Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er lovgrunnlaget tilpassa eller til hinder for lokal verdiskaping? Hardingtinget, Ulvik – 13. januar 2011 Stein Erik Stinessen Mari Kjellevold Brygfjeld.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er lovgrunnlaget tilpassa eller til hinder for lokal verdiskaping? Hardingtinget, Ulvik – 13. januar 2011 Stein Erik Stinessen Mari Kjellevold Brygfjeld."— Utskrift av presentasjonen:

1 Er lovgrunnlaget tilpassa eller til hinder for lokal verdiskaping? Hardingtinget, Ulvik – 13. januar 2011 Stein Erik Stinessen Mari Kjellevold Brygfjeld

2 ”Vasskraft og vindkraft er høgaktuelt, og norske kommunar leverer råvara. Ei utrygg forretning, meiner advokatane. Mens verda går vidare står lovar og reglar stille” - Nationen, 17. desember

3 Ny (vann)kraftepoke – satsing på fornybar energi – slutt på vannkraft- utbygging 2003 – småkraft redder Norge 2010 – fornybardirektivet og grønne sertifikater Våren 2001 – supplering av verneplan for vassdrag

4 Tema for foredraget •Ingen utbygging uten lokal aksept •Hvor går inntektene fra fornybar kraftproduksjon? •Nye utbyggingsplaner i Hardangerregionen •Ny politikk og ny teknologi – gammel juss?

5 INGEN UTBYGGING UTEN LOKAL AKSEPT

6 Vannressursloven § 25 ”Konsesjon kan bare gis hvis fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser som blir berørt i vassdraget eller nedbørfeltet. Når et tiltak er av varig karakter eller av andre grunner kan få mer langsiktige virkninger, skal kravet i første ledd være oppfylt på lengre sikt.”

7 Vassdrags- og energirett (2002) ”Mener vedkommende distrikt at utbygging ikke er ønskelig, vil dette i praksis være avgjørende; de sentrale myndigheter og Stortinget er varsomme med å beslutte utbygging dersom distriktet er i mot”

8 Statkraft (2010) ”Utbygging av pumpekraft vil ha miljøkonsekvenser for de områdene som blir berørt. For Statkraft er det ikke aktuelt å bygge ut slike prosjekter uten lokal støtte og et grundig bilde av konsekvensene for lokale miljøforhold”

9 HVOR GÅR INNTEKTENE FRA FORNYBAR PRODUKSJON? ”Hver enkelt har rett til fruktene av sitt arbeid, men ikke til verdien av naturressursene. De tilhører samfunnet.” – Henry George ( )

10 Kraftutnyttelse i Hardanger KonsesjonærKraftanleggProduksjon (GWh)Berørte kommuner Statkraft (65 %), BKK (26,25 %) og Sunnhordaland kraftverk (8,75 %) Sima kraftverk2 728,0Eidfjord StatkraftTyssefaldene1 250,0Odda og Ullensvang Norsk Hydro/Statkraft Røldal/Suldal1 119,0Odda AS Tyssefaldene (DNN industrier 40 %, Statkraft 60 %) Tysso II1 027,0Odda og Ullensvang StatkraftBjølvo kraftverk387,0Kvam BKKKvittingen kraftverk160,0Kvam, (Samnanger og Vaksdal) BKKUlvik kraftverk102,0Ulvik

11 Kraftutnyttelse i Hardanger KonsesjonærKraftanleggProduksjon (GWh)Berørte kommuner Kvam KraftverkKaldestad kraftverk30,0Kvam Kvam kraftverkSkulafossen kraftverk 25,0Kvam Indre Hardanger kraftlag Kinso kraftverk18,7Ullensvang Jondal kraftlagEidesfossen kraftverk 11,7Jondal Lokale grunneiereAustdøla kraftverk10,0Odda Indre Hardanger kraftlag Folkedal kraftverk9,2Granvin Indre Hardanger kraftlag Tveitafoss kraftverk8,5Eidfjord Jondal kraftlagHaugafossen kraftverk 1,5Jondal

12 Vertskommunenes inntekter Kommune Naturressurs- skatt (kr) Eiendoms- skatt (kr) Konsesjons- avgifter (kr) Konsesjonskraft (MWh)* Annen kraft (MWh) Eidfjord Granvin Jondal Kvam Odda Ullensvang Ulvik *) Kommunenes konsesjonskraftmengde er begrenset til forbruk til alminnelig elektrisitetsforsyning

