Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produktstrategier og produktutvikling Kapittel 12, 20.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produktstrategier og produktutvikling Kapittel 12, 20."— Utskrift av presentasjonen:

1 Produktstrategier og produktutvikling Kapittel 12, 20

2 Dagens tekst: • Om ”produktet” og dets karakteristika • Produktmiks og produktlinjer • Innpakning • Produktutvikling (PU) • Adopsjon

3 Hva er et produkt? • I sentrum av en vellykket merkevare ligger et vellykket produkt • Et produkt er alt som tilbys et marked med tilfredsstillelse av behov og ønsker som mål. • Kan være • Fysiske varer • Tjenester • Opplevelser • Arrangementer • Personer • Steder • Eiendeler • Organisasjoner • Informasjon • Ideer

4 Klassifisering av produkter Varighet Bruk Materialitet

5 Varighet og materialitet Ikke-varige varer Tjenester Varige varer

6 Ikke-søkte varer  Nyvinninger  Produkter man ikke tenker på  Krever mye annonsering og personlig salg F. eks livsforsikring, røykvarsler Spesialitetsvarer  Ekstra innsats for å kjøpe  Høy pris  Unike egenskaper  Merkeidentifisering  Få utsalgssteder F. esk Mercedes, fotoutstyr Shopping varer  Kjøpes sjeldnere  Høyere priset  Færre utsalgssteder  Butikker sammenlignes F. eks klær, hvitevarer Dagligvarer  Kjøes ofte og umiddelbart  Lavt priset  Masseannonsering  Mange utsalgssteder F. eks sjokolade, aviser Klassifisering av produkter, Forbrukervarer

7 Klassifisering av varer, Industrivarer Materialer og deler Rekvisita/ service Kapitalvarer

8 Produktdifferensiering • Form • Egenskaper • Prestasjon • Ensartethet • Varighet • Pålitelighet • Reparerbar • Stil • Design • Bestilling • Levering • Installering • Kundetrening • Kundekonsultering • Vedlikehold

9 Produkthierarkiet • Behovsfamilie • Det grunnleggende behov som finnes for produktfamilien • Produktfamilie • Alle produktgruppene som kan tilfredsstille dette behovet • Produktgruppe • En gruppe produkter innen familien som besitter en viss funksjonell likhet • Produktlinje • En gruppe produkter innen en produktgruppe som er nært beslektet fordi de har samme funksjon, selges til den samme målgruppen, gjennom samme kanaler, etc • Produkttype • En gruppe produktenheter som alle tilhører en av flere varianter av produktet • Produktenhet • En enkelt utgave av produktet innen en produktlinje eller merkelinje sin kan skilles fra andre basert på pris, utseende, etc. Også kalt Stock Keeping Unit (SKU)

10 • To andre viktige begrep: • Produktsystem • En samling forskjellige produkter som til sammen utgjør et helhet • Eks. Skiutstyr, • hvor skiene, bindingene, stavene, og skoene til sammen utgjør et kompatibelt hele. • Produktmiks • Også kalt produktsortiment • Det totale utvalg av ulike produkter en og samme selger tilbyr kjøper. • Bredde • Dybde • Lengde • Konsistens

11 Produktlinje analyse • Enhver produktlinje må vurderes ut fra det salg og den profitt som genereres til bedriften • Hva er kjerneprodukt? • Hva er bestanddelene i det utvidede produkt- konsept?

12 Produktlinjens lengde • En produktlinje er for kort hvis profitten kan økes ved å introdusere flere produkter, mens den er for lang dersom profitt kan økes ved å fjerne produkter • Nye varianter av samme produkt/produktkategori • Eks. BMW 3 serien, 5 serien, 7 serien • Kan forårsake forvirring og kannibalisering • Dvs linjeutvidelsen stjeler salg fra det opprinnelige merket • Linje strekk • Nedover • Oppover • Toveis strekk (både opp og ned)

13 • Linjeutfylling • Innebærer å utfylle gap i linjen uten å strekke den. • Eks Audi A3 Audi A3 1.8TAudi RS3 • Linjereduksjon • Når nye produkter ser dagens lys og eksisterende lanseres i nye versjoner og varianter er det viktig å også vurdere om enkelte skal fjernes fra porteføljen. • Fokus på linjereduksjon er vel så viktig som utvidelse og strekk, gitt fornuftig beslutninger om hva som fjernes. • Unilever reduserte nylig sin portefølje fra 1.600 til 970,og reduserer den muligens så langt som ned til 400 innen 2005

14 Linjeutfylling

15 Innpakning (embalering): Den 5. P Alle aktiviteter rettet mot å designe og produsere produktets innpakning.

16 Innpakning er drevet av.… Selvbetjening Velstand Bedrift/merke-image Innovasjonsmulighet

17 Innovasjon i innpakning

18 Etikettens funksjoner Identifisere Gradere Beskrive Promotere

19 Kategorier av nye produkter New-to-the-world Kostnadsreduksjoner Nye produktlinjer Tillegg Forbedringer Reposisjoneringer

20 Innovasjoner (nyvinninger)

21 Figur 20.1 Beslutningsprosess for produktutvikling

22 Forbrukernes adopsjonsprosess Adopsjon er et individs beslutning om å bli en regulær bruker av et produkt

23 Stadier i adopsjonsprosessen Oppmerksomhet Interesse Evaluering Prøve Adopsjon

24 FASE: HVA SKER?EKSEMPEL: Awareness Consumer is first exposed to the product innovation. David sees an ad for a new digital camera in the newspaper. Interest Consumer is interested in the product and searches for additional information. David reads about the camera on the manufacturer’s Web site, ad then goes to a camera store near his office and has a salesman show him the camera. Evaluation Consumer decides whether or not to believe that this product or service will satisfy the need--a kind of “mental trial.” After talking with a knowledgeable friend, David decides that his camera should be able to provide him with the photos he needs to use in PowerPoint presentations. He also likes the fact that it uses “standard” floppy disks for storage. Trial Consumer uses the product on a limited basis Since camera cannot be “tried” like a small bottle of a new shampoo, David buys the camera from a dealer offering a 14-day full refund policy. Adoption (Rejection) If trial is favorable, consumer decides to use the product on a full, rather than a limited basis--if unfavorable, the consumer rejects it. David finds that the camera is easy to use and the results are excellent; consequently, he keeps the digital camera.

25 Figur 20.7 Adopsjonskategorier av forbrukere

26 En nyvinnings karakteristika • Relativ fordel • Kompatibilitet/forenlighet • Kompleksitet • Delelighet • Kommuniserbarhet

27 • Til neste gang: Les kapittel 14


Laste ned ppt "Produktstrategier og produktutvikling Kapittel 12, 20."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google