Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ajer-prosjektet Oppsummering av resultater. Agenda • Prosjektet • Metoden • Prosessen • Funn Oppsummering Ajer-prosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ajer-prosjektet Oppsummering av resultater. Agenda • Prosjektet • Metoden • Prosessen • Funn Oppsummering Ajer-prosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ajer-prosjektet Oppsummering av resultater

2 Agenda • Prosjektet • Metoden • Prosessen • Funn Oppsummering Ajer-prosjektet

3 Bakgrunn • Stor satsing på IKT i den norske skulen • Lite dokumentasjon som viser at læringsutbyttet aukar Oppsummering Ajer-prosjektet

4 Støtte frå Forskningsrådet Vi fekk 3 millionar frå Norges Forskningsråd til prosjektet Bruk av digitale verktøy- eleven som aktiv kunnskapsprodusent Gjennom forskningsprogrammet PraksisFoU (Program for praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning) Prosjektperiode: 2007-2010 Oppsummering Ajer-prosjektet

5 Forskande partnerskap HøgskolenAjer ungdomsskole Hamar kommune IKT-opplæring og støtte Forskning Undervisning samtaler og refleksjonsskriving Tilrettelegge IKT IKT-drift

6 Metode • Aksjonsforsking med  8-10 lærarar  110 elevar  4 forskarar • Aksjonen:  Innføre IKT-baserte læringsmåtar med vekt på elevane som kunnskapsprodusentar • Data  Observasjonar av læringsprosessar  Digitale elevarbeid  Fokussamtalar og intervju med lærarar og elevar  Refleksjonsnotat frå lærarane  Målingar av elevane sin digitale kompetanse  Karakterar i sentrale skolefag  Undervisningsdokumentasjon Oppsummering Ajer-prosjektet

7 Prosjektmål • Hovudmål  Å studere samanhengen mellom elevane sin digitale kompetanse og læring på ungdomstrinnet • Delmål 1.Undersøke betydningen av eleven som kunnskapsprodusent i læringsarbeidet 2.Prøve ut arbeidsmåtar og teknologiformer som kan auke læringsutbyttet 3.Prøve ut ulike måtar å bruke lærerstudentar i forskning Oppsummering Ajer-prosjektet

8 Ajerprosjektet 18.06.07 Aksjonsforskning • To formål  å endre praksis på Ajer ‒ Stimulere til at elevane brukar digitale verktøy i læringa på ein slik måte at det gir meir læring  å produsere ny kunnskap ‒ Kva for verktøy og arbeidsmåtar fungerer best? ‒ Lærer elevane meir når dei brukar digitale verktøy? ‒ Kva skal til for å lukkast med integrering av IKT i fagene?

9 Prosessen • 2006-07: etableringsperiode med oppstartseminar • Prosjektstart august 07  Kurs i digital historieforteljing (MS Photostory)  Kartlegging av elevane sin digitale kompetanse • Første året: berg og dal-bane  Tekniske problem  Manglande kompetanse • Andre året: opptur  Animasjon som hovudaktivitet ‒ Kurs for lærarane juni 08 ‒ Puljevis animasjonsarbeid i samfunnsfag/naturfag  Avsluttande måling av digital kompetanse våren 09 • Tredje året:  Effektstudie på Ajer  Bearbeiding av data  Formidling og publisering Oppsummering Ajer-prosjektet

10 Hypotese for prosjektet Elevar som arbeider aktivt med digitale verktøy i ein rolle som kunnskapsprodusentar blir meir motiverte og oppnår betre læringsresultat

11 Oppsummering Ajer-prosjektet Kunnskapsprodusent • Elevene uttrykker kunnskap gjennom produksjon av sammensatte tekster

12 To sentrale arbeidsmåtar • Digitale forteljingar (Digital Storytelling) • Animasjon • Poenget med begge arbeidsmåtane er at elevane skal bearbeide og uttrykke kunnskap gjennom å utforme digitalt samansette uttrykk (samansette/multimodale tekstar) Oppsummering Ajer-prosjektet

13 Digital historieforteljing i nynorsk: Berre du som veit Oppsummering Ajer-prosjektet Anders

14 Animasjon i naturfag: Death Mix Oppsummering Ajer-prosjektet Joakim Anders Eirik

15 Funn • Elevane sin digitale kompetanse • Kva seier elevane? • Kva seier lærarane? • Mot ein utvida tekstkompetanse • Stemmer hypotesen? • Kva skal til for å lykkast? Oppsummering Ajer-prosjektet

