Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er lovgrunnlaget tilpassa eller til hinder for lokal verdiskaping?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er lovgrunnlaget tilpassa eller til hinder for lokal verdiskaping?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Er lovgrunnlaget tilpassa eller til hinder for lokal verdiskaping?
Hardingtinget, Ulvik – 13. januar 2011 Stein Erik Stinessen Mari Kjellevold Brygfjeld

2 ”Vasskraft og vindkraft er høgaktuelt, og norske kommunar leverer råvara. Ei utrygg forretning, meiner advokatane. Mens verda går vidare står lovar og reglar stille” - Nationen, 17. desember 2010

3 Ny (vann)kraftepoke – satsing på fornybar energi
2001 – slutt på vannkraft-utbygging 2003 – småkraft redder Norge Våren 2001 – supplering av verneplan for vassdrag 2010 – fornybardirektivet og grønne sertifikater

4 Tema for foredraget Ingen utbygging uten lokal aksept
Hvor går inntektene fra fornybar kraftproduksjon? Nye utbyggingsplaner i Hardangerregionen Ny politikk og ny teknologi – gammel juss?

5 Ingen utbygging uten lokal aksept

6 Vannressursloven § 25 ”Konsesjon kan bare gis hvis fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser som blir berørt i vassdraget eller nedbørfeltet. Når et tiltak er av varig karakter eller av andre grunner kan få mer langsiktige virkninger, skal kravet i første ledd være oppfylt på lengre sikt.”

7 Vassdrags- og energirett (2002)
”Mener vedkommende distrikt at utbygging ikke er ønskelig, vil dette i praksis være avgjørende; de sentrale myndigheter og Stortinget er varsomme med å beslutte utbygging dersom distriktet er i mot”

8 Statkraft (2010) ”Utbygging av pumpekraft vil ha miljøkonsekvenser for de områdene som blir berørt. For Statkraft er det ikke aktuelt å bygge ut slike prosjekter uten lokal støtte og et grundig bilde av konsekvensene for lokale miljøforhold”

9 Hvor går inntektene fra fornybar produksjon?
”Hver enkelt har rett til fruktene av sitt arbeid, men ikke til verdien av naturressursene. De tilhører samfunnet.” – Henry George ( )

10 Kraftutnyttelse i Hardanger
Konsesjonær Kraftanlegg Produksjon (GWh) Berørte kommuner Statkraft (65 %), BKK (26,25 %) og Sunnhordaland kraftverk (8,75 %) Sima kraftverk 2 728,0 Eidfjord Statkraft Tyssefaldene 1 250,0 Odda og Ullensvang Norsk Hydro/Statkraft Røldal/Suldal 1 119,0 Odda AS Tyssefaldene (DNN industrier 40 %, Statkraft 60 %) Tysso II 1 027,0 Bjølvo kraftverk 387,0 Kvam BKK Kvittingen kraftverk 160,0 Kvam, (Samnanger og Vaksdal) Ulvik kraftverk 102,0 Ulvik

11 Kraftutnyttelse i Hardanger
Konsesjonær Kraftanlegg Produksjon (GWh) Berørte kommuner Kvam Kraftverk Kaldestad kraftverk 30,0 Kvam Kvam kraftverk Skulafossen kraftverk 25,0 Indre Hardanger kraftlag Kinso kraftverk 18,7 Ullensvang Jondal kraftlag Eidesfossen kraftverk 11,7 Jondal Lokale grunneiere Austdøla kraftverk 10,0 Odda Folkedal kraftverk 9,2 Granvin Tveitafoss kraftverk 8,5 Eidfjord Haugafossen kraftverk 1,5

12 Vertskommunenes inntekter
Naturressurs-skatt (kr) Eiendoms-skatt (kr) Konsesjons-avgifter (kr) Konsesjonskraft (MWh)* Annen kraft (MWh) Eidfjord Granvin 838 Jondal 30 826 Kvam 60 894 Odda Ullensvang 38 990 97 300 Ulvik 78 156 *) Kommunenes konsesjonskraftmengde er begrenset til forbruk til alminnelig elektrisitetsforsyning

13 Utbytte fra BKK Eier 2009 (mill. kr.)* 2008 (mill. kr.) Statkraft
648 (+ 249) 462 Bergen kommune 490 (+ 188) 350 Askøy kommune 32 (+ 12) 23 Lindås kommune 25 (+ 10) 18 Fjell kommune 25 (+ 9) 17 Sund kommune 13 (+ 5) 9 *) Tallene i parentes er ekstraordinært utbytte

14 Ny kraft i Hardanger-Regionen

15 Utvalgte utbyggingsplaner
Fem større utbygginger: Tokagjelet kraftverk, 81 GWh, Fjellkraft AS (Kvam) Øystese kraftverk, 63 GWh, Øystese kraft SUS (Kvam) Ringedalen kraftverk, 56 GWh, AS Tyssefaldene (Odda) Vossadalsvatn (overføring), 43 GWh, BKK (Kvam) Viemyr – Austdøla, 36 GWh, Statkraft (Ulvik)

16 Utvalgte utbyggingsplaner
Ca. 30 søknader om småkraftutbygging i Hardangerregionen Småkraft AS 10 planer om utbygging Totalt ca. 151 GWh Granvin, Kvam, Odda (5), Ullensvang (3)

17 Naturmangfoldloven § 10 ”En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for” Kommunen må vurdere den samlede belastningen av alle planlagte inngrep

18 Ny politikk og ny teknologi – gammel juss?
”Lovverket som vart etablert for 100 år sidan, i vasskrafta sin barndom, er eit vesentleg meir politisk gjennomarbeidd lovverk for si tid enn det vi har i dag. Viss ikkje dagens politikarar gjer noko med energilovverket, gjer dei seg skuldige i overgrep mot norske distriktskommunar”

19 Utbygginger 1909 -1990 Dagens utbygginger Store reguleringsanlegg
Lagring sommer – produksjon vinter Kraft til lokal industri Konsesjonær bygger landet Samfunnskontrakt mellom storsamfunnet og distrikt Lokal oppdekningsplikt Elvekraftverk og småkraftverk Effekt- og pumpekraftverk Markedsstyrt produksjon Klimahensyn bestemmende for energipolitikken Bedriftsøkonomiske hensyn avgjør utbyggingsplan Hele Norden (og Europa) – ett kraftmarked Ingen lokale fortrinn

20

21 Konsesjonsavgifter og konsesjonskraft
Konsesjonsregelverket er tilpasset gårsdagens kraftanlegg og drift Beregningsgrunnlaget innvunnet kraftøkning har gått ut på dato Kraftverkenes verdi knyttes mer til effekt enn energi Fleste utbygginger skjer etter vannressursloven

22 Naturressursskatt ”Naturressursskatten er uavhengig av kraftanleggets lønnsomhet og gir et stabilt skatteproveny til kommuner” Stabil synkende inntekt Avhengig av kraftverkets produksjon Ullensvang I dag kr Hvis indeksjustert kr

23 Eiendomsskatt Kommune Folkemengde Dagens e-skatt totalt
Dagens e-skatt pr innbygger -09 Økte inntekter ved fjerning av makstak E-skatt ved fjerning av makstak Eidfjord 958 kr kr kr kr Granvin 947 kr kr Jondal 1 036 kr kr kr kr Kvam 8 360 kr kr kr kr Odda 7 047 kr kr kr kr Ullensvang 3 382 kr kr kr kr Ulvik 1 129 kr kr kr kr SUM 22 859 kr kr kr

24

25 Ny energilovgivning – grønne sertifikater
Norsk-Svensk sertifikatordning som incentiv for ny fornybar kraft Ambisjonsnivå: 26,4 TWh innen 2035 Følger av EUs fornybardirektiv og Sertifikatordningen gir en merverdi for ny vannkraft Ressurskommunene ikke hensyntatt

26 Refleksjon Vertskommunenes stilling er svekket i et nytt energi-Norge, verken gjeldende ordninger eller ny lovgivning gir vertskommuner et rimelig vederlag Liten politisk bevissthet om ubalansen i dagen samfunnskontrakt

27 Lokalpolitisk aktivitet nytter!
Men… Hardanger-saken har økt forståelsen om naturverdienes lokale tilhørighet og energipolitikkens bakside Lokalpolitisk aktivitet nytter!

28 Takk for oppmerksomheten
Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Er lovgrunnlaget tilpassa eller til hinder for lokal verdiskaping?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google