Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdiskaparen Statkraft- Fra ei elektrisk øy i Tyssedal til ”swinging”business med Europa Hardingtinget, Ulvik 13. januar 2011 Regiondirektør Jan Alne,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdiskaparen Statkraft- Fra ei elektrisk øy i Tyssedal til ”swinging”business med Europa Hardingtinget, Ulvik 13. januar 2011 Regiondirektør Jan Alne,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdiskaparen Statkraft- Fra ei elektrisk øy i Tyssedal til ”swinging”business med Europa Hardingtinget, Ulvik 13. januar 2011 Regiondirektør Jan Alne, Statkraft Region Vest-Norge

2 side 2 Intro kurs for nya nsat te i Tys sed al TYSSEDAL- STOLT KRAFT- OG INDUSTRIHISTORIE I MEIR ENN 100 ÅR Tysso I – 1. byggetrinn 1906-08 -Nord-Europas største høgtrykksanlegg Konsesjonsbehandlingstid : 3 veker !

3 86% FLEKSIBEL KRAFTPRODUKSJON FORNYBAR ENERGI I EUROPA INNEN FORNYBAR ENERGIPRODUKSJON NR. 1 98% NR. 3 I NORDISK KRAFTPRODUKSJON A-/Baa1 S&P / MOODY’S KREDITTRATING (S&P NEGATIVE OUTLOOK) STATKRAFT I DAG side 3 Vekst utenfor Europa gjennom SN Power

4 STATKRAFTS FOKUSERTE STRATEGI Fjernvarme Regionale selskaper Europeisk regulerbar kraftproduksjon •Vann- og gasskraft i Nordvest-Europa •Energidisponering og markedsoperasjoner Vindkraft •Landbasert vindkraft i Norge og Sverige, konsolidere porteføljen i Storbritannia •Havbasert vindkraft i Storbritannia; utbygging av Scira og utvikling av konsesjoner for Doggerbank Internasjonal vannkraft •Utvikling av vannkraft i Tyrkia og Albania •Vekst i vannkraft gjennom SN Power i Sør-Amerika og Asia side 4

5 SERTIFIKATER SKAPER MULIGHETER Norge og Sverige enige om å etablere et felles elsertifikatmarked med oppstart 1. januar 2012. Protokoll signert 8. desember 2010. Lov om elsertifikater på høring. 26,4 TWh fornybar kraft innen 2020 …men Norges mål i fornybardirektivet fortsatt uavklart

6 SERTIFIKATMARKEDET SKAPER NYE MULIGHETER Page 6 … MØTE EUROPEISKE UTFORDRINGER Vekst i Europa 20092020 Vind76.000 MW180 – 230.000 MW Sol16.000 MW150.000 MW Doggerbank 9000 MW

7 Brasil Chile (4) 418 MW Laos (1) 500 MW Peru (3) 436 MW Albania Tyrkia (2) 120 MW Costa Rica Sør-Afrika India (2) 300 MW Nepal (1) 60 MW Vietnam Filippinene (3) 565 MW Sri Lanka (1) 6 MW … OG UTVIKLE REN ENERGI GLOBALT

8 STATKRAFTS AMBISJONER Stor europeisk produsent av miljøvennlig regulerbar kraft Ledende utvikler av vannkraft i flere regioner globalt Betydelig utvikler av vindkraft i Norge, Sverige og UK Leverandør av fjernvarme i Norge og Sverige Stor verdiskaping for eier og svært langsiktige kontantstrømmer Bidra til å møte verdens klimautfordringer Oppbygging av høy kompetanse i Norge og andre land side 8

9 Tallene er justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter Brutto driftsinntekter og EBITDAResultat før og etter skatt STATKRAFTS FINANSIELLE UTVIKLING (1/2)

10 STATKRAFT`S VIRKSOMHET I HORDALAND Middelproduksjon på ca 7000 GWh Årlig verdi ved 360 kr/KWh ca 2,5 mrd kr Direkte sysselsetting 59 personer Brutto lønnskostnader inkl arbeidsgiveravgift etc. 36,4 mill kr. Innkjøp av varer og tjenester lokalt 56,5 mill kr Indirekte sysselsettingseffekt 141 sysselsatte Skatter,avgifter og k.kraft - ca 280 mill kr Indirekte sysselsettingseffekt offentlig sektor 297 sysselsatte 10 Statk raft prese ntasj on

11 KRAFTVERKSGRUPPE HARDANGER Planlagt vedlikehaldsomfang i snitt pr år: Ca 3200 ulike vedlikehaldsjobbar fordelt på 9 kraftverk Tilsaman om lag 30 000 timar, tilsvarande 17 årsverk Korrektivt vedlikehald: Ca 500 ulike jobbar Tilsaman om lag 8300 timar, tilsvarande 5 årsverk 11 aggregater og 7 pumper, 2258 startar (i 2010) Tilgjengelege aggregater ca 94%,inkl planlagt og ikkje planlagt utetid. Page 11

12 AS TYSSEFALDENE Statkraft eig kraftverka 100 % (heimfall) ( Oksla, Tysso II, Mågeli, Øvre-Nedre Bersåvatn. Håvardsvatn- tilsaman ca 2300 GWh / 450 MW ) Selskapet eigd 60% av Statkraft, 40 % Eramet 4 ansatte pr 1.1.2011 (reg.nett til Odda Energi AS 1.1.2011) AST administrerer leigeavtale for Tysso II, samt eigedomsmasse inkl Tyssedal Hotell Statkraft står for drift og vedlikehold av kraftanlegga, og overvåking/styring frå Sauda driftsentral 12

