Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skadedyrkunnskap Skadedyrmiljøer & Utvalgte skadedyr Preben Ottesen Avdeling for skadedyrkontroll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skadedyrkunnskap Skadedyrmiljøer & Utvalgte skadedyr Preben Ottesen Avdeling for skadedyrkontroll."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skadedyrkunnskap Skadedyrmiljøer & Utvalgte skadedyr Preben Ottesen Avdeling for skadedyrkontroll

2 Pensum for skadedyrbekjempere Målsetning •Kunne ”utenatt” ca. 50 insekter - hva de heter og hvor/hvordan de lever •Kunne plassere de viktigste ikke-insekter til gruppe •Denne kunnskapen skal danne en grunnmur for videre studier, samt hjelpe til å plassere ukjente skadedyr til nærmeste gruppe Utvalgskriterier for ”utenatt-dyr” •Vanlige •Dekker ulike dyregrupper •Dekker ulike levevis som treskadedyr, blodsugere, matvareskadedyr, tilfeldige utenfra, mugg- og avfall, etc •Mange lette å kjenne igjen •Andre representerer vanskelige grupper

3 Insektenes utvikling Eksempler Sølvkre Gresshopper Støvlus Lus Veggedyr Eksempler Biller Sommerfugler Mygg, fluer Maur, veps, bier Lopper

4 Oversikt over viktige virvelløse dyregrupper •Rundormer •Leddormer –Meitemark, andre fåbørstemark •Bløtdyr –Snegler •Edderkoppdyr –Mosskorpioner –Vevkjerringer –Edderkopper •Husedderkopp –Midd •Skogflått •Krepsdyr –Skrukketroll •Skolopendere •Tusenbein •Insekter Uten bein 4 par bein Mer enn 4 par bein 3 par bein

5 Viktigste insektordener i Norge (I) •Vingeløse insekter –Spretthaler –Børstehaler •Sølvkre •Insekter med ufullstendig forvandling –[Døgnfluer] –[Øyenstikkere] –Gresshopper og sirisser •Hussiriss –Saksedyr •Vanlig saksedyr –Kakerlakker •Amerikansk-, tysk- og mark-kakerlakk –[Termitter (ikke Norge)] –Støvlus –Lus –Nebbmunner •Veggedyr

6 Viktigste insektordener i Norge (II) Insekter med fullstendig forvandling –Nettvinger •Gulløyer –Biller •Div. klannere, borebiller, melbiller, snutebiller, barkbiller med mer. –Sommerfugler (møll) •Klesmøll, tørrfruktmøll, melmøll –Tovinger •Mygg –Sorgmygg, sommerfuglmygg, stikkmygg, fjærmygg •Fluer –Fruktfluer, husflue, stikkflue, spyfluer (loftsfluer, gullfluer) –Årevinger •Treveps •Maur (flere) •Veps •Bier og humler –Lopper

7 Skadedyrmiljøer 1 •I matvarer •Plante-næringsmidler (Eks. korn og kornprodukter, nøtter, belgfrukter, nytelsesmidler, dyrefor) –Melmidd oa. midd, tyvbiller, korngnager, ulike melbiller, bønnebiller, rissnutebille, brødbille, fruktfluer, tørrfruktmøll, melmøll, støvlus og mange flere •Dyriske næringsmidler (Eks. kjøttvarer som skinke, fenalår, hele skrotter, tørrfisk, melkeprodukter) –Spyfluer, kjøttfluer, skinkebiller, klannere, ostefluer oa. •Begge

8 Skadedyrmiljøer 2 •I tekstiler, pels, fjær, ull etc –Heterogen gruppe: Fra vepse-, dyrebol, mugg, andre insekter, Ulike klannere, klesmøll, pelsmøll, humlebolmøll, humleblomsterflue, muggbiller mm •I trevirke –Stripet borebille, husbukk, stokkmaur, andre maur, bolverksbille, råteborebille Insekter fra fyringsved: trebukker, barkbiller, snutebiller, treveps mm. •I potteplanter oa. annet innbo –Sorgmygg, spretthaler, veksthus-snutebille, (ulike planteskadedyr) •Åtsel, kompost, ekskrementer, kloakk, avfall –Spyfluer, husfluer, latrinefluer oa., sommerfuglmygg, Helomyzidae, hus-siriss mm springfluer, tangfluer, fjærmygg, mm •Tilfeldige dyr

