Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

4 scenarier for Norge Verdi Utredningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "4 scenarier for Norge Verdi Utredningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 4 scenarier for Norge Verdi Utredningen 1985-2025
Foredrag av Mona-Kristin Skogstad BI Handelshøyskolen, Blix og Skogstad, 2005 Master Scenarios, Foresight and Strategy

2 Tema på 40 min Norge for 20 år siden Norge i dag
Usikre og sikre drivkrefter Norge om 20 år - 4 fremtider Verdiene oppsummert Hva kan dette bety for media

3 For 20 år siden Oppskrift Rummesaus 3 dl rumme 1 potte frisk timian 1 ss grov sennep 2 finskorne sjalottlaukar 1 ts eddik 1 ts sukker 1 ss portvin heile sjalottlaukar kokevatn m

4 I dag Den jålete mannen, den følsomme mannen, matcho mannen i følge Pal Tarjai Asheim- fremstilles ofte litt fjollete/ rar Kvinnen: Det evige forbedringsprosjektet i følge Stavrum i Aftenposten. Fremstilles ofte som intelligent alene eller stille ”moderne chic babe”. ved mannens side. Siste nå er uredd/modig posering - back to basic som Dorte Skapell naken som urkvinne og AP politiker … som heks i Henne. Og realitykjendiser leder kjendisjakter. Mens Monsen stikker til skaus.

5 Tema Norge for 20 år siden Norge i dag Sikre og usikre drivkrefter
Norge om 20 år – 4 fremtider Verdiene oppsummert Hva kan dette bety for media

