Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menyramma i hypersystemet; Piler for navigasjon, navigasjonskart(Øye), søke på tekst, søk på struktur, legge inn/vise private notat/merknader, video,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menyramma i hypersystemet; Piler for navigasjon, navigasjonskart(Øye), søke på tekst, søk på struktur, legge inn/vise private notat/merknader, video,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Menyramma i hypersystemet; Piler for navigasjon, navigasjonskart(Øye), søke på tekst, søk på struktur, legge inn/vise private notat/merknader, video, justering av eigenskapar, samarbeidsverktøy, lage/søke sti i hypersystemet, personlig konfigurasjon, hjelp, avslutt, besøkte stader, lagre, informasjon om sida.

3

4 Språkets rolle i læringspros essen

5

6 Studentane skulle lære: • Rein fagleg stoff, • Lære å søka i informasjon innan faget, • Trene i skriving; a) læringsprosess, b) dokumentere, c) utrykke seg, formulere seg • Evaluere eige arbeid • Evaluere andres arbeid • Etterarbeid/oppretting i forhold til løysingsforslag etc.

7 EksamensformAntal studentar Andel studentar i % 1: Eksamen teljande 100% 1613% 2: Eksamen 50% og øving 50% 1310% 3: Øving teljande 100%10077% Fordeling av eksamensform

8 Om ein kunne valt på ny • Dersom kandidatene kunne valt på nytt så ville 84% valt som tidlegare, mens: • 5% ville gått frå 50/50% til 100% øving • 5% ville gått frå 100% øving til 50/50% • 6% ville gått frå 100% øving til

9 Prosent med endeleg karakter i høve til fagpåmeldte, kursgjennomføring. X-1 er ikkje muleg å oppdriva.

10 Fråfall EksamensformAntal påmeltAntal gjennomført Fråfall i % Eksamen 100%16567% Eksamen 50% – øving 50% 131023% Øving 100%1008515% Fråfall for dei ulike evalueringsformene

11 Grunn for val av eksamensform

12 Kor viktig det er å kunna velja eksamensform

13 Antal av studentane som meiner at eksamen eller øvingar gir best uttrykk for deira kunnskap

14

15 •Øvingar; ein solid A •Forelesingar; ein solid B •IKT-læringsmiljø; ein solid B •Kollegaevaluering; C •Eigenevaluering; C

16

17 Konklusjon Positive sider • Mange studentar legg vekt på at opplegg som krev jamt arbeid over heile semesteret, gir betre læring enn tradisjonelt opplegg. • Studentane meiner at øvingsarbeid gir betre uttrykk for kva dei kan, enn det eksamen gjer. • Sjølvstendig arbeid, studenten fastset i stor grad arbeidsopplegget. • Studentane synest det er interessant å arbeida med øvingar, har tilgang til hjelpemiddel som i ein vanleg arbeidssituasjon. • Når siste øving er levert er også faget ferdig, ikkje noko intensiv lesing til eksamen. • Slepp prestera alt på ein dag, eksamensdagen. • Ingen eksamensnervar med i biletet. • For kursassistentar/øvingsleiar er det interessant å arbeida med oppgåvesvar som er gjennomarbeidd. • For faglærar og sensor er det langt meir interessante å gå gjennom denne typen svar enn tradisjonelle eksamenssvar Negative sider • Utarbeiding av øvingsopplegg krev veldig mye arbeid. • Gjennomføring av opplegget krev veldig mye arbeid. • Etterarbeidet, sensurering, krev veldig mye arbeid. • ”Koking”, tjuv kopiering, kan føra til at opplegget ikkje er liv laga. • Noen studentar syntes det var for mykje arbeid med øvingane for 2,5 vekttal. • For noen studentar høver det ikkje å binda seg til faste tider for innlevering av øvingar. Dei vil arbeida etter eiga framdrift. • Ein er sårbar for teknisk.

