Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen Vitensenter AS1 Navnekonkurranse, mai 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen Vitensenter AS1 Navnekonkurranse, mai 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen Vitensenter AS1 Navnekonkurranse, mai 2006

2 Bergen Vitensenter AS2 Navnekonkurranse •Skal bygge merkevare omkring senteret, skal ikke hete ”Bergen Vitensenter”, dette kan evt brukes som ”undertittel” under navn, ”Bergen Science Centre” på engelsk •Har kjørt prosess for navn, men ønsker flere innspill •Gjør et ”stunt” nå, inviterer studenter ved Kunsthøgskole, NHH og Arkeitektskolen •Grafisk design er ikke ferdig, under arbeid, venter på navn •Ekstremt kort frist

3 Bergen Vitensenter AS3 Navnekonkurranse •Ønsker innspill på navn på senteret •Navnet må gjerne kunne brukes til å avlede begreper og ord fra, se kriterier for øvrig på neste side •Frist for forslag 15. mai 2006 kl. 12.00 til følgende adr: sad@aksentra.no i PPT format, max 5 sider •Jury: styret + prosjektleder •Premiering: NOK 5 000,- til vinner, som dermed overdrar rett til å bruke forslaget til Bergen Vitensenter AS •Bergen Vitensenter AS forplikter seg ikke til å bruke vinnerforslaget •Spørsmål stilles til: Svein Anders Dahl på adr. over eller tlf: 59813980

4 Bergen Vitensenter AS4 Navn på senteret Kriterier : •Målgrupperelatert –Målgrupper: •Barn og unge under utdanning, kjernegruppe 10 - 15 år, men ikke å oppfatte som ekskluderende, skal også appellere til yngre og eldre •Familier, helgebesøk •Tilreisende (turistattraksjon) •Funksjonelt - må være enkelt å si og skrive •Må oppfattes som litt kuuult •Må ha relevans – lett å forstå sammenheng •Ikke fremmedspråk

5 Bergen Vitensenter AS5 En verkstedshall i Thormøhlensgt. 51 som skal bygges på og bygges om til formålet

6 Bergen Vitensenter AS6 •Eiere: –Bergen Kommune 28% –Hordaland Fylkeskommune 18% –Universitetet i Bergen 18% –Høgskolen i Bergen 18% –Bergen Næringsråd 18% •Styre: –Herman Friele, ordfører –Helge Dyrnes, adm. dir. Bergen Næringsråd –Leif Lømo, forskningsdir. Norsk Hydro, Sandsli –Nils Mæhle, adm. dir. Høgskolen i Bergen –Kåre Rommetveit, adm. dir. Universitetet i Bergen –Tom-Christer Nilsen, fylkesvaraordfører Hordaland Fylkeskommune –Bjørn Laastad, stiftelsen Bergen Vitensenter

7 Bergen Vitensenter AS7 Bergen Vitensenter AS - status •Bergen Vitensenter AS stiftet høsten 2005 •”Pilot” åpnet i Nygårdsgaten 112 (HiB) sept. 2005 (midlertidig drift) •Separat prosjekt for etablering av nytt senter på Marineholmen basert på Hydros jubileumsgave på NOK 100 mill. •Prosjektgruppe og arbeidsgrupper driver prosjektet •Søker og etablerer samarbeidsrelasjoner –Næringsliv –Forskning og undervisning –Organsiasjoner, myndigheter •Utvikle profil, formspråk og identitet •Lokaler – prosjektering ferdig, ombygging startet •Innhold - søkefase, vurdering, analyse •Videreutvikle organisasjon og rekruttering •Åpne nytt senter våren 2007

8 Bergen Vitensenter AS8 Visjon, misjon, strategi for Bergen Vitensenter AS

9 Bergen Vitensenter AS9 Målsetning for virksomheten Skape økende interesse for, og positiv oppmerksomhet omkring real-og naturvitenskaplige fag og teknologi for å motivere flere til å utdanne seg i den retningen.

10 Bergen Vitensenter AS10 Visjon, misjon og strategi •Visjonen er ledestjernen, noe å strekke seg mot, kanskje ikke helt oppnåelig - men som indikerer det vi skal innfri overfor våre besøkende. •Misjonen handler om hvorfor vi driver virksomheten •Strategier handler om hvordan vi skal gjøre det

11 Bergen Vitensenter AS11 Visjon ”Åpne nye perspektiver” •Bergen Vitensenter skal åpne nye perspektiver i forhold til: –Målgruppene – uavhengig av spesifikk målgruppe og nivå –Det unike – Det nasjonale og det særegne for regionen –Tema – Hav, vær og energi –Fag – Naturvitenskap, teknologi, realfag –Læring og planverk – supplere læreplan

12 Bergen Vitensenter AS12 Misjon og strategi Bergen Vitensenter skal skape undring og refleksjon rundt de naturvitenskaplige sammenhenger som påvirker våre liv. Strategi •Med utgangspunkt i målgruppens nysgjerrighet til å vite mer, skal Bergen Vitensenter gjennom å –oppleve –oppdage –løse oppdrag gi grunnlag for å se nye perspektiver i naturvitenskap og teknologi, både det som er særegent for Norge og for Vestlandet

13 Bergen Vitensenter AS13 Konsept og innhold

14 Bergen Vitensenter AS14

15 Bergen Vitensenter AS15 Vitensenter - konseptet •Et senter for opplevelse og læring –Teknologi og naturvitenskap –Ikke skole - ikke tivoli –Motivere for videre læring –Appell til refleksjon og kreativitet –Invitere inn til engasjement –Gjennom det interaktive være kognitivt engasjerende, ikke bare manipulerbare gjenstander –Skape trygghet og tillit til egen læring og forståelse

16 Bergen Vitensenter AS16 Vitensenter konseptet –Senterets innhold •Interaktive prosesser •Ikke galleri - ikke lekekasse •Skape grunnlag for uhøytidlig tilnærming til det ”vanskelige” •Gjennom lek og opplevelse til forståelse av komplekse apparater og fenomener •Tre tema som skal gi vår senter særpreg: –Hav –Vær –Energi

17 Bergen Vitensenter AS17 Innhold HAV ENERGI VÆR ”BASIS” Temporære utstillinger Mobile utstillinger Overlapp Forankring i det vestnorske landskap og næringsliv

18 Bergen Vitensenter AS18 ”Basis” •”Basis” - de installasjonene som ”alle” forventer å finne i et vitensenter •Kjemi-, fysikk-, biologi- og matematikk ”sløyd” •Human biologi, life science, som er knyttet til hvorfor vi er som vi er og fungerer som vi gjør •Miljø, resirkulasjon og gjenbruk •Relatere installasjonene til de tre valgte spesialtemaene, lage komplementaritet mellom tema og ”basis” •Planetarium og et ”vitenskaps teater” (for demoer og eksperimenter)

19 Bergen Vitensenter AS19 Aktuelle linker for mer informasjon om vitensenterkonseptet •http://www.vitensenter.no/http://www.vitensenter.no/ •http://www.experimentarium.dk/http://www.experimentarium.dk/ •http://www.exploratorium.com/http://www.exploratorium.com/ •http://www.techniquest.org/http://www.techniquest.org/ •http://www.ecsite.net/new/index.asphttp://www.ecsite.net/new/index.asp

20 Bergen Vitensenter AS20


Laste ned ppt "Bergen Vitensenter AS1 Navnekonkurranse, mai 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google