9 Medisinsk zoologi •Bitt og stikk –Stikk og bitt uten gift, men ofte reaksjoner pga. spytt, pigger el.l. –Stikk og bitt med gift –Etsing/Brenning •Ektoparasitter –Blodsugere –Hud/kjøttlevende •(Endoparasitter) •Astma- og allergiframkallere •Smittespredere av zoonoser, andre patogene oa. –Blodsugere –Smitte på føtter, kropp og avføring

10 Annet helserelatert om dyr •Mekaniske skader –Bitt og klor fra virveldyr –Stanging og tramping –Fall fra hest –Ulykker som følger sekundært etter panikk for dyr •Psykiske effekter av dyr –Irritasjoner –Fobier –Innbilte plager –Selvpåførte plager –Dyr som trivsels- og nyttefaktor •Rettsmedisin og dyr 1 Slanger 2 Veps 3 Rotter 4 Kakerlakker 5 Edderkopper 6 Fluelarver (maggot) 7 Flaggermus 8 Bier 9 Ål 10 Hest 11 Mus 12 Nakensnegler 13 Hund 14 Gjess 15 Firfisle 16 Biller 17 Meitemark 18 Møll 19 Gris 20 Ku 21 Ville fugler 22 Geit 23 Frosk 24 Snegler 25 Fluer

11

12

13

14 Risikobedrifter •Fôrmøller •Bakerier •Restauranter / Kantiner •Andre næringsmiddelbedrifter •Husdyrmiljøer •Kloakkrenseanlegg •Leiegårder •Institusjoner / Sykehus •Studenthjem •Campinghytter •Muséer

15 Risikosoner •Risikosoner: mat og varme –Returvarer (eks. melsekker, flasker) –Varme og fuktighet, eks. bak/under kjøle-, oppvask, matlagingsmaskiner, områder som er utilgjengelig –Garderober, dusjrom etc. –Lunsjrom (sjelden kantiner) –Matvaremaskiner –Klesvaskerom –Søppelsjakter, gjerne nær fyrrom

16 Gode forebyggende rutiner •Innendørs (jfr. en rekke norske forskrifter) –Legge til rette for effektiv rengjøring, minst mulig langs vegger, ned mot gulv, bruk hyller –Spyl sluk som brukes sjelden –Nett foran vinduer og luker –Fjerne skadde matvarepakker –Gode rutiner på søppelhåndtering

17 Skadedyrkunnskap Skadedyrmiljøer & Utvalgte skadedyr Preben Ottesen Avdeling for skadedyrkontroll

18 Edderkoppdyr: 4 par bein Mosskorpioner •Lange, skorpionaktige palper. Små, ca. 4-8 mm. •Rovdyr. Bokskorpionen lever av støvlus oa. i hus Vevkjerringer •Meget lange bein, ofte 3-5 cm, men med liten kropp. •Lever av små dyr. Tilfeldig innendørs Midd •Meget små, oftest under 1 mm (unntak: flått) •Variert levevis mellom artene. Mange krever fuktighet. Edderkopper •Stilk mellom for- og bakkropp •Rovdyr •Mange trekker inn i hus, eller bor i hus –Husedderkopp: Stor, se mønster på bakkropp

19 Mer enn 4 par bein Skrukketroll •Flate, ovale, 7 par bein, maks. 8 ledd i antenne •Lever av råttent plantemateriale •Ofte i kjellere, krever fuktighet, lysskye Skolopendere •Flate, lange •Ett par bein på hvert ledd, lange antenner •Kryper meget fort •Rovdyr, kraftige kjever med giftkjertel •Kommer ofte inn i kjellere, krever fuktighet, lysskye Tusenbein • Sylindriske, lange, hardt skall • To par bein på hvert ledd, korte bein, korte antenner. Noen kan rulle seg sammen • Kryper langsomt • Lever av råtnende plantedeler • Noen kan opptre i tusentall og trenge inn i hus.

