Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NATO og Norge - refleksjoner om relevans - Oslo Militære Samfund 16 januar 2012 Kontreadmiral (P?) Jørgen Berggrav.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NATO og Norge - refleksjoner om relevans - Oslo Militære Samfund 16 januar 2012 Kontreadmiral (P?) Jørgen Berggrav."— Utskrift av presentasjonen:

1 NATO og Norge - refleksjoner om relevans - Oslo Militære Samfund 16 januar 2012 Kontreadmiral (P?) Jørgen Berggrav

2 2 En subjektiv modell Spesielle nasjonale interesser Territoriell integritet Forme sikkerhets- miljøet

3 3 Strømlinjeforming @ 28

4 Å bygge konsensus Constructive ambiguity I = D _ K 2 AmbisjonerRealiteter

5 5 NATOs dilemma •Europas og Nord- Amerikas kollektive styrke er avtagende •Finanskrisen akselerer denne utviklingen •Nye trusler berører ikke alle medlemsland i samme grad

6 6 Det store spørsmålet (1) •Hvordan må Alliansen utvikle seg for å tilby medlemslandene: –maksimal sikkerhet –maksimal innflytelse i utformingen av sikkerhetsmiljøet?

7 Forsvarspolitisk gråsone? FredKriseKrig Konse- kvens Alliert ambisjon? Alliert egeninteresse i å involvere seg? Nasjonal politisk og militær evne?

8 NATOs relevans •Utvikling, transformasjon og interoperabilitet •Forme sikkerhetsmiljøet •Synlig troverdighet og deterrence FredKriseKrig •Solidaritet og beslutningsevne •Militær evne til høyintensitetsoperasjoner •Utholdenhet

9 Det store spørsmålet (2) Hva er det Norge egentlig vil med NATO? –Hva gjør vi for å påvirke NATO slik at vi oppnår dette? –Hvordan tilpasser vi vår forsvarsstruktur til dette? –Hvordan påvirker dette vår ressursbruk?

10 Formell Uformell Påvirkning? ? NCS staffing IMS/NATO HQ working groups MC meetings NAC Policy input Effekt Prosess ->

11 Team Norge •Kompetent og dyktig personell •Gode muligheter for innsyn og reell påvirkning •Formidle norske intensjoner •Informasjonsrutiner •Nettverkstenkning

12 En Allianse i endring… •Ressurssituasjon!! •Materiellarv •Historisk erfaring •Deltakelse i pågående ops •Fremtidige utfordringer •Implementering av nytt strategisk konsept •Ny NATO kommandostruktur •Styrker for operasjoner •Kapabiliteter for fremtiden = muligheter for den som tilpasser seg

13 Prosesser og beslutninger •Mer felles situasjonsforståelse •Mer samstemt •Påvirke politisk vilje til å finne løsninger •NATO mer sentral som premissgiver i nasjonale prosesser

14 Kapasitetsplanlegging •Den vanskelige balansen: Teknologi x Volum x Organisasjon x Doktrine x Interoperabilitet x Trening x Lederskap = Kapasitet •Teknologiutvikling •Asymmetriske trusler •Comprehensive approach •Dramatiske kutt i forsvarsbudsjettene •Små strukturer – kritisk masse •Smart defense •Forståelse av hva som gir effekt •Reelt flernasjonalt samarbeid er avgjørende •NATO setter retning og referanse

15 OAE Operasjoner SFOR OAE KFOR CJTF Afghanistan NRF Irak KFOR Air policing OOS Africa 199620022010 Libya Ressursbehov Budsjetter

16 Styrkegenerering •Økende gap mellom forventninger og realistiske bidrag •Gap mellom politiske vedtak og konkret oppfølging •Gap mellom hva som er innmeldt til NATOs styrkeregister og hva som tilbys •Budsjettmessige hindringer •Organisatoriske begrensinger •Kritisk masse!! •Behov for større edruelighet –fastsettelse av ambisjonene –for evne og vilje til konkret oppfølging!! –forståelse av hva som er realistisk

17 Veien videre BONUS

18 NATO og reservistene •SACEUR svært positiv •10-20% av styrkene i Afghanistan •Kompenserer for styrkereduksjon •Kompenserer for verneplikt •Økt fleksibilitet til lav kostnad •Comprehensive approach •Målrettet bruk i operasjoner •Gap-filling i operasjoner •Fyller vakanser hjemme •NATO-policy i MC 441 •Nasjonale policy-er


Laste ned ppt "NATO og Norge - refleksjoner om relevans - Oslo Militære Samfund 16 januar 2012 Kontreadmiral (P?) Jørgen Berggrav."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google