Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

cTc FerroFil AS og Brdr. Dahl AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "cTc FerroFil AS og Brdr. Dahl AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 cTc FerroFil AS og Brdr. Dahl AS
Knut Olav Knudsen Thore Sydtangen

2 Solenergi; Hvilke utnyttelsesmuligheter?
Hva er forskjellen på angitt effekt og energi Hvor kraftig er innstrålings effekten på jorden W/m², og hvilke utstyr skal benyttes for å fange denne energien (kWh). Energiopptak i akkumuleringstanken i kWh Dimensjonering av varme- varmtvanns- behov samt solfanger.

3 Hva er forskjellen på angitt effekt og energi ?

4 Hva er forskjellen mellom effekt og energi
Effekt er en øyeblikksverdi som måles i Watt. 1000W = 1 kW W =1MW ( 1000 ovner) W =1 GW( kW) Energi er effekt målt over tidsenhet. 1000W ytelse over 1 time = 1 kWh 1 kW ytelse over 10 timer = 10 kWh 1000 W

5 Hvor kraftig er innstrålings effekten på jorden W/m², og hvilke utstyr skal benyttes for å fange denne energien (kWh).

6 Sola Diameter 1,39 millioner km 149,6 millioner km fra Jorda
Overflatetemperatur er °C Befolkning 0 ?

7 Jorden Diameter 12.756 km Gjennomsnittelig temperatur ca. 22 °C
Befolkning ca

8 Innstråling av varme i Sør Norge
Sola Total stråling Reflekteres i overgangen til atmosfæren Absorberes i atmosfæren Absorberes i kollektor Tap i kollektor Tap i distribusjon til bruker Varme levert ut på anlegget Bakken

9 Solens strålevarme på jorden i W / m2

10 Hvordan påvirker været sol innstrålingen
Fin sommerdag Lett skyet Overskyet Skyet vinterdag

11 Daglig innstråling på en horisontal flate Wh/m²/dag
Landbruks meteorologisk tjeneste under siden til Bio forsk.

12 Måling av sol innstråling i W / m² på Årnes
Måleinstrumentet ” Solar Impact Sensor” er passert på solfangeren med vinkel °mot syd. Denne registrerer innstråling i W/m², og informasjonen registreres i vår datasystem. Gjennom perioden fra 29. April til i dag er denne målingen registrert, og kan dokumenteres.

13 Innstråling av effekt i vårt solarsystem på Årnes
Gj.snitt innstr. w/m² Wh/m²pr Juni : 30 dager = 5956 Wh= ca 6 kWh/m²/dag.

14 Sol innståling på forskjellige steder i Norge
Tabellen viser innstråling på panel oppsatt med oppgitt vinkel pekende rett syd i kWh/m2/dag. Tallene har bakgrunn i 10 års statistisk innsamlet materiale. Panel-vinkel Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Snitt Oslo 54,3° 2,21 2,82 3,63 4,74 6,07 6 5,88 4,85 4,22 3,06 2,03 * 4,14 Bergen 51,6° 1,46 1,98 3,07 4,79 5,82 6,13 5,41 4,45 3,42 2,63 3,91 Stavanger 53° 1,75 3,03 3,78 5,39 6,2 6,24 5,8 4,92 4,46 3,17 2,27 4,27 Kristiansand 52° 1,99 3 4,02 5,43 6,52 6,68 6,31 5,42 4,75 3,43 2,38 4,54 Trondheim 54,5° 2,06 3,16 4,94 5,76 5,53 5,04 4,28 3,44 2,93 2,16 3,93 Lofoten 56,4° 3,58 4,97 5,49 4,91 5 2,34 Tromsø 59,6° 2,97 5,13 5,95 4,68 4,89 3,96 4,07 Hammerfest 60,2° 2,22 3,45 4,86 5,27 5,3 5,22 3,98 2,66 4,33 4 stk vakuumsolfangere med 2,4m2 effektiv flate pr stk, og en total effektivitet på 0.71, vil ut fra dette kunne gi et bidrag på noe over kWh pr år i Kristiansand og i overkant av 8000 kWh pr år i Hammerfest..