20 Vingeløse insekter Spretthaler •Meget små, vanligvis under 3 mm. •Hopper med springgaffel på bakkroppen •4 - 6 ledd i antennene, inntil 6 bakkroppsledd •Lever av sopp og alger •Noen arter innendørs på fuktige steder Børstehaler • Tre haletråder av samme lengde som antennene • Flattrykte, svært mange ledd i antennene • Sølvkre: Sølvglinsende skjell på kroppen. Løper raskt. Lyssky • Lever av sukker, stivelse, cellulose • Vanlig på fuktige steder i hus Sølvkre Spretthale

21 Rettvinger (sirisser og gresshopper) Hus-siriss •Lange antenner med mange, korte ledd •Kraftige baklår, to lange haletråder •Vinger ligger flatt over bakkroppen •Stor, 16-20 mm •Lever av menneskets matvarer og dyrefôr •Lyssky, i bakerier, drivhus på søppelfyllinger mm. Veksthusgresshoppe •Meget lange antenner med mange korte ledd •Meget lange bein, krum rygg •Vingeløs •Stor, 12-17 mm •Lever av plantedeler, smådyr oa. •Lyssky, kun i veksthus Veksthusgresshoppe Hussiriss

22 Saksedyr •Klosaks på bakkroppen •Korte vinger •Lever av plantedeler, frukter, insekter, åtsel •Lyssky, gjemmer seg om dagen i sprekker, eks. vindusrammer, dørsprekker, kan opptre i tusentall •Harmløs for mennesker Kakerlakker •Lange antenner med svært mange små ledd •To korte haletråder (-pigger) •Vinger halvgjennomskinnelige, fargete •Flere arter, fra mellomstore til meget store •Lever av menneskets matvarer og dyrefôr mm. •Lyssky, i boliger og matvarebedrifter mm. Kakerlakk Saksedyr

23 Støvlus •Små, under 2 mm, og mykhudete •De fleste vingeløse eller med korte vinger •Antenner lange og tynne •Karakteristisk ”kul” i pannen, 3 fotledd •Løper raskt og rykkvis, noen hopper •Lever av mugg på fuktige steder, noen i mel- og kornvarer •Meget vanlig i hus med fuktskader, også fra vedlagre. Også i nybygde hus før de tørker. Ekte lus •Små, hodelus 2-3 mm •Vingeløse, bein med kraftige klør •Antenner korte •Lever kun på pattedyr, tre arter hos mennesker (hode-, kropps-, flatlus) •Blodsugere Ekte lus Støvlus

24 Nebbmunner •Munn formet som en syl, kort eller lang •Suger ut safter fra dyr eller planter •Mange arter som bl.a. omfatter teger, bladlus og andre skadedyr i jordbruket. •Få aktuelle for innendørs skadedyr- bekjempere, men svært viktig er tegen: Teger: Forvinge med hard indre del og membranaktig ytre del. Stort trekantet felt mellom vingene. 5 eller færre antenneledd. Veggedyr •Middels stor, inntil 6 mm •Vingeløs, flattrykt, oval, rødbrun •Antenneleddene 1 og 2 tykke, 3 og 4 tynne •Nattaktiv, beveger seg raskt, om dagen i sprekker nær seng •Blodsuger •Særlig på overnattingsteder med stor gjennomtrekk: campinghytter, herberger. Kan også gå på flaggermus Bladlus Tege

25 Nettvinger, Gulløye •Middels store, lysegrønne til lysebrune •Gullskinnende øyne, lange antenner med svært mange, små ledd •Fire like store vinger, gjennomsiktige med mange små celler •Lever av andre insekter, larvene kan bite mennesker i selvforsvar •Opptrer ofte innendørs om vinteren, særlig på baderom •Gjør ingen skade Gulløye

26 Sommerfugler (møll) Melmøll •Lang, vingespenn 20-22 mm •Gråspraglet •I mel, korn, nøtter mm Tørrfruktmøll •Mellomstor, vingespenn 15-20 mm •Tofarget, lys innerst, brunrød ytterst •Norges vanligste møll •I mel, korn, tørr frukt, nøtter, dyrefôr mm Klesmøll •Liten, vingespenn 12-16 mm •Gullglinsende med svart vingerot •På ull, pels, fjær Melmøll Tørrfruktmøll Klesmøll

