Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skadedyrkunnskap Skadedyrmiljøer & Utvalgte skadedyr

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skadedyrkunnskap Skadedyrmiljøer & Utvalgte skadedyr"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skadedyrkunnskap Skadedyrmiljøer & Utvalgte skadedyr
Preben Ottesen Avdeling for skadedyrkontroll

2 Pensum for skadedyrbekjempere
Målsetning Kunne ”utenatt” ca. 50 insekter - hva de heter og hvor/hvordan de lever Kunne plassere de viktigste ikke-insekter til gruppe Denne kunnskapen skal danne en grunnmur for videre studier, samt hjelpe til å plassere ukjente skadedyr til nærmeste gruppe Utvalgskriterier for ”utenatt-dyr” Vanlige Dekker ulike dyregrupper Dekker ulike levevis som treskadedyr, blodsugere, matvareskadedyr, tilfeldige utenfra, mugg- og avfall, etc Mange lette å kjenne igjen Andre representerer vanskelige grupper

3 Insektenes utvikling Eksempler Sølvkre Gresshopper Støvlus Lus
Veggedyr Eksempler Biller Sommerfugler Mygg, fluer Maur, veps, bier Lopper

4 Oversikt over viktige virvelløse dyregrupper
Rundormer Leddormer Meitemark, andre fåbørstemark Bløtdyr Snegler Edderkoppdyr Mosskorpioner Vevkjerringer Edderkopper Husedderkopp Midd Skogflått Krepsdyr Skrukketroll Skolopendere Tusenbein Insekter Uten bein 4 par bein Mer enn 4 par bein 3 par bein

5 Viktigste insektordener i Norge (I)
Vingeløse insekter Spretthaler Børstehaler Sølvkre Insekter med ufullstendig forvandling [Døgnfluer] [Øyenstikkere] Gresshopper og sirisser Hussiriss Saksedyr Vanlig saksedyr Kakerlakker Amerikansk-, tysk- og mark-kakerlakk [Termitter (ikke Norge)] Støvlus Lus Nebbmunner Veggedyr

6 Viktigste insektordener i Norge (II)
Insekter med fullstendig forvandling Nettvinger Gulløyer Biller Div. klannere, borebiller, melbiller, snutebiller, barkbiller med mer. Sommerfugler (møll) Klesmøll, tørrfruktmøll, melmøll Tovinger Mygg Sorgmygg, sommerfuglmygg, stikkmygg, fjærmygg Fluer Fruktfluer, husflue, stikkflue, spyfluer (loftsfluer, gullfluer) Årevinger Treveps Maur (flere) Veps Bier og humler Lopper

7 Skadedyrmiljøer 1 I matvarer
Plante-næringsmidler (Eks. korn og kornprodukter, nøtter, belgfrukter, nytelsesmidler, dyrefor) Melmidd oa. midd, tyvbiller, korngnager, ulike melbiller, bønnebiller, rissnutebille, brødbille, fruktfluer, tørrfruktmøll, melmøll, støvlus og mange flere Dyriske næringsmidler (Eks. kjøttvarer som skinke, fenalår, hele skrotter, tørrfisk, melkeprodukter) Spyfluer, kjøttfluer, skinkebiller, klannere, ostefluer oa. Begge

8 Skadedyrmiljøer 2 I tekstiler, pels, fjær, ull etc I trevirke
Heterogen gruppe: Fra vepse-, dyrebol, mugg, andre insekter, Ulike klannere, klesmøll, pelsmøll, humlebolmøll, humleblomsterflue, muggbiller mm I trevirke Stripet borebille, husbukk, stokkmaur, andre maur, bolverksbille, råteborebille Insekter fra fyringsved: trebukker, barkbiller, snutebiller, treveps mm. I potteplanter oa. annet innbo Sorgmygg, spretthaler, veksthus-snutebille, (ulike planteskadedyr) Åtsel, kompost, ekskrementer, kloakk, avfall Spyfluer, husfluer, latrinefluer oa., sommerfuglmygg, Helomyzidae, hus-siriss mm springfluer, tangfluer, fjærmygg, mm Tilfeldige dyr

