Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NRL e-læring •Organisasjonsmodell •Lisenstyper og priser •Rutinebeskrivelser •Kvalitetssikring •Videreutvikling •Statistikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NRL e-læring •Organisasjonsmodell •Lisenstyper og priser •Rutinebeskrivelser •Kvalitetssikring •Videreutvikling •Statistikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 NRL e-læring •Organisasjonsmodell •Lisenstyper og priser •Rutinebeskrivelser •Kvalitetssikring •Videreutvikling •Statistikk

2 Organisasjonsmodell §1 Navn Prosjektets navn er ”NRL e-læring” (Nettbasert fagteori for rørbransjen). §2 Sekretariat Prosjektleder er ansatt i NRLs sekretariat, Fridtjof Nansens vei 19, Majorstuen, Oslo §3 Formål Prosjektet har til formål å bidra til å øke den kvalitative og kvantitative teoriopplæringen av bransjens utøvere og sikre rekruttering til faget gjennom blant annet å utvikle, vedlikeholde og videreutvikle et pedagogisk ”databasert opplæringssystem”.

3 Organisasjonsmodell §6 Prosjektorganisasjon(forts.) Prosjektorganisasjonen er satt sammen av: –Styringsgruppe –Faggruppe –Prosjektleder

4 Organisasjonsmodell §3 Formål (forts.) NRL e-læring skal fungere som støtteprogram for: –skoleverket (faglærere) –fagteorien i rørleggerfaget –enkeltforetak, etterutdanning, opplæring av baser etc. –uavhengige utdanningsløp –effektivisering av utdanningsløpene §4 Eierskap Prosjektet eies formelt av NRL §5 Øverste myndighet Prosjektets øverste myndighet er NRLs styre

5 Organisasjonsmodell §6 Prosjektorganisasjon (forts.) NRLs styre Styringsgruppe FaggrupperProsjektlederDataPower

6 Organisasjonsmodell §7 Endringer av organisasjonsmodell Endringer kan bare foretas av NRLs styre. §8 Avslutning av prosjektet Etter forslag og nærmere begrunnelse fra styringsgruppa kan NRLs styre vedta å legge ned prosjektet. NRLs styre beslutter hvordan prosjektets verdier skal disponeres. Disponeringen skal være i henhold til de kontraktsmessige forpliktelser som prosjektet har med leverandører, samarbeidspartnere og kunder. Eventuelle overskytende verdier tilfaller NRL og nyttes til opplærings- og rekrutteringsformål. Den siste valgte styringsgruppen som fungerer, er ansvarlig for å gjennomføre alle praktiske oppgaver i forbindelse med nedleggelsen.

7 Lisenstyper og priser •Lærlinglisens kr 3900 + mva •Faglig leder lisenskr 2900 + mva •Bedriftslisenskr 1900 + mva •Skolelisenskr 490 + mva •Gasslisenskr 1500 + mva

8 Rutinebeskrivelser Rutinebeskrivelsene regulerer: •Hvem som tar ut de forskjellige lisensene. •Hvem som fakturerer lisensene. •Hvem som har det administrative ansvaret for lisenser og fakturering.

9 Kvalitetssikring av NRL e-læring •Faggruppen har jevnlige møter hvor programmet blir evaluert. •Rapportskjema benyttes for innmelding av feil og mangler i programmet. •DataPower Learning og faggruppen foretar en årlig revisjon av systemet. •Utarbeidelse av en fasit med korrekte svar på oppgavene i programmet.

10 Videreutvikling av NRL e-læring •Ny kalkulasjonsmodul er beregnet ferdig i løpet av 2008. •Nytt tegneprogram er beregnet ferdig i løpet 2008. •Talemodul skal på sikt implementeres i programmet til hjelp for dyslektikere. •Det er søkt om økonomisk støtte fra utdanningsdepartementet til utviklingsarbeidet.

11 Uttak av lærlinglisenser: OpplæringskontorLærlinglisenser Agderfylkene30 Akershus27 Buskerud65 Hedemark/Oppland11 Hordaland / Sogn og Fjordane183 Møre og Romsdal24 Nord-Norge67 Oslo171 Rogaland143 Telemark35 Trøndelag203 Vestfold8 Østfold0 Sum totalt967

12 Uttak av lærlinglisenser:

13

14

15 Uttak av bedriftslisenser: OpplæringskontorAntall lisenser Agderfylkene0 Akershus1 Buskerud5 Hedemark/Oppland0 Hordaland / Sogn og Fjordane0 Møre og Romsdal2 Nord-Norge22 Oslo17 Rogaland26 Telemark2 Trøndelag22 Vestfold0 Østfold0 Sum totalt97

16 Uttak av skolelisenser: OpplæringskontorAntall lisenser Agderfylkene22 Akershus1 Buskerud49 Hedemark/Oppland0 Hordaland / Sogn og Fjordane33 Møre og Romsdal12 Nord-Norge34 Oslo2 Rogaland130 Telemark1 Trøndelag72 Vestfold0 Østfold0 Sum totalt356

17 Uttak av gasslisenser: BrukerkategoriReg. brukere totalt NRL-medlem16 Ikke NRL-medlem27 Fagskole16 Administratorer10 Sum69


Laste ned ppt "NRL e-læring •Organisasjonsmodell •Lisenstyper og priser •Rutinebeskrivelser •Kvalitetssikring •Videreutvikling •Statistikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google