Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring i IT-tjenester ved Det juridiske fakultet Mangler du brukernavn og passord? Ta med legitimasjon og kom opp til kursholder. (NB! Ikke det samme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring i IT-tjenester ved Det juridiske fakultet Mangler du brukernavn og passord? Ta med legitimasjon og kom opp til kursholder. (NB! Ikke det samme."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring i IT-tjenester ved Det juridiske fakultet Mangler du brukernavn og passord? Ta med legitimasjon og kom opp til kursholder. (NB! Ikke det samme som PIN-kode og fødselsnummer)

2 Innføring i IT-tjenester for nye studenter ved Det juridiske fakultet Kursholdere våren 2012:. Oda Egeberg Leder, Juriteket Håkon Danielsen Veileder, Juriteket

3 Agenda  Juriteket  PC-plasser  Trådløse soner  Regler for bruk av fakultetets IT-ressurser  Informasjon om brukerkonto  Nyttige nettsider og tjenester

4 Juriteket  Kontaktpunkt for IT-tjenester på juridisk fakultet  Nettside: jus.uio.no/juritekjus.uio.no/juritek  Veilederkontoret –Domus Nova, 3. etasje –Betjent hverdager 08:00-19.45  Kontakt –Kontaktskjema på våre nettsider –Telefon 22 85 00 31 –Personlig oppmøte

5 Juriteket  Brukernavn og passord  Trådløst nettverk  Printere  PC-hjelp  Masteroppgavemal  Kurs  Annet IT-teknisk

6 Infosenteret  http://www.jus.uio.no/studier/tjenester/infosen teret/ http://www.jus.uio.no/studier/tjenester/infosen teret/  Studierelaterte tjenester –Eksamensreglement –Kurs- og eksamensoppmelding –Karakterutskrift –Annet studierelatert

7 PC-er på Det juridiske fakultet  Domus Nova –Tre PC-stuer i 3. etasje –Læringssenteret i 2. etasje •Domus Academica •PC- stue i kjelleren

8 Trådløst nettverk  Oppkobling fra privat bærbar PC –Krever trådløst nettverkskort (WI-FI) –Gyldig brukernavn og passord –Veiledning: •http://www.jus.uio.no/tjenester/it/hjelp/tradlost.htmlhttp://www.jus.uio.no/tjenester/it/hjelp/tradlost.html

9 Trådløse soner Domus Nova (DN) Lesesal 1 etasje (182) Læringssenteret 2 etasje 3 etasje (IT-seksjonen) Kursrom (352) 4 etasje 5 etasje Master lesesal (681) Master lesesal (781) Domus Academica (DA) Seminarrom (113) Rotunden (152) PC-stue 1 (002B) PC-stue 2 (011) Kollegieværelset (144) Grupperom (030) Grupperom (034) Fakultetsværelse (203) Cort Adelersgate 30 2 etasje 3 etasje Domus Media (DM) Fredrik Stangs sal (130) Francis Hagerups sal (129) Anton Martin Schweigaards sal (366) Biblioteket Domus Bibliotheca (DB) Fakultetsbiblioteket Oasen (336) Auditorium 14 Møterom (234) Hjørnerommet Møterom (325) St. Olavs gt. 23 Lesesal (227) 3 etasje 4 etasje 5 etasje Gymnastikkbygningen Frokostkjelleren

10 Regler for bruk av universitetets IT- ressurser  Utgangspunkt: –Full handlefrihet  Begrensninger: –Norsk lov: Åndsverkloven, personvernloven, straffeloven –UIO’s IT-reglement –Alminnelig skikk og bruk

11 Norsk lov  Åndsverksloven  Personvernloven  Straffeloven

12 IT- reglementet http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn- passord/reglement/  Avtale mellom deg og UiO som anses akseptert ved første gangs bruk av universitetets PC-er og IT- tjenester

13 IT-reglementet  Plikter ved bruk av IT-tjenestene –Lese reglementet og holde deg oppdatert på dette –Identifisere deg med eget brukernavn og passord –Holde passordet skjult for andre –Sikre deg mot tap av egne data •Lagre på hjemmeområdet (M:) •Hindre spredning av virus