9 Medisinsk zoologi Bitt og stikk Ektoparasitter (Endoparasitter)
Stikk og bitt uten gift, men ofte reaksjoner pga. spytt, pigger el.l. Stikk og bitt med gift Etsing/Brenning Ektoparasitter Blodsugere Hud/kjøttlevende (Endoparasitter) Astma- og allergiframkallere Smittespredere av zoonoser, andre patogene oa. Smitte på føtter, kropp og avføring

10 Annet helserelatert om dyr
1 Slanger 2 Veps 3 Rotter 4 Kakerlakker 5 Edderkopper 6 Fluelarver (maggot) 7 Flaggermus 8 Bier 9 Ål 10 Hest 11 Mus 12 Nakensnegler 13 Hund 14 Gjess 15 Firfisle 16 Biller 17 Meitemark 18 Møll 19 Gris 20 Ku 21 Ville fugler 22 Geit 23 Frosk 24 Snegler 25 Fluer Mekaniske skader Bitt og klor fra virveldyr Stanging og tramping Fall fra hest Ulykker som følger sekundært etter panikk for dyr Psykiske effekter av dyr Irritasjoner Fobier Innbilte plager Selvpåførte plager Dyr som trivsels- og nyttefaktor Rettsmedisin og dyr

11

12

13

14 Risikobedrifter Fôrmøller Bakerier Restauranter / Kantiner
Andre næringsmiddelbedrifter Husdyrmiljøer Kloakkrenseanlegg Leiegårder Institusjoner / Sykehus Studenthjem Campinghytter Muséer

15 Risikosoner Risikosoner: mat og varme
Returvarer (eks. melsekker, flasker) Varme og fuktighet, eks. bak/under kjøle-, oppvask, matlagingsmaskiner, områder som er utilgjengelig Garderober, dusjrom etc. Lunsjrom (sjelden kantiner) Matvaremaskiner Klesvaskerom Søppelsjakter, gjerne nær fyrrom

16 Gode forebyggende rutiner
Innendørs (jfr. en rekke norske forskrifter) Legge til rette for effektiv rengjøring, minst mulig langs vegger, ned mot gulv, bruk hyller Spyl sluk som brukes sjelden Nett foran vinduer og luker Fjerne skadde matvarepakker Gode rutiner på søppelhåndtering

17 Skadedyrkunnskap Skadedyrmiljøer & Utvalgte skadedyr
Preben Ottesen Avdeling for skadedyrkontroll

18 Edderkoppdyr: 4 par bein
Mosskorpioner Lange, skorpionaktige palper. Små, ca. 4-8 mm. Rovdyr. Bokskorpionen lever av støvlus oa. i hus Vevkjerringer Meget lange bein, ofte 3-5 cm, men med liten kropp. Lever av små dyr. Tilfeldig innendørs Midd Meget små, oftest under 1 mm (unntak: flått) Variert levevis mellom artene. Mange krever fuktighet. Edderkopper Stilk mellom for- og bakkropp Rovdyr Mange trekker inn i hus, eller bor i hus Husedderkopp: Stor, se mønster på bakkropp

19 Mer enn 4 par bein Skrukketroll Tusenbein Skolopendere
Flate, ovale, 7 par bein, maks. 8 ledd i antenne Lever av råttent plantemateriale Ofte i kjellere, krever fuktighet, lysskye Tusenbein Sylindriske, lange, hardt skall To par bein på hvert ledd, korte bein, korte antenner. Noen kan rulle seg sammen Kryper langsomt Lever av råtnende plantedeler Noen kan opptre i tusentall og trenge inn i hus. Skolopendere Flate, lange Ett par bein på hvert ledd, lange antenner Kryper meget fort Rovdyr, kraftige kjever med giftkjertel Kommer ofte inn i kjellere, krever fuktighet, lysskye

