Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

URSTOFF – VAKUUM KVARK-GLUON PLASMA KAN BIG BANG HISTORIEN ETTERPRØVES ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "URSTOFF – VAKUUM KVARK-GLUON PLASMA KAN BIG BANG HISTORIEN ETTERPRØVES ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 URSTOFF – VAKUUM KVARK-GLUON PLASMA KAN BIG BANG HISTORIEN ETTERPRØVES ?

2

3 VAKUUM QED-VAKUUMQCD-VAKUUM Thomas Aquinas (1260 AD): Creatio ex nihilo NIELS HENRIK ABEL (1802-1829)

4 VAKUUM: INGENTING? GAMLE GREKERE: ”INTET” finnes ikke fordi verden må forklares. ”INTET” kan ikke forklares. Heller er det slik at verden er full av ”noe”. PLENUM. Parmenides (450 B.C.), Demokrit (400 B.C.), Platon (427-347), Aristoteles (384-322), ”Horror vacuui”. Nyplatonistene, Plotin (205-270), hevdet at ikke-væren er ikke absolutt intet, men inneholder alt, materiepartikler er en mulighet som kan realiseres. Moderne ideer om fysiske felter og materielle partikler hviler i nyplatonsk tenkning.

5 Første Mosebok 1. Kapitel og 2. vers

6 Akseleratorsystemet i CERN ved Geneve består av flere under- jordiske ringer. Her passerer partiklene grensen mellom Sveits og Frankrike noen tusen ganger i sekundet. LHC

7 HVORDAN KAN VI STUDERE DET ALLER MINSTE? HVORFOR BEHØVES STØRRE AKSELERATORER DESTO MINDRE OBJEKTET ER?

8 Hvordan skal vi bestemme bordbenenes form og antall hvis vi ikke kan kikke inn under duken? En måte er å trille kuler under duken og observere sprednings- mønsteret. Slik kan vi også finne atom- kjernens form ved å bombardere den med høyenergetiske elektroner. Etter at trillingen er avsluttet kan vi teste det funne resultatet ved å ta vekk duken. Det kan vi ikke gjøre med atomkjernen. Det eneste vi kan gjøre er å trille enda flere ”kuler”.

9 To enkle systemer kolliderer front mot front. Hva skjer deretter? Et ganske overraskende resultat av jordbærkollisjonen. Slike over- raskelser får vi hele tiden i partikkelfysikkeksperimenter.

10 Den aller minste byggestenen er kvarken. De ble dannet i Big Bang i kollisjoner mellom gluonene. Kvarkene ble oppdaget inne i protonet under beskytning av protonene med svært energirike elektroner.

11 BARYON = KVARK + KVARK + KVARK MESON = KVARK + ANTIKVARK HADRONER

12 EN SKAPELSESHISTORIE

13 I vår tids mytologi skjedde skapelsen for 13.7 milliarder år siden. Råstoffet var gluoner og kvarker som ble dannet i Urvakuumet.

14 Heisenbergs uskarphets- relasjon gjør at vi kan ha elektroner og positroner eksitert parvis i et QED- vakuum. Parene vil bare ha kort levetid som ”skum på en usynlig sjø”.

15

16 FORDI URVAKUUMET ER USTABILT FYLLES DET ØYEBLIKKELIG MED GLUONER. Det skapes like mye anti-materie som materie. Det skapes like myeDet skapes like mye

17 Niels Henrik Abel og partikkel- fysikken Hvorfor deler vi fysikkteorier i to klasser: abelske og ikke-abelske teorier?

18 Niels Henrik Abel, 1802-1829. Tusenvis av referanser til Niels Henrik Abel i fysikkpublikasjoner. Hvorfor? Partikkelfysikk var ikke ”oppfunnet” på Abels tid. Den berømte publikasjonen øverst til venstre fikk Nobelprisen i 2004.

19 KAN VI GJENSKAPE BIG BANG?

20 ViVi Vi kan ikke trykke hele Universet sammen for å kunne etterprøve Big Bang hypotesen, men vi kan ta atomkjerner og kryste dem for å se om kvarker og gluoner, selve Urstoffet,frigjøres når trykket og temperaturen blir høye nok. Komprimeringen av atomkjerner kan gjøres ved å la store atom- kjerner som bly eller gull kollidere frontalt med lyshastigheter.

21 I voldsomme kollisjoner mellom atomkjerner gjentar vi i liten skala prosessene som fant sted for 13.7 milli- arder år siden. Kanskje kan vi finne den sorte materien?

22 Brookhaven National Laboratory, Long Island, New York

23 Studenter arbeider med oppstilling av eksperimentet.

24 I hver kollisjon mellom atom- kjernene nydannes noen tusen partikler. Dette er budbringerne fra kollisjonen og må sorteres, analyseres og beskrives med teoretiske modeller. Bare slik kan vi vite om vi har lykkes med å lage Urstoffet fra Universets fødsel.

25 Akseleratorsystemet i CERN ved Geneve består av flere under- jordiske ringer. Her passerer partiklene grensen mellom Sveits og Frankrike noen tusen ganger i sekundet.

26 LHC-ringen ligger 100 m under jordoverflaten. Eksperimentene har startet i 2009. I ÅR 2009 STARTET EN NY ÆRA

27 I ALICE detektoren vil atomkjerner av bly kollidere med lysfarten. I bare en kollisjon dannes det opp til 50000 partikler. Å registrere så mange partikler krever et svært avansert detektor- og data-system.

28

29 NOEN GANGER OVERRASKER EKSPERIMENTENE OSS!!

30 En hvit dverg fotografert av Hubble-teleskopet. Slik går det vår sol om 4.5 milliarder år.

31 Augustin, (350-430), Bok 10  Jeg nevner nå en farligere fristelse.. ..en trang til å erfare og finne ut… ..menneskene vil undersøke naturen uten å ha bruk for denne viten; de vil vite bare for å vite…


Laste ned ppt "URSTOFF – VAKUUM KVARK-GLUON PLASMA KAN BIG BANG HISTORIEN ETTERPRØVES ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google