18 -Jeg hadde så mange eksamener, og i tillegg var eksamensdatoen dagen før eller etter (husker ikke) en annen eksamen, og det var uaktuelt. Øvingene ville jeg jo komme til å gjøre uansett. -jevn jobbing over hele semesteret -Hadde tatt faget før. Skulle bare forbedre karakter. -Jeg liker mer å ha mulighet til å sitte hjemme / på skolen / kontor med mulighet til å slå opp i bøker dersom jeg sitter fast, og dette er mer likt slik en arbeidssituasjon ville ha vært. Eksamen gir et (slik jeg ser det) noe dårligere inntrykk av hva en -Grunnen til valget er enkelt, nemelig at man slapp eksamen og man lærer mye mer av en slik form for evaluering. -Ville forsøke noe nytt, og mente at en slik form mmed kontinuerlig evaluering ville føre til en mer korrekt karaktersetting enn en eksamen hvor det er avhengig av dagsform og flaks med spørsmålene om du får A. B eller C. -Trodde jeg kom til å lære mer. Det gjorde jeg. Slipper å "sprenglese". Slipper å prestere alt på en dag. 100% øving, mange kommentarar – her eit utval som speglar svara; Kommentarar til val av eksamens- /evalueringsform

19 -1) fordi jeg bor langt fra studiestedet, så det var mest praktisk for meg å kunne ta eksamen hjemme. 2) fordi jeg mener at det å få bruke oppslagsverk når man skriver eksamen (øvinger) er en fornuftig måte å teste kunnskaper på - det tester jo om kandidat -Selvstendig arbeid. Mitt eget opplegg. -slapp å få to eks etter hverandre -Da jeg er fjernstudent dette året var dette en fin mulighet for meg. synes også det var spennende å prøve noe nytt.synes også jeg lærer mer av jobbe skikkelig med øvinger enn å pugge til eksamen. -Fordi jeg lærer bedre av å jobbe grundig med øvinger gjennom et helt semester. Ved eksamen kan man lettere feile, fordi man bare får en sjanse, mens man med øvingsopplegget får bedre tid til å jobbe og reflektere over oppgaven. -Synes det er en fin måte og lære på, hvor jeg får satt meg godt inn i stort sett alle deler av faget, siden en må svare utfyllende på alle spørsmålene. Kan bli mange eksamene å lese til i desember, så da er det fint at man også kan gjøre det på denne måte -Har gode erfaringer med evaluering ved øvinger fra deler av IT studie tatt ved universitet i Australia -synes rett og slett det er urettferdig at en karakter skal begrunnes utifra det du klarer å prestere på noen timer. ved valg av 100% øvinger synes jeg en karakter mer rettferdig reflekterer kunnskapsnivået og hvor bra man faktisk har jobbet i løpet av åre -Jeg gjør det dårligere ved eksamen, oppgulp av kunnskap er ikke min styrke. Jeg er bedre til faktisk å lære stoffe, forstå det og bruke det på andre måter. -etter min mening er øvinger en overlegen evalueringsform gitt at de gjennomføres skikkelig, slik som ble gjort it it222. bedre tid å sette seg inn i stoffet, mye mer som sitter igjen etter at faget er over (har jeg oppdaget nå), bedre grunnlag for å eva

20 Kommentarar til val av eksamens-/evalueringsform 50% øving – 50% eksamen; • Det ble hipp som happ • Tanken ved start av studiet var at det ville gi best uttelling - fordi man da jobber mer med øvingene. I tillegg ville ikke en dårlig dag på eksamen slå ut 100%. Hadde jeg kunnet velge igjen, ville jeg valgt 100% øvinger, fordi eksamen i tillegg til telle • Ikke la hele karakteren telle etter en dags eksamen, men også på det arbeidet man har gjort i løpet av semesteret. • Jeg hadde ikke lyst til å velge 100% eksamen fordi det hadde jeg prøvd ut før, og jeg endte altid med å være slapp på øvingene, helt til før eksamen, derfor tenkte jeg at jeg kunne prøve ut 50/50, slik at jeg står på hardt på øvingene, og siden øvingene h • trodde det var lurt å gjøre det på denne måten og det var lite informasjon om det på forhånd og liten frist. Lite informasjon om hvor mye arbeid det var med øvingene.. -Det ble hipp som happ -Tanken ved start av studiet var at det ville gi best uttelling - fordi man da jobber mer med øvingene. I tillegg ville ikke en dårlig dag på eksamen slå ut 100%. Hadde jeg kunnet velge igjen, ville jeg valgt 100% øvinger, fordi eksamen i tillegg til telle -Ikke la hele karakteren telle etter en dags eksamen, men også på det arbeidet man har gjort i løpet av semesteret. -Jeg hadde ikke lyst til å velge 100% eksamen fordi det hadde jeg prøvd ut før, og jeg endte altid med å være slapp på øvingene, helt til før eksamen, derfor tenkte jeg at jeg kunne prøve ut 50/50, slik at jeg står på hardt på øvingene, og siden øvingene h -trodde det var lurt å gjøre det på denne måten og det var lite informasjon om det på forhånd og liten frist. Lite informasjon om hvor mye arbeid det var med øvingene..