20 Vingeløse insekter Spretthaler Børstehaler
Meget små, vanligvis under 3 mm. Hopper med springgaffel på bakkroppen 4 - 6 ledd i antennene, inntil 6 bakkroppsledd Lever av sopp og alger Noen arter innendørs på fuktige steder Spretthale Børstehaler Tre haletråder av samme lengde som antennene Flattrykte, svært mange ledd i antennene Sølvkre: Sølvglinsende skjell på kroppen. Løper raskt. Lyssky Lever av sukker, stivelse, cellulose Vanlig på fuktige steder i hus Sølvkre

21 Rettvinger (sirisser og gresshopper)
Hus-siriss Lange antenner med mange, korte ledd Kraftige baklår, to lange haletråder Vinger ligger flatt over bakkroppen Stor, mm Lever av menneskets matvarer og dyrefôr Lyssky, i bakerier, drivhus på søppelfyllinger mm. Veksthusgresshoppe Meget lange antenner med mange korte ledd Meget lange bein, krum rygg Vingeløs Stor, mm Lever av plantedeler, smådyr oa. Lyssky, kun i veksthus Hussiriss Veksthusgresshoppe

22 Saksedyr Kakerlakker Klosaks på bakkroppen Korte vinger
Lever av plantedeler, frukter, insekter, åtsel Lyssky, gjemmer seg om dagen i sprekker, eks. vindusrammer, dørsprekker, kan opptre i tusentall Harmløs for mennesker Kakerlakker Lange antenner med svært mange små ledd To korte haletråder (-pigger) Vinger halvgjennomskinnelige, fargete Flere arter, fra mellomstore til meget store Lever av menneskets matvarer og dyrefôr mm. Lyssky, i boliger og matvarebedrifter mm. Saksedyr Kakerlakk

23 Støvlus Ekte lus Små, under 2 mm, og mykhudete
De fleste vingeløse eller med korte vinger Antenner lange og tynne Karakteristisk ”kul” i pannen, 3 fotledd Løper raskt og rykkvis, noen hopper Lever av mugg på fuktige steder, noen i mel- og kornvarer Meget vanlig i hus med fuktskader, også fra vedlagre. Også i nybygde hus før de tørker. Ekte lus Små, hodelus 2-3 mm Vingeløse, bein med kraftige klør Antenner korte Lever kun på pattedyr, tre arter hos mennesker (hode-, kropps-, flatlus) Blodsugere Støvlus Ekte lus

24 Nebbmunner Munn formet som en syl, kort eller lang Suger ut safter fra dyr eller planter Mange arter som bl.a. omfatter teger, bladlus og andre skadedyr i jordbruket. Få aktuelle for innendørs skadedyr-bekjempere, men svært viktig er tegen: Teger: Forvinge med hard indre del og membranaktig ytre del. Stort trekantet felt mellom vingene. 5 eller færre antenneledd. Veggedyr Middels stor, inntil 6 mm Vingeløs, flattrykt, oval, rødbrun Antenneleddene 1 og 2 tykke, 3 og 4 tynne Nattaktiv, beveger seg raskt, om dagen i sprekker nær seng Blodsuger Særlig på overnattingsteder med stor gjennomtrekk: campinghytter, herberger. Kan også gå på flaggermus Bladlus Tege

25 Nettvinger, Gulløye Middels store, lysegrønne til lysebrune
Gullskinnende øyne, lange antenner med svært mange, små ledd Fire like store vinger, gjennomsiktige med mange små celler Lever av andre insekter, larvene kan bite mennesker i selvforsvar Opptrer ofte innendørs om vinteren, særlig på baderom Gjør ingen skade Gulløye

26 Sommerfugler (møll) Melmøll Lang, vingespenn 20-22 mm Gråspraglet
I mel, korn, nøtter mm Tørrfruktmøll Mellomstor, vingespenn mm Tofarget, lys innerst, brunrød ytterst Norges vanligste møll I mel, korn, tørr frukt, nøtter, dyrefôr mm Klesmøll Liten, vingespenn mm Gullglinsende med svart vingerot På ull, pels, fjær Melmøll Tørrfruktmøll Klesmøll

