Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NRL e-læring Organisasjonsmodell Lisenstyper og priser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NRL e-læring Organisasjonsmodell Lisenstyper og priser"— Utskrift av presentasjonen:

1 NRL e-læring Organisasjonsmodell Lisenstyper og priser Rutinebeskrivelser Kvalitetssikring Videreutvikling Statistikk

2 Organisasjonsmodell 1 Navn Prosjektets navn er ”NRL e-læring” (Nettbasert fagteori for rørbransjen). 2 Sekretariat Prosjektleder er ansatt i NRLs sekretariat, Fridtjof Nansens vei 19, Majorstuen, Oslo 3 Formål Prosjektet har til formål å bidra til å øke den kvalitative og kvantitative teoriopplæringen av bransjens utøvere og sikre rekruttering til faget gjennom blant annet å utvikle, vedlikeholde og videreutvikle et pedagogisk ”databasert opplæringssystem”.

3 Organisasjonsmodell 6 Prosjektorganisasjon(forts.) Prosjektorganisasjonen er satt sammen av: Styringsgruppe Faggruppe Prosjektleder

4 Organisasjonsmodell 3 Formål (forts.) NRL e-læring skal fungere som støtteprogram for: skoleverket (faglærere) fagteorien i rørleggerfaget enkeltforetak, etterutdanning, opplæring av baser etc. uavhengige utdanningsløp effektivisering av utdanningsløpene 4 Eierskap Prosjektet eies formelt av NRL 5 Øverste myndighet Prosjektets øverste myndighet er NRLs styre

5 Organisasjonsmodell NRLs styre Styringsgruppe Faggrupper Prosjektleder
6 Prosjektorganisasjon (forts.) NRLs styre Styringsgruppe Faggrupper Prosjektleder DataPower

6 Organisasjonsmodell 7 Endringer av organisasjonsmodell Endringer kan bare foretas av NRLs styre. 8 Avslutning av prosjektet Etter forslag og nærmere begrunnelse fra styringsgruppa kan NRLs styre vedta å legge ned prosjektet. NRLs styre beslutter hvordan prosjektets verdier skal disponeres. Disponeringen skal være i henhold til de kontraktsmessige forpliktelser som prosjektet har med leverandører, samarbeidspartnere og kunder. Eventuelle overskytende verdier tilfaller NRL og nyttes til opplærings- og rekrutteringsformål. Den siste valgte styringsgruppen som fungerer, er ansvarlig for å gjennomføre alle praktiske oppgaver i forbindelse med nedleggelsen.

7 Lisenstyper og priser Lærlinglisens kr 3900 + mva
Faglig leder lisens kr mva Bedriftslisens kr mva Skolelisens kr mva Gasslisens kr mva

8 Rutinebeskrivelser Rutinebeskrivelsene regulerer:
Hvem som tar ut de forskjellige lisensene. Hvem som fakturerer lisensene. Hvem som har det administrative ansvaret for lisenser og fakturering.

9 Kvalitetssikring av NRL e-læring
Faggruppen har jevnlige møter hvor programmet blir evaluert. Rapportskjema benyttes for innmelding av feil og mangler i programmet. DataPower Learning og faggruppen foretar en årlig revisjon av systemet. Utarbeidelse av en fasit med korrekte svar på oppgavene i programmet.

10 Videreutvikling av NRL e-læring
Ny kalkulasjonsmodul er beregnet ferdig i løpet av 2008. Nytt tegneprogram er beregnet ferdig i løpet 2008. Talemodul skal på sikt implementeres i programmet til hjelp for dyslektikere. Det er søkt om økonomisk støtte fra utdanningsdepartementet til utviklingsarbeidet.

11 Uttak av lærlinglisenser:
Opplæringskontor Lærlinglisenser Agderfylkene 30 Akershus 27 Buskerud 65 Hedemark/Oppland 11 Hordaland / Sogn og Fjordane 183 Møre og Romsdal 24 Nord-Norge 67 Oslo 171 Rogaland 143 Telemark 35 Trøndelag 203 Vestfold 8 Østfold Sum totalt 967

12 Uttak av lærlinglisenser:

13 Uttak av lærlinglisenser:

14 Uttak av lærlinglisenser:

15 Uttak av bedriftslisenser:
Opplæringskontor Antall lisenser Agderfylkene Akershus 1 Buskerud 5 Hedemark/Oppland Hordaland / Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 2 Nord-Norge 22 Oslo 17 Rogaland 26 Telemark Trøndelag Vestfold Østfold Sum totalt 97

16 Uttak av skolelisenser:
Opplæringskontor Antall lisenser Agderfylkene 22 Akershus 1 Buskerud 49 Hedemark/Oppland Hordaland / Sogn og Fjordane 33 Møre og Romsdal 12 Nord-Norge 34 Oslo 2 Rogaland 130 Telemark Trøndelag 72 Vestfold Østfold Sum totalt 356

17 Uttak av gasslisenser:
Brukerkategori Reg. brukere totalt NRL-medlem 16 Ikke NRL-medlem 27 Fagskole Administratorer 10 Sum 69


Laste ned ppt "NRL e-læring Organisasjonsmodell Lisenstyper og priser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google