Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 1 Agenda: zInnledning zHva omfatter åpen EDI zSystemutvikling av et åpen EDI-system zBruk av åpen EDI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 1 Agenda: zInnledning zHva omfatter åpen EDI zSystemutvikling av et åpen EDI-system zBruk av åpen EDI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 1 Agenda: zInnledning zHva omfatter åpen EDI zSystemutvikling av et åpen EDI-system zBruk av åpen EDI zScenario for eiendomsoppgjør zNoen tankekors og litt oppsummering Ved Per Myrseth per.myrseth@nr.no Åpen EDI

2 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 2 Åpen EDI referansemodell yVisjon: xProgramvaresystemer basert på formelle spesifikasjoner av forretningsprosesser xGir enkelt teknologisk og virksomhetsmessig interoperabilitet xBilaterale avtaler er unødvendig yReferansemodell xKoordinerer bruk av andre standarder xStiller krav til andre standarder xGir retningslinjer angående scenariospesifikasjoner

3 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 3 Gruppering av norske virksomheter, fordelt etter antall ansatte

4 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 4 Vare verdi Egenskaper ved handel som påvirker handelsløsninger Kompleksitet av varer/tjenester Varens holdbarhet Hyppighetsfrekvens på kjøp Antall forskjellige varer Prisdannelse Grad av forskjell blant varer av samme type (CD’er versus bruktbil ) Aktivitetsnivå hos aktørene i handelsprosessen Overleveringsformat for varen LavHøy Fastpris“Børs” Fysisk“Immateriell” LangKort

5 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 5 Markedsplassen og verdikjedene Tilbud / Selger Etterspørsel / Kjøper Konkurranse Prisdannelse Design Underleveranser Distribusjon Produktidé Lagring Service Markedsføring Produksjon Betaling Salg SELGER KJØPER Mellommenn

6 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 6 Endres alt like raskt? • Regning fra Sætre kjeks- fabrikk A/S, 9. oktober 1917 Hva er stabilt? Hva endres raskt? Hva er layout? Hva er struktur?

7 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 7 Bruk av åpen EDI bør ha følgende effekter: zStor utbredelse av kompatible løsninger zLave kostnader ved utvikling og drift zLav bruks- og driftsterskel

8 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 8 Veien frem til et kjørende system Tradisjonelt drevet forretnings- transaksjoner. EDI-aktør i produksjon Analyse og design Implemen- tering Bruk 1 2 3

9 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 9 Scenario, hovedelementer zRoller zInformasjonsbunker / pakker zScenarioattributter

10 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 10 Scenarier og formelle beskrivelsesteknikker STEP, EXPRESS IDEF-1x Virksomhetsperspektiv -Roller Scenario: -Informasjons- pakker -Scenario- attributter Skal beskrives: Notasjoner for beskrivelse, f.eks EXPRESS STEP Teknologisk perspektiv Skal beskrives: Meldings- utvekslings- mekanismer Sikkerhets mekanismer Automati- serte Rolle- utøvere Åpen EDI referansemodell ESTELLE Petri Nets SA Notasjoner for beskrivelse, f.eks UML OMT OOram OMT

11 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 11 Åpen EDI Referanse Modell Standardiserings- grupper Virksomhetsmessige standarder Teknologiske standarder Benyttes av Definerer Gjensidig påvirkning Utvikling av standarder for virksomhet- og teknologisk-perspektiv

12 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 12 Et scenario beskrives Åpen EDI referanse- modell, retningslinjer og krav Beskrivelser av scenarier og krav til tekno- logiske tjenester Forretnings- transaksjoner Brukergruppe Registrerings- autoritet Operativt virksomhets- perspektiv.

13 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 13 Bestilling Faktura Kjøper Selger

14 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 14 Betalingsformidling Betalingsoppdrag Betalingskvittering Betalingsanvisning Bank Betaler Betalings mottaker

15 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 15 Bestilling Faktura Betalingsoppdrag Betalingskvittering Betalingsanvisning Bestilling og betalingsformidling, sammensatt rollemodell Bank Kjøper Selger

16 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 16 *Transport instruksjon Transportør Informasjons distributør Order Geo. info Geo.info Toll Betaling for transport *Transportfaktura *Varefaktura Betalingsordre Betalingskvittering Melding om betaling Betalingskvittering Melding om betalingBetaling for varene Toll Toll deklarasjon Toll svar Geografisk informasjon Betalingsordre Internasjonal transport, sammensatt rollemodell Bank Kjøper Selger

