvordan planter er avgjørende for utvikling av bærekraftige løsninger

17 Rekruttering Lav rekruttering til plantebiologi i dag. Felles søknad om forskerskole

18 Infrastruktur Hvordan bruke plantenettverket til å optimalisere midlene? Nevne felles søknad om stort utstyr under NFR-programmet ”Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur? Under overskriften Storskala forskningsinfrastruktur (30-200 mill. kroner) Plantenettverket ønsker å fremme nasjonal søknad om forprosjekt på infrastruktur for klimaregulert planteforskning.

19 Hva ønsker vi av KD? At departementet ser: •det unike ved etableringen av nettverket •biologisk forskning som en sentral ”problemløser” i forhold til de store samfunnsmessige utfordringene •nødvendigheten av et spesielt fokus på plantebiologi – også i Forskningsrådet •seg i stand til å bidra med finansiering til nettverket •muligheter for et stort program for plantebiologisk forskning og at dette kommer raskt

20 Planter Planter er grunnlaget for alt liv og for menneskelig sivilisasjon – vi har ikke råd til å ignorere dette faktum i framtidig forskning!


Laste ned ppt "Nasjonalt Plantenettverk NETTVERKNETTVERK •UMB •Bioforsk •Skog og landskap •UiO •UiT •NTNU •UiB •UiS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google