27 Biller Klannere 5-5-5 Kort, kølleformet antenne Borebiller 5-5-5
3 lange endeledd på antenne Hode under halsskjold Tyvbiller 5-5-5 Trådformete antenner Kuleformet kropp og halsskjold Skyggebiller 5-5-4 Utsvinget panne 4-4-4, 3dje ledd hjerteformet Flatbiller 3-3-3 små Trebukker Store, lange trådformete antenner Snutebiller Langs snute knebøyde antenner Barkbiller Sylindriske, små Korte antenner med kølle

28 Tovinger: To utviklete vinger, bakerste par er svingkøller
Fluer: Antenner med tre ledd, siste stort med et langt hår (ikke alltid fjærformet) Mygg: Antenner med 6 eller flere ledd

29 Fjærmygg Stikkmygg Fjærformete (buskete) antenner hos hannene
”Pukkelrygget” Ingen lang stikk-/sugesnabel Mange svermere i store (til dels gigantiske) samlinger Larver i fersk- eller brakkvann, noen få i jord Mange tiltrekkes av lys, kommer inn om natten Ikke skadedyr, men noen er sjenerende pga. store mengder Kan dog framkalle allergi ved masseopptreden Fjærmygg Stikkmygg Lang stikksnabel Vingenervene behåret Antenner, særlig hos hunnene, mindre fjærformete enn hos fjærmygg Larver i fersk- eller brakkvann Blodsugere (hunner), suger også nektar Plagsom, kan også overføre sykdommer, særlig utenlands Stikkmygg

30 Fruktfluer (=eddikfluer, bananfluer)
Små, med røde øyne Kropp gulbrun eller gråspraglet Antennertråd fjærformet, ender som en Y Lever av gjærende emner, særlig gammel frukt, saft- og vinskvetter i flasker o.l. Tiltrekkes av vin. Særlig om høsten Økende problem med en bestemt art hele året i butikker, puber mm. Ikke skadedyr, men sjenerende Fruktflue

31 Lusfluer Lopper Middels store, 4-8 mm
Flattrykte, krabbeaktige, læraktige med kraftige bein Med eller uten vinger, vinger ofte redusert Blodsugere på fugler og pattedyr Lopper Små, vanligvis under 3 mm Vingeløse, flattrykte fra siden Fuglelopper med kam på halsskjoldet, minst 24 tenner Larver i dyrebol Voksne blodsugere på fugler og pattedyr Hjortelusflue Svalelusflue Fugleloppe Menneskeloppe

32 Årevinger Fire vinger, framvingene størst
Ribbemøster danner ulike store, uregelmessige celler Planteveps Ingen stilk mellom bryststykket og bakkropp Kjempetreveps Norges største årevinge, hunnen inntil 40 mm, hannen mindre Hunnen farget som en stikkeveps i gult og svart Larven utvikles i nylig dødt trevirke, kan komme ut av planker i nybygde hus Stilkveps Tynn stilk mellom bryststykket og bakkropp Eksempel: snylteveps, stikkveps, maur, bier mm.

33 Sosiale årevinger Maur Knebøyde antenner
En eller to forhøyninger på stilken mellom bryststykket og bakkroppen Hele samfunnet overvintrer Stikkeveps Bitende munndeler Rovdyr, tar larver, kjøtt mm Kun dronning overvintrer Bier og humler Slikkende munndeler, lang tunge Lever av pollen og nektar Honningbie: også arbeidere overvintrer, humle: kun dronning Svart jordmaur Stokkmaur Stikkeveps Honningbie Humle

34 Larver Sommerfugler (møll) Hodekapsel Gangbein Vorteføtter Biller
Tovinger, mygg Ingen bein Tovinger, fluer Verken hodekapsel eller bein Gangbein Vortefot

35 Virveldyr Hoggorm Brun rotte Vånd

36 Slutt


Laste ned ppt "Skadedyrkunnskap Skadedyrmiljøer & Utvalgte skadedyr"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google