6 Stor betydning for forandring, og sikker på retning
Økt konkurranse – (nyhetsinteresse) Høy kompetanse/utdanning – (vekst) Høyere miljø- og naturbevissthet (hensyn) Raskere teknologisk utvikl (tekno/nærhet) Noe endret famile- (nærhet & avstand) Høy urbaniseringstakt – ( bylivets gleder) Økt globalisering ( ikke-patriotisme) Økt kommersialisering (hedonisme) Økende mediemakt (kompetansemakt,ekspertuttalelser, populisme/ konfliktstoff, lederspalter, dagsorden, eget ønske om å påvirke Økt konkurranse Økt politisk oppslutning om privatisering Økt media- og reklamepåvirkning Tidsklemma Økt økonomisk kriminalitet (etikk/moral) Økt image- og merkevarebetydning Maktforskyvninger fra embetsmenn til næringsliv (posisjonsmakt) Lukkede konglomerater, uoversiktlige eierstrukturer Effektiviseringspress Høy innovasjonstakt og omløpstakt på produkter Påvirker verdiene ( fremgang I kursiv: Økt hedonisme og egoisme, høyere spontanitet, mer nærhet (men kan også gi avstand), høyere ulikhet, økt ønske om privatisering, økt forbruk, økt materialisme, høyere individualisme, urban, teknologi, nyhet Har hatt stor betydning for utformingen av verdilandskapet – har også virket sammen med andre drivkrefter som f eks globalisering. Det er iboende i mange å konkurrere. Vi tror konkurranseaspektet vil fortsette. Høy kompetanse/ utdanning: Økende kunnskapsnivå Mer tverrfaglig kunnskap (bredde) Fremgang av selvrealiseringstjenester Identitetsutvikling (higher purpose) Høyere levestandard Mer ideologisme (Hellevik) ……………. Påvirker verdiene: Altruisme , anti-autoritet, positiv til teknologi, ikke-patriotisme, selvrealisering, individualitet , miljøvern, toleranse, likestilling, nyhetssøkende, frigjorthet, urban, ulikhet, anti-status Har hatt svært høy påvirkning og drivkraften er sikker (økt satsning fra myndighetene, økende krav fra arbeidsgiverne osv) Økende natur- og miljøbevissthet (herunder dyrevern) Ønske om bedre global fordeling Frykt for verdens miljø og livet gir ønske om kursendring og katastrofer. Økning av miljøtiltak som motvirker katastrofer (eks Kyoto) Mer debatt om dyrevern, mat, hindre utryddelse, redusere forbruket Se vedlegg 4 verdi 12. Denne drivkraften ser ut til å ha fått høyere påvirkning de siste årene pga nye produkter- miljøbevisste bedrifter – dommedagsprofetier osv. Påvirker verdiene: altruisme, nærhet, følelser, ikke-patriotsme, helse og ”forbruk”. Vi tror drivkraften er sikker (avtaler, høyere kunnskapsnivå osv) TEKNOLOGI Teknologisk utviklingStørre nettverkssamfunn Større kontaktnett Flere språkmektigeFlere forbruksvarer og høyere forbrukstakt Påvirker verdiene: Positiv holdning til teknologi, mer egoisme og hedonisme, mer nærhet, økt materialisme, ikke-patriotisme og økt toleranseHar hatt en sterk påvirkning for verdiene. Utviklingen er svært sikker (mye F&U). (Usikkerheten er hvilken form det vil ta og kan også kategoriseres som usikker. Vi velger å ikke gjøre dette) DEMOGRAFI: Endret samlivsformer og familiemønster: Jobb viktigere enn famile. Kollegaer blir venner. Kjernefamiliens oppløsning. Ønske om mer personlig frihet og vekst. Behov for vennskap og familie. Hjemmetilværelse kontra jobb. Økende klasseforskjeller mellom fattig og rik/elite og vanlige. Floridas kreative. Påvirker verdier: Økt frigjorthet, mer egoisme, økt selvrealisering, økt nærhet (men kan også være avstand), økt individualitet. Drivkraften har hatt betydning for verdiene, men vi tror at påvirkningen ligger bak oss og at de ikke vil ha samme kraft fremover. Det er imidlertid usikkert om den familiestrukturen vi har nå vil fortsette, eller om den vil endres noe. .. DEMOGRAFI. Økende urbanisering Mer aksept for ulikhetSpredning av ulike oppfatninger, varer, religioner, mediavalg, kulturer, skoler, bedrifter, biffer osvÅpnere samfunnEndret flyttemønster har gitt større fysisk avstand Påvirker verdiene: Høyere frigjorthet, økt hedonisme, økt nærhet (men kan også føre til avstand), mer følelser, ulikhet, forbruk, materialisme, ikke-patriotisme, toleranse, individulitet Har stor påvirkning på verdiene, og er en sikker drivkraft (jf bla SSB, økt utdannelse og arbeids-markedets plassering) INTER-NASJONALPÅVIRKNING; Økt globalisering Økt konkurransesamfunnÅpnere samfunn (grenser, handel, informasjon osv) fører til flere impulser utenfra = større aksept for ulikhetØkt media- og reklamepåvirkningMaktforskyvninger fra embetsmenn til næringsliv (posisjonsmakt)Lukkede konglomerater, uoversiktlige eierstrukturer. Påvirker verdiene: Høyere individualisme, økt materialisme og forbruk, ikke-patriotisme, økt toleranse, og åpenhet for nyheter, verdsetter bylivets gleder, økt anti-helse og økt hedonisme, ikke-selvrealisering, positiv til teknologi, mer følelser, ulikhetVi mener denne drivkraften har hatt stor kraft, og selv om kraften skulle bli noe mindre i fremtiden, vil den ennå ha stor påvirkning. Signaler tyder på at globaliseringen fortsetter. --- INFORMA-SJON/ MEDIA; Økt kommersialisering(via media, reklame, musikk)Sexualisering av samfunnetForbrukersamfunnet og shoppingkultur Mer depresjon (jf Blindheim)Spredning av ulike oppfatninger, varer, religioner, mediavalg, kulturer, skoler, bedrifter, biffer osvFremvekst av nytelsessamfunnet Svært mange av verdiene påvirkes av denne drivkreften, men bak ligger ofte tilbydere av varer og tjenester (nasjonale eller internasjonale) og konkurransesamfunnet. Se verdier under globalisering og konkurranse. Kan settes på mindre påvirkning ettersom disse behandles under høy påvirkning. Utviklingen er sikker. INFORMA-SJON/MEDIA ; Økende mediemakt Økende grad av kompetansemaktEkspertuttalelse og forhandlings-ledelseFremvekst av populisme/ konfliktnyhetsstoffFremmer egne synspunkter gjennom lederspalter Påvirker dagsordenenPrioritering av stoff”folkets vaktbikkjer”Svært mange av verdiene påvirkes av denne drivkreften. Vi tror denne henger nært sammen med andre drivkrefter, som f eks politikk og næringsliv. Men også medienes eget ønske om å påvirke. Etter diskusjon har vi valgt å sette denne under mindre påvirkning ettersom vi tror de verdier den påvirkninger er sammenfallende med andre drivkrefter vi har på høy påvirkning. Utviklingen er sikker.

