Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi og samfunn Vedlegg 3 Industrielle klynger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi og samfunn Vedlegg 3 Industrielle klynger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og samfunn Vedlegg 3 Industrielle klynger

2 Teknologi og samfunn Industrielle klynger 1.Teori 1. Bedrifters valg av sted vil normalt avspeile kostnader og markedstilgang. 1. Ved lik markedstilgang vil lokalisering skje ved lavest mulig produksjonskostnader 2. Ved lik kostnader vil lokalisering skje nærmest kunde 2.Raffineri klynger – eksempler (vedlegg 3.1)vedlegg 1. Tunge infrastukturkostnader har ført til samlokalisering med bedrifter i et vertikalt og horisontalt handlingsmønster. 2. Tilgang til kompetanse og erfaring grunnet høyt kompetansenivå innen petrokjemisk industri 1. Retning går fra kvantitet til kvalitet (spesialkjemikalier) 3.CO2 1. Hvorvidt en kan se på CCS produksjon som en klynge må utredes. I så fall er det flere aktiviteter som bør vurderes 1. Industriell bruk av CO2 2. Rensing 3. Transport 1. Rør 2. Skip 4. Lagring 1. Jordformasjoner 2. Dypt vann (>3-4000 m)

3 Teknologi og samfunn Industrielle klynger: Muligheter i klynger 1.Næringsutviking 1. Sikre etablering av nye industrielle aktører (vedlegg 3.2)vedlegg 1. Muligheter for å få etablert ny petrokjemisk industri 2. Tiltak for å lykkes 3. Prioritering av oppgaver 2.Industriell innovasjon 1. Sikre rask industrialisering (akselererte prosesser) innen valgte satsingsområder 1. Områder hvor akselerert industrialisering kan lykkes 2. Tiltak for å få frem ny teknologi 3. Prioritering av oppgaver

4 Teknologi og samfunn Raffineri/petrokjemi klynger Eksempler: En tenkt raffineri/petrokjemi klynge i MKR Jurong Island ExxonMobil Kallundborg energiklynge

5 Teknologi og samfunn

6 Jurong Island  More than 80 companies that have invested around S$24 billion so far. These companies produce a vast range of items, from petroleum products to polycarbonate resins used in CDs, DVDs and LCD TV panels, and super absorbent polymers that go into diapers and sanitary napkins.polycarbonateresinsCDsDVDsLCDTVpolymersdiaperssanitary napkins

7 Teknologi og samfunn ExxonMobil Jurong Island (Singapor) klynge  ExxonMobil has invested S$4 billion in a refinery and cracker plant, makes industrial and automotive lubricants including a product used in Formula One racing cars.

8 Teknologi og samfunn Kalundborg (Danmark) – Industriell klynge KALUNDBORG, DANMARK: http://www.symbiosis.dk/symdk/DKindex.htm

9 Teknologi og samfunn Utdrag av Kalundborg rapporten

10 Teknologi og samfunn Hele rapporten vil bli del av dokumentasjonen Utdrag av Kalundborg rapporten


Laste ned ppt "Teknologi og samfunn Vedlegg 3 Industrielle klynger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google