Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Professor Robin Jarvis Head of SME Affairs NARFs Årsmøte 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Professor Robin Jarvis Head of SME Affairs NARFs Årsmøte 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Professor Robin Jarvis Head of SME Affairs

3 NARFs Årsmøte 2008

4 Fremtiden til “revisjonsplikten”: Følgene av å introdusere revisjonsgrenser

5 • Revisjonsplikten i EU – unntak og grenser • Motiver for introdusere grenser • Byrder – kostnader og fordeler • Internasjonale revisjonsstandarder • Alternative former for kvalitetssikring • Bransjens aktører – veien fremover • Regnskapsførerens egenskaper som rådgiver Innhold

6 •Valget med å unnta små virksomheter fra revisjonsplikt ble introdusert i EUs 4. direktiv •Et minimum av harmoniseringsprinsipp ble godtatt.....således ulike tilpasningsmuligheter i medlemslandene Unntaket fra revisjonsplikt i EU

7 •Grensene er basert på virksomhetenes omsetning, balanse og antall ansatte •Maksimumsnivået for omsetning og balanse har blitt justert av Kommisjonen med jevne mellomrom Revisjonspliktsgrenser i Europa •

8 •Omsetning – ca Nkr 65 mill •Balanse – ca Nkr 35 mill •Antall ansatte – 50 Gjeldende grenser i EU •

9 •Karel van Hulle..ikke nok revisorer i Europa •Kost/nytte – byrder for små virksomheter •Politiske motiver – f.eks. UK Chancellor Brown Motivet for å fastsette unntak fra revisjonsplikt •

10 •Stadig fokus på reguleringer er generelt sett til byrde for virksomheter •Byrder har vært hovedfokuset for forenklingspolitikken •Konsekvensanalyse = kost/nytteanalyser – men har de vært for krevende? Byrder: Kost/Nytte spørsmål (1) •

11 •Enkelt å kalkulere kostnader men vanskeligere å kalkulere fordeler •Men velfungerende kapitalmarkeder kjennetegnes av å ha et effektivt regel rammeverk •Politisk retorikk! Byrder: Kost/Nytte spørsmål (2) •

12 •I hovedsak laget for store børsnoterte selskaper? •Voksende anerkjennelse av de internasjonale revisjonsstandardenes kompleksitet •IFAC (Int. Federation of Accountants) - bransjekomiteens innspill til “International Auditing and Assurance Standards Board” •IFAC Guide Internasjonale revisjonsstandarder (ISA) (1) •

13 •Sylvie Voghel …forbedret kvalitet men samtidig en uforholdsmessig stor økning i kostnadene •Wong rapporten – September 2004 •Årsaken til å innføre et skille i revisjonsstandardene for små og store selskaper? Internasjonale revisjonsstandarder (ISA) (2) •

14 •‘En revisjon er en revisjon’ •John Kellas … •Opprettholder troverdighet – slik brukeren ser det! •Reduserer usikkerhet om nivået på kvalitetssikringen •Konklusjon: ISA’s representerer en økt kostnadsbyrde for aktørene i bransjen og følgelig for SMB Internnasjonale revisjonsstandarder (ISA) (3) •

15 •Canadas erfaring •UKs erfaring •ICAEW forslag (eng. Regnskaps- /revisjonsorganisasjon) •Sammenfattende rapport Alternative former for kvalitetssikring •

16 •Grensene introdusert i UK •1994 T/O £ 90,000 •1997 T/O £350,000 •2000 T/O £ 1m •2003 T/0 £5.6m (maks) •Motiver for å øke UK erfaringer med effekter av revisjonspliktgrenser (1) •

17 •Forskning – fastslår kravet om revisjon sett fra et SMB perspektiv (ICAEW 2000; DTI 2004 ; BERR 2008) •Forventninger fra forskningen: Høy bruk av frivillig revisjon hvis maks grense anvendes •Virkeligheten: bare 17% har frivillig revisjon....disse drives i hovedsak av Trade Associations etc e.g. ABTA members! UK erfaringer med effekter av revisjonspliktgrenser (2) •

18 •Regjeringskonsultasjoner: Mange brukere støttet hevingen av grensene for revisjon til maks nivå; inklusive skattemyndighetene! •Forskning i Danmark og Sverige: Skattemyndighetene støtter revisjon av regnskaper •En reduksjon i antallet praktiserende i bransjen som kan tilby opplæringskontrakter (trainee).....vil de 4 store bli de eneste som tilbyr opplæring? UK erfaringer med effekter av revisjonspliktgrenser(3) •

19 •Dagens situasjon: Antallet store og middels store bedrifter går ned i UK! •En bekymring – Ikke-profesjonelle regnskapsførere går inn i markedet.... Tjenestenes kvalitet.....etiske moralkodekser! •Regnskapsprofesjonen driver lobbyvirksomhet mot regjeringen for å få beskyttet merkenavnet “Regnskapsfører” UK erfaringer med effekter av revisjonspliktgrenser (4) •

20 •Regnskapsførere er i en fordelaktig situasjon! •I alle undersøkelser som er gjort over hele verden er regnskapsførere førstevalget for rådgivning til SMB …. •I hovedsak fra UK kilder....men også forskning i Norge utført av Paul Gooderham støtter dette De praktiserende i bransjen: Veien fremover •

21 •SMB bruker stadig sin regnskapsfører til skatterådgivning og regnskapsanalyser •Relasjonen mellom regnskapsfører og kunde er beviselig preget av tillit •Det er ingen tvil om at de tjenester som leveres har høy kvalitet Egenskaper til regnskapsførere mht å tilby rådgivning til SMB (1) •

22 •Skjønt rådgivning fra regnskapsførere er underutnyttet •Tjenester tilbudt av regnskapsførere til SMB: •Doving and Gooderham (2005) •Carey, Simnett and Tanewski (2005) •Carter and Mason (2006) •Martin (2005) •Det er ulike vurderinger av kundenes villighet til å betale for rådgivning Egenskaper til regnskapsførere mht å tilby rådgivning til SMB(2) •

23 Regnskapsføreres rådgivning i finansspørsmål og deres engasjement i forhandlinger – analyse av situasjonen i ulike land AllUKGermanySpainHong KongUSA Advice on finance%%% Yes493652674743 No404938284044 Do not need111510513 n=958200188189196185 Active role n=32832671058341 Percentage of those who advise70%44%69%83%90%52% Percentage of total sample34%16%36%56%42%22%

24 •Regnskapsrådgivning for SMB....tilslutning til regnskapsstandarder og håndheving av disse – IFRS for SMB? •Det er viktig at selve konstruksjonen blir nedenfra opp •Muligheter for regnskapsførere Konklusjon

25


Laste ned ppt "Professor Robin Jarvis Head of SME Affairs NARFs Årsmøte 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google