Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

This document is prepared by Sensacon AS. The information contained herein derives from various sources. Sensacon AS has not verified the information and.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "This document is prepared by Sensacon AS. The information contained herein derives from various sources. Sensacon AS has not verified the information and."— Utskrift av presentasjonen:

1 This document is prepared by Sensacon AS. The information contained herein derives from various sources. Sensacon AS has not verified the information and makes no representation as to the accuracy or truthfulness of the information. Although the information is believed to be accurate, Sensacon AS, as well as the directors, officers and employees of the company, disclaims any and all liability for the contents of, or omission from, the document and for any written or oral communication relating to the document. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representations or warranties are made as to the accuracy or completeness of any statements or estimates relating to this document. The document is based on information and statements that may be subject to risk or uncertainties. The information may also be subject to changes, supplements or amendments without notice. The information has been prepared to assist the recipient and does not purport to include all information the recipient may require. Næringspolitisk samhandlingsmøte Gass og industrielle muligheter for regionen Gass og næringsutvikling i regionen 10.November 2010

2 2 Gassvisjon Romsdal – en visjon for hvordan gass kan benyttes i regionen

3 3 •Gassen fra Ormen Lange, Onyx og Luva er gass som ikke egner seg til petrokjemisk virksomhet •Strengt nasjonalt regime for utslipp av CO 2 gjør det svært vanskelig med industriell utnyttelse av gassen •Anstrengt kraftsituasjon gjør også gasskonvertering lokalt utfordrende •Internasjonal gassforedlende industri har i betydelig utstrekning etablert industrianlegg i områder der ”innestengt” gass har vært tilgjengelig til lav pris •Gass fra Norge har høy alternativverdi i det europeiske energimarkedet og sees ikke på som en attraktiv lokalisering for internasjonal gassbrukende industri Utnytte gassen fra Ormen Lange Generelt om økonomien i industriell gassutnyttelse Industriell utnyttelse av gass – lang vei for Nyhamna? Kilde: Sensacon research

4 4 Gass og prosessvann er ikke noe unikt i seg selv, det er eller kan gjøres tilgjenglig flere steder i Norge Naturgassparken Stavanger •Investert 1 Mrd NOK, 30 arbeidsplasser •politisk etablert LNG fabrikk •Kommunen arbeider ikke lenger aktivt for gass, fokuserer på turisme. •Ingen aktivitet av betydning •Lyse Gass opererer en rørledning for gass fra Kårstø til store deler av Stavangerregionen •Selskapet har tro på lønnsom drift i fremtiden, men har enda ikke oppnådd positivt driftsresultat Storebotten Næringspark •340 dekar ferdig regulert på Askøy, vestsiden mot Kollsnes •Arbeider med å få på plass gassledning fra Kollsnes og inn på næringsområdet Haugaland Næringspark •Det er vedtatt investert 200 MNOK i Haugaland Næringspark •Det arbeides med gasskanal fra Kårstø for å tiltrekke seg gassintensiv virksomhet Tjeldbergodden •Det er anslagsvis blitt investert ca 1 Mrd NOK utenom metanolanlegget •Tjeldbergodden har ilandføring av gass, men enda ikke utbygget infrastruktur til områdene rundt Kilde: Sensacon research

5 5 Det mangler ikke på initiativ og muligheter Realistisk med dagens krav til CO 2 -rensing ?

6 6 Gass og lokale muligheter •Gass, areal og spillvann er tilgjengelig flere steder i Norge, ikke unikt med gasstilgang •Flere kommuner har erfart at selv om man blir tildelt et ilandførings- eller prosesseringsanlegg er det ikke gitt at det blir etablert ny industri •Det er brukt mye penger i forsøk på etableringer som ikke har ført frem, gass er ikke unikt! •Industri basert på gass etableres der gassen er innestengt og har lavere alternativ verdi enn gass tilknyttet et distribusjonsnettverk •Er det realistisk i Norge å forvente seg etablering av storindustri basert på gass med dagens krav til CO 2 -rensing? Hvordan kan næringslivet i regionen dra nytte av Nyhamna? Kilde: Sensacon research

7 7 Molderegionen leverte for 1,2 Mrd Nok til utbyggingen av onshore og offshore installasjonene i forbindelse med Ormen Lange Molderegionen Midt-Norge Utlandet Norge 19,6 Mrd NOK Landanlegg Midt-Norge Utlandet Norge Langeled Moldereg. Midt-Norge Norge Utlandet Offshore Midt-Norge Utlandet Norge Annet, eksempel: Operation, well delivery, subsurface, etc 0%20%40%60%80%100% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 53,3 Mrd NOK 15,7 Mrd NOK10,2 Mrd NOK7,8 Mrd NOK Sum Molde- regionen: 1,2 Mrd NOK Kilde: ”Samfunnsmessig konsekvensanalyse av Ormen Lange – Fase 1” av Hervik, Bergem og Bræin, HiM & Møreforsking Molde Rapport 0713 Molderegionen definert som deltagerkommunene i Gassknutepunkt Nyhamna pluss Sandøy

