Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digitale tjenester og IKT samhandling i kommunal og offentlig sektor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digitale tjenester og IKT samhandling i kommunal og offentlig sektor"— Utskrift av presentasjonen:

1 Digitale tjenester og IKT samhandling i kommunal og offentlig sektor

2 Hva har vi fått til i Bergen kommune!
Målrettet arbeid med digitale tjenester Implementert løsninger som tilfredsstiller arkitekturprinsippene Benyttet offentlige felleskomponenter Tilrettelagt for digitalt førstevalg; for våre tjenesteleveranser (til alle målgrupper) for IKT samhandling i offentlig sektor for intern IKT samhandling i egen organisasjon

3 Tiltak felles arkitektur og standarder
IKT arkitektur OS DaVinci rapporten Forvaltnings- meldingen Standardisering FAOS Prosjektveiviser KS FAKS IKT Strategi anskaffelser.no tid 2008 2009 2010 2011

4 Felles prosesstilnærming – digitale tjenester
Innbyggere, næringsliv og organisasjoner Pri 2: Sentralisert utsending (post) Pri 1: Elektronisk svar (norge.no/altinn) Kvittering Tjeneste- beskrivelse Elektronisk skjema/ dialog Saks- behandling Vedtak/ Svar SvarUt Politisk behandling Elektronisk dialog ID porten

5 Utfordringer for IKT samhandling i offentlig sektor!

6 Koordinert kommunal sektor ?
430 kommuner IKS 19 fylkes- kommuner K10 (10 største kommuner)

7 Meldingstjeneste i offentlig sektor
Kommunal sektor 430 kommuner – 19 fylkeskommuner Innbyggere Privatpersoner Næringsliv, organisasjoner og innbyggere Ansatte og innbyggere

8 Identitetstjeneste i offentlig sektor
ID-porten Kommunal sektor 430 kommuner – 19 fylkeskommuner ID-porten ? Grunnskolen

9 Offentlige registre Registereier Distributør Skatte- etaten NHD NAV x
Folke- registeret Liknings- opplysninger Brønnøysund- registeret Arbeidstager-/ arbeidsgiverreg. Register n Skatte- etaten NHD NAV x EDB Ergo EDB Ergo/ oppslag y Kommunal sektor 430 kommuner – 19 fylkeskommuner Konsesjon Distribusjonsavtaler Lover/krav/kontroll

10 Samhandlingstjenester!
Kommunal sektor 430 kommuner – 19 fylkeskommuner Offentlig sektor/samhandlingsaktører Folkeregisteret ... med flere! Premissgivere Leverandører | Arbeidsdepartementet | Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | Finansdepartementet | | Fiskeri- og kystdepartementet | Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet | | Helse- og omsorgsdepartementet | Justis- og politidepartementet |Kommunal- og regionaldepartementet | | Kulturdepartementet |Kunnskapsdepartementet | Landbruks- og matdepartementet | Miljøverndepartementet | Nærings- og handelsdepartementet | Olje- og energidepartementet | Samferdselsdepartementet | Utenriksdepartementet | Hvordan sette kunden (tjenestemottager) i sentrum ?

11 Eierskap! Tverrsektorielle prosesser Finansiering Gevinstrealisering
tjenesteeier/prosesseier/informasjonseier/systemeier Finansiering Gevinstrealisering Avtaleparter -> avtaler Anskaffelsesreglement Arkiv – sentralisert vs desentralisert Meldingstjeneste og identitetstjeneste

12 Nøkkelen! IKT Styring i kommunal sektor
Felles ”kommunal stemme” i offentlig sektor Felles IKT arkitektur/standardisering Fells krav til samhandling mellom kommuner og mellom kommuner og statlig sektor (og krav om koordinerte krav fra statlig sektor til kommunal sektor) Felles krav til offentlige felleskomponenter Felles krav til leverandører Samarbeid og gjenbruk Felleskomponenter for kommunal sektor


Laste ned ppt "Digitale tjenester og IKT samhandling i kommunal og offentlig sektor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google