17 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 17 Formelle beskrivelse av scenarier Formell beskriv- elser av tekno- logiske tjenester Programkom- ponenter Valgt scenario, roller og informasjons- pakker Operative og teknologiske valg Utvikling av programmer Valg av program- vareleverandør Åpen EDI aktør gjør valg IOS klart til å settes i drift Teknologisk tjeneste katalog Generering av internt IOS Objekt bibliotek Scenario katalog Implementering av et åpen EDI system Programkom- ponenter

18 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 18 Datanett Trekker ut og laster inn data Bruker Nett-tjenester Utvekslings- og sikkerhetstjenester Automatisert rolleutøver Internt datasystem Teknologisk tjeneste- perspektiv Trekker ut og laster inn data Internt datasystem Teknologisk tjeneste- perspektiv Nett-tjenester Utvekslings- og sikkerhetstjenester Automatisert rolleutøver Bruker EDI-aktør Bruk av åpen EDI

19 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 19 Åpen-EDI prototype 1: Scenario for eiendomsmeglere

20 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 20 Tilgjengelige tjenester Megler Repository Finn et scenario Finn roller Last ned rolle program Meld deg som rolleutøver Oppdater teknologiske adresser * Scenario beskrivelse - Roller - Informasjonspakker - Scenario attributter * Teknologiske adresser * Rolleutøvere

21 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 21 Informasjonsflyt MeglerKjøpers bankSelgers bank Transaksjons garanti Pantlån med heftelser

22 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 22 Eiendomsmegler

23 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 23 Kjøpers bank

24 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 24 Kjøpers bank Tjenester og nettressurser Tiltrodd tredjepart Nettverk Scenario- katalog Rollekatalog Programvare / objekt bibliotek Topologisk skisse for åpen EDI i bruk Semantisk repository Selgers bank Megler

25 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 25 Forskjellige aktører zStandardiseringkomiteer lager og videreutvikler standarder som yÅpen EDI referansemodell. ISO/IEC JTC1 SC32 (WG1) zBrukergrupper, nasjonale interesseorg oa, lager scenariobeskrivelser zÅpen EDI-aktører yKan utøve flere roller som: kjøper, selger, transportør, betaler, betalingsmottaker mm. zSystemleverandører yLager verktøy for å lage beskrivelser iht. åpen EDI yLager programobjekter som kan utøve roller yTilbyr infrastruktur yTilbyr tilgang til scenario og rollerepository zTTP tjenesteytere

26 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 26 Åpen-edi prototype 2: Omsetning av kraft zMålsetting:  Formell spesifikasjon og automatisk systemgenerering (En gammel ide innen systemutvikling, som sålangt kun har hatt suksess i svært begrenset omfang) zHvordan prøvde vi å nå målet vårt: yBenyttet ”state-of-the-art” FDT toolkit. Rational Rose og UML notasjon. (UML: Unified Modeling Language) yBenyttet ”state-of-the-art” teknologi, Corba og Java for implementasjon

27 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 27 Distribuerte forretningsobjekter eller EDI Distribuerte foretnings- objekter(f.eks. CORBA) zObjekter bor hos én av partene zMetodekall utveksles EDI zMeldinger utveksles zdvs. meldinger er ”metodekall”

28 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 28 Synkron eller asynkron kommunikasjon? Når må vi velge om et system skal være basert på synkron eller asynkron kommunikasjon? ¶Referansemodell ·Formell beskrivelsesteknikk ·Modell (Åpen-EDI: Business operational view) ¹Systemdesign (Åpen-EDI: Functional service view) ºProgramvareverktøy

29 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 29 Standardiseringprosessen: Top down versus bottom up Hvordan skal det gjøres Abstrakt Hva skal gjøres Konkret Ferdig system Open-edi referansemodell Scenario- konseptet og dets komponenter Beskrivelses teknikker Scenario spesifika- sjoner Krav til teknologiske model- lerings- teknikker Modeller av tekn. standarder Implement. av tekn. standarder

30 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 30 Åpen EDI: måloppnåelse zStor utbredelse? zLave kostnader? zLav bruks- og driftsterskel?

31 31 Lenker http://www.nr.no/gem/elcom/open-edi/


Laste ned ppt "Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 1 Agenda: zInnledning zHva omfatter åpen EDI zSystemutvikling av et åpen EDI-system zBruk av åpen EDI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google