Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er lovgrunnlaget tilpassa eller til hinder for lokal verdiskaping? Hardingtinget, Ulvik – 13. januar 2011 Stein Erik Stinessen Mari Kjellevold Brygfjeld.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er lovgrunnlaget tilpassa eller til hinder for lokal verdiskaping? Hardingtinget, Ulvik – 13. januar 2011 Stein Erik Stinessen Mari Kjellevold Brygfjeld."— Utskrift av presentasjonen:

1 Er lovgrunnlaget tilpassa eller til hinder for lokal verdiskaping? Hardingtinget, Ulvik – 13. januar 2011 Stein Erik Stinessen Mari Kjellevold Brygfjeld ses@lundogco.no mkb@lundogco.no

2 ”Vasskraft og vindkraft er høgaktuelt, og norske kommunar leverer råvara. Ei utrygg forretning, meiner advokatane. Mens verda går vidare står lovar og reglar stille” - Nationen, 17. desember 2010 05.07.2014

3 Ny (vann)kraftepoke – satsing på fornybar energi 05.07.2014 2001 – slutt på vannkraft- utbygging 2003 – småkraft redder Norge 2010 – fornybardirektivet og grønne sertifikater Våren 2001 – supplering av verneplan for vassdrag

4 Tema for foredraget •Ingen utbygging uten lokal aksept •Hvor går inntektene fra fornybar kraftproduksjon? •Nye utbyggingsplaner i Hardangerregionen •Ny politikk og ny teknologi – gammel juss? 05.07.2014

5 INGEN UTBYGGING UTEN LOKAL AKSEPT 05.07.2014

6 Vannressursloven § 25 ”Konsesjon kan bare gis hvis fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser som blir berørt i vassdraget eller nedbørfeltet. Når et tiltak er av varig karakter eller av andre grunner kan få mer langsiktige virkninger, skal kravet i første ledd være oppfylt på lengre sikt.” 05.07.2014

7 Vassdrags- og energirett (2002) ”Mener vedkommende distrikt at utbygging ikke er ønskelig, vil dette i praksis være avgjørende; de sentrale myndigheter og Stortinget er varsomme med å beslutte utbygging dersom distriktet er i mot” 05.07.2014

8 Statkraft (2010) ”Utbygging av pumpekraft vil ha miljøkonsekvenser for de områdene som blir berørt. For Statkraft er det ikke aktuelt å bygge ut slike prosjekter uten lokal støtte og et grundig bilde av konsekvensene for lokale miljøforhold” 05.07.2014

9 HVOR GÅR INNTEKTENE FRA FORNYBAR PRODUKSJON? ”Hver enkelt har rett til fruktene av sitt arbeid, men ikke til verdien av naturressursene. De tilhører samfunnet.” – Henry George (1839-1897) 05.07.2014

10 Kraftutnyttelse i Hardanger KonsesjonærKraftanleggProduksjon (GWh)Berørte kommuner Statkraft (65 %), BKK (26,25 %) og Sunnhordaland kraftverk (8,75 %) Sima kraftverk2 728,0Eidfjord StatkraftTyssefaldene1 250,0Odda og Ullensvang Norsk Hydro/Statkraft Røldal/Suldal1 119,0Odda AS Tyssefaldene (DNN industrier 40 %, Statkraft 60 %) Tysso II1 027,0Odda og Ullensvang StatkraftBjølvo kraftverk387,0Kvam BKKKvittingen kraftverk160,0Kvam, (Samnanger og Vaksdal) BKKUlvik kraftverk102,0Ulvik 05.07.2014

11 Kraftutnyttelse i Hardanger KonsesjonærKraftanleggProduksjon (GWh)Berørte kommuner Kvam KraftverkKaldestad kraftverk30,0Kvam Kvam kraftverkSkulafossen kraftverk 25,0Kvam Indre Hardanger kraftlag Kinso kraftverk18,7Ullensvang Jondal kraftlagEidesfossen kraftverk 11,7Jondal Lokale grunneiereAustdøla kraftverk10,0Odda Indre Hardanger kraftlag Folkedal kraftverk9,2Granvin Indre Hardanger kraftlag Tveitafoss kraftverk8,5Eidfjord Jondal kraftlagHaugafossen kraftverk 1,5Jondal 05.07.2014

12 Vertskommunenes inntekter Kommune Naturressurs- skatt (kr) Eiendoms- skatt (kr) Konsesjons- avgifter (kr) Konsesjonskraft (MWh)* Annen kraft (MWh) Eidfjord24 128 00043 766 0009 192 000153 9680 Granvin0538 00008380 Jondal02 261 0009 390 00030 8260 Kvam012 641 0003 644 00060 894106 600 Odda36 622 00066 495 00021 405 000281 743169 300 Ullensvang4 631 0002 934 0002 685 00038 99097 300 Ulvik07 427 0004 909 00078 1560 *) Kommunenes konsesjonskraftmengde er begrenset til forbruk til alminnelig elektrisitetsforsyning 05.07.2014

