Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfasing av olje i Oslo-skolen Frokostmøte 08.11.2013 Julie Wangensteen Lien, juridisk rådgiver Undervisningsbygg Oslo KF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfasing av olje i Oslo-skolen Frokostmøte 08.11.2013 Julie Wangensteen Lien, juridisk rådgiver Undervisningsbygg Oslo KF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfasing av olje i Oslo-skolen Frokostmøte 08.11.2013 Julie Wangensteen Lien, juridisk rådgiver Undervisningsbygg Oslo KF

2 2 Adm. dir. ProsjektEiendom ØkonomiInnkjøp/juridisk OrganisasjonKommunikasjon

3 Et skolebygg å være stolt av! 3 F21 (Fyrstikkalleen skole)

4 Nøkkeltall  Eier og drifter alle skolebygninger i Oslo  177 skoler med 750 bygninger  1,3 millioner kvadratmeter, 80.000 elever og ansatte  Bokført verdi - 15 milliarder kroner  140 fast ansatte og 60 innleide  Investeringsbudsjett for 2014: 3,4 milliarder kroner 4 Elvebakken vgs.

5 Langsiktige mål  Møte Oslos planlagte befolkningsvekst ved å bygge 18 400 nye elevplasser frem til 2022.  Dette innebærer å bygge i gjennomsnitt ett nytt klasserom i uka, hver uke, i ti år fremover!  Være en anerkjent, attraktiv og samfunnsansvarlig arbeidsgiver med gode og miljøvennlige løsninger i alle ledd. 5 Bestum skole

6 Agenda 6  Bakgrunnen for målet om oljefrie skoler  Leverandørutviklingsprosjektet  Presentasjon av vinnerne av idékonkurransen  Status i dag Tvillingskolene Oppsal Vetland

7 Undervisningsbyggs utfordring  Ca. 50 skoler hvor olje var hovedbrensel Estimert kostnad på ca. 80 MNOK  6 «nye» varmepumpeanlegg som ikke fungerte optimalt 7  3 MNOK i utbedringer  Vedtak om utfasing innen 2012

8 8 Leverandørutviklingsprosjektet Regionalt program for leverandørutvikling - Hovedstadsregionen Oslo Renewable Energy and Environment Cluster

9 9 Fire prisbelønnede bidrag til idékonkurransen

10 1. Biobrenselbasert varmeanlegg  Ivar Lærum AS: Rørleggerbedrift spesialisert mot etablering og profesjonell drift av varmeanlegg.  SGP Varmeteknikk AS: Ledende leverandør av mellomstore varmeanlegg for ved, flis og pellets og solvarmeløsninger  Matene AS: Gründerbedrift som utvikler en unik silo/skrueteknologi som gir bedre plassutnyttelse  Bio8 AS: Leverandør av biooljeprodukter 10 Hauketo skole

11 11 … forts. Bygdøy skole  Bygdøy, Slemdal og Sedsvoll skole.  Støtte fra Oslo kommunes ENØK-fond Pellets

12 … forts. Innovativt konsept: Matene AS sin patentsøkte vertikale mateskrue muliggjør innvendig silo 12

13 13 2. Borehullsbasert energilager og bakkesolfanger

14 14 … forts.  Innovativt konsept  Status i dag  Driftserfaringer så langt Bestum skole

15 15 3. Biogass Liquiline AS Kloakk/avfall fra Ris skole Eksisterende oppvarming Gass brenner i fyrrom Transport av komprimert gass Produksjon og oppgradering av biogass Blide barn 

16 16 … forts.  CO2 nøytral  Renere luft – mindre NOx, ingen partikler og marginale SO2 utslipp  Bidrar til utvikling av infrastruktur for biogass, og bidrar til økt utbygging av biogassproduksjon.  Reduserer utslipp av metan til atmosfæren, 90 % reduksjon av drivhuseffekt i forhold til metanutslipp Innovativt konsept: Den første integrerte verdikjeden for biogass inkl oppgradering, transport og sluttbruk til oppvarming i Norge. Ris skole

17 17...forts.  OFU-kontrakt med Innovasjon Norge  Ferdigstilt anlegg på Ris skole med overtakelse april 2011  Biogass-avtale med AGA – endelig! Mottaksstasjon på Ris skole  Driftserfaringer: Noe innkjøringsproblemer Usikker levering av gass Ustabil levering av bioolje Ukjent system for driftspersonell

18 18 4. Nærvarmeanlegg  Forslag: Pellets som grunnlast og biofyringsolje som reserve/spisslast.  Innovativt konsept: Presenterte muligheten for nærvarmeanlegg på 4 skoler, noe som kunne være markedsmessig innovativt for Undervisningsbygg. Det finnes mange investerings- og driftsløsninger rundt dette opplegget. Uranienborg skole

19 19 …forts. På tre av skolene viste det seg umulig å få gjennomført:  Kringsjå og Nordberg skole Lindeberg skole  Lilleaker/Øraker:

20 20 Utfasingsprosjektene i dag Løsning2008/200920102011 VP304 Pellets123 Biogass010 Biofyringsolje0116 Nærvarme000 Fjernvarme1162 Totalt151025 Oslos skolebygg bruker ikke lenger fossilt brensel som grunnlast. Målet ble nådd i desember 2011.

21 21 Spørsmålsrunde

22 Takk for meg! julie.wangensteen.lien@ubf.oslo.kommune.no www.undervisningsbygg.no facebook.com/undervisningsbygg twitter.com/ubfoslo


Laste ned ppt "Utfasing av olje i Oslo-skolen Frokostmøte 08.11.2013 Julie Wangensteen Lien, juridisk rådgiver Undervisningsbygg Oslo KF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google