13 side 13 9. feb. 201 0 Fiskeanlegg i Statkraft Talvik Eidfjord Eresfjord Rossåa Høyanger Kvistforsen Bjerka Nore Krutåga Eikesdal Laholm Vik

14 side 14 9. feb. 201 0 EIDFJORD Byggeår settefisk 1975, genbank 1992. 4 ansatte genbank og settefiskanlegg; Henning Syvertsen, Roy Åge Aandal, Bodil Skadal Hole og Stian Myklatun. Pålegg 2008: Bjoreio:120 000 øyerogn MaurangerCa 5 800 fjellørret ÅlvikCa 9 000 fjellørret Tyssedalca 2 800 fjellørret Levende genbank har seks stammer fra Hordaland og Sogn og Fjordane.

15 DIREKTE VIRKNINGER - SYSSELSETTING 15 Statk raft prese ntasj on EnhetÅrsverkAnsatteAndel årsverk Kraftverksgruppe Hardanger52,55442 % Settefiskanlegg i Sima5,054 % Kraftverksgruppe Ulla Førre29,13023 % Regionskontor i Sauda39,84231 % Sum126,3131100 %

16 DIREKTE SKATTER OG AVGIFTER 2009 16 Statk raft prese ntasj on KommunenavnNaturressursskattEiendomsskattKonsesjonsavgiftSum Kvinnherad kommune 12 142 448 17 995 722 3 591 342 33 729 512 Jondal kommune 3 476 325 1 678 617 2 072 680 7 227 622 Odda kommune 11 130 440 16 053 234 4 058 953 31 242 627 Ullensvang herad 2 984 777 1 379 400 1 254 240 5 618 417 Eidfjord kommune 18 171 027 29 047 439 8 880 915 56 099 381 Ulvik herad 7 324 355 3 105 262 4 399 261 14 828 878 Kvam herad 6 152 952 7 785 848 1 880 780 15 819 580 Sum 61 382 324 77 045 522 26 138 171 164 566 017

17 DIREKTE VERDI KONSESJONSKRAFT KommuneKraftverkMWh2OED prisfremtidig prisverdi pr år JondalJukla/Mauran19 000102,73604 888 700 Hord. Fylk(Jondal)Jukla/Mauran11 826102,73603 042 830 KvinnheradJukla/Mauran72 191102,736018 574 744 UllensvangJukla/Mauran div erstatningskraft78000102,736020 124 000 EidfjordSima25 000102,73606 432 500 Hord.Fylk(Eidfj)Sima128 008102,736032 936 458 UlvikSima26 000102,73606 689 800 Hord Fylk(Ulvik)Sima44 004102,736011 322 229 Hord Fylk(Odda )Tokke148102,7 360 38 080 Hordaland FylkeskHog/Kje/Hyl/Vi/UF3 796102,7 360 976 711 Kvam heradNye Bjølvo37 893102,7 360 9 749 945 VossNye Bjølvo203102,7 360 52 295 UllensvangØ/N Bersåvatn2 677102,7 360 688 713 Sum Hordaland380 680 102,7 360 115 517 006 17 Statk raft prese ntasj on

18 INDIREKTE VIRKNINGER Sysselsettingseffekt i de offentlige av skatter, avgifter konsesjonskraft etc. verdi 272,5 mill 18 Statk raft prese ntasj on Sysselsettingseffekt offentlig sektor 923 000kr per ansatt KommunenavnLavt anslag -20%Middels anslagHøyt anslag +20% Hardanger 236 295 354

19 INDIREKTE VIRKNINGER Kjøp av varer og tjenester Sysselsettingsvirkninger (2,5 ansatt pr mill) 19 Statk raft prese ntasj on KommunenavnDriftsrelaterte Investerings – relaterteSum 40% andel regionalt*) Hardanger 25 327 000 116 000 000 141 327 000 56 530 800 KommunenavnLavt anslag -20%Middels anslagHøyt anslag +20% Hardanger 113 141 170

20 KATALYTISKE VIRKNINGER (RINGVIRKNINGER)  Bremse befolkningsnedgang Bredere velferdstilbud pga kraftpenger (handlingsrom) Tilgang til fjell/utmark  Lokalisering av annen næring leverandør til kraftkrevende industri (eks Boliden Odda ) Turisme (visningsanlegg, dammer, veier, messer etc.) Eksempel Sima kraftverk : ca 400.000 gjester ila 30 år Tjenesteleverandører –jfr innkjøp til prosjekt  Sponsorvirksomhet: ca 1.7 Mkr i 2009- inkl Hardanger Musikkfest 20 Statk raft prese ntasj on

21

22 EUROPOWER-AUGUST 10: 22 Statk raft prese ntasj on

23 TYSSO I – FRAMTIDIG UNESCO- OBJEKT ?

24 Page 24 LAKS FANGA I ALTA - OKT 07 – 30 KG Takk for meg- og lykke til, for oss alle!


Laste ned ppt "Verdiskaparen Statkraft- Fra ei elektrisk øy i Tyssedal til ”swinging”business med Europa Hardingtinget, Ulvik 13. januar 2011 Regiondirektør Jan Alne,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google