7 En usikker drivkraft for forandring: Landets økonomi
? ØKONOMIØkonomisk vekst og økt velstandØkt politisk oppslutning om privatiseringØkt media- og reklamepåvirkningTidsklemmaØkt økonomisk kriminalitet (etikk/moral)Økt image- og merkevarebetydningMaktforskyvninger fra embetsmenn til næringsliv (posisjonsmakt)Lukkede konglomerater, uoversiktlige eierstrukturerEffektiviseringspressHøy innovasjonstakt og omløpstakt på produkterMer positiv holdning til teknologi, større lovforakt, større frigjorthet, mer hedonisme og forbruk, økt anti-helse, høyere egoisme, mer spontanitet, ikke-selvrealisering, oppslutning om likestilling og miljøvern, følelser, ønske om privatisering, risikosøkende, materialisme, status, økt toleranse, ikke-religiøs, økt individuallismeSvært viktig drivkraft for verdi-endringer (uansett hvilken retning utviklingen går). Usikkerhet finnes, jf Fafo og div andre ekspertuttalelser

8 En usikker drivkraft for forandring: Politisk påvirkning
? FinansspolitikkRentenivåSkattenivåSparing av oljepenger kontra bruk av oljepenger Forbruk – sparing Se også politisk styresettValgt å slå sammen med politisk styresett .. POLITIKKPolitisk styresettPolitisk imageMer populistisk – grasrotopprør – lobbyingKapitalisme /individualistisk ellersosialisme /kollektivistisk systemAnti- sosialismeVelferdsstatStyring gjennnom finanspolitikkBruk av reguleringerSatsning på F&UTilgang på arbeidsplasser (tilrettelegging via politikken)Ønske om å hjelpe andre (fattigdomsproblematikk)Innvandrings- og integreringspolitikkLandbrukspolitikk Norges forhold til EU, EØS og verdenssamfunnet Handelspolitikk, reguleringerEks: Ulikhet, toleranse, likestilling, miljøvern, urbanisering, holdning til privatisering versus offentlige tjenester, teknologi, helsePolitikerne kan påvirke nesten samtlige verdier i enten den ene eller den andre retningen. Politikk har svært stor påvirkningskraft. Det finnes ikke noe stort flertallsalternativ, og usikkerheten er stor for i hvilken politisk retning vi vil gå. (Vi observerer at det har blitt høyere fokus på solidaritet og fellesskap ifm valgkampen)

9 En usikker drivkraft for forandring: Effekten av eldrebølgen
? Egeninteresse, livsstilsorienterte DEMOGRAFIEldrebølgenEgeninteresse eller kollektivisme? Forbruk eller sparing? Egoisme eller altruisme? Konsekvenser av pensjonsreformen for den norske økonomi? USIKKER. HAR STOR BETYDNING Fellesskapsånd

10 En usikker drivkraft for forandring: Individualisering egeninteresse eller fellesskapet
? ? VERDIER/PSYKOLOGIHøy individualisme(individet settes i sentrum) Ønsker valgmuligheter Vil ha et åpent samfunn med nye impulserAksept for ulikhetKreativitet (Florida)Ulikhet, ønske om privatisering, forbruk, selvrealisering, nyhetssøkende, anti-autoritet, høyere likestilling, verdsetter bylivet og toleranseIndividualisme er med på å forme samfunnet og har høy påvirkning for verdiene våre. Stor usikkerhet. Ordet har i dag flere definisjoner og betydninger. Hvor høy er egeninteressen og hvor høy er felleskapsinteressen i det individualistiske menneske? Hvilken retning tar utviklingen? Her finnes det MANGE sprikende signaler. I dag finnes overvekten av individualistene i det idealistiske segmentet. Foto: Kevin Thom

11 Tema Norge for 20 år siden Norge i dag Sikre og usikre drivkrefter
Norge om 20 år – 4 fremtider Verdiene oppsummert Hva kan dette bety for media

12 Aksekors I; avgjørende usikkerhet i fremtiden
Egeninteresse med individets frihet År 2005 Fellesskapets kollektive innordning

13 Aksekors II: Avgjørende usikkerhet i fremtiden
Økonomisk vekst Økonomisk tilbakegang

14 4 scenarier år 2025

15 Ferrari samfunnet Vi er rike og viser det Opptatt av oss selv
Bredt tjenestetilbud Medisiner, teknologi, sikkerhet Eldre erfaring/ kompetanse/krevende gruppe Høyt lønnsnivå ----- Individualitet Anti-autoritet Materialistisk Hedonisme Lovforakt Urban Egoisme Fornuft & Følelser Foto:

