Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gass og næringsutvikling i regionen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gass og næringsutvikling i regionen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gass og næringsutvikling i regionen
Næringspolitisk samhandlingsmøte Gass og industrielle muligheter for regionen 10.November 2010

2 Gassvisjon Romsdal – en visjon for hvordan gass kan benyttes i regionen

3 Industriell utnyttelse av gass – lang vei for Nyhamna?
Utnytte gassen fra Ormen Lange Generelt om økonomien i industriell gassutnyttelse Gassen fra Ormen Lange, Onyx og Luva er gass som ikke egner seg til petrokjemisk virksomhet Strengt nasjonalt regime for utslipp av CO2 gjør det svært vanskelig med industriell utnyttelse av gassen Anstrengt kraftsituasjon gjør også gasskonvertering lokalt utfordrende Internasjonal gassforedlende industri har i betydelig utstrekning etablert industrianlegg i områder der ”innestengt” gass har vært tilgjengelig til lav pris Gass fra Norge har høy alternativverdi i det europeiske energimarkedet og sees ikke på som en attraktiv lokalisering for internasjonal gassbrukende industri Kilde: Sensacon research

4 Gass og prosessvann er ikke noe unikt i seg selv, det er eller kan gjøres tilgjenglig flere steder i Norge Tjeldbergodden Det er anslagsvis blitt investert ca 1 Mrd NOK utenom metanolanlegget Tjeldbergodden har ilandføring av gass, men enda ikke utbygget infrastruktur til områdene rundt Storebotten Næringspark 340 dekar ferdig regulert på Askøy, vestsiden mot Kollsnes Arbeider med å få på plass gassledning fra Kollsnes og inn på næringsområdet Naturgassparken Investert 1 Mrd NOK, 30 arbeidsplasser politisk etablert LNG fabrikk Kommunen arbeider ikke lenger aktivt for gass, fokuserer på turisme. Ingen aktivitet av betydning Haugaland Næringspark Det er vedtatt investert 200 MNOK i Haugaland Næringspark Det arbeides med gasskanal fra Kårstø for å tiltrekke seg gassintensiv virksomhet Stavanger Lyse Gass opererer en rørledning for gass fra Kårstø til store deler av Stavangerregionen Selskapet har tro på lønnsom drift i fremtiden, men har enda ikke oppnådd positivt driftsresultat Kilde: Sensacon research

5 Det mangler ikke på initiativ og muligheter
Realistisk med dagens krav til CO2-rensing ?

6 Hvordan kan næringslivet i regionen dra nytte av Nyhamna?
Gass og lokale muligheter Gass, areal og spillvann er tilgjengelig flere steder i Norge, ikke unikt med gasstilgang Flere kommuner har erfart at selv om man blir tildelt et ilandførings- eller prosesseringsanlegg er det ikke gitt at det blir etablert ny industri Det er brukt mye penger i forsøk på etableringer som ikke har ført frem, gass er ikke unikt! Industri basert på gass etableres der gassen er innestengt og har lavere alternativ verdi enn gass tilknyttet et distribusjonsnettverk Er det realistisk i Norge å forvente seg etablering av storindustri basert på gass med dagens krav til CO2-rensing? Hvordan kan næringslivet i regionen dra nytte av Nyhamna? Kilde: Sensacon research

7 Molderegionen leverte for 1,2 Mrd Nok til utbyggingen av onshore og offshore installasjonene i forbindelse med Ormen Lange Molderegionen Midt-Norge Utlandet Norge 19,6 Mrd NOK Landanlegg Langeled Moldereg. Offshore Annet, eksempel: Operation, well delivery, subsurface, etc 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10% 30% 50% 70% 90% 53,3 Mrd NOK 15,7 Mrd NOK 10,2 Mrd NOK 7,8 Mrd NOK Sum Molde- regionen: 1,2 Mrd NOK Kilde: ”Samfunnsmessig konsekvensanalyse av Ormen Lange – Fase 1” av Hervik, Bergem og Bræin, HiM & Møreforsking Molde Rapport 0713 Molderegionen definert som deltagerkommunene i Gassknutepunkt Nyhamna pluss Sandøy

8 Det er typisk for de store oljeselskapene å dele ut store kontrakter som er vanskelig for lokale aktører å konkurrere om Felt 1. Felt 2. Verdi: 1,2 Mrd nok Verdi: 1,7 Mrd nok Verdi: 210 m$ Verdi: 500 Mnok Verdi: 120 Mnok Verdi: 100 Mnok Verdi: 190 Mnok Verdi: 260 Mnok Verdi: 20 Mnok Verdi: 500 Mnok Verdi: 40 Mnok Kilde: Sensacon research