27 Skyggebiller 5-5-4 Utsvinget panne Klannere 5-5-5 Kort, kølleformet antenne Borebiller 5-5-5 3 lange endeledd på antenne Hode under halsskjold Tyvbiller 5-5-5 Trådformete antenner Kuleformet kropp og halsskjold Flatbiller 3-3-3 små Trebukker Store, lange trådformete antenner Snutebiller Langs snute knebøyde antenner Barkbiller Sylindriske, små Korte antenner med kølle 4-4-4, 3dje ledd hjerteformet Biller

28 Mygg: Antenner med 6 eller flere ledd Fluer: Antenner med tre ledd, siste stort med et langt hår (ikke alltid fjærformet) Svingkølle Tovinger: To utviklete vinger, bakerste par er svingkøller

29 Fjærmygg •Fjærformete (buskete) antenner hos hannene •”Pukkelrygget” •Ingen lang stikk-/sugesnabel •Mange svermere i store (til dels gigantiske) samlinger •Larver i fersk- eller brakkvann, noen få i jord •Mange tiltrekkes av lys, kommer inn om natten •Ikke skadedyr, men noen er sjenerende pga. store mengder •Kan dog framkalle allergi ved masseopptreden Stikkmygg • Lang stikksnabel • Vingenervene behåret • Antenner, særlig hos hunnene, mindre fjærformete enn hos fjærmygg • Larver i fersk- eller brakkvann • Blodsugere (hunner), suger også nektar • Plagsom, kan også overføre sykdommer, særlig utenlands Fjærmygg Stikkmygg

30 Fruktfluer (=eddikfluer, bananfluer) •Små, med røde øyne •Kropp gulbrun eller gråspraglet •Antennertråd fjærformet, ender som en Y •Lever av gjærende emner, særlig gammel frukt, saft- og vinskvetter i flasker o.l. Tiltrekkes av vin. •Særlig om høsten •Økende problem med en bestemt art hele året i butikker, puber mm. •Ikke skadedyr, men sjenerende Fruktflue

31 Lusfluer •Middels store, 4-8 mm •Flattrykte, krabbeaktige, læraktige med kraftige bein •Med eller uten vinger, vinger ofte redusert •Blodsugere på fugler og pattedyr Lopper •Små, vanligvis under 3 mm •Vingeløse, flattrykte fra siden •Fuglelopper med kam på halsskjoldet, minst 24 tenner •Larver i dyrebol •Voksne blodsugere på fugler og pattedyr FugleloppeMenneskeloppe HjortelusflueSvalelusflue

32 Årevinger •Fire vinger, framvingene størst •Ribbemøster danner ulike store, uregelmessige celler Planteveps •Ingen stilk mellom bryststykket og bakkropp Kjempetreveps •Norges største årevinge, hunnen inntil 40 mm, hannen mindre •Hunnen farget som en stikkeveps i gult og svart •Larven utvikles i nylig dødt trevirke, kan komme ut av planker i nybygde hus Stilkveps •Tynn stilk mellom bryststykket og bakkropp •Eksempel: snylteveps, stikkveps, maur, bier mm.

33 Sosiale årevinger Maur •Knebøyde antenner •En eller to forhøyninger på stilken mellom bryststykket og bakkroppen •Hele samfunnet overvintrer Stikkeveps •Bitende munndeler •Rovdyr, tar larver, kjøtt mm •Kun dronning overvintrer Bier og humler •Slikkende munndeler, lang tunge •Lever av pollen og nektar •Honningbie: også arbeidere overvintrer, humle: kun dronning HonningbieHumle Stikkeveps Stokkmaur Svart jordmaur

34 Larver Sommerfugler (møll) •Hodekapsel •Gangbein •Vorteføtter Biller •Hodekapsel •Gangbein Tovinger, mygg •Hodekapsel •Ingen bein Tovinger, fluer •Verken hodekapsel eller bein Vortefot Hodekapsel Gangbein

35 Hoggorm Vånd Brun rotte Virveldyr

36 Slutt


Laste ned ppt "Skadedyrkunnskap Skadedyrmiljøer & Utvalgte skadedyr Preben Ottesen Avdeling for skadedyrkontroll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google