16 Ajer-funn: digital kompetanse Oppsummering Ajer-prosjektet

17 Ajer-funn: verktøybruk Oppsummering Ajer-prosjektet

18 Kva seier elevane om å lage film? • Det var så morsomt å skulle lage en film at vi brukte mer tid på oppgaven enn vi pleier … men det tar så mye tid å lese, planlegge og skrive tekster. • Og så må vi finne gode bilder og musikk … og noen ganger måtte vi gjøre alt om igjen fordi mikrofonen ikke virket … • det var tidkrevende å finne relevant stoff på internett, vi måtte lese mye mer enn vi vanligvis må når vi skal presentere et prosjektarbeid … • det er også vanskelig fordi vi ikke kan kopiere alle bildene og musikken på grunn av opphavsrett … Oppsummering Ajer-prosjektet

19 Kva seier elevane … (2) • Det var hardt arbeid, men det var morsomt å se hvordan det ble… • Det var tidkrevende, men for å få et godt resultat må du bruke litt tid på det • Det var ganske gøy å klippe ting og sånn, men jeg synes egentlig at det var ganske kjedelig. Mye styr og – det er ikke min stil akkurat • for meg er dette det eneste lyspunktet i uka Oppsummering Ajer-prosjektet

20 Kva seier elevane … (3) • Kult. Det var gøy, ja, å lage alle figurene, og se når det ble ferdig, se hvordan det ble… • Den ble bra … litt morsom, god historie … de litt usannsynlige tingene, som når han dør og blir skutt opp med kanon og slike ting … • Vi hadde nå ikke regnet med det da … Jeg hadde regnet med en 3-er... ja, jeg og … jeg pleier aldri få sånn super karakter • Det var gøy … vi hadde masse problemer, jeg synes kanskje vi hadde mest av alle … men det var bra å bli ferdig, vi hadde blitt igjen på skolen mange ganger … jeg synes den (filmen) ble bra … den er jo litt kjedelig da Oppsummering Ajer-prosjektet

21 Kva seier elevane … (4) • Tross alt er det jo første filmen vi lager da så jeg er ganske fornøyd med at vi faktisk klarte å lage en film. • Vi kan finne ut veier ut av det, måter å løse det på.. vi skjønner hva som er problemet hvis det skulle oppstå et problem. Frustrerte blir vi men vi løser det til slutt. • Du får mer fakta inn i en PowerPoint presentasjon, men du husker bedre noe du har laget en film om • Det er mer tidkrevende for eksempel å trekke ut hva som er relevant informasjon å ta med … Vi må gjøre mer research og bruke mer tid på emnet enn normalt … Oppsummering Ajer-prosjektet

22 Kva seier elevane … (5) • For de som skal høre på er lettere å huske det de har sett på film enn bare en PowerPoint-presentasjon … en film er noe du kan se på senere, for repetisjon … du ser ikke tilbake på en PowerPoint • Daniel fiksa animasjonsfilmen, editering og sånn … Han laget historien og jeg fant på den, og så var jeg med på å skrive og forbedre teksten og min rolle filmen var en tung rolle. Egentlig gjorde Daniel mesteparten av arbeidet, men vi kan ikke alle gjøre like mye som han … • Presentasjonen er ferdig så vi kan bare starte den uten å snakke... Photo Story er morsomt … det er ikke så flaut å ha framlegg som før og hvis jeg ser på de andre sine presentasjoner så er det lettere å følge med … Oppsummering Ajer-prosjektet

23 Kva seier lærarane? • Når elevene får i oppgave å lage Photo Story arbeider de mer med engelsk-uttalen. De vil at den skal være bra … • Jeg ville aldri brukt animasjon bare i samfunnsfag. Det må kombineres med kunst og håndverk for å få nok tid. • Vi må legge mer vekt på det faglige innholdet i bildemanuset • At kvaliteten på presentasjonene er høyere betyr at de andre elevene lett kan følge med og det gjør det mer interessant … de som enda ikke har presentert har sine egne produkter klare på en minnepenn, noe som betyr at kan de være mer tilstede og følge bedre med på de andre presentasjonene og dermed lære mer av dem Oppsummering Ajer-prosjektet