9 Romsdalsregionen er preget av mange små og få store bedrifter
Utvalgte norske petroleumsbaserte klynger Antall bedrifter Omsetning, MNOK Alle tre regionene har ca 50 – innbyggere Kilde: Sintef, Sensacon research

10 Sterkt regionalt miljø innenfor vedlikehold og inspeksjon
Regionale aktører hevder seg godt på norsk sokkel, men ligger langt bak de store dominerende aktørene Sterkt regionalt miljø innenfor vedlikehold og inspeksjon Kristiansund Molde Trondheim, majoritetseid av Linjebygg, Molde Molde Åndalsnes Orkanger, eid av Axess, Molde Om lag 20% av inspeksjonsmarkedet for norsk kontinentalsokkel er dekket av bedrifter med relasjoner til Molderegionen; omsetning 250 MNOK

11 Det ligger et åpent marked i Norskehavet som vil kunne gi store ringvirkninger i fylket
Flere felt allerede i drift i Norskehavet, rett utenfor Møre og Romsdal Årlige driftskostnader på disse installasjonene beløper seg til mellom 6 – 8 Mrd NOK, det forventes en økning til opp mot 11 Mrd NOK årlig frem mot 2025 Bare for Ormen Lange sin Subseainstallasjon er beløpet over 500 MNOK årlig, beløpet er ca det samme for Landanlegget Nyhamna For norsk sokkel totalt er beløpet ca 40 Mrd NOK Norskehavet Mikkel Alve Kristin Heidrun Njord Draugen Molde Ormen Lange Kilde: Olje og Energidirektoratet

12 Operatør og engineering
Utlysning av færre små og flere store kontrakter øker behovet for selskap som kan ta større ansvar lenger opp mot sluttkunden Antall spillere Prosjektstørrelse Oljeselskap Operatør og engineering Drilling Seismikk Prosjekt Engineering Tilkomst Logistikk Utleie Modenhet Kilde: Sensacon research

13 Store muligheter for utvikling, vi går en spennende tid i møte!
Erfaringer Løsninger? Få en mer komplett næringskjede Vekst i eksisterende selskaper Samarbeid kan gi ny vekst - konsolidering Kapitalmiljø som strategisk utfordrer Politiske initiativ ”Spinnoffs”- Utvikle nye tjenester og produkter Få beslutningstakere lokalt blant de store aktørene i olje & gass bransjen; Oslo, Bergen, Stavanger I Stavanger har et sterkt sterkt kapitalmiljø stått i spissen for konsolidering og vekst Utbyggerne gir kontraktene til store nasjonale aktører som Aibel, Reinertsen og Aker Solutions ettersom det legges ut få store kontrakter og ikke mange små Nye felt til Nyhamna vil gi kontinuerlige utvidelser, og skape lokale muligheter. Ref Kårstø Mange sterke lokale bedrifter, men lite samarbeid Få lokale bedrifter har sterke posisjoner i Norskehavet, potensial i å være nærsynt Kilde: Sensacon research

14 Eksempel; Shell ønsker mer kostnadseffektiv drift av Nyhamna
Status Mulighet Shell utfordrer lokalt næringsliv til å komme med forlag til kostnadseffektive løsninger for driften av Nyhamna Nyhamna har beveget seg fra etablering over i en driftsfase, det er ikke gitt at dagens kontraktsstruktur er den optimale Den kostnadsmessige utfordringen er stor, og klimaet for å få til en endring er til stede Det har innen enkelte fagområder/disipliner har vært/er mangel på kompetent lokal arbeidskraft, noe som har ført til dyre pendlerløsninger for å dekke behovet Innen enkelte disipliner kan være aktuelt å splitte opp arbeidsbeskrivelser, mens det innen andre kan være aktuelt å samle disse Shell vil revidere sin kontraktsstrategi avhengig blant annet av hva markedet kan tilby Kostnadene skal ned uten at det går på bekostning av kvalitet, sikkerhet, verdiskaping og Asset integrity (AI består av Design Integrity, Technical Integrity og Operation Integrity) Potensielle områder for større innslag av lokale leveranser Civil – (ja) ISO fag – (ja) Mekanisk, består av Statisk (ja), og løft/ventiler (ja) ”Enkle”modifikasjoner av for eksempel strukturer og rørsystem (ja) Driftsstøtte (ja)

15 Takk for oppmerksomheten
Kjetil Haga


Laste ned ppt "Gass og næringsutvikling i regionen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google