Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi er Grünerløkka skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi er Grünerløkka skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi er Grünerløkka skole
Ellen L, mars 2013

2 Jeg hadde vært borte fra skolen i over 20 år
Jeg hadde vært borte fra skolen i over 20 år. Hadde jeg bare vært en tur i butikken? Ellen L, mars 2013

3 Gjennomgående strategier og ferdigheter krever kollektive løsninger
Felles ansvar for alle barn Læringsmiljø ikke bare fag Mer gjennomsiktig, større krav til profesjonell yrkesutførelse Mer kartlegging og dokumentasjon Større ansvar som leder Ellen L, mars 2013

4 Grünerløkka skole Vi er en skole og søker kollektive løsninger og kollektiv bevissthet Vi har sterkt fokus på læring – læringsmiljø, kartlegging og tilpasset oppfølging Elevene medvirker i undervisningen og i skolemiljøsatsingen Vi følger kommunens etiske retningslinjer og viser engasjement, respekt og redelighet. Vi har brukerperspektiv på tjenestene våre. Ellen L, mars 2013

5 Organisering Ellen Anne Espen Trinnansvar 3.+4. trinn 5.+6.+7.trinn
Områder Foreldresamarb + driftstyret b.skole/u.skole Skole/barnehage Strategi- og virksomhets-utvikling Kontorfaglig Spes.ped/SNO Kompetanse og ped. utvikling AKS Drifte bygg Budsjett Timeplan Oversikt kartlegging Ansettelser HMS Hjemmeside/Fronter Ombygging Vikar Info Ellen L, mars 2013

6 Vår oppgave er ikke å gjøre skoledagen lett for elevene, men å gjøre den vanskelig – passe vanskelig for alle Ellen L, mars 2013

7 Hvordan kan vi styrke læringsmusklene?
Hvordan kan vi styrke mestringsmusklene? Hvordan kan vi få hjernemuskelen til å vokse? Hvordan kan vi fange interessen deres slik at elevene åpner for tenking og læring? Ellen L, mars 2013

8 Et tankesett i utvikling
Et fast tankesett Et tankesett i utvikling Intelligens er statisk Intelligens er medfødt (nature determines talents) Det holder å se smart ut Intelligens kan utvikles Næring avgjør mulighetene (nuture determines abilities) Jeg ønsker å lære mer Bevise ferdigheter Unngår utfordringer Gir opp lett Utvikle ferdigheter Oppmuntres av utfordringer Inspirert av motstand Oppfatter hard innsats som meningsløst Oppfatter hard innsats som naturlig/ønskelig Overhører kritikk Vil sannsynligvis raskt nå et nivå der de forblir Lærer av kritikk Når stadig høyere nivå No pain, no pain! No pain, no gain! Ellen L, mars 2013

9 Min generasjons største oppdagelse er at mennesker Kan forandre sine
liv ved å forandre sin innstilling Albert Schweiser Ellen L, mars 2013

10 Vi ønsker at elevene skal forstå hensikten/intensjonene med læringen
blir utfordret av suksesskriterier utvikler og bruker ulike læringsstrategier vet det dersom de gjør framskritt eller ikke oppsøker tilbakemeldinger utvikler og lærer seg selv Ellen L, mars 2013

11 Hvis det ikke skjer en endring skjer det ingen læring, læring er å erfare/forstå noe man ikke visste fra før. T. Tiller. Ellen L, mars 2013

12 Planlagt endring for å bedre praksis (Kjell Skogen def.)
Innovasjon må ledes fra toppen; hva skal endres, hvorfor og hvordan? Skoleledelsen har en avgjørende rolle for i gangsetting av arbeidet. Gjennomføringen skjer i klasserommet. Viktig med forståelse og eierforhold i alle ledd. Ellen L, mars 2013

