Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdiskaparen Statkraft- Fra ei elektrisk øy i Tyssedal til ”swinging”business med Europa Hardingtinget, Ulvik 13. januar 2011 Regiondirektør Jan Alne,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdiskaparen Statkraft- Fra ei elektrisk øy i Tyssedal til ”swinging”business med Europa Hardingtinget, Ulvik 13. januar 2011 Regiondirektør Jan Alne,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdiskaparen Statkraft- Fra ei elektrisk øy i Tyssedal til ”swinging”business med Europa Hardingtinget, Ulvik 13. januar 2011 Regiondirektør Jan Alne, Statkraft Region Vest-Norge

2 side 2 Intro kurs for nya nsat te i Tys sed al TYSSEDAL- STOLT KRAFT- OG INDUSTRIHISTORIE I MEIR ENN 100 ÅR Tysso I – 1. byggetrinn Nord-Europas største høgtrykksanlegg Konsesjonsbehandlingstid : 3 veker !

3 86% FLEKSIBEL KRAFTPRODUKSJON FORNYBAR ENERGI I EUROPA INNEN FORNYBAR ENERGIPRODUKSJON NR. 1 98% NR. 3 I NORDISK KRAFTPRODUKSJON A-/Baa1 S&P / MOODY’S KREDITTRATING (S&P NEGATIVE OUTLOOK) STATKRAFT I DAG side 3 Vekst utenfor Europa gjennom SN Power

4 STATKRAFTS FOKUSERTE STRATEGI Fjernvarme Regionale selskaper Europeisk regulerbar kraftproduksjon •Vann- og gasskraft i Nordvest-Europa •Energidisponering og markedsoperasjoner Vindkraft •Landbasert vindkraft i Norge og Sverige, konsolidere porteføljen i Storbritannia •Havbasert vindkraft i Storbritannia; utbygging av Scira og utvikling av konsesjoner for Doggerbank Internasjonal vannkraft •Utvikling av vannkraft i Tyrkia og Albania •Vekst i vannkraft gjennom SN Power i Sør-Amerika og Asia side 4

5 SERTIFIKATER SKAPER MULIGHETER Norge og Sverige enige om å etablere et felles elsertifikatmarked med oppstart 1. januar Protokoll signert 8. desember Lov om elsertifikater på høring. 26,4 TWh fornybar kraft innen 2020 …men Norges mål i fornybardirektivet fortsatt uavklart

6 SERTIFIKATMARKEDET SKAPER NYE MULIGHETER Page 6 … MØTE EUROPEISKE UTFORDRINGER Vekst i Europa Vind MW180 – MW Sol MW MW Doggerbank 9000 MW

7 Brasil Chile (4) 418 MW Laos (1) 500 MW Peru (3) 436 MW Albania Tyrkia (2) 120 MW Costa Rica Sør-Afrika India (2) 300 MW Nepal (1) 60 MW Vietnam Filippinene (3) 565 MW Sri Lanka (1) 6 MW … OG UTVIKLE REN ENERGI GLOBALT

8 STATKRAFTS AMBISJONER Stor europeisk produsent av miljøvennlig regulerbar kraft Ledende utvikler av vannkraft i flere regioner globalt Betydelig utvikler av vindkraft i Norge, Sverige og UK Leverandør av fjernvarme i Norge og Sverige Stor verdiskaping for eier og svært langsiktige kontantstrømmer Bidra til å møte verdens klimautfordringer Oppbygging av høy kompetanse i Norge og andre land side 8

9 Tallene er justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter Brutto driftsinntekter og EBITDAResultat før og etter skatt STATKRAFTS FINANSIELLE UTVIKLING (1/2)

10 STATKRAFT`S VIRKSOMHET I HORDALAND Middelproduksjon på ca 7000 GWh Årlig verdi ved 360 kr/KWh ca 2,5 mrd kr Direkte sysselsetting 59 personer Brutto lønnskostnader inkl arbeidsgiveravgift etc. 36,4 mill kr. Innkjøp av varer og tjenester lokalt 56,5 mill kr Indirekte sysselsettingseffekt 141 sysselsatte Skatter,avgifter og k.kraft - ca 280 mill kr Indirekte sysselsettingseffekt offentlig sektor 297 sysselsatte 10 Statk raft prese ntasj on

11 KRAFTVERKSGRUPPE HARDANGER Planlagt vedlikehaldsomfang i snitt pr år: Ca 3200 ulike vedlikehaldsjobbar fordelt på 9 kraftverk Tilsaman om lag timar, tilsvarande 17 årsverk Korrektivt vedlikehald: Ca 500 ulike jobbar Tilsaman om lag 8300 timar, tilsvarande 5 årsverk 11 aggregater og 7 pumper, 2258 startar (i 2010) Tilgjengelege aggregater ca 94%,inkl planlagt og ikkje planlagt utetid. Page 11

