Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medisinsk fredsarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medisinsk fredsarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medisinsk fredsarbeid
Et voksende ekspertiseområde innen helsearbeid, voldsforebygging og fredsbygging og syv interaktive internettkurs

2 Helsepersonell som fredsarbeidere
Leger og annet helsepersonells bidrag til å bevare og fremme fred er den viktigste faktoren i arbeidet for å oppnå helse for alle. (World Health Assembly, 1981)

3 Rammeverk og definisjoner
Hva er medisinsk fredsarbeid?

4 Hva medisinsk fredsarbeid IKKE er:

5

6 Vold – et folkehelseproblem
“Vold er ofte forutsigbart og mulig å hindre. Som andre helseproblemer er volden ikke jevnt fordelt over folkegrupper og situasjoner. Mange av faktorene som øker risikoen for vold sammenfaller på tvers av type vold, og er mulige å modifisere.” Gro Harlem Brundtland (WHO 2002)

7 Grunnleggende termer i medisinsk fredsarbeid
Fred = evnen til å takle konflikter med empati, kreativitet og på ikke-voldelig vis Konflikt = inkompatible mål i et målsøkende system Vold = en unødvendig krenkelse av grunnleggende behov Menneskelige behov: fysiske, mentale, sosiale og åndelige Fredsarbeid: forebygge/redusere vold og fremme fred (Galtung 1996 og 2002, Rosenberg 2003)

8 Helhetlige teorier om fred og helse overlapper hverandre
Velvære Menneskelig sikkerhet Grunnleggende behov Fravær av lidelse, traumer og skade Menneske-rettigheter

9 Implisitt og eksplisitt medisinsk fredsarbeid
Helsepersonell Helse-arbeid FRED Helsepersonell Freds-arbeid HELSE

10 Karakteristika ved rammeverket Medical Peace Work
Helhetlig forståelse av fred Fredsarbeid IKKE bare på toppnivå Fredsarbeid IKKE bare i krigssoner Fredsarbeid IKKE bare for fredsaktivister Folkehelsetilnærming til vold og fred Eksplisitt fredsarbeid – for HELSENS skyld

11  www.medicalpeacework.org
Nettbasert ressurssenter for læring Syv MPW internettkurs gratis 83 lærebokleksjoner 350 spørsmål i multiple-choice-oppgaver 21 problembaserte e-læringscaser

12 Fredsopplæring for helsepersonell - hvorfor?
Maktmisbruk skaper helseproblemer Helsepersonell i fare for å gjøre skade Helsepersonell som pådrivere for fred Fredskapasitet kan styrkes

13 Målgrupper Leger Sykepleiere Folkehelsearbeidere
Psykologer og psykoterapeuter annet helsepersonell og studenter på disse områdene

14 Mål for MPWs opplæringsmateriell
Forebygge krig, terror, menneskerettighets-brudd og annen maktmisbruk. Fremme medfølelse, omsorgs- fulle forhold, rettferdige strukturer og fredskultur. Forbedre helseutfallet for pasienter og samfunn i voldelige situasjoner. Styrke helsepersonells kompe- tanse i freds- og konfliktarbeid.

15 Mål for opplæringen (1) Når du er ferdig med dette kurset bør du være i stand til å: ha en folkehelsetilnærming til krig og andre former for vold. demonstrere kunnskap om hvordan helsen påvirkes av direkte og strukturell vold mot individer og samfunn.

16 Mål for opplæringen (2) belyse bredden av muligheter helsepersonell har til å bidra til å redusere fredsunderskudd. identifisere helsepersonells egne fredsegenskaper og demonstrere bevissthet om annen nyttig fredskompetanse. gjenkjenne og utnytte muligheter til voldsforebygging og til å fremme fred ved ditt arbeidssted og i klinisk praksis.

17 Login page

18 Syv internettkurs

19 MEDSINSK FREDSARBEID ER OGSÅ … et partnerskap mellom helseorganisasjoner og læringsinstitusjoner
Croatian Medical Journal, HR Finnish Psychologists for Social Responsibility, FI Global Doctors, DK Norwegian Medical Association, NO Human Rights Foundation of Turkey, TR Institute of Public Health of the Republic of Slovenia, SI IPPNW Germany, DE International Federation of Health and Human Rights Organizations, NL Johannes Wier Foundation, NL Medact, GB Norwegian Centre for Telemedicine, NO Nuremberg Clinic - Centre for Communication, Information, Education, DE NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken, NL University of Bergen, Centre for International Health, NO University of Bradford, Centre for Conflict Resolution, GB University College London, Centre for International Health & Development, GB University Medical Center Hamburg-Eppendorf, DE County Governor in Troms, NO OG ÅPENT FOR FLERE SAMARBEIDSPARTNERE

20 Referanser Galtung J (1996). Peace by peaceful means: peace and conflict, development and civilisation. London, Prio/Sage. Galtung J (2002). What is peace studies? In Johansen J, Vambheim V (eds). Three papers by Johan Galtung. Tromsø, Centre for Peace Studies, University of Tromsø, Norway Rosenberg M (2003). Nonviolent communication: a language of life. Encinitas, CA, Puddle Dancer Press. WHO (2002). World report on violence and health. Geneva, WHO. World Health Assembly (1981). Resolution © medicalpeacework.org 2012 Forfatter Klaus Melf, grafisk profil Philipp Bornschlegl, oversetter Ellen Krystad


Laste ned ppt "Medisinsk fredsarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google