13 En lærende skole Ellen L, mars 2013
Den viktigste kilden til læring er det daglige arbeidet Skille mellom læringstiltak som er produktive og læringstiltak som ikke bidrar til endring/forbedring – ikke nødvendigvis kurs Ellen L, mars 2013

14 Kvalitet på resultater
Kvalitet i relasjoner Kvalitet på resultater Kvalitet i tenking Kvalitet i handlinger Ellen L, mars 2013

15 Målstyring Ellen L, mars 2013

16 De grunnleggende ferdighetene
Kunne lese Kunne uttrykke seg muntlig Kunne uttrykke seg skriftlig Kunne regne Kunne bruke digitale verktøy Ellen L, mars 2013

17 -og viktigst av alt er lesingen
Ellen L, mars 2013

18 læringskultur selvfølelse Vurdering for læring Formative assessment
Undervegsvurdering Effektiv bruk av spørsmål Samtaler Egenvurdering Likemannsvurdering Vurdering fra lærer Planlegging Fange elevenes interesse Læringsmål Kriterier på måloppnåelse Gode eksempler læringskultur selvfølelse Ellen L, mars 2013

19 Læringspartner Et læringspar varer i en uke
Parene settes sammen tilfeldig (med ispinner med navn på) De som er par sitter sammen, men du bestemmer hvor de skal sitte Tenking/diskusjon etter et spørsmål varer i sek Læringspartner gir kognitivt, faglig og sosialt utbytte uansett hvem man er sammen med Elevene kan utvikle kriterier for hvordan en god læringspartner skal være Elevene kan evaluere hverandre etter endt uke ut fra kriterier som er laget Ellen L, mars 2013

20 Refleksjonskort elevene fyller ut kortene etter en økt
Huskekort – 3 ting du lærte i går/forrige uke Exitkort – løs en kort oppgave på et ark, skriv navn på og lever ved utgangen Oppsummeringskort – To ting jeg har lært om dette temaet og en ting jeg fortsatt lurer på Hjelpekort - Skriv opp noe man ikke forstår/noe de lurer på Ellen L, mars 2013

21 Kriterieoppsett for egenvurdering
Elevens navn Tema: skriftlig fortelling Mål: xxxxxxx Jeg kan / jeg har / jeg bruker Dato 1 Dato 2 Dato 3 Dato 4 Spiss blyant og viskelær Stor bokstav og punktum Dobbel konsonant Overskrift Adjektiv Fremmedord Humor Illustrasjon som passer Lærerens kommentar: Ellen L, mars 2013

22 Rødt, gult og grønt lys – med navneklyper
Ellen L, mars 2013

23 Læring og glede Ellen L, mars 2013

24 Positiv kommunikasjon Motivasjon – positiv oppmerksomhet
Å etablere regler og rutiner Elevsamtalen Organisering av rommet Hva gjør vi når elevene tar dårlige valg? Gode beskjeder Samarbeid med hjemmet Ellen L, mars 2013

25 Vi ler ikke av andres meninger
Dette må vi øve på Dette kan vi Alle kommer rett inn når det ringer Vi avbryter ikke dem som snakker Alle går rett inn og setter seg når de kommer inn Vi ler ikke av andres meninger Vi er stille i gangene i timene Venteliste Vi rydder på og under pulten før vi går Ellen L, mars 2013

26 Sit upright Feet quiet Eyes on the teacher Mouth shut
Hands on the desk Ellen L, mars 2013

27 Kan vi få det til? Alle liker å ha det bra på jobben – krever profesjonalitet i yrkesrollen Alle forventer forandring - forandre/for andre Alles ansvar – hva kan du bidra med/hva må du slutte med Ellen L, mars 2013

28 lett for å oppfatte alle problemer som en spiker
Hvis det eneste verktøyet du har er en hammer har du lett for å oppfatte alle problemer som en spiker Marc Twain Ellen L, mars 2013

29 A winning team always changes Ellen L, mars 2013


Laste ned ppt "Vi er Grünerløkka skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google