21 Kommentarar til val av eksamens-/evalueringsform 100% eksamen; -Er god på eksamener -Ville blitt veldig mye og gjort gjennom semesteret med øvinger da jeg hadde mange obligatoriske øvinger i andre fag, derfor valgte jeg 100% eksamem. Da slapp jeg å ha tidsfrister hengende over meg, men kunne lese og gjøre øvingene når jeg måtte føle for. -Jeg valgte denne eksamensformen fordi etter min mening lærer man mye mer og ikke minst jobber i grupper og diskuterer eventuelle problemer underveis. Det er sånn man lærer mest. (red kommentar; avmerka feil gruppetilhørigheit?) -Jeg forbreder meg mye bedre til eksamen, i forhold til øvinger. Dessuten tror jeg det er større sjanse for å få beste karakter med 100% eksamen. -Pensum var ganske stort og synes at denne eksamensformen egner seg bedre for hva angår arbeidsmengde, progresjon og egen utvikling i faget. Ettersom ALLE fag har en eksamen (nå kun 4 timer, noe som er altfor lite) syntes jeg dette var et friskt pust blant 1 ja (red kommentar; avmerka feil gruppetilhørigheit?)

22 Eit utval generelle kommentarar til kurset, henta frå undersøkinga. -Jeg føler at vanlige eksamen ikke alltid klarer å fange opp mine kunnskaper. En 4 tim er skriftlig eksamen uten hjelpemidler så langt fra en reel arbeidssituasjon man kan komme. Akkurat som ingen sa til Picasso, "ingen pensler", for så å kritisere resultatet, blir det feil å ta fra data studentene alle hjelpemidlene å plassere de i en sal med 400 andre. Det er ikke slik vi er vant til å jobbe. På øvingene jobbe vi slik vi er vant til å gjøre, i det tempoet vi vil, å da vil jeg tro at resultatet blir bedre, vi lærer mer å karakterene mer gjenspeiler våre kunnskaper. Slik det er nå med eksamener ender jo de med de dårligste karakterene opp med de best betalte jobbene etter 10 år. Takk for et meget bra opplegg, å lykke til videre med alternative former. Jeg håper at dette forsøket kan inspirere også andre forelesere til å forsøke alternative former -Ønsker helt klart flere emner med muligheten til at øvingene teller mer enn bare at de er påkrevd bestått for å gå opp til eksamen!!! -ingen som jeg kommer på =) må bare si at jeg digga 222 ;) -Jeg tok feil når jeg tenkte det hadde vært greit å slippe eksamen, arbeidsmengden på øvingene var altfor stor for meg når jeg også har andre øvinger å gjøre, i ettertid tror jeg det hadde vært bedre for meg å gå for 100% eksamen og så nilese en uke i forveien. -Jeg er overbevist om at større satsning på øvinger som karaktersetter vil skape en større interesse for fagene, samt en jevnere arbeidsmengde gjennom semesteret. Dette Fører igjen til en bedre forståelse av de respektive fag. -Synes arbeidsmengden på øvingene var alt for stor for et 2,5 vekttallsfag!! -Er svært forndøyd med opplegget, har ikke lært så mye i noen andre fag. Det var litt mye arbeid, men det var absolutt verdt det. Når man i tillegg var ferdig med faget i slutten av november uten eksamen var det ekstra godt. Håper flere fag tar i bruk denne ordningen. -Sånne former for eksamensformer må vi ha mer av.

23


Laste ned ppt "Menyramma i hypersystemet; Piler for navigasjon, navigasjonskart(Øye), søke på tekst, søk på struktur, legge inn/vise private notat/merknader, video,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google