8 8 Felt 2.Felt 1. Verdi: 100 Mnok Verdi: 20 Mnok Verdi: 1,2 Mrd nokVerdi: 1,7 Mrd nokVerdi: 210 m$Verdi: 500 Mnok Verdi: 120 Mnok Verdi: 260 Mnok Verdi: 190 Mnok Verdi: 500 Mnok Verdi: 40 Mnok Det er typisk for de store oljeselskapene å dele ut store kontrakter som er vanskelig for lokale aktører å konkurrere om Kilde: Sensacon research

9 9 Antall bedrifter Romsdalsregionen er preget av mange små og få store bedrifter Omsetning, MNOK Alle tre regionene har ca 50 – 55 000 innbyggere Utvalgte norske petroleumsbaserte klynger Kilde: Sintef, Sensacon research

10 10 √ √ √ √ √ √ Kristiansund Molde Trondheim, majoritetseid av Linjebygg, Molde Molde Åndalsnes Orkanger, eid av Axess, Molde Om lag 20% av inspeksjonsmarkedet for norsk kontinentalsokkel er dekket av bedrifter med relasjoner til Molderegionen; omsetning 250 MNOK Regionale aktører hevder seg godt på norsk sokkel, men ligger langt bak de store dominerende aktørene Sterkt regionalt miljø innenfor vedlikehold og inspeksjon

11 11 Norskehavet Molde Ormen Lange Njord Draugen Heidrun Alve •Flere felt allerede i drift i Norskehavet, rett utenfor Møre og Romsdal •Årlige driftskostnader på disse installasjonene beløper seg til mellom 6 – 8 Mrd NOK, det forventes en økning til opp mot 11 Mrd NOK årlig frem mot 2025 •Bare for Ormen Lange sin Subseainstallasjon er beløpet over 500 MNOK årlig, beløpet er ca det samme for Landanlegget Nyhamna •For norsk sokkel totalt er beløpet ca 40 Mrd NOK Kristin Mikkel Kilde: Olje og Energidirektoratet Det ligger et åpent marked i Norskehavet som vil kunne gi store ringvirkninger i fylket

12 12 Utlysning av færre små og flere store kontrakter øker behovet for selskap som kan ta større ansvar lenger opp mot sluttkunden Prosjektstørrelse Modenhet Antall spillere Operatør og engineering Drilling Seismikk Prosjekt Engineering Tilkomst Oljeselskap Utleie Logistikk Kilde: Sensacon research

13 13 Store muligheter for utvikling, vi går en spennende tid i møte! • Få en mer komplett næringskjede • Vekst i eksisterende selskaper • Samarbeid kan gi ny vekst - konsolidering • Kapitalmiljø som strategisk utfordrer • Politiske initiativ • ”Spinnoffs”- Utvikle nye tjenester og produkter Løsninger?Erfaringer • Få beslutningstakere lokalt blant de store aktørene i olje & gass bransjen; Oslo, Bergen, Stavanger • I Stavanger har et sterkt sterkt kapitalmiljø stått i spissen for konsolidering og vekst • Utbyggerne gir kontraktene til store nasjonale aktører som Aibel, Reinertsen og Aker Solutions ettersom det legges ut få store kontrakter og ikke mange små • Nye felt til Nyhamna vil gi kontinuerlige utvidelser, og skape lokale muligheter. Ref Kårstø • Mange sterke lokale bedrifter, men lite samarbeid • Få lokale bedrifter har sterke posisjoner i Norskehavet, potensial i å være nærsynt Kilde: Sensacon research

14 14 Eksempel; Shell ønsker mer kostnadseffektiv drift av Nyhamna Status • Nyhamna har beveget seg fra etablering over i en driftsfase, det er ikke gitt at dagens kontraktsstruktur er den optimale • Den kostnadsmessige utfordringen er stor, og klimaet for å få til en endring er til stede • Det har innen enkelte fagområder/disipliner har vært/er mangel på kompetent lokal arbeidskraft, noe som har ført til dyre pendlerløsninger for å dekke behovet • Innen enkelte disipliner kan være aktuelt å splitte opp arbeidsbeskrivelser, mens det innen andre kan være aktuelt å samle disse • Shell vil revidere sin kontraktsstrategi avhengig blant annet av hva markedet kan tilby • Kostnadene skal ned uten at det går på bekostning av kvalitet, sikkerhet, verdiskaping og Asset integrity –(AI består av Design Integrity, Technical Integrity og Operation Integrity) Mulighet • Shell utfordrer lokalt næringsliv til å komme med forlag til kostnadseffektive løsninger for driften av Nyhamna • Civil – (ja) • ISO fag – (ja) • Mekanisk, består av Statisk (ja), og løft/ventiler (ja) • ”Enkle”modifikasjoner av for eksempel strukturer og rørsystem (ja) • Driftsstøtte (ja) Potensielle områder for større innslag av lokale leveranser

15 MoldeÅlesund Takk for oppmerksomheten Kjetil Haga kh@sensacon.no 920 86 186


Laste ned ppt "This document is prepared by Sensacon AS. The information contained herein derives from various sources. Sensacon AS has not verified the information and."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google