13 Utbytte fra BKK Eier2009 (mill. kr.)*2008 (mill. kr.) Statkraft648 (+ 249)462 Bergen kommune490 (+ 188)350 Askøy kommune32 (+ 12)23 Lindås kommune25 (+ 10)18 Fjell kommune25 (+ 9)17 Sund kommune13 (+ 5)9 *) Tallene i parentes er ekstraordinært utbytte

14 NY KRAFT I HARDANGER- REGIONEN

15 Utvalgte utbyggingsplaner •Fem større utbygginger: –Tokagjelet kraftverk, 81 GWh, Fjellkraft AS (Kvam) –Øystese kraftverk, 63 GWh, Øystese kraft SUS (Kvam) –Ringedalen kraftverk, 56 GWh, AS Tyssefaldene (Odda) –Vossadalsvatn (overføring), 43 GWh, BKK (Kvam) –Viemyr – Austdøla, 36 GWh, Statkraft (Ulvik)

16 Utvalgte utbyggingsplaner •Ca. 30 søknader om småkraftutbygging i Hardangerregionen •Småkraft AS –10 planer om utbygging –Totalt ca. 151 GWh –Granvin, Kvam, Odda (5), Ullensvang (3)

17 Naturmangfoldloven § 10 ”En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for” •Kommunen må vurdere den samlede belastningen av alle planlagte inngrep

18 NY POLITIKK OG NY TEKNOLOGI – GAMMEL JUSS? ”Lovverket som vart etablert for 100 år sidan, i vasskrafta sin barndom, er eit vesentleg meir politisk gjennomarbeidd lovverk for si tid enn det vi har i dag. Viss ikkje dagens politikarar gjer noko med energilovverket, gjer dei seg skuldige i overgrep mot norske distriktskommunar”

19 Utbygginger •Store reguleringsanlegg •Lagring sommer – produksjon vinter •Kraft til lokal industri •Konsesjonær bygger landet •Samfunnskontrakt mellom storsamfunnet og distrikt •Lokal oppdekningsplikt Dagens utbygginger • Elvekraftverk og småkraftverk • Effekt- og pumpekraftverk • Markedsstyrt produksjon • Klimahensyn bestemmende for energipolitikken • Bedriftsøkonomiske hensyn avgjør utbyggingsplan • Hele Norden (og Europa) – ett kraftmarked • Ingen lokale fortrinn

20

21 Konsesjonsavgifter og konsesjonskraft •Konsesjonsregelverket er tilpasset gårsdagens kraftanlegg og drift –Beregningsgrunnlaget innvunnet kraftøkning har gått ut på dato –Kraftverkenes verdi knyttes mer til effekt enn energi –Fleste utbygginger skjer etter vannressursloven

22 Naturressursskatt •”Naturressursskatten er uavhengig av kraftanleggets lønnsomhet og gir et stabilt skatteproveny til kommuner” –Stabil synkende inntekt –Avhengig av kraftverkets produksjon •Ullensvang –I dag kr –Hvis indeksjustert kr

23 Eiendomsskatt KommuneFolkemengde Dagens e-skatt totalt Dagens e-skatt pr innbygger -09 Økte inntekter ved fjerning av makstak E-skatt ved fjerning av makstak Eidfjord 958 kr kr kr kr Granvin 947 kr kr 568 Jondal kr kr kr kr Kvam kr kr kr kr Odda kr kr kr kr Ullensvang kr kr 868 kr kr Ulvik kr kr kr kr SUM kr kr kr

24

25 Ny energilovgivning – grønne sertifikater •Norsk-Svensk sertifikatordning som incentiv for ny fornybar kraft •Ambisjonsnivå: 26,4 TWh innen 2035 •Følger av EUs fornybardirektiv og •Sertifikatordningen gir en merverdi for ny vannkraft •Ressurskommunene ikke hensyntatt

26 Refleksjon •Vertskommunenes stilling er svekket i et nytt energi-Norge, verken gjeldende ordninger eller ny lovgivning gir vertskommuner et rimelig vederlag •Liten politisk bevissthet om ubalansen i dagen samfunnskontrakt

27 Men… •Hardanger-saken har økt forståelsen om naturverdienes lokale tilhørighet og energipolitikkens bakside Lokalpolitisk aktivitet nytter!

28 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "Er lovgrunnlaget tilpassa eller til hinder for lokal verdiskaping? Hardingtinget, Ulvik – 13. januar 2011 Stein Erik Stinessen Mari Kjellevold Brygfjeld."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google