15 Vakuum - rør solarpanel
I februar 2007 var temperaturen ute -6°C, klar sol fylt vinterdag. Vi målte + 98 °C på probe etter 3 minutter Vakuum rør sies å være den mest effektive absorpsjons mottaker. Ifølge brosjyre vil over 92% av sol intensiteten absorberes av vakuum rørene. For oss er det viktig å lage et så godt distribusjonssystem av denne energien som mulig. Probene monteres enkelt inn i en distribusjon kanal på toppen av panelet. Fangeren kan monteres både på vegg og tak. Over vinteren 2008 har vakuumrør fangeren vist gode egenskaper under snøfall. I April var rørene tildekket og hvite av rim. Vi mottok likevel temperaturer på 50°C ned til akkumulator.

16 Vakuum- rør montert på tak

17 Plan Solfanger innløp dekkplate utløp Rør festet til absorbator

18 Energiopptak i akkumuleringstanken i kWh

19 Systemet med akkumulator og automatikk

20 Styringsautomatikk er viktig for virkningsgraden
Virkningsgraden er avhengig av ∆T mellom sol kollektor og omgivelsene. Tapet til omgivelsene på vakuum rør varierer fra 8-12%. Flat panel har noe høyere tap. cTc Solarautomatikk har regulerings- muligheter både på ∆T tur / retur og sirkuleringsmengde. Solarautomatikken innreguleres til maks pumpemengde i forhold til kollektorflate, og regulerer mengden ned i gråvær får å holde ønsket ∆T på så høyt nivå som mulig. Optimalisering med styrings -automatikken samt ventilstyring av høy-/lav- temperert veske fra kollektor er absolutt nødvendig for å oppnå % av innstrålt effekt. Høytemperert veske er konsentrert energi som vi slipper å etterhetes med energi fra for eksempel elektrisitet.

21 Virkningsgrad av vår vakuum - solfanger på 2,83 m²
Gj.snitt mottak 10,16kWh/dag Virkningsgrad = Mottatt kWh i akkumulator : Innstrålt kWh; 10,16 kWh/dag: (6 kWh/ m²/dag x2,83) = 0,5983 59,83 %

22 Forbedringspotensialet ved vår teststasjon er stor
I testrommet er alle rør føringer uisolert, og tapet til omgivelsene er store. Til høyre den nye cTc solarautomatikk, som nå er installert, og i drift. Dette gir forbedings – potensial med pumpestyring og kontroll av ∆ t mellom tur/retur fra sol fanger

23 cTc Solarautomatikk ASC
Stabil festeanordning for vegg. Sikkerhetsventil og manometer samt eksp.kar anslutning. Termometre tur/retur kollektor Sirkulasjonspumpe Elektronisk styring Isolert kontroll- / automatikk- skap.

24 Behovet for varmtvann og rom oppvarming igjennom året.

25 Antatt energiforbruk i en familie på 4 , og 200 m² boligflate
Behov Døgn behov Års behov Apr. - Okt. Potensial for sol opp- Varming Apr. – Okt. Behov for etterheting med annen kilde. Andel av års - behov fra Solenergi Perioden Apr. –Okt. i ( ) Varmtvannsbehov ( omregnet i vann á 40°C ved 5°C kV.) 380 l 15,5 kWh l 5650 kWh 69350 l 2825 kWh ca. 2365kWh ca. 460 kWh 41,8 % ( 83,7 %) Vaskemaskin Oppvaskmaskin Komfyr Lys 21,9 kWh 8000 kWh 4000 kWh Varmebehov Gjennomsnitt 57,5 kWh 21000 kWh 4500 kWh ca.4000 kWh Ca. 500 kWh 19,0 % (88,9%) Totalbehov 34650 kWh 11325 kWh ca.6365 kWh ca.960 kWh 18,4 % ( 56,2 %)

26 TEK 07 § 8 – 22 Energiforsyning
Bygning skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker. Veiledning til TEK: Vesentlig = minst 40 %

27 Konklusjon Fra April til Oktober kan vi effektivt utnytte solenergien. Innstråling 1000 W/m² på en klar solrik dag. Ca % kan fanges opp i akkumulator, men dette avhenger også i stor grad på automatikken / styringen av prosessen. Det finnes to typer mottakere:Plan solfanger og Vakuum rør fangere. Vakuum fangerne er de mest effektive, men også de dyreste i anskaffelse. Nesten alt behov for varmtvann - og varme- produksjon ( April –Oktober) kan produseres med solfangere. Et solfanger anlegg må dimensjoneres og tilpasses brukers behov. Dette er viktig for å oppnå optimale funksjoner. Selv om varmebehovet er størst i perioden November til Mars, vil det likevel være perioden April til Oktober som danner grunnlaget for dimensjoneringen.


Laste ned ppt "cTc FerroFil AS og Brdr. Dahl AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google