14 IT- reglementet  Dine plikter forts. –Bruke utstyret ressursbevisst •Du skal være ”meget tilbakeholden med bruk av IT- tjenestene til virksomhet som ikke har direkte tilknytning til faglig virksomhet” •Vis hensyn ved stor pågang •Behandle utstyret pent

15 Konsekvenser av overtredelse  Sanksjoner (fra IT-reglementet): –9.1 Overtredelse av dette reglementet kan føre til at bruker nektes tilgang til universitetets IT-tjenester, hertil kommer sanksjoner som universitetet etter andre regler kan gjøre gjeldende. –9.2 Brudd på regler om personvern, taushetsplikt m.m. kan føre til erstatningsplikt og/eller straff. De vanlige regler om oppsigelse eller avskjed av arbeidstaker eller disiplinærforføyning mot studenter vil kunne ramme misbruker av IT- tjenestene.

16 Skikk og bruk ved PC- plassene  Ikke tillatt å spise eller drikke  Lesesalsregler gjelder! –Vær stille –Mobil i lydløs modus –Ikke tillatt å reservere plassen

17 Brukerkonto  Brukernavn og passord –Gir tilgang til alle IT-tjenester ved Universitetet i Oslo

18 Kriterier for tilgang  Opptak til ordinært studieprogram  Betalt semesteravgift  Bekreftet utdanningsplan  Eksamensmelding  Frist ca. 1. februar

19 Universitetes PC-er  Operativsystem: –Windows 7 Enterprise  Programvare –Microsoft Office 2010 –Thunderbird –Adobe Reader X –Internet Explorer –Antivirus: F-Secure –CD/DVD-brenner –Komplett oversikt: https://app.uio.no/programvare/https://app.uio.no/programvare/  Skannere –PC-stue 2, 3. etasje –Læringssenteret, 2. etasje

20 Utskrift  Tosidig utskrift (standard)  Kvote på 250 sider inkludert i semesteravgift  Flere utskrifter kan kjøpes i StudentWeb

21 Personlig hjemmeområde (M:)  Personlig lagringsområde på universitetets servere –Lagringskapasitet 200 MB –Backup 8 ganger per døgn –Viktig: Lagre data på (M:), ikke på lokal disk (C:)

22 Hjemmeområde

23 Tilgang til brukerkonto  Automatisk fra fakultets PC-er  Fra egen PC, for eksempel hjemmefra: –Eksternt skrivebord •http://kiosk.uio.nohttp://kiosk.uio.no –VPN •http://vpn.uio.nohttp://vpn.uio.no

24  Logg alltid av Brukerkonto

25 Nyttige nettsider  Semestersidene  Fronter  Webmail  Studentweb  Brukerinfo

26 Semestersidene  http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS1111/ http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS1111/

27 Nyttige nettsider  Webmail http://webmail.uio.no –E- post m.kirkerud@student.jus.uio.no

28 Nyttige nettsider  Webmail –Informasjon fra Universitetet sendes på e- post •Studieinformasjon •Gjeldende frister •Varslinger

29 Nyttige nettsider  Fronter http://fronter.uio.no –Innlevering av oppgaver –Emnerom –Kommunisering med lærer –E- post

30 Nyttige nettsider  Brukerinfo http://brukerinfo.uio.no –Brukernavn og passord •Bytte passord •Krever ikke innlogging: –Se brukernavn –Nytt passord på SMS

31 Nyttige nettsider

32  Brukerinfo forts. –Videresende e- post –Utskriftshistorikk –Status utskriftskvote –Tilknytninger til fakultetet

33 Nyttige nettsider  Studentweb http://studweb.uio.no –Undervisningsplan –Eksamensoppmelding –Betaling av semesteravgift –Betaling av utskrifter –Eksamensresultater

34 Nyttige nettsider  Lovdata www.lovdata.no  Gyldendal Rettsdata www.rettsdata.no Alternative innloggingsmåter: -IP- tilgang -Opprette egen brukerkonto

35 Informasjon www.jus.uio.no/juritek

36 Oppgaver


Laste ned ppt "Innføring i IT-tjenester ved Det juridiske fakultet Mangler du brukernavn og passord? Ta med legitimasjon og kom opp til kursholder. (NB! Ikke det samme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google