12 AS TYSSEFALDENE Statkraft eig kraftverka 100 % (heimfall) ( Oksla, Tysso II, Mågeli, Øvre-Nedre Bersåvatn. Håvardsvatn- tilsaman ca 2300 GWh / 450 MW ) Selskapet eigd 60% av Statkraft, 40 % Eramet 4 ansatte pr (reg.nett til Odda Energi AS ) AST administrerer leigeavtale for Tysso II, samt eigedomsmasse inkl Tyssedal Hotell Statkraft står for drift og vedlikehold av kraftanlegga, og overvåking/styring frå Sauda driftsentral 12

13 side feb Fiskeanlegg i Statkraft Talvik Eidfjord Eresfjord Rossåa Høyanger Kvistforsen Bjerka Nore Krutåga Eikesdal Laholm Vik

14 side feb EIDFJORD Byggeår settefisk 1975, genbank ansatte genbank og settefiskanlegg; Henning Syvertsen, Roy Åge Aandal, Bodil Skadal Hole og Stian Myklatun. Pålegg 2008: Bjoreio: øyerogn MaurangerCa fjellørret ÅlvikCa fjellørret Tyssedalca fjellørret Levende genbank har seks stammer fra Hordaland og Sogn og Fjordane.

15 DIREKTE VIRKNINGER - SYSSELSETTING 15 Statk raft prese ntasj on EnhetÅrsverkAnsatteAndel årsverk Kraftverksgruppe Hardanger52,55442 % Settefiskanlegg i Sima5,054 % Kraftverksgruppe Ulla Førre29,13023 % Regionskontor i Sauda39,84231 % Sum126, %

16 DIREKTE SKATTER OG AVGIFTER Statk raft prese ntasj on KommunenavnNaturressursskattEiendomsskattKonsesjonsavgiftSum Kvinnherad kommune Jondal kommune Odda kommune Ullensvang herad Eidfjord kommune Ulvik herad Kvam herad Sum

17 DIREKTE VERDI KONSESJONSKRAFT KommuneKraftverkMWh2OED prisfremtidig prisverdi pr år JondalJukla/Mauran , Hord. Fylk(Jondal)Jukla/Mauran , KvinnheradJukla/Mauran , UllensvangJukla/Mauran div erstatningskraft , EidfjordSima , Hord.Fylk(Eidfj)Sima , UlvikSima , Hord Fylk(Ulvik)Sima , Hord Fylk(Odda )Tokke148102, Hordaland FylkeskHog/Kje/Hyl/Vi/UF , Kvam heradNye Bjølvo , VossNye Bjølvo203102, UllensvangØ/N Bersåvatn , Sum Hordaland , Statk raft prese ntasj on

18 INDIREKTE VIRKNINGER Sysselsettingseffekt i de offentlige av skatter, avgifter konsesjonskraft etc. verdi 272,5 mill 18 Statk raft prese ntasj on Sysselsettingseffekt offentlig sektor kr per ansatt KommunenavnLavt anslag -20%Middels anslagHøyt anslag +20% Hardanger

19 INDIREKTE VIRKNINGER Kjøp av varer og tjenester Sysselsettingsvirkninger (2,5 ansatt pr mill) 19 Statk raft prese ntasj on KommunenavnDriftsrelaterte Investerings – relaterteSum 40% andel regionalt*) Hardanger KommunenavnLavt anslag -20%Middels anslagHøyt anslag +20% Hardanger

20 KATALYTISKE VIRKNINGER (RINGVIRKNINGER)  Bremse befolkningsnedgang Bredere velferdstilbud pga kraftpenger (handlingsrom) Tilgang til fjell/utmark  Lokalisering av annen næring leverandør til kraftkrevende industri (eks Boliden Odda ) Turisme (visningsanlegg, dammer, veier, messer etc.) Eksempel Sima kraftverk : ca gjester ila 30 år Tjenesteleverandører –jfr innkjøp til prosjekt  Sponsorvirksomhet: ca 1.7 Mkr i inkl Hardanger Musikkfest 20 Statk raft prese ntasj on

21

22 EUROPOWER-AUGUST 10: 22 Statk raft prese ntasj on

23 TYSSO I – FRAMTIDIG UNESCO- OBJEKT ?

24 Page 24 LAKS FANGA I ALTA - OKT 07 – 30 KG Takk for meg- og lykke til, for oss alle!


Laste ned ppt "Verdiskaparen Statkraft- Fra ei elektrisk øy i Tyssedal til ”swinging”business med Europa Hardingtinget, Ulvik 13. januar 2011 Regiondirektør Jan Alne,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google