Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digitale tjenester og IKT samhandling i kommunal og offentlig sektor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digitale tjenester og IKT samhandling i kommunal og offentlig sektor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digitale tjenester og IKT samhandling i kommunal og offentlig sektor

2 Hva har vi fått til i Bergen kommune! »Målrettet arbeid med digitale tjenester »Implementert løsninger som tilfredsstiller arkitekturprinsippene »Benyttet offentlige felleskomponenter »Tilrettelagt for digitalt førstevalg; ›for våre tjenesteleveranser (til alle målgrupper) ›for IKT samhandling i offentlig sektor ›for intern IKT samhandling i egen organisasjon

3 tid Tiltak felles arkitektur og standarder 2008200920102011 KS OS FAOSFAOS Forvaltnings- meldingen FAKSFAKS anskaffelser.noanskaffelser.no StandardiseringStandardisering IKT arkitektur DaVinci rapporten IKT Strategi ProsjektveiviserProsjektveiviser

4 Innbyggere, næringsliv og organisasjoner Tjeneste- beskrivelse Elektronisk skjema/ dialog Saks- behandling Vedtak/ Svar Politisk behandling SvarUt Kvittering Elektronisk dialog Pri 1: Elektronisk svar (norge.no/altinn) Pri 2: Sentralisert utsending (post) ID porten Felles prosesstilnærming – digitale tjenester

5 Utfordringer for IKT samhandling i offentlig sektor!

6 Koordinert kommunal sektor ? 430kommuner430kommuner 19 fylkes- kommuner kommuner IKSIKS K10 (10 største kommuner) K10 Kommunal sektor

7 Meldingstjeneste i offentlig sektor Kommunal sektor 430 kommuner – 19 fylkeskommuner Innbyggere Næringsliv, organisasjoner og innbyggere Ansatte og innbyggere Privatpersoner

8 Identitetstjeneste i offentlig sektor Kommunal sektor 430 kommuner – 19 fylkeskommuner ID-porten ? Grunnskolen ID-porten

9 Offentlige registre Registereier Distributør Folke- registeret Liknings- opplysninger Brønnøysund- registeret Arbeidstager-/ arbeidsgiverreg. Register n Skatte- etaten NHD NAVx EDB Ergo EDB Ergo/ oppslag y Kommunal sektor 430 kommuner – 19 fylkeskommuner Konsesjon Distribusjonsavtaler Lover/krav/kontroll

10 Samhandlingstjenester! Kommunal sektor 430 kommuner – 19 fylkeskommuner Offentlig sektor/samhandlingsaktører Folkeregisteret... med flere! Premissgivere... med flere! Leverandører | Arbeidsdepartementet | Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | Finansdepartementet | | Fiskeri- og kystdepartementet | Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet | | Helse- og omsorgsdepartementet | Justis- og politidepartementet |Kommunal- og regionaldepartementet | | Kulturdepartementet |Kunnskapsdepartementet | Landbruks- og matdepartementet | Miljøverndepartementet | Nærings- og handelsdepartementet | Olje- og energidepartementet | Samferdselsdepartementet | Utenriksdepartementet |... med flere! Hvordan sette kunden (tjenestemottager) i sentrum ? Hvordan sette kunden (tjenestemottager) i sentrum ?

11 Eierskap! •Tverrsektorielle prosesser –tjenesteeier/prosesseier/informasjonseier/systemeier •Finansiering •Gevinstrealisering •Avtaleparter -> avtaler •Anskaffelsesreglement •Arkiv – sentralisert vs desentralisert •Meldingstjeneste og identitetstjeneste

12 Nøkkelen! •IKT Styring i kommunal sektor •Felles ”kommunal stemme” i offentlig sektor •Felles IKT arkitektur/standardisering •Fells krav til samhandling mellom kommuner og mellom kommuner og statlig sektor (og krav om koordinerte krav fra statlig sektor til kommunal sektor) •Felles krav til offentlige felleskomponenter •Felles krav til leverandører •Samarbeid og gjenbruk •Felleskomponenter for kommunal sektor


Laste ned ppt "Digitale tjenester og IKT samhandling i kommunal og offentlig sektor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google