24 Kva seier lærarane om Internett? • De beste elevene er også bedre til å bruke Internett som informasjonskilde enn de svake elevene. De som er flinke til å skrive og lese og har erfaring med å bruke biblioteket, er også best i bruke datamaskinen som støtte. De svake elevene unngår biblioteket og er raske til å starte datamaskinen, men de får lite gjort… • Læreren må bestemme når og hvordan elevene skal bruke Internett … • Det er meningsløst å starte en prosjektperiode ned Internettsøking… • Synet på bruk av Internett har blitt meir positiv utover i prosjektet:  Internett og IKT kan hjelpe meg til å praktisere en mer kontruktivistisk og mindre lærerstyrt undervisning … Oppsummering Ajer-prosjektet

25 Kva seier lærarane om motivasjon og arbeidsinnsats? • Vi har mange elever som aldri leser bøker, men de leser nettsider… • Vi har elever som aldri har levert en presentasjon, men som nå har levert en Photo Story presentasjon • I engelsk kan jeg se at elevene er mer motiverte og arbeider mer… • Elevene synes det er morsomt å arbeide med Photo Story … det var ikke noe problem å motivere dem til å arbeide • De har ingen problemer med programvaren, dette viser at de er gode på data – problemet er oss lærerne … • Mine elever er svært entusiastiske … også de svake elevene arbeider mer • Bruk av IKT har økt interesse og motivasjon for mitt fag … Oppsummering Ajer-prosjektet

26 Kva seier lærarane om prosess og produkt? • Å kunne presentere et produkt med estetisk kvalitet slik som tekst og bilder er inspirerende og stimulerer elevene til å fullføre et påbegynt arbeid • Effekten av visualisering og muligheitene til kontinuerleg editering og forbedring av produktet blir spesielt framheva • Fleire hevdar at spesielt for dei litt usikre elevane er det god hjelp i å kunne førebu ein presentasjon heime og berre ”trykke på knappen” når dei skal framføre • Fleire nemner vurdering av samansette tekstar som vanskeleg og etterlyser meir opplæring i dette Oppsummering Ajer-prosjektet

27 Blir elevane meir sjølstendige? • Ja til ein viss grad, spesielt de flinke elevene. De svakere eleven i min klasse har også vist økende interesse for faget (naturfag) når de har fått lov til å bearbeide kunnskapen med digitale verktøy og ta i bruk IKT-kompetansen sin… • Når skolearbeidet er mer motiverende blir elevene mer selvstendige … • Men elevene trenger fortsatt veiledning og tradisjonell undervisning • Som matte-lærer tror jeg ikke lærerens rolle har endret seg med innføringen av IKT … Oppsummering Ajer-prosjektet

28 Lærernes syn på IKT og læringsutbytte for elevene Oppsummering Ajer-prosjektet

29 Stemmer hypotesen vår? • Vi ser følgjande indirekte teikn på meir læring  Mange elevar blir meir motiverte  Fleire elevar opplever meistring  Det er teikn på at elevane arbeider meir med det faglege  Det er teikn på meir ”ekte” samarbeid  Av og til ser vi tendensar til eit læringsfellesskap rundt bruken av digitale verktøy Oppsummering Ajer-prosjektet

30 Utvida tekstkompetanse • Dei digitale elevarbeidene viser at elevane er i stand til å skape meining på mange andre måtar enn gjennom verbaltekst • Elevane sin digitale kompetanse gir eit godt grunnlag til utvikle ein utvida tekstkompetanse • Evne til å utforme samansette tekstar som kommuniserer meining er viktig for å gjere seg gjeldande i eit ”semiotisk” samfunn Oppsummering Ajer-prosjektet

31 Kva skal til for å lykkast? • Lærarane treng å vera trygge på det IKT-tekniske før dei får sjøltillit nok til å planlegge IKT brukt i eigen undervisning • Det tar lang tid å endre praksis og det skjer først når lærarane sjølve erfarer at det nye fører til betre læringsutbytte for elevane • Vedvarande støtte og oppfølging er betre enn å dra på kurs • Kompetanse på skaping og vurdering av samansette tekstar er ein forutsetning Oppsummering Ajer-prosjektet

32 IKT i fagene - frå læringsmaskiner til semiotiske verktøy? Oppsummering Ajer-prosjektet


Laste ned ppt "Ajer-prosjektet Oppsummering av resultater. Agenda • Prosjektet • Metoden • Prosessen • Funn Oppsummering Ajer-prosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google