16 Survival samfunnet Vi er fattige, og opptatt av oss selv
Kamp for tilværelsen, ingen begrensninger Kreative, Skoleflinke, Konkurranseorienterte Likestillingstanken er høy Ulike sosiale klasser Dyktige &utdannede flykter utenlands ---- Følelser, ideer Individualitet Ikke-selvrealisering Mindre forbruk/ industri-krise Lovrespekt Materialistisk Hedonisme Urban, vi flytter dit jobbene er Egoisme Foto: EPA

17 Mindful Samfunnet Vi er rike, og opptatt av fellesskapet
Samfunnsengasjement, verdidebatt Fellesskap, likestilling, likhet, etikk Strenge miljøkrav Materialisme er ut Det enkle liv er in Staten fordeler likt Mye til forskning, utdanning, teknologi, kunst og kultur. Hjemme og familietilværelse Konformitet Selvrealisering Anti-material Altruisme Rural Følelse & Fornuft Fra Budstikka

18 Basic Samfunnet Vi er fattige og holder sammen Arbeidsledighet høy
Norge i resignasjon/ depresjon Lagånd og fellesskap Sjåvinismen og patriotismen er stor Hurra for Kongehuset --- Konformitet Selvrealisering Autoritet Materialistisk Nøysom Fattig, sparing Urban& Rural ( samarbeider) Altruisme Fornuft Intoleranse

19 Wildcard

20 Tema Norge for 20 år siden Norge i dag Sikre og usikre drivkrefter
Norge om 20 år – 4 fremtider Verdiene oppsummert Hva kan dette bety for media

21 Verdi alternativene oppsummert, år 2025
Utdrag Ferrari Survival Mindful Basic Ferrari Survival Basic Individualitet Ikke-selvreal Hedonisme Urban Dyrt Egoisme Fornuft & Følelser Forbruk/ind.vekst Individualitet Ikke-selvreal Hedonisme Urban, for jobb Egoisme Følelser,ideer Konformitet Selvrealisering Sparing Urban & Rural Altruisme Følelse & Fornuft Antimaterial Konformitet Selvrealisering Nøysom Fattig, sparing Urban & Rural Altruisme Fornuft Intoleranse Autoritet

22 Tema Hva kan dette bety for media Norge for 20 år siden Norge i dag
Norge om 20 år - 4 fremtider Verdiene oppsummert Hva kan dette bety for media

23 MER FØLELSER Hva kan dette bety for mediene?
Ferrari Survival Mindful Ferrari Survival Underholdning Større valgmuligheter/tilgang Kunst, idrett og kultur stoff Psykologiske (affektive) element viktig ved budskapet Merkevareoppbygging Videreutdannelse Identitetsutvikling

24 MER EGENINTERESSE Hva kan dette bety for mediene?
Ferrari Survival Ferrari Survival Mer 1-1 dialog Selvbestemmelse Uformell komm Lite hierarkiske systemer Faste medierutiner forsvinner? Spredning i ulike oppfatninger, kulturer, medievalg, varer osv Enkeltpersoners suksess ( ikke lag) Impulser utenfra

25 MER ANTI-MATERIALISME Hva kan dette bety for mediene?
Mindful Stoff & debatt om livsstil, felleskap Debatt om lykke vs materialisme Stoff om vår globale trusler Bli akademikerenes kunnskapskilde Digitalisere innhold Kulturstoff: samfunnskritisk til materialisme Spre budskapet på flere kanaler og plattformer

26 Ferrari Survival Mindful Basic
STRATEGIVALG FOR DIN BEDRIFT? Hadde jeg vært dere hadde jeg snarest staket ut en kurs for mitt mediehus gjennom å lage scenarier/ strategier for alle fremtidsbildene. Dette fordi verdiendringene som du nå kan mer om er et viktig element i enhver scenarie/ strategi prosess- som du også nå vet mer om. Endelig har man en metode som virker samlende, og endelig har noen i Norge tatt jobben verdikommisjonen burde ha gjort for lenge siden, så hadde vi kunnet ta klokere avgjørelser frem til i dag og de krevende årene som kommer. . Ferrari Survival Mindful Basic Ferrari Survival Basic

27 Verdiscenarier År 2025 Scenarier kan hjelpe deg å møte usikkerhet
mer forberedt Van der Heijden (1996: 86) Foredrag av Mona-Kristin Skogstad


Laste ned ppt "4 scenarier for Norge Verdi Utredningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google