13 Utbytte fra BKK Eier2009 (mill. kr.)*2008 (mill. kr.) Statkraft648 (+ 249)462 Bergen kommune490 (+ 188)350 Askøy kommune32 (+ 12)23 Lindås kommune25 (+ 10)18 Fjell kommune25 (+ 9)17 Sund kommune13 (+ 5)9 *) Tallene i parentes er ekstraordinært utbytte 05.07.2014

14 NY KRAFT I HARDANGER- REGIONEN 05.07.2014

15 Utvalgte utbyggingsplaner •Fem større utbygginger: –Tokagjelet kraftverk, 81 GWh, Fjellkraft AS (Kvam) –Øystese kraftverk, 63 GWh, Øystese kraft SUS (Kvam) –Ringedalen kraftverk, 56 GWh, AS Tyssefaldene (Odda) –Vossadalsvatn (overføring), 43 GWh, BKK (Kvam) –Viemyr – Austdøla, 36 GWh, Statkraft (Ulvik) 05.07.2014

16 Utvalgte utbyggingsplaner •Ca. 30 søknader om småkraftutbygging i Hardangerregionen •Småkraft AS –10 planer om utbygging –Totalt ca. 151 GWh –Granvin, Kvam, Odda (5), Ullensvang (3) 05.07.2014

17 Naturmangfoldloven § 10 ”En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for” •Kommunen må vurdere den samlede belastningen av alle planlagte inngrep 05.07.2014

18 NY POLITIKK OG NY TEKNOLOGI – GAMMEL JUSS? ”Lovverket som vart etablert for 100 år sidan, i vasskrafta sin barndom, er eit vesentleg meir politisk gjennomarbeidd lovverk for si tid enn det vi har i dag. Viss ikkje dagens politikarar gjer noko med energilovverket, gjer dei seg skuldige i overgrep mot norske distriktskommunar” 05.07.2014

19 Utbygginger 1909 -1990 •Store reguleringsanlegg •Lagring sommer – produksjon vinter •Kraft til lokal industri •Konsesjonær bygger landet •Samfunnskontrakt mellom storsamfunnet og distrikt •Lokal oppdekningsplikt Dagens utbygginger • Elvekraftverk og småkraftverk • Effekt- og pumpekraftverk • Markedsstyrt produksjon • Klimahensyn bestemmende for energipolitikken • Bedriftsøkonomiske hensyn avgjør utbyggingsplan • Hele Norden (og Europa) – ett kraftmarked • Ingen lokale fortrinn 05.07.2014

20

21 Konsesjonsavgifter og konsesjonskraft •Konsesjonsregelverket er tilpasset gårsdagens kraftanlegg og drift –Beregningsgrunnlaget innvunnet kraftøkning har gått ut på dato –Kraftverkenes verdi knyttes mer til effekt enn energi –Fleste utbygginger skjer etter vannressursloven 05.07.2014

22 Naturressursskatt •”Naturressursskatten er uavhengig av kraftanleggets lønnsomhet og gir et stabilt skatteproveny til kommuner” –Stabil synkende inntekt –Avhengig av kraftverkets produksjon •Ullensvang –I dag 4 631 000 kr –Hvis indeksjustert 6 104 500 kr 05.07.2014

23 Eiendomsskatt KommuneFolkemengde Dagens e-skatt totalt Dagens e-skatt pr innbygger -09 Økte inntekter ved fjerning av makstak E-skatt ved fjerning av makstak Eidfjord 958 kr 43 766 000 kr 45 685 kr 21 788 236 kr 65 554 236 Granvin 947 kr 538 000 kr 568 Jondal 1 036 kr 2 261 000 kr 2 182 kr 851 806 kr 3 112 806 Kvam 8 360 kr 12 641 000 kr 1 512 kr 4 928 060 kr 17 569 060 Odda 7 047 kr 66 495 000 kr 9 436 kr 28 100 528 kr 94 595 528 Ullensvang 3 382 kr 2 934 000 kr 868 kr 999 314 kr 3 933 314 Ulvik 1 129 kr 7 427 000 kr 6 578 kr 2 741 660 kr 10 168 660 SUM22 859 kr 136 062 000 kr 59 409 604 kr 194 933 604 05.07.2014

24

25 Ny energilovgivning – grønne sertifikater •Norsk-Svensk sertifikatordning som incentiv for ny fornybar kraft •Ambisjonsnivå: 26,4 TWh innen 2035 •Følger av EUs fornybardirektiv og 20-20-20 •Sertifikatordningen gir en merverdi for ny vannkraft •Ressurskommunene ikke hensyntatt 05.07.2014

26 Refleksjon •Vertskommunenes stilling er svekket i et nytt energi-Norge, verken gjeldende ordninger eller ny lovgivning gir vertskommuner et rimelig vederlag •Liten politisk bevissthet om ubalansen i dagen samfunnskontrakt 05.07.2014

27 Men… •Hardanger-saken har økt forståelsen om naturverdienes lokale tilhørighet og energipolitikkens bakside Lokalpolitisk aktivitet nytter! 05.07.2014

28 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN www.lvk.no 05.07.2014


Laste ned ppt "Er lovgrunnlaget tilpassa eller til hinder for lokal verdiskaping? Hardingtinget, Ulvik – 13. januar 2011 Stein Erik Stinessen Mari Kjellevold Brygfjeld."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google