Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NATO og Norge - refleksjoner om relevans -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NATO og Norge - refleksjoner om relevans -"— Utskrift av presentasjonen:

1 NATO og Norge - refleksjoner om relevans -
Oslo Militære Samfund 16 januar 2012 Kontreadmiral (P?) Jørgen Berggrav

2 En subjektiv modell Forme sikkerhets- miljøet Territoriell integritet
Spesielle nasjonale interesser 2 2

3 28 3 3

4 _ Å bygge konsensus 2 D I = K Ambisjoner Realiteter
Constructive ambiguity I = D _ K 2 Ambisjoner Realiteter

5 NATOs dilemma Europas og Nord-Amerikas kollektive styrke er avtagende
Finanskrisen akselerer denne utviklingen Nye trusler berører ikke alle medlemsland i samme grad 5

6 Det store spørsmålet (1)
Hvordan må Alliansen utvikle seg for å tilby medlemslandene: maksimal sikkerhet maksimal innflytelse i utformingen av sikkerhetsmiljøet? 6

7 Forsvarspolitisk gråsone?
Konse-kvens Nasjonal politisk og militær evne? Alliert ambisjon? Alliert egeninteresse i å involvere seg? Fred Krise Krig

8 NATOs relevans Fred Krise Krig
Utvikling, transformasjon og interoperabilitet Forme sikkerhetsmiljøet Synlig troverdighet og deterrence Solidaritet og beslutningsevne Militær evne til høyintensitetsoperasjoner Utholdenhet Fred Krise Krig

9 Det store spørsmålet (2)
Hva er det Norge egentlig vil med NATO? Hva gjør vi for å påvirke NATO slik at vi oppnår dette? Hvordan tilpasser vi vår forsvarsstruktur til dette? Hvordan påvirker dette vår ressursbruk?

10 Påvirkning? ? Formell Uformell Effekt Policy NCS input staffing
IMS/NATO HQ working groups MC meetings NAC ? Prosess ->

11 Team Norge Kompetent og dyktig personell
Gode muligheter for innsyn og reell påvirkning Formidle norske intensjoner Informasjonsrutiner Nettverkstenkning

12 En Allianse i endring… = muligheter for den som tilpasser seg
Ressurssituasjon!! Materiellarv Historisk erfaring Deltakelse i pågående ops Fremtidige utfordringer Implementering av nytt strategisk konsept Ny NATO kommandostruktur Styrker for operasjoner Kapabiliteter for fremtiden = muligheter for den som tilpasser seg

13 Prosesser og beslutninger
Mer felles situasjonsforståelse Mer samstemt Påvirke politisk vilje til å finne løsninger NATO mer sentral som premissgiver i nasjonale prosesser

14 Kapasitetsplanlegging
Teknologiutvikling Asymmetriske trusler Comprehensive approach Den vanskelige balansen: Teknologi x Volum x Organisasjon x Doktrine x Interoperabilitet x Trening x Lederskap = Kapasitet Dramatiske kutt i forsvarsbudsjettene Små strukturer – kritisk masse Smart defense Forståelse av hva som gir effekt Reelt flernasjonalt samarbeid er avgjørende NATO setter retning og referanse

15 Operasjoner Budsjetter Ressursbehov 1996 2002 2010 Libya Irak NRF
Afghanistan Libya Irak NRF OAE Ressursbehov KFOR SFOR OAE Air policing CJTF Africa KFOR SFOR OOS 1996 2002 2010

16 Styrkegenerering Økende gap mellom forventninger og realistiske bidrag
Gap mellom politiske vedtak og konkret oppfølging Gap mellom hva som er innmeldt til NATOs styrkeregister og hva som tilbys Budsjettmessige hindringer Organisatoriske begrensinger Kritisk masse!! Behov for større edruelighet fastsettelse av ambisjonene for evne og vilje til konkret oppfølging!! forståelse av hva som er realistisk

17 Veien videre BONUS

18 NATO og reservistene SACEUR svært positiv
10-20% av styrkene i Afghanistan Kompenserer for styrkereduksjon Kompenserer for verneplikt Økt fleksibilitet til lav kostnad Comprehensive approach Målrettet bruk i operasjoner Gap-filling i operasjoner Fyller vakanser hjemme NATO-policy i MC 441 Nasjonale policy-er


Laste ned ppt "NATO